Rapporter – Lär & Upptäck – Jönköpings läns museum

Rapportarkiv

Länsmuseet ger varje år ut ett antal rapporter inom ämnena arkeologi, bebyggelse och kulturlandskap.

Rapporter

Filtrerar på:

Rapportnr. Titel Kategori Socken Kommun Sidor
JASS 5 Agrarlämningar i det nutida samhället (Pdf, 15 Mb) Arkeologi Jönköping 225
JASS 4 Odling och markutnyttjande (Pdf, 4 Mb) Arkeologi Jönköping 216
2024:14 Stensättning eller röjningsröse? (Pdf 4 Mb) Arkeologi Nykyrka Mullsjö 80
2024:14 Arkitektur i platta paket. En förstudie kring hur vi värderar kataloghusen med exempel från Jönköpings och Kalmar län. (2 MB) Byggnader 64
2024:13 Korsberga kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4 MB) Byggnader Korsberga Vetlanda 74
2024:12 Gränna kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,5 MB) Byggnader Gränna Jönköping 72
2024:11 Brahekyrkans kyrkogårdar. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,7 MB) Byggnader Visingsö Jönköping 66
2024:10 Kumlaby kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,8 MB) Byggnader Visingsö Jönköping 44
2024:10 Nennesmo — en stenåldersboplats vid Fornbolmens strand (Pdf, 15 Mb) Arkeologi Reftele Gislaved 286
2024:09 Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av tornet mm. (1,5 MB) Byggnader Almesåkra Nässjö 20
2024:08 Östra torget med omgivande gator och kvarter. Antikvarisk konsekvensutredning för förslag till omläggning av busstrafiken omkring Östra torget i Jönköping. (7,5 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 48
2024:07 Bäckseda kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,5 MB) Byggnader Bäckseda Vetlanda 62
2024:06 Gislaveds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,7 MB) Byggnader Gislaved Gislaved 46
2024:05 Valdshults kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,5 MB) Byggnader Valdshult Gislaved 48
2024:04 Öreryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3 MB) Byggnader Öreryd Gislaved 56
2024:04 Borrehall – en mångtydig älvkvarnssten (Pdf, 5 Mb) Arkeologi Månsarp Jönköping 70
2024:03 Gyllenfors kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,9 MB) Byggnader Båraryd Gislaved 32
2024:02 Våthults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning, utvändig renovering samt åtgärder på vind och taklag. (2,5 MB) Byggnader Våthult Gislaved 42
2024:01 Råslätts kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av golv och iordningställande av dopgrav. (1 KB) Byggnader Jönköping Jönköping 22
2023:43 Kolningsgropar i Hjo (Pdf, 1 Mb) Arkeologi Hjo Hjo 24
2023:36 Kv. Vårelden 1 (Pdf, 2 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 18
2023:32 Trädplantering i Trädgårdsgatan (Pdf 2 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 24
2023:30 Hovrättstorget (Pdf, 6 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 18
2023:28 En bortodlad järnåldersgrav (Pdf 2 Mb) Arkeologi Sandseryd Jönköping 38
2023:27 Arkeologi i Gummarp (Pdf 2 Mb) Arkeologi Edshult Eksjö 24
2023:26 Kvarnplan, Säby 4:11 (Pdf, 1 Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 24
2023:22 Jöransberg 1:30 och 1:309 (Pdf, 1 Mb) Arkeologi Hakarp Jönköping 14
2023:20 Kv. Vasen 3 m.fl. (pdf, 2 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 18
2023:17 Bronsåldersgravar i Råslätt (Pdf 9 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 120
2023:15 Fragment av en grav (pdf, 1 MB) Arkeologi Visingsö Jönköping 20
2023:15 Junebäckens källor. Byggnadsantikvarisk och landskapshistorisk studie av naturreservatet Junebäckens källor. (1,8 KB) Byggnader Sandseryd, Ljungarum Jönköping 32
2023:14 Järnåldersgravar i Hedenstorp (Pdf, 4 Mb) Arkeologi Sandseryd Jönköping 106
2023:14 Tätorter i Vetlanda kommun. Kulturhistorisk karaktärisering av tätorterna Vetlanda, Ekenässjön, Landsbro, Korsberga, Kvillsfors, Björköby, Holsbybrunn och Myresjö i Vetlanda kommun, Jönköpings län (13 MB) Byggnader Vetlanda 176
2023:13 Lura kulle, Torpa 2:1 (Pdf 2 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 16
2023:13 Göta hovrätt (F003001). Antikvarisk medverkan i samband med installation av nya servisledningar mm. (0,9 KB) Byggnader Jönköping Jönköping 18
2023:12 Björnshult 1:5 (Pdf 3Mb) Arkeologi Höreda Eksjö 16
2023:12 Jönköpings länsresidens (F001001). Antikvarisk medverkan i samband med renovering av två balkonger, etapp 2. (1 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 16
2023:11 Spår av boplats och odling (Pdf 1 Mb) Arkeologi Gränna Jönköping 20
2023:11 Bosebo kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,3 MB) Byggnader Bosebo Gislaved 42
2023:10 Gränna 8:4 m.fl. (Pdf 2 Mb) Arkeologi Gränna Jönköping 24
2023:10 Fem orter i Eksjö kommun. Kulturmiljö- och byggnadsinventering samt karaktärisering av orterna Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund i Eksjö kommun, Jönköpings län. Byggnader Hult, Ingatorp, Hässleby Eksjö 82
2023:09 Eksjö kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med utvändig restaurering. (3,5 MB) Byggnader Eksjö Eksjö 20
2023:09 En förromersk grav i Stigby (Pdf, 3 Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 54
2023:08 Norrängsskolan i Huskvarna. Kulturhistorisk utredning. (2,8 MB) Byggnader Huskvarna Jönköping 42
2023:07 Äldre gravar och brukningsmarker i Gunnarsbo (pdf 5 Mb) Arkeologi Nykyrka Mullsjö 110
2023:07 ”Tjärfabriken” vid gummifabriksområdet i Gislaved. Antikvarisk utredning. (2,2 MB) Byggnader Gislaved Gislaved 22
2023:06 Rosengårdens äldreboende. Antikvarisk utredning inför om-, till- eller nybyggnation, Vårelden 1. (1,4 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 28
2023:05 Tranan 9, 11 och 12. Kulturhistoriskt underlag inför ändring av detaljplan för del av kvarteret Tranan på Bymarken. (1,6 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 30
2023:04 Farstorps bytomt/gårdstomt (Pdf 2 Mb) Arkeologi Nye Vetlanda 24
2023:04 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak. (0,9 MB) Byggnader Frinnaryd Aneby 16
2023:03 Jönköpings länsresidens (F001001). Renovering av två balkonger. (1,4 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 20
2023:02 Villa Solvändans lillstuga. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering. (1,2 MB) Byggnader Hässleby Eksjö 20
2023:01 Skärvstenspackning i Hjo (Pdf 2Mb) Arkeologi Hjo Hjo 24
2023:01 Hjälmseryds nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av koppartak. (1,9 MB) Byggnader Hjälmseyd Sävsjö 42
2022:29 Nya Åminne bruk. Byte av ramp, fönstermålning och rengöring av väggar. (1 KB) Byggnader Värnamo Värnamo 18
2022:28 Svarttorps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3 MB) Byggnader Svarttorp Jönköping 56
2022:27 Järsnäs kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,3 MB) Byggnader Järsnäs Jönköping 70
2022:27 Brahekyrkogården 1:1 (Pdf 1Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 18
2022:26 Torpladugården i Anglaskruv. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering. (1,4 MB) Byggnader Korsberga Vetlanda 26
2022:26 Rv 26/47 sträckan Mokällan – Spåneryd (pdf 3 Mb) Arkeologi Nykyrka och Sandhem Mullsjö 34
2022:25 Källeryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,1 MB) Byggnader Källeryd Gnosjö 60
2022:25 Holmsjö-Farstorp (Pdf 3 Mb) Arkeologi Nye Vetlanda 18
2022:24 Lannaskede gamla kyrka. Antikvarisk förundersökning med kartering av fasadputs. (2,5 MB) Byggnader Lannaskede Vetlanda 54
2022:24 Järstorps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,6 MB) Byggnader Järstorp Jönköping 32
2022:23 Habo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utökat brandskydd. (2,9 MB) Byggnader Habo Habo 54
2022:23 Jaktstation från äldre och yngre stenåldern på Småländska höglandet (pdf, 4 MB) Arkeologi Höreda Eksjö 104
2022:22 Höreda kyrka. Ombyggnad av vänstra korsarmen. (1,1 MB) Byggnader Höreda Eksjö 18
2022:22 Medeltid i Västra Storgatan (pdf, 2 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 40
2022:21 Lekeryds kyrka. Invändig restaurering. (1,7 MB) Byggnader Lekeryd Jönköping 26
2022:21 En brunn på Öster (pdf, 5 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 62
2022:20 Svenarums kyrka. Tak- och fasadarbeten. (2,6 MB) Byggnader Svenarum Vaggeryd 36
2022:19 Adlerbethska gravkoret. Takomläggning Adlerbethska gravkoret på Svarttorps gamla kyrkogård. (2 KB) Byggnader Svarttorp Jönköping 36
2022:19 Från stenålder till nutid i Kärnekulla (Pdf 5 Mb) Arkeologi Habo Habo 94
2022:18 Rydaholms kyrka. Installation av brandlarm. (1,1 KB) Byggnader Rydaholm Värnamo 24
2022:18 Stensättning i Råslätt (pdf, 2 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 28
2022:17 Kaplansbostället i Värnamo. Antikvarisk utredning. (1,8 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 32
2022:17 Planerad solkraft i Pålsboda (pdf 3 Mb) Arkeologi Sköllersta Hallsberg 32
2022:16 Skärstads kyrka. Utvidgning av läktaren och nya läktarunderbyggnader. (2,4 MB) Byggnader Skärstad Jönköping 26
2022:14 Sandhems kyrka. Uppförande av läktarunderbyggnad. (6,2 MB) Byggnader Sandhem Mullsjö 28
2022:14 Adelövs kyrka. Utvändig restaurering. (6,2 MB) Byggnader Adelöv Tranås 22
2022:14 Härdar vid slalombackens fot (Pdf, 2 Mb) Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 28
2022:13 Sandhems kyrka. Utvändig restaurering. (5,5 MB) Byggnader Sandhem Mullsjö 26
2022:12 Vetlanda kapellkyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,4 MB) Byggnader Vetlanda Vetlanda 84
2022:12 Hindås-Hällingsjö (pdf, 2 Mb) Arkeologi Björketorp och Sätila Härryda och Mark 22
2022:11 Lannaskede och Myresjö kyrkor. Ljudinstallation. (6 MB) Byggnader Lannaskede, Myresjö Vetlanda 22
2022:11 Hög 211 på Södra gravfältet (pdf, 3Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 32
2022:10 Vetlanda gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (5 MB) Byggnader Vetlanda Vetlanda 104
2022:10 Hög 97 på Södra gravfältet (Pdf, 2Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 20
2022:09 Lannaskede gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med yttre restaurering. (2 MB) Byggnader Lannaskede Vetlanda 40
2022:09 Nöbbele 7:2 (Pdf, 2 Mb) Arkeologi Värnamo Värnamo 24
2022:08 Näsby kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,9 MB) Byggnader Näsby Vetlanda 52
2022:07 Björkö kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,8 MB) Byggnader Björkö Vetlanda 66
2022:07 Sannaängen – en mesolitisk boplats vid Vätterns södra spets (Pdf 5 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 80
2022:06 Kolning i norra Vaggeryd (pdf, 2 Mb) Arkeologi Byarum Vaggeryd 28
2022:06 Nävelsjö kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,4 MB) Byggnader Nävelsjö Vetlanda 60
2022:05 Blästplats vid Isaberg (pdf, 2 Mb) Arkeologi Norra Hestra, Öreryd Gislaved 26
2022:05 Askeryds kyrka. Byte av värmesystem. (1,1 MB) Byggnader Askeryd Aneby 28
2022:04 Alabo 3:1 (pdf 1 Mb) Arkeologi Öreryd Gislaved 12
2022:04 Bredaryds kyrka. Ny tillgänglighetsramp. (1,1 MB) Byggnader Bredaryd Värnamo 20
2022:03 Stensättning vid Åkraberget (pdf 2Mb) Arkeologi Nässjö Nässjö 26
2022:03 Björkö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad. (3 MB) Byggnader Björkö Vetlanda 28
2022:02 Bjurbäcks kyrka. Ut- och invändiga restaureringsåtgärder. (1 KB) Byggnader Bjurbäck Mullsjö 28
2022:02 Förbifart Eksjö, Rv 40 (pdf, 1 Mb) Arkeologi Höreda och Eksjö Eksjö 18
2022:01 Öggestorps kyrka. Omläggning av torntak samt underhåll av tornfasad. (1 MB) Byggnader Öggestorp Jönköping 22
2021:43 Klockstapeln vid Hagshults kyrka. Antikvarisk dokumentation efter brand. (2,5 MB) Byggnader Hagshult Vaggeryd 46
2021:42 Göta hovrätt, Domstolsbyggnaden, F003001. Omfogning av den västra fasaden. (1,4 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 20
2021:41 Bredaryds kyrka. Inre ombyggnad och underhåll. (2,1 MB) Byggnader Bredaryd Värnamo 36
2021:40 Stenberga kyrka. Yttre restaureringsarbeten. (6,3 MB) Byggnader Stenberga Vetlanda 20
2021:39 Stenberga kyrka. Omdragning av el och ny värmeanläggning. (3,3 MB) Byggnader Stenberga Vetlanda 18
2021:38 Värnamo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadunderhåll. (0,8 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 20
2021:37 Byarums kyrka. Fasadunderhåll på von Sethska gravkoret. (1 KB) Byggnader Byarum Vaggeryd 24
2021:36 Kyrkbyar och småorter i Habo kommun. Kulturhistorisk inventering och karaktärisering, Brandstorps, Gustav Adolfs och Habo socknar i Habo kommun. (2.8 MB) Byggnader Brandstorp, Gustav Adolf, Habo Habo 52
2021:34 Näshults kyrka. Utvändig ommålning, tjärning och omtäckning av sakristians spåntak. (1,3 MB) Byggnader Näshult Vetlanda 20
2021:33 Nya Åminne bruk. Vård- och underhållsarbeten utförda 2021. (1 KB) Byggnader Värnamo Värnamo 20
2021:32 Fröderyds kyrka. Omläggning av absidtak. (1.2 MB) Byggnader Fröderyd Vetlanda 20
2021:31 Fiskebäcks kapell. Ommålning av fasaden. (1 KB) Byggnader Habo Habo 18
2021:30 Nässjö skogskyrkogård. Ändring av minneslunden. (1,5 MB) Byggnader Nässjö Nässjö 20
2021:29 Nässjö skogskyrkogård. Anläggande av ett muslimskt gravkvarter. (1,8 MB) Byggnader Nässjö Nässjö 18
2021:28 Nässjö skogskyrkogård. Utökade askgravplatser. (1,7 MB) Byggnader Nässjö Nässjö 20
2021:28 Härdar vid Sandagymnasiet (pdf 3 Mb) Arkeologi Huskvarna Jönköping 38
2021:27 Nya Åminne bruk. Vård- och underhållsarbeten utförda 2020. (1 KB) Byggnader Värnamo Värnamo 20
2021:27 Nya Åminne bruk. Vård- och underhållsarbeten utförda 2020. (1 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 20
2021:26 Norra Unnaryds kyrka. Omläggning av spåntak. (1,4 MB) Byggnader Norra Unnaryd Jönköping 16
2021:25 Dunkehalla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 32
2021:23 Ljungarums kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,4 MB) Byggnader Ljungarum Jönköping 28
2021:22 Östra kyrkogården. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,4 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 34
2021:21 Jungmannen 2-5 (pdf 3 Mb) Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 20
2021:21 Skogskyrkogården. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,2 MB) Byggnader Jönköpings Jönköping 28
2021:20 Slottskyrkogården. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,6 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 30
2021:19 Sofiakyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning. (2,2 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 28
2021:19 Stora Gavlö 1:3 (pdf, 1 Mb) Arkeologi Dannäs Värnamo 10
2021:18 Kärnekulla bytomt (pdf, 2 Mb) Arkeologi Habo Habo 26
2021:18 Torskinge kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,2 MB) Byggnader Torskinge Värnamo 40
2021:17 Kärda kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,3 MB) Byggnader Kärda Värnamo 44
2021:16 Hångers kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,1 MB) Byggnader Hånger Värnamo 40
2021:15 Riksväg 26/47 mellan Slättäng och Mullsjö (pdf, 7 Mb) Arkeologi Nykyrka och Sandhem Mullsjö 66
2021:15 Forsheda kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,6 MB) Byggnader Forsheda Värnamo 50
2021:14 Mellan Hedenstorp och Månseryd (pdf, 4 Mb) Arkeologi Bankeryd, Järstorp och Sandseryd Jönköping 32
2021:14 Dannäs kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,3 MB) Byggnader Dannäs Värnamo 42
2021:13 Ölmstads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,5 MB) Byggnader Ölmstad Jönköping 78
2021:13 Jupiter 13 (pdf, 2 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 14
2021:12 Skärstads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3 MB) Byggnader Skärstad Jönköping 50
2021:11 Ett röse i Föreda (pdf, 3 Mb) Arkeologi Vetlanda Vetlanda 48
2021:11 Åsenhöga kyrkogårdar. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,6 MB) Byggnader Åsenhöga Gnosjö 62
2021:10 Vid Isabergstoppens fot (Pdf 1 Mb) Arkeologi Norra Hestra, Öreryd Gislaved 16
2021:10 Mellby kyrka. Restaurering av vindflöjlar. (1 KB) Byggnader Mellby Eksjö 18
2021:1 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av torntak mm. (1,5 MB) Byggnader Frinnaryd Aneby 28
2021:1 Stenålder i kvarteret Utblicken (pdf 3 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 26
2021:09 Edshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning. (1MB) Byggnader Edshult Eksjö 18
2021:08 Stora Gavlö 1:3 (pdf, 2 Mb) Arkeologi Dannäs Värnamo 18
2021:08 Höreda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ommålning av putsväggar. (1 MB) Byggnader Höreda Eksjö 20
2021:07 Ny järnväg mellan Byarum och Tenhult (pdf 2 Mb) Arkeologi Byarum, Barnarp, Månsarp, Rogberga, Ödestugu, Öggestorp Jönköping, Vaggeryd 42
2021:07 Tofteryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering och ny tillgänglighetsramp. (2,9 MB) Byggnader Tofteryd Vaggeryd 48
2021:06 Bäckaby gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,4 MB) Byggnader Bäckaby Vetlanda 42
2021:05 Bäckaby nya kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,7 MB) Byggnader Bäckaby Vetlanda 30
2021:05 Hedenstorps gamla bytomt (pdf, 5 Mb) Arkeologi Sandseryd Jönköping 88
2021:04 Myresjö gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2 MB) Byggnader Myresjö Vetlanda 34
2021:03 Lannaskede gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,7 MB) Byggnader Lannaskede Vetlanda 40
2021:02 Gravröse på fastigheten Mossle 16:20 (Pdf, 1 Mb) Arkeologi Värnamo Värnamo 10
2021:02 Ramkvilla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,4 MB) Byggnader Ramkvilla Vetlanda 58
2020:9 Spår av fornt mellan Reftele och Forsheda. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat byggande av plankorsningar och tillfartsvägar utmed järnvägen mellan Reftele och Forsheda, Reftele, Bredaryd och Forsheda socknar i Gislaveds och Värnamo kommuner, Jönköpings län (Pdf, 6 Mb) Arkeologi Reftele, Bredaryd och Forsheda Gislaved och Värnamo 40
2020:7 Arkeologi i kvarteret Gladan (pdf, 6 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 164
2020:6 Gravar och boplatslämningar vid Skogslund (Pdf 5 Mb) Arkeologi Sandseryd Jönköping 96
2020:4 Undersökning inom del av Södra gravfältet. Arkeologisk undersökning av grav 255, 248 och 236 inom RAÄ-nr Visingsö 53 (L1972:6515) inför vägbreddning, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf, 5 Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 42
2020:35 Att kommunicera karaktär bland bygd och branter (Pdf 2 Mb) Kulturmiljö Jönköping, Tranås 30
2020:34 Norra Kyrkogatan i Eksjö (pdf 5 Mb) Arkeologi Eksjö Eksjö 16
2020:33 Idas skola. Antikvarisk utredning, Lövet 3. (2,2 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 34
2020:32 Nydala herrgård. Antikvarisk dokumentation och analys inför restaurering. (2 MB) Byggnader Nydala Värnamo 44
2020:31 Byarums kyrka (Pdf 7 Mb) Byggnader Byarum Vaggeryd 106
2020:30 Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig restaurering och ändring av kyrkorum. (2,6 MB) Byggnader Bäckseda Vetlanda 48
2020:3 Medeltida röjningsrösen och järnåldershärdar i Lanna. Arkeologisk förundersökning av fossil åkermark L2019:776 m fl fornlämningar inför planerad ny bebyggelse inom fastigheterna Vreta 2:11 och Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län (Pdf, 6Mb) Arkeologi Hidinge Lekeberg 158
2020:29 Kumlaby kyrka. Dendrokronologisk provtagning och analys av virke. (1,4 MB) Byggnader Visingsö Jönköping 22
2020:28 Härdar från äldre järnålder (pdf 4 mb) Arkeologi Tranås Tranås 40
2020:28 Habo centrum. Kulturhistorisk inventering och karaktärisering av de centrala delarna av Habo. (1,7 MB) Byggnader Habo Habo 34
2020:27 Lövladan i Tärenäs. Restaurering och takomläggning. (1,2 MB) Byggnader Linderås Tranås 20
2020:26 Södra Hestra kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,5 MB) Byggnader Södra Hestra Gislaved 48
2020:25 Stora Åsa (Pdf 2 Mb) Arkeologi Sandseryd Jönköping 8
2020:25 Sandviks kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,5 MB) Byggnader Sandvik Gislaved 32
2020:24 Gryteryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,8 MB) Byggnader Gryteryd Gislaved 36
2020:23 Burseryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,6 MB) Byggnader Burseryd Gislaved 48
2020:23 Rackartorget i Kålgården (1 Mb, pdf) Arkeologi Jönköping Jönköping 12
2020:22 Kvarteren Globen och Grävlingen. Antikvarisk utredning och kulturhistoriskt underlag inför detaljplaneläggning. (3,5 MB) Byggnader Jönköpings Jönköping 42
2020:20 Rydaholms kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med visst yttre underhåll. (1,2 MB) Byggnader Rydaholm Värnamo 22
2020:20 Södergården 1:1 (pdf 2Mb) Arkeologi Nässjö Nässjö 18
2020:19 Gislaveds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband om- och tillbyggnad. (1,4 MB) Gislaved (Båraryd) Gislaved 22
2020:19 Kvarteret Hälsan 2 (Pdf, 1 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 14
2020:18 Kråkshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av plåttak. (1,6 MB) Byggnader Kråkshult Eksjö 32
2020:18 Rökinge 15:2 (Pdf 2 Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 20
2020:17 Tostås 1:2 (Pdf 2 Mb) Arkeologi Tranås Tranås 22
2020:17 Kumlaby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering. (3,8 MB) Byggnader Kumlaby Jönköping 66
2020:16 Lommaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,2 MB) Byggnader Lommaryd Aneby 46
2020:15 Bredestads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,9 MB) Byggnader Bredestad Aneby 38
2020:14 Rv 26, sträckan Gislaved- Smålandsstenar (pdf 3 Mb) Arkeologi Villstad Gislaved 56
2020:14 Marbäcks kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,9 MB) Byggnader Marbäck Aneby 50
2020:13 Bönareds f.d. komministerboställe. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av mangårdens byggnader. (2,2 MB) Byggnader Bjurbäck Mullsjö 40
2020:12 Värnamo stad, yttre områden. Kulturhistorisk inventering och karakterisering. (8,5 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 126
2020:12 Under golvet i Myresjö gamla kyrka (Pdf 6 Mb) Arkeologi Myresjö Vetlanda 46
2020:11 Huskvarna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med in- och utvändiga förändringar. (2,2 MB) Byggnader Huskvarna Jönköping 24
2020:10 Blästplats i Hedenstorp Arkeologi Sandseryd Jönköping 112
2020:10 Fröderyds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,4 MB) Byggnader Fröderyd Vetlanda 48
2020:1 Vindkraft i Stora Moshult. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat område för vindkraft inom Stora Moshult 1:3 med flera, Ramkvilla socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län (pdf 3 Mb) Arkeologi Ramkvilla Vetlanda 27
2020:09 Göta hovrätt, Domstolsbyggnaden, F003001. Omfogning av den östra fasaden. (2,1 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 28
2020:08 Gnosjö kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,4 MB) Byggnader Gnosjö Gnosjö 56
2020:07 Stockaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering (1,6 Mb). Byggnader Stockaryd Sävsjö 20
2020:06 Skillingarydslägren, byggnad 146. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning (1 MB). Skillingaryd Vaggeryd 16
2020:05 Värnamo centrum. Kulturhistorisk inventering och karakterisering. (14 MB) Byggnader Vaänamo Värnamo 72
2020:04 Ödestugu kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (5,8 Mb). Byggnader Ödestugu Jönköping 46
2020:03 Barnarps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (12 Mb). Byggnader Barnarp Jönköping 56
2020:02 Lannaskede-Myresjö kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (3 Mb). Byggnader Lannaskede/Myresjö Vetlanda 62
2020:01 Åkers kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (5 Mb). Byggnader Åker Vaggeryd 68
2020-21 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och underhållsarbeten utförda 2019. (1,4 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 22
2019:49 Planfria järnvägskorsningar. Arkeologisk utredning inför planfria järnvägskorsningar sträckan Furusjö och Äng. Habo, Rogberga, Öggestorp och Barkeryds socknar i Habo, Jönköping och Nässjö kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Habo, Rogberga, Öggestorp och Barkeryd Habo, Jönköping, Nässjö 16
2019:48 Tunnerstad 1:21. Arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastigheten Tunnerstad 1:2, Visingsö socken i Jönköpings kommun (pdf 2 Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 12
2019:47 Ett järnåldersgravfält på Himlabackarna (Pdf 13 Mb) Arkeologi Vetlanda Vetlanda 266
2019:46 Tunnerstad 5:33. Arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastigheten Tunnerstad 5:33, Visingsö socken (pdf, 3Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 12
2019:45 Kålgårdar i Jönköpings utkant (pdf, 7 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 112
2019:44 Svenshult 1:7 m.fl. Arkeologisk utredning inför industribyggnation, Villstad socken (pdf, 3Mb) Arkeologi Villstad Gislaved 10
2019:42 Västhorja 12:5 mfl. Arkeologisk utredning på fastigheten Västhorja 12:5 mfl, Värnamo socken och kommun (pdf, 4Mb) Arkeologi Värnamo Värnamo 32
2019:41 Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Rådhusparken, Väster 1:1, fornlämningarna L1973:2944, slott och L1973:2508, stadslager, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Arkeologi Jönköping Jönköping 10
2019:40 Näring och äring i Stigamo ca 1100-1750. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, RAÄ-nr Barnarp 145:1, Stigamo 1:31, Barnarps socken, Jönköpings kommun (11 Mb) Arkeologi Barnarp Jönköping 104
2019:39 VA-ledning Hagafors-Hok. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning mellan Hagafors och Hok, Svenarums socken i Vaggeryds kommun (pdf, 2Mb) Arkeologi Svenarum Vaggeryd 24
2019:38 Gilberts håla. Arkeologisk utredning inför planerat dammbygge på fastigheten Visingsö Prästgård 1:1 (pdf, 2Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 18
2019:34 Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med putsarbeten på torn och omläggning av torntak (5,6 Mb) Byggnader Bredaryd Värnamo 32
2019:33 Brandstorps kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning och tjärning (1 Mb). Byggnader Brandstorp Habo 20
2019:32 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändigt underhåll (3 Mb). Byggnader Gustav Adolf Habo 20
2019:31 Haurida kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av spåntak på tornet (2,1 Mb). Byggnader Haurida Aneby 14
2019:31 Hävd och händelser i Hultet ca 1350–1750 (pdf 6 Mb) Arkeologi Nässjö Nässjö 134
2019:30 Öreryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar, Öreryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift (3.3 Mb) Byggnader Öreryd Gislaved 24
2019:29 En grav och fossil åker Arkeologi Värnamo Värnamo 64
2019:29 Skillingaryds begravningsplats. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (10 Mb). Byggnader Tofteryd Vaggeryd 60
2019:28 Keramikverkstad på öster. Arkeologisk undersökning, schaktningsövervakning, av stadslager, RAÄ-nr Jönköping 50:1, inom fastigheten Domherren 23 i Jönköpings stad och kommun (Pdf 2 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 24
2019:28 Tofteryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (13 Mb). Byggnader Tofteryd Vaggeryd 60
2019:26 Jönköpings slottsvall Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 46
2019:26 Våthults kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (2,5 Mb). Byggnader Våthult Gislaved 50
2019:25 Ås kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (8 Mb). Byggnader Ås Gislaved 46
2019:24 Eremithyddan på Björnebergs gård Byggnader Järstorp Jönköping 26
2019:23 Gjuteriverksamhet i Tändsticksområdet (pdf 10 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 82
2019:22 Reftele kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan, Reftele socken, Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift (pdf 4 Mb) Byggnader Reftele Gislaved 76
2019:21 Kållerstads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Kållerstads socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift (pdf 3 MB) Byggnader Kållerstad Gislaved 44
2019:20 Gravfältet på Sandudden Arkeologi Visingsö Jönköping 104
2019:19 Gravfält vid riksväg 26/47 (Pdf, 6 Mb) Arkeologi Bankeryd Jönköping 72
2019:17 Arkeologisk utredning inför byggnation av GC-väg mellan Skillingaryd och Tofteryd, Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (Pdf 3 Mb) Arkeologi Tofteryd Vaggeryd 24
2019:16 S:t Lars begravningsplats Byggnader Eksjö Eksjö 68
2019:16 Härdar i Hedenstorp. Arkeologisk undersökning av RAÄ-nr Sandseryd 396, aktivitetsområde med härdar från mellersta järnålder, Sandseryds socken i Jönköpings kommun. (pdf 6 Mb) Arkeologi Sandseryd Jönköping 118
2019:14 Nya Åminne Bruk Byggnader Värnamo Värnamo 12
2019:14 Ny stadsdel, Skeppsbron Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 22
2019:13 Nykyrka kyrka Byggnader Nykyrka Mullsjö 20
2019:13 Hok 2:110 m.fl. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom fastigheterna Hok 2:110, 2:8 och 2:95, Svenarum socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (Pdf 2 Mb) Arkeologi Svenarum Vaggeryd 10
2019:12 Boplatslämningar och ett slaggvarp (pdf 10 Mb) Arkeologi Sandseryd Jönköping 110
2019:07 Bellö kyrkogård Byggnader Bellö Eksjö 38
2019:06 Posses herrgårdspark Arkeologi Jönköping Jönköping 79
2019:05 Höreda kyrkogård Byggnader Höreda Eksjö 48
2019:02 Hults kyrkogård Byggnader Hult Eksjö 46
2019:01 Hagshults kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (8,7 Mb). Byggnader Hagshult Vaggeryd 46
2018:42 En liggmila i Stödstorp. Arkeologisk förundersökning av kolningsanläggningar och område med skogsbrukslämningar, RAÄ-nr Byarum 883, 884, 901 och 905, inom fastigheten Stödstorp 2:1, Byarums socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (Pdf 3 Mb)) Arkeologi Byarum Vaggeryd 26
2018:38 Jönköpings slott Arkeologi Jönköping stad Jönköping 254
2018:33 Arkeologi i kvarteret Galeasen (pdf, 8 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 226
2018:27 Gravar i Kyrkogatan (Pdf, 18 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 238
2018:23 Liggmilor, kolningsgropar och en hålväg (Pdf 6 Mb) Arkeologi Barnarp Jönköping 44
2018:23 Godsmagasinet i Reftele. Dokumentation av magasinet, Ölmestad 2:12 (1 MB) Byggnader Reftele Gislaved 20
2018:20 Medeltida jordbruk i Stigamo. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, RAÄ-nr Barnarp 145:1, inom fastigheten Stigamo 1:31, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Barnarp Jönköping 99
2018:15 En stenåldersboplats på Småländska höglandet (pdf 7Mb) Arkeologi Höreda Eksjö 78
2017:33 Boro-hus Byggnader Lannaskede Vetlanda 77
2017:29 Forssellska gården (Pdf, 10 Mb) Byggnader Eksjö Eksjö 102
2017:23 Haurida kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) > Byggnader Haurida Aneby 32
2017:22 Georadarundersökning av Rysskyrkogården på Visingsö (Pdf 10 Mb) Arkeologi Visingsö Jönköping 42
2017:22 Aneby begravningsplats. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) > Byggnader Bredestad Aneby 32
2017:21 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1MB, nytt fönster) > Byggnader Norra Sandsjö Nässjö 14
2017:20 Lommaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering och avfuktning av tornet (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Byggnader Lommaryd Aneby 16
2017:19 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och underhållsarbeten utförda 2016 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Byggnader Värnamo Värnamo 20
2017:18 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad (1,9 MB). Byggnader Barnarp Jönköping 36
2017:18 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med Invändig restaurering. (1,9 MB) Barnarp Jönköping 36
2017:16 Norra Solberga kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Byggnader Norra Solberga Nässjö 66
2017:15 F.d. däckfabriken i Gislaved. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av fastigheten Göta 2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Gislaveds tätort Gislaved 26
2017:14 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av högtalare (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Nykyrka Mullsjö 12
2017:13 Hylletofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Hylletofta Sävsjö 20
2017:12 Anderstorps kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Byggnader Anderstorp Gislaved 64
2017:11 Hålvägar vid Lyckås. Arkeologisk förundersökning av hålvägssystem RAÄ 214 och 218 inför planerad vindkraftsetablering inom fastigheten Lyckås 2:1 Arkeologi Skärstad Jönköping 24
2017:11 Östra kapellet i Jönköping. Invändig tillgänglighetsanpassning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Jönköping stad Jönköping 20
2017:10 Södra Park 1:2. Arkeologisk utredning med anledning av planerna på nytt bostadsområde inom fastigheten Södra Park 1:2 Arkeologi Byarum Vaggeryd 16
2017:10 Lövås 8:5 Scandinavian Raceway. Karaktärisering och beskrivning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Anderstorp Gislaved 20
2017:09 Medeltida markutnyttjande i Närkes skogsmarker. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, fornlämningarna Ekeby 96?98 och Sköllersta 223, inför planerad ny sträckning av väg 51 mellan Kvarntorpskorset och Svennevad Arkeologi Ekeby och Sköllersta Kumla och Hallsberg 194
2017:09 Smalspåret vid Ohs bruk. Byggnadsminnesutredning av industribanan Ohs bruk (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Byggnader Bor, Gällaryd och Voxtorp Värnamo 26
2017:08 Lyckås 2:2. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Skärstad Jönköping 6
2017:08 Schiörlinorgeln i Svenarums kyrka. Dokumentation och restaurering (pdf, 17 MB, nytt fönster) > Byggnader Svenarum Vaggeryd 160
2017:07 Hyltena 1:11. Arkeologisk utredning inför inom del av fastigheten Hyltena 1:11 Arkeologi Barnarp Jönköping 8
2017:07 Domherren 23, Jönköping. Antikvarisk utredning avseende fastigheten Domherren 23 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Jönköpings stad Jönköping 30
2017:06 Inför bergtäkt i Apelskift. Arkeologisk utredning etapp 1, av planerad bergtäkt inom del av Apelskift 2:15 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Habo Habo 14
2017:06 Nykyrka kyrka. Färganalys inför kommande målningsarbeten (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Byggnader Nykyrka Mullsjö 22
2017:05 Skog och Historia i Jönköpings län 2004–2016. Kort sammanfattande rapport (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Flera Aneby, Eksjö, Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo 22
2017:05 Mederleds tullkvarn. Byggnadsminnesutredning av Mela kvarn, Storegården 1:21 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Bäckseda Vetlanda 26
2017:04 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga arbeten (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Byggnader Bondstorp Vaggeryd 30
2017:03 Vattenpost på Hovrättstorget. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Hovrättstorget, inom del av RAÄ-nr 50:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 10
2017:03 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaureringsarbeten på tornet (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Byarum Vaggeryd 36
2017:02 Fossil åkermark vid Himlabackarna. Arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande inom Norrby 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 22
2017:02 Ingatorps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Byggnader Ingatorp Eksjö 58
2017:01 Ett vikingatida gravfält i Alseda kyrkby – ”enn stoor hoop upkastade Jordhögar”. Arkeologisk undersökning av ett överodlat vikingatida gravfält (RAÄ 167), boplatslämningar (RAÄ 165-168) samt rester efter norra kyrkstallarna (RAÄ 165). Inför ny dragning av länsväg 127 genom Alseda kyrkby (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Alseda Vetlanda 250
2016:43 Bönareds f.d. komministerboställe. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak Byggnader Bjurbäck Mullsjö 20
2016:42 Inför planerad utvidgning av bergtäkt i Dalaberget. Arkeologisk förundersökning av förmodade områden med röjningsrösen Hallsberg 303, 306 samt 308 inom Tomta 1:3 och 1:6 (Örebro län) (pdf, 4 MB, nytt fönster) Arkeologi Hallsberg Hallsberg 60
2016:42 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Nässjö Nässjö 30
2016:41 Gata genom sekler. Förundersökning och arkeologisk undersökning av Eriksgatans/Västra Storgatans sträckning inom del av RAÄ 50 – Jönköpings äldre stadsområde, inför iordningställande av Lundströms plats år 2010 Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 104
2016:41 Hultsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Hultsjö Sävsjö 28
2016:40 Svalhult 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av östra magasinet Byggnader Adelöv Tranås 24
2016:39 Medeltida timmerkista i Näsviken. Dendrokronologisk analys av timmerkista i hamnanläggning RAÄ 182, vid Näs by (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 14
2016:39 Värnamo kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med ny belysning på kyrkogårdar Byggnader Värnamo Värnamo 22
2016:38 Nya VA-ledningar i Skolgatan och Vallgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning RAÄ-nr Jönköping 50:1och 137:1, stadslager och slott, i Skolgatan och Vallgatan (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 10
2016:38 Skepperstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak och sanering/skyddsåtgärder på kyrkvind Byggnader Skepperstad Sävsjö 24
2016:37 Ledningsdragning för V/A inom hospitalsområdet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför anläggande av ny V/A- ledning inom område för Jönköpings gamla hospital, fastigheten Jamben 1, Sofia församling (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 12
2016:37 Burseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig renovering av torn Byggnader Burseryd Gislaved 24
2016:36 Nya brunnar i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, av stadslager och slott, RAÄ-nr Jönköping 50:1 och 137:1 på Skolgatan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 10
2016:36 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av uthuslänga mot Arendt Byggmästares gata Byggnader Eksjö Eksjö 22
2016:35 Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid trädplantering i Hamnparken och Rådhusparken, inom RAÄ nr 50:1 och 137:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 10
2016:35 Torskinge kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Torskinge Värnamo 18
2016:34 Fjärrkyla i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför fjärrkylaledning i Skolgatan, mellan Kyrkogatan och Vallgatan, (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 10
2016:34 Åkers kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak och lanternin Byggnader Åker Vaggeryd 20
2016:33 Stormskadade järnåldersgravar på Visingsö. Arkeologisk efterundersökning och återställning av stormskadade gravar inom gravfältet RAÄ 29:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 46
2016:33 Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Byggnader Almesåkra Nässjö 8
2016:32 Bastionsparken – nya murar på historisk mark. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ 137:1, Jönköpings slott, i samband med anläggningsarbeten i blivande Bastionsparken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 24
2016:32 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Barnarp Jönköping 38
2016:31 Ny belysning inom Bastion Gustavus område. Arkeologisk övervakning av markarbeten för ny belysning inom del av RAÄ Jönköping 137 – Jönköpings slott (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 24
2016:31 Hylletofta kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med inrättande av askgravplats Byggnader Hylletofta Sävsjö 8
2016:30 S:t Laurentii Kapell – metalldetektering 2016. Metalldetektering i anslutning till kapellruinen RAÄ 28:1 på Visingsö (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 30
2016:30 Arkadien 4, Jönköping. Antikvarisk utredning angående kulturhistoriskt värde samt volymer vid eventuell nyexploatering Byggnader Jönköping Jönköping 26
2016:29 Sentida odling kring Knaplarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 90 inför ny VA-ledning (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bellö Eksjö 48
2016:29 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av förråd i vapenhuset Byggnader Vetlanda Vetlanda 20
2016:28 Ledning intill gravfält RAÄ-nr Värnamo 214:1. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inför ledningsgrävning intill gravfältet RAÄ-nr Värnamo 214:1, på fastigheten Värnamo-Torp 3:12 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 18
2016:28 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av bärlinor och avfuktning av grund Byggnader Bondstorp Vaggeryd 24
2016:27 Vägdragningar mellan Jussö och Hörle. Arkeologisk utredning inför planerade planfria järnvägskorsningar inom fastigheterna Hörle 3:1, Jussö 1:5 m fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 22
2016:27 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering, läkarunderbyggnad och krypgrundsåtgärder Byggnader Båraryd Gislaved 36
2016:26 Kvarteret Högskolan 1. Arkeologiska förundersökningar inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida stadslager, inom kvarteret Högskolan 1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 38
2016:26 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av kor m.m. Byggnader Byarum Vaggeryd 20
2016:25 Österskog 1:24 & Törestorp 2:31. Arkeologisk utredning inför planerad industriutbyggnad (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kulltorp Gnosjö 18
2016:25 Byarums kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av kyrkogårdsmur Byggnader Byarum Vaggeryd 22
2016:24 Schaktningar intill Rosenlunds herrgård. Övervakning av markingrepp under våren 2016 inom Jönköping RAÄ 250, Rosenlunds äldre park, föranledda av renoveringsarbeten i huvudbyggnaden (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 38
2016:24 Kråkshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering Byggnader Kråkshult Eksjö 16
2016:23 Nennesmo 12:1. Arkeologisk utredning inför planerad torvtäkt, Reftele socken (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gislaved Jönköping 16
2016:23 Skillingaryds klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering Byggnader Tofteryd Vaggeryd 28
2016:22 Fjärrvärme i Vallgatan m.fl. Arkeologisk undersökning, i form av schaktningsövervakning, inför anläggandet av fjärrvärmeledningar inom område för stadslager och slott, RAÄ-nr Jönköping 50:1 och 137:1, i Vallgatan, Gjuterigatan och Oxtorgsgatan (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2016:21 Medeltida odling på höglandet. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Nässjö149:1, 149:2 och 149:4 inför planerad industriutbyggnad inom fastigheten Hultet 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nässjö Nässjö 104
2016:21 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med demontering av bänkar Byggnader Södra Hestra Gislaved 18
2016:20 Den förlorade fästningen? Förstudie kring möjligheterna till en visualisering av Jönköpings slott i dagens stadsrum (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 56
2016:20 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm Byggnader Gustav Adolf Habo 16
2016:19 Nässjö skogskyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplatser Byggnader Nässjö Nässjö 24
2016:18 Bankeryds-Torp 1:11. Arkeologisk utredning inför bostadsbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bankeryd Jönköping 16
2016:18 Sandhems kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omputsning av fasaden Byggnader Sandhem Mullsjö 20
2016:17 Medeltidsstadens och slottets lämningar i Kyrkogatan. Arkeologisk förundersökning av stadslager, kyrkogård och slottslämningar, fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 och 137:1, inför nyanläggande av gång- och cykelbana i Kyrkogatan, delen Skolgatan – Västra Storgatan (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 34
2016:17 Gamla Rådhuset, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering av Gamla Rådhuset på Antiken 1 Byggnader Jönköpings stad Jönköping 24
2016:16 Nöbbele 7:6 m.fl. Arkeologisk utredning inför planerad villabebyggelse inom fastigheten Nöbbele 7:6 m.fl. (pdf, 7MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 12
2016:16 Lekeryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak Byggnader Lekeryd Jönköping 16
2016:15 Bastionens yttersta spets. Arkeologisk förundersökning av bastion Carolus östra och södra fas, belägen inom RAÄ 137:1 Jönköpings slott, inför restaurering av stenkaj i kvarteret Väster 1:1 / Slottskajen (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 62
2016:14 Röjningsrösen och en skärvstenshög. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 178 och 180, inför vindkraftsetablering inom fastighet Gårebo 1:12 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Frinnaryd Aneby 60
2016:14 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak socken i Jönköping Byggnader Barnarp Jönköping 18
2016:13 Smeder boende vid Munksjöns strand. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ-nr Jönköping 50:1, Jönköpings stad, inför nybyggnation inom fastigheten Almen 6 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 96
2016:13 Öreryds gamla missionshus. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Öreryd Gislaved 26
2016:12 Skelettgrav vid Sandudden. Arkeologisk efterundersökning av nypåträffad skelettgrav på fastigheten Erstad 2:9 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 36
2016:12 Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av målade korfönster Byggnader Norra Solberga Nässjö 22
2016:11 Förhistorisk boplats-/aktivitetsyta vid Västhorja. Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ-nr Värnamo 366:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 22
2016:11 Habo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak Byggnader Habo Habo 48
2016:10 Är husgrunden Brahes boktryckeri? Arkeologisk undersökning, i samband med skolprojektet ”Brahesboktryckeri?” av RAÄ 197 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 40
2016:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av ramp Byggnader Nykyrka Mullsjö 20
2016:09 Stenpackningar, brandlager och härdar på Visingsö. Arkeologisk schaktningsövervakning vid RAÄ 29:1 med flera (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 22
2016:09 Järsnäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband medinvändig restaurering m.m. Byggnader Järsnäs Jönköping 66
2016:08 En boplats i Torestorp. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar inom fastigheterna Nykyrka Ruder 1:7 och Torestorp 1:95 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nykyrka Mullsjö 28
2016:08 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av kororgel Byggnader Jönköpings stad Jönköping 8
2016:07 Bollarpshuset II, grävsäsongen 2015. Arkeologisk forskningsgrävning av husgrund i Lövhult 1:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vireda Aneby 44
2016:07 Byarums och Svenarums kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med konservering av gravstenar Byggnader Byarum & Svenarum Vaggeryd 30
2016:06 Nöbbele 7:18, 7:19 och 7:31. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inför husbyggnation inom fastigheten Nöbbele 7:18, 7:19 och 7:31 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 20
2016:06 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av torn och gravkor Byggnader Linderås Tranås 24
2016:05 VA-ledning från Kärda tillreningsverket. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ Kärda 64:1, 125:1, 66:1 och 67:1 inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheterna Kärda 1:1 och 1:2 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kärda Värnamo 10
2016:05 Pilaboparken i Anneberg. Vård- och underhållsplan 2016-2026 med vårdprogram Byggnader Norra Solberga Nässjö 54
2016:04 Vikingatida gravfält i Nästa, Kärda. Arkeologisk undersökning av del av RAÄ 42:2, vikingatida gravfält inom fastigheten Kärda 2:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kärda Värnamo 18
2016:04 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med reparationer av bjälklag m.m. Byggnader Säby Tranås 24
2016:03 Vikingatida gravfält i Kärda. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 42:1 och del av 42:2 inför nedläggningav VA-ledning inom Nästa 2:3 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kärda Värnamo 18
2016:03 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med partiellt byte av plåttak Byggnader Nässjö stad Nässjö 8
2016:02 Bellö 1:1 m fl. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ny VA-ledning (pdf, 794 KB, nytt fönster) > Arkeologi Bellö Eksjö 8
2016:02 Hakarps kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med exteriör restaurering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Hakarp Jönköping 30
2016:01 Sundsängen i Skirö. Arkeologisk och kulturgeografisk forskningsundersökning av ett fossilt landskap inom Skirö 10:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Skirö Vetlanda 70
2016:01 Näs 1:8, Ingatorp. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av byggnaderna 8 och 25 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Ingatorp Eksjö 16
2015:47 Stormen Egons spår på Visingsös gravfält. Arkeologisk efterundersökning och återställning av stormskadade gravar inom gravfälten RAÄ 29:1 och RAÄ 53:101 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 62
2015:46 Fjärrvärme i Jönköpings stad (pdf 3 Mb) Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 74
2015:45 Kvarteret Domherren 23. Arkeologisk förundersökning av fastigheten kvarteret Domherren 23, inom del av RAÄ 50:1, Jönköpings stad, inför ny detaljplan (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 32
2015:44 Kärnekulla 1:28. Arkeologisk utredning inför byggnation (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Habo Habo 20
2015:43 Hedenstorp Nordvästra och Hedenstorp – Östra Arkeologisk utredning inför indutrietablering inom Hedenstorp 1:2 m.fl. (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Sandseryd Jönköping 50
2015:42 Bogla 1:31. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområde till RAÄ nr 19:1, 19:2 och 131:1 inför husbyggnation (pdf, 785 KB, nytt fönster) > Arkeologi Rogberga Jönköping 8
2015:41 Trädplantering i Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ nr Jönköping 50:1, stadslager och 137:1, Jönköpings slott, i Rådhusparken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2015:40 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med ommålning av kyrkans fasader Byggnader Gustav Adolf Habo 14
2015:40 Åtterås 2:26. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom fastigheten Åtterås 2:26 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Villstad Gislaved 8
2015:39 Moderna bruksorter. En studie av samhällen i symbios med företag med särskilt fokus på Fagerhult Byggnader Gustav Adolf Habo 40
2015:39 Fornlämning Tranås 454. Arkeologisk utredning etapp 2 inför vindkraftsetablering, projekt Skogsvind, inom fastighet Bakaremålen 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Tranås Tranås 8
2015:38 Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot Byggnader Ås Gislaved 10
2015:38 Bytomt i Kieryd. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom Kieryd 4:7 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vireda Aneby 26
2015:37 Kyrkan på vinden. En undersökning av återanvänt medeltida timmer i Hakarps kyrka Byggnader Hakarp Jönköping 44
2015:37 Vedtorget. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ Jönköping nr 50:1, inför ny belysning inom Vedtorget, fastigheten Öster 1:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 10
2015:36 Askeryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell Byggnader Askeryd Aneby 16
2015:36 Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ombyggnad av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nykyrka, Habo & Bankeryd Mullsjö, Habo & Jönköping 56
2015:35 Lilla Björkudden. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av en ängslada Byggnader Järsnäs Jönköping 16
2015:35 Kompletterande utredning inom Barnarp 1:78. Arkeologisk utredning, kompletterande, inför vägbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Barnarp 10
2015:34 Götaland 6, Per Brahegymnasiets bakgård. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Jönköpings slott, RAÄ137:1 och stadslager RAÄ 50:1 inom fastigheten Götaland 6 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 10
2015:34 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av hängrännor och stuprör Byggnader Brandstorp Habo 8
2015:33 Kortebo 4:9 m.fl. Arkeologisk utredning inom Kortebo 4:9 m.fl. inför planerad utbyggnad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 11
2015:33 Lannaskede-Myresjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering Byggnader Lannaskede, Myresjö Vetlanda 8
2015:32 Ny stadsdel – Skeppsbron. Arkeologisk utredning inför ny stadsdel, Skeppsbron, vid Södra Munksjön (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 18
2015:32 Ramkvilla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering Byggnader Ramkvilla Vetlanda 8
2015:31 Långhus och fossila åkrar utmed Västra vägen. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning inför utbyggnad av Västra vägen (pdf, 4 MB, nytt fönster) Arkeologi Nässjö Nässjö 100
2015:31 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Byggnader Frinnaryd Aneby 16
2015:30 Gravar och marknadsplats i Gislaved. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Gislaved 2:29, fornlämning 18:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Båraryd Gislaved 14
2015:30 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Norra Sandsjö Nässjö 14
2015:29 Gripenbergs slott. Arkivstudie och uppmätning avseende byggnadsminnet Gripenbergs slott Byggnader Säby Tranås 90
2015:29 S:t Laurentii kapell – en blick under ytan. Kartering med georadar i anslutning till kapellruinen Visingsö RAÄ 28:1 på Visingsö (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 38
2015:28 Eksjöhovgård 8:33 & Torset 2:4. Arkeologisk utredning inför ny VA-ledning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vallsjö Sävsjö 8
2015:28 Anderstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av bänkar m.m. Byggnader Anderstorp Gislaved 16
2015:27 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med invändig restaurering och omgestaltning Byggnader Nässjö Nässjö 38
2015:26 Vindkraft i Bordsjö. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerad vindkraftspark på Bordsjö 4:1 med flera (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Askeryd Aneby 20
2015:26 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av skyddsrum Byggnader Värnamo Värnamo 18
2015:25 Appelhester 1:3 Alseda. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid passage av fornlämning RAÄ-nr Alseda 30:1 på fastigheten Appelhester 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Alseda Vetlanda 10
2015:25 Eklundshovs vattenverk. Antikvarisk kontroll och medverkan i samband med genomförda restaureringar 1998–2010, Kortebo 2:171 Byggnader Sofia församling Jönköping 40
2015:24 Ulfstorp, Hedenstorp 1:18 och 1:3. Arkeologisk förundersökning inför VA-ledning inom fastigheterna Hedenstorp 1:18 och 1:3, intill RAÄ nr 9:1 och 12:1-3 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Sandseryd Jönköping 8
2015:24 Säby kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplats Byggnader Säby Tranås 10
2015:23 Tryggarp 3:2 och 3:4. Arkeologisk utredning inför utvidgad täktverksamhet inom fastigheterna Tryggarp 3:2 och 3:4 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Forserum Nässjö 8
2015:23 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Byggnader Jönköping Jönköping 10
2015:22 Sofiakyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader för pentry m.m. Byggnader Jönköping Jönköping 12
2015:21 Norra Unnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Norra Unnaryd Jönköping 44
2015:20 Ryggåsstugans värld. Kulturhistorisk utredning kring Ryggåsstugan och dess invånare före flytten till Jönköpings stadspark Byggnader Jönköpings stad Jönköping 32
2015:20 Fjärrvärme i Eksjö. Arkeologisk förundersökning av stadslager i centrala Eksjö, fornlämning RAÄ Eksjö 134:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Eksjö stad Eksjö 62
2015:19 Järsnäs kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 119:1, 129:1 m fl inför ny dagvattenledning runt Järsnäs kyrka (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Järsnäs Jönköping 8
2015:19 Bottnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Bottnaryd Jönköping 64
2015:18 Angerdshestra kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Angerdshestra Jönköping 38
2015:17 Mulseryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Mulseryd Jönköping 48
2015:16 Bergtäkt Tumbäck. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt inom fastigheten Tumbäck 1:5 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gustav Adolf socken Habo 22
2015:15 Boplatser i Ölmstad. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 104 inför bostadsbyggnation inom fastigheten Ölmstad 2:16 m fl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ölmstad Jönköping 164
2015:15 Hörjesås Södregård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av gårdsmiljö, Hörjesås 2:4 Byggnader Ramkvilla Vetlanda 48
2015:14 Blästsplats RAÄ Vetlanda 93:1. Arkeologisk förundersökning av skadad järnframställningsplats vid Ekenässjön, fastigheten Värmunderyd 1:13 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 22
2015:14 Bölaryds kvarn och såg. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fasad, Bölaryd 1:68 Byggnader Villstad Gislaved 23
2015:13 Tryggarp 1:23 m fl. Arkeologisk utredning inför ny VA-ledning (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Forserum Nässjö 8
2015:12 Boplatslämningar utmed RV 40. Arkeologisk utredning etapp 2 inför breddning av Rv 40 sträckan Nässjö-Eksjö (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nässjö, Norra Solberga, Höreda och Eksjö Nässjö och Eksjö 46
2015:12 Häryds masugn. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av masugnsruin Byggnader Gnosjö Gnosjö 20
2015:11 Ett röjningsröseområde och terrasser i Bäckseda. Arkeologisk förundersökning av del av fornlämning RAÄ-nr Bäckseda 113:2 inför utvidgad bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 44
2015:11 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa Byggnader Skirö Vetlanda 14
2015:10 Röjningsröseområden i Gettinge. Arkeologisk förundersökning av ett område med röjningsrösen inför planerad ny bergtäkt inom fastigheten Gettinge 6:5 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 90
2015:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av skiffertak m.m. Byggnader Nykyrka Mullsjö 45
2015:09 Schaktningar i Ödestugu kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför ny dagvattenledning och dränering inom fastigheten Ödestugu kyrka 4:16 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ödestugu Jönköping 28
2015:08 En härd vid Hökås. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning mellan Bäckseda och Torshamn (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bäckseda Vetlanda 18
2015:08 Ödestugu kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighets- och klimatförbättrande åtgärder m.m. Byggnader Ödestugu Jönköping 32
2015:07 GC-väg i Vättersnäs. Arkeologisk utredning, etapp 1+2 inför GC-väginom fastigheterna Vättersnäs 1:1 och Sanna 2:1, 3:1 (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 12
2015:07 Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig restaurering Byggnader Svenarum Vaggeryd 54
2015:06 Boplatslämningar i Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad husbyggnation inom fastigheten Nykyrka-Ruder 1:17 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nykyrka Mullsjö 20
2015:06 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ommålning och restaurering Byggnader Vetlanda Vetlanda 29
2015:05 Sofiakyrkans park. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom del av RAÄ-nr 51:1 Sofia kyrka, inför VA-ledning inom fastighet Helgedomen 1 (pdf 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2015:05 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ljudanläggning Byggnader Nässjö stad Nässjö 14
2015:04 Vitarör – gravar från äldre bronsålder till yngre järnålder. Arkeologisk undersökning av fornlämning 357 inom stadsäga 1302, kvarteret Klynnan (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 124
2015:04 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av bodlängan och portlidret Byggnader Eksjö stad Eksjö 16
2015:03 Boplatslämningar söder om Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ny sträckning av Rv 40 söder om Eksjö (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Eksjö och Höreda Eksjö 40
2015:03 Huskvarna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder i krypgrund och källare Byggnader Huskvarna stad Jönköping 20
2015:02 Härdar och kokgropar från romersk järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 270 inför husbyggnation inom Månsarp 1:186 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Månsarp Jönköping 30
2015:01 Kyrkestaden. Arkeologisk provundersökning av Kyrkestaden, fornlämning 28:1, fastigheten Håknarp 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Habo Habo 12
2015:01 Fiskmåsen 13, Tranås. Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnaden på Fiskmåsen 13 i Tranås Byggnader Tranås stad Tranås 30
2014:67 Kolbottnar i Renstorp. Arkeologisk utredning inför utvidgning av grustäkt inom Renstorp 1:2 och 1:148 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Månsarp Jönköping 8
2014:66 VA-ledning mellan Bäckseda och Torshamn. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerad VA-ledning inom Hökås 1:3 m.fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bäckseda Vetlanda 24
2014:65 Åkers kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom kyrkogården vid Åkers kyrka, RAÄ nr 163:1 och 239:1, inför VA-ledning inom fastigheten Åker 1:29 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Åker Vaggeryd 10
2014:63 Berg- och grustäkt i Västra Ekås. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför planerad berg- och grustäkt i Västra Ekås 1:14 och 1:15 (pdf, 967 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ingatorp Eksjö 16
2014:62 Rådhusparken, Jönköping. Arkeologisk förundersökning inför trädplantering inom Rådhusparken, RAÄ 50:1 och 137:1, Jönköpings medeltida stad och slott (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 10
2014:61 Gunnarsbo 1:3. Arkeologisk utredning etapp 1 inom Gunnarsbo 1:3 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nykyrka Mullsjö 16
2014:60 Arkeologisk schaktkontroll inom område för det medeltida Jönköping. Arkeologisk förundersökning av medeltida kulturlager och lämningar inom fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 64
2014:59 Dagvatten i Hamngatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 och 137:1, inför dagvattenbrunnar och ledningsschakt i Hamngatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2014:58 VA-ledning mellan Börsebo och Gummarp. Arkeologisk utredning, etapp1, inför planerad sträckning för VA-ledning mellan Börsebo och Gummarp (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingatorp, Bellö och Edshult Eksjö 30
2014:57 Schaktningar längs Oxtorgsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför fjärrkylaledningar längs Oxtorgsgatan mellan Trädgårdsgatan och Barnarpsgatan (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 12
2014:56 Pukaregården 1:1. Arkeologisk utredning och förundersökning inför planerad gång- och cykelväg inom fastigheten Pukaregården 1:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 20
2014:55 Slottsgatan vid länsmuseet. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ-nr 50:1, med anledning av åtgärder i gatumark i Slottsgatan (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 10
2014:54 Rastplats ”Vandalorum”. Arkeologisk utredning inför Trafikverkets anläggande av rastplats inom fastigheten Nöbbele 7:2 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 8
2014:54 Vetlanda stad och nära omland. Kulturhistorisk utredning Byggnader Vetlanda mm Vetlanda 124
2014:53 Eksjöhovgård 7:4 med flera. Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning för bostadsändamål inom fastigheten Eksjöhovgård 7:4 med flera (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Sävsjö (f.d. Vallsjö) Sävsjö 22
2014:53 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ny korbelysning Byggnader Frinnaryd Aneby 8
2014:52 Ramkvilla–Torp VA. Arkeologisk utredning inför planerad VA-ledning mellan Ramkvilla och Torp (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ramkvilla Vetlanda 18
2014:51 Parkens gränser. Kompletterande undersökning med georadar av RAÄ Jönköping 250 Rosenlunds herrgårdspark sommaren 2014. Jönköpings stad och kommun. Modern Arkeologi och Jönköpings läns museum (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 44
2014:50 Förhistorisk boplats vid Ekhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Jönköping 256 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheterna Vingpennan 1 och del av Ekhagen1:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 28
2014:50 Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av yttertak Byggnader Malmbäck Nässjö 18
2014:49 Mariannelund 9:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad område för handels- och industriverksamhet inom Mariannelund 9:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Hässleby Eksjö 8
2014:49 Björnebergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ändring och restaurering Byggnader Järstorp Jönköping 24
2014:48 GC och VA Kärda–Värnamo. Arkeologisk utredning, etapp 1, inom fastigheten Kärda 2:3 m.fl. (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kärda och Värnamo Värnamo 20
2014:48 Hässleby kyrka och begravningskapell. Antikvarisk medverkan i samband medutvändig målning Byggnader Hässleby Eksjö 10
2014:47 Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och delvis ny sträckning av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nykyrka, Habo och Bankeryd Mullsjö, Habo och Jönköping 36
2014:47 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av skorsten på masugn Byggnader Värnamo Värnamo 22
2014:46 Stensholm 1:425. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför planerad husbyggnation (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Hakarp Jönköping 8
2014:46 Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Lekeryd Jönköping 24
2014:45 Nyupptäckta gravar vid norra gravfältet. Arkeologisk förundersökning vid Braheskolan inom fornlämningsområde till RAÄ 11:101 och 11:201 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 20
2014:44 Västhorja 12:46 & 47. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 432 inför nybyggnation (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 16
2014:44 Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader i källarvåningen Byggnader Tranås Tranås 20
2014:43 Remma by, Västra huset. Arkeologisk utredning av RAÄ nr 14:1, byggnadsminne Remma by, inför rekonstruktion av byggnad (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Norra Unnaryd Jönköping 14
2014:43 Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbete Byggnader Bredaryd Värnamo 12
2014:42 Tjära, linolja och rökgarvat skinn. På spaning efter järnålderns kustbönder utmed Vätterns strand. Fördjupningsartikel inom ramen för särskild undersökning inom RAÄ-nr 339:1 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Gränna 8:4 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna Jönköping 20
2014:42 Nässjö skogskapell och krematorium. Antikvarisk medverkan i samband med om- och tillbyggnad av krematorieanläggningen Byggnader Nässjö Nässjö 40
2014:41 Stensättning mellan Elgiganten och E4:an. Särskild arkeologisk undersökning av RAÄ Barnarp 200, stensättning, inför bebyggelse inom fastigheten Hyltena 1:21 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 20
2014:41 Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig bättringsmålning Byggnader Gällaryd Jönköping 12
2014:40 Hillarp 1:4 m fl. Arkeologisk utredning inför detaljplanering inomfastigheten Hillarp 1:4, 1:5 & Sibbarp 1:18 m fl (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Sävsjö Sävsjö 8
2014:39 Vindkraft i Askeryd. Kulturhistorisk förstudie av åtta områden för planerad etablering av vindkraft (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Askeryd, Bredestad och Marbäck Aneby 44
2014:39 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak Byggnader Nässjö Nässjö 20
2014:38 Väg 40, förbifart Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad ny sträckning av riksväg 40 söder om Eksjö stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Eksjö och Höreda Eksjö 38
2014:38 Vireda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak på sakristian och korets norra sida Byggnader Vireda Aneby 22
2014:37 RV 40 mellan Nässjö och Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 1 inför breddning och delvis ny dragning av riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö. (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nässjö, Norra Solberga, Eksjö och Höreda Nässjö och Eksjö 44
2014:37 Månsarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad och renovering m.m. Byggnader Månsarp Jönköping 34
2014:36 Årderspår och byggnadslämningar vid Åkers kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i anslutning till RAÄ nr 33:1, 163:1 och 239:1 inför nya vatten- och avloppsledningar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Åker Vaggeryd 24
2014:36 Botorp. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring Byggnader Linderås Tranås 30
2014:35 VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50 inför VA-ledning genom Friaredalen och längs Juneleden (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 18
2014:34 Niotusen år i Smålandsstenar. Arkeologisk undersökning av RAÄ 404-406, vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats inom fastigheten Nygård 2:1, Fållinge (pdf, 17 MB, nytt fönster) > Arkeologi Villstad Gislaved 250
2014:34 Romanäs sanatorium. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring Byggnader Säby Tranås 20
2014:33 Bredgränd. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll införplanerad nyanläggning av markkabel i Bredgränd och Östra Storgatan, Kristine församling (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2014:33 Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Byggnader Svenarum Vaggeryd 22
2014:32 Mullsjö, Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför planerad villabebyggelse inom Ruder 1:7 (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nykyrka Mullsjö 20
2014:32 Stengårdshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning Byggnader Stengårdshult Gislaved 16
2014:31 VA-ledning Byestad–Flugeby. Arkeologisk utredning inför planerad VA-ledning mellan Byestad och Flugeby (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 26
2014:31 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsförbättrande åtgärder Byggnader Båraryd Gislaved 8
2014:30 Tångerda 4:2. Arkeologisk utredning inför avstyckning av fastighet för husbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 8
2014:30 Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Byggnader Norrahammar Jönköping 10
2014:29 Gettinge 6:5. Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 16
2014:29 Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Byggnader Gränna Jönköping 16
2014:28 Hus och härdar på Visingsö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning av RAÄ 4:1 m.fl.inför nedläggning av bredband (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 50
2014:28 Bälaryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor Byggnader Bälaryd Aneby 14
2014:27 ReVision. Förstudie till de nya berättelserna om Jönköpings förflutna. Ändrade perspektiv 2009 till 2014 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad m.fl. Jönköping 82
2014:27 Marieholm – en bruksort i Gnosjö kommun. Kulturhistorisk inventering Byggnader Åsenhöga och Kävsjö Gnosjö 40
2014:26 Kvarteret Gruvan – en nyckel till medeltidsstaden. Arkeologisk undersökning av RAÄ Jönköping nr 50:1 inför planerad husbyggnation inom kvarteret Gruvan 1,3,4 och 6. Sofia församling i Jönköpings stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 128
2014:26 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Byggnader Nässjö Nässjö 14
2014:25 Boplats Eurostop. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 179:1 inför nybyggnation inom del av fastigheten Ljungarum 1:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ljungarum Jönköping 90
2014:25 Almen 6, Jönköping. Antikvarisk dokumentation inför rivning och återuppbyggnad Byggnader Jönköpings stad Jönköping 46
2014:24 Sjöåkra 1:23. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Sjöåkra 1:23 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bankeryd Jönköping 12
2014:24 Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad och ommålning av kyrkbänkar Byggnader Flisby Nässjö 14
2014:23 Bruno Mathssons miljöer. Kulturhistorisk utredning av två byggnadsmiljöer på Apeln 1 och Drabanten 4 med anknytning till formgivaren Bruno Mathsson Byggnader Värnamo Värnamo 26
2014:22 Stigamo 1:31 och 1:32. Arkeologisk utredning inför planerad väg och tomter inom fastigheterna Stigamo 1:31 och 1.32 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 10
2014:22 Svarttorps kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med hårdgörning av gångar Byggnader Svarttorp Jönköping 6
2014:21 Vindkraft vid Bordsjö. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftspark inom fastigheten Bordsjö 4:1 med flera (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Askeryd Aneby 26
2014:21 Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av fasadbelysning Byggnader Lekeryd Jönköping 6
2014:20 Arkeologi för riksväg 31 delen Öggestorp–Nässjö. Arkeologiska undersökningar utförda 1990 i Axlarp, Kullebo, Rödja, Äsperyd, Risabo, Gamlarp (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Forserum, Barkeryd samt Nässjö Nässjö 136
2014:20 Jönköpings Stadspark. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning Byggnader Jönköpings stad Jönköping 34
2014:19 Hällstorp 1:18. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 59:1 och 59:2 inför byggnation av gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 8
2014:18 Vattenledning i Lindstad. Arkeologisk förundersökning inför ledningsdragning förbi RAÄ 120, 253 och 254 i Värnamo, Lindstad 1:5, 2:9 och 2:10 (pdf, 927 KB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 8
2014:18 Nässjö skogskapell. Antikvarisk medverkan i samband med komplettering av inredning Byggnader Nässjö Nässjö 18
2014:17 Medeltida kulturlager i Nygatan. Arkeologisk förundersökning vid ledningsdragning av nya dagvattenledningar och anläggande av brunnar inom fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 (stadslager) i Nygatan, Jönköpings stad, Sofia församling (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 24
2014:17 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga och utvändiga arbeten Byggnader Nässjö Nässjö 20
2014:16 Kvarteret Apoteket 1 och 5. Arkeologisk undersökning 1978 inför nybyggnation inom fornlämning 50 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 46
2014:16 Kumlaby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak Byggnader Visingsö Jönköping 18
2014:15 Blästbruk på Axamo. Arkeologisk undersökning av Sandseryd RAÄ 171 med fler inom Axamo industriområde (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Sandseryd Jönköping 50
2014:15 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med borttagande av altarring m.m. Byggnader Nässjö Nässjö 26
2014:14 Äldre bogårdsmurar på Svenarums kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inför vatten och avloppsledning inom Svenarums kyrkogård (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Svenarum Vaggeryd 26
2014:14 Göta hovrätt, Ämbetsbyggnaden F003002. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Byggnader Jönköpings stad Jönköping 16
2014:13 Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1. Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation inom Ekhagen 2:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 18
2014:13 Östanå gård. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av fyra flyglarnas socklar Byggnader Gränna Jönköping 16
2014:12 Slättelund 3. Arkeologisk utredning inför utökning av tomtmark (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 8
2014:12 Bottnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillbyggnad, värmekonvertering och invändiga åtgärder Byggnader Bottnaryd Jönköping 48
2014:11 Fjärrkyla i Västgötagatan, Skolgatan samt Brunnsgatan. Arkeologisk för- och slutundersökning inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida kulturlager inför fjärrkylaledningar inom Västgötagatan, Skolgatan samt Brunnsgatan (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 44
2014:11 Skogskyrkogården i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av stolpbelysning samt anläggande av vattenspegel Byggnader Nässjö Nässjö 22
2014:10 Kvarteret Götaland 6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom del av RAÄ nr 137:1 Jönköpings slott inför dränering inom stadsäga 1184 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2014:10 Ägersgöls skola. Antikvarisk medverkan i samband med invändigt måleri Byggnader Hult Eksjö 16
2014:09 StadsGIS Jönköping och Eksjö. Utvecklingsprojektet Arkeologiskt GIS för Jönköping och Eksjö, RAÄ Jönköping 50:1 och RAÄ Eksjö 134:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping och Eksjö 58
2014:09 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av WC m.m. Byggnader Säby Tranås 6
2014:08 Fossil åker utmed väg 47. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 351, 354, 358, 359, 360 och 362 inför nydragning av väg 47 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Alseda Vetlanda 112
2014:08 Södra Hestra kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Södra Hestra Gislaved 12
2014:07 Riksväg 32 genom Bredestad och Marbäck. Arkeologisk utredning och förundersökning av Bredestad RAÄ nr 2:1, 26:1, 39:1-2, 53:1, 55:1 och 175 samt Marbäck RAÄ nr 167 och 168 inför ny dragning av riksväg 32 inom Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar i Aneby kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar Aneby 104
2014:07 Gryteryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Gryteryd Gislaved 10
2014:06 Kvarteret Bägaren 2 och 3. Arkeologisk förundersökning inför planerad dragning av fjärrvärme inom fastigheten Bägaren 2 och 3, Jönköpings stad, Kristine församling (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 20
2014:06 Burseryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Burseryd Gislaved 10
2014:05 Röjningsrösen i Källarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 148:1 och 149:2–4 inför utvidgning av bergtäkt inom Källarp 2:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Barnarp 70
2014:05 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning Byggnader Kållerstad Gislaved 16
2014:04 Lekeryd 2:3 och Lekeryd-Kättilstorp 1:3. Arkeologisk utredning inför detaljplan för villatomter pådel av fastigheterna Lekeryd 2:3 och Lekeryd-Kättilstorp 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Lekeryd Jönköping 8
2014:04 Fågelmuseet, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering Byggnader Jönköpings stad Jönköping 16
2014:03 Voxtorps kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Byggnader Voxtorp Värnamo 14
2014:02 Barnarps-Kråkebo 1:6. Arkeologisk utredning inför planläggning av exploateringområde inom fastigheten Barnarps-Kråkebo 1:6 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 20
2014:02 Tånnö kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Byggnader Tånnö Värnamo 16
2014:01 Hornaryd 3:1. Arkeologisk förundersökning inför planerad exploatering av fornlämningsområdet till RAÄ-nr 57:1, fastigheten Hornaryd 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 8
2014:01 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten Byggnader Södra Hestra Gislaved 16
2013:68 Bjurbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av fasad Byggnader Bjurbäck Mullsjö 26
2013:67 Hullaryds tingshus. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak, Hullaryd 2:30 Byggnader Lommaryd Aneby 18
2013:66 Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan vid restaurering av blyinfattade fönster Byggnader Norra Solberga Nässjö 28
2013:65 Bredestads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av avfuktare Byggnader Bredestad Aneby 14
2013:64 Ägersgöls skola, Ägersgöl 1:11. Antikvarisk medverkan i samband med renovering och ommålning av fönstersocken Byggnader Hult Eksjö 14
2013:63 Vallsjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av klockstapel Byggnader Vallsjö Sävsjö 18
2013:62 Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Byggnader Kärda Värnamo 18
2013:61 Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Byggnader Nässjö Nässjö 28
2013:60 Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Bäckseda Vetlanda 18
2013:59 Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering vid angrepp av hussvamp Byggnader Vrigstad Sävsjö 48
2013:59 Bakaremålen, Hyltestugan och Svenstorp. Arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande utredning etapp 1 inför vindkraft Skogsvind (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Frinnaryd och Tranås Aneby och Tranås 8
2013:58 Rogberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad tillgänglighet Byggnader Rogberga Jönköping 10
2013:58 Vindkraft i Hånger och Dannäs. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftspark i Hånger 1:3, 1:10, Holkhult 1:2, 1:3 med flera (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Dannäs och Hånger Värnamo 28
2013:57 Värnamo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Värnamo Värnamo 16
2013:57 Krassaberg 1:7. Arkeologisk utredning, etapp 2 inom del av fastigheterna Almseda-Ännarud, 2:1, Höreda 1:6 och 1:7 samt Krassaberg 1:7 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 10
2013:56 Nydala kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Nydala Värnamo 22
2013:56 Vallby, en medeltida by. Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 106 Vallby bytomt, under sommarkurser i arkeologi under åren 1975-1978 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 84
2013:55 Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Fryele Värnamo 16
2013:55 Bergtäkt i Bäckseda. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, av planerad område för utvidgningav bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bäckseda Vetlanda 18
2013:54 Mariakyrkan i Värnamo. Ny stols- och bänkinredning i kyrkorummet Byggnader Värnamo Värnamo 12
2013:54 Barnarp 1:78. Arkeologisk förundersökning inför vägbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 8
2013:53 Ängsladan i landskapet. Inventering av ängslador med särskild tyngdpunkt i Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommuner Byggnader Eksjö, Nässjö och Vetlanda 78
2013:53 RAÄ 117 Tjärgrop? Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 117 inför planerad skidbacke inom fastighet Vik 1:97 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Norra Hestra Gislaved 8
2013:52 Ökna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster Byggnader Ökna Vetlanda 26
2013:52 Stormskadade höggravfält i Vallerstad. Rapport över arkeologisk efterundersökning och återställning av RAÄ- nr Kärda 93:1, 94:1 och 95:1, fastigheten Vallerstad 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kärda Värnamo 22
2013:51 Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Byggnader Voxtorp Värnamo 14
2013:51 Vindkraft i Vimmelstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerat område för vindkraftspark inom Tronebo 1:7 och Vimmelstorp 1:3 med flera (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Villstad och Reftele Gislaved 24
2013:50 Schakt vid Svenarums kyrka. Arkeologisk förundersökning inför ledningsdragning (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Svenarum Vaggeryd 10
2013:49 Norra Solberga gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Norra Solberga Nässjö 28
2013:49 Getaryggen. Kartering inom fastigheterna Svinhult 1:2 och 1:3 (pdf, 787 KB, nytt fönster) > Arkeologi Angerdshestra Jönköping 8
2013:48 Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Byggnader Dannäs Värnamo 18
2013:48 Vapensmedernas gårdar. Arkeologiska undersökningar vid Smedjegatan. Faktorismide, köpenskap och bebyggelse 1620-1950. Inför nybyggnation (bostäder, P-hus) inom RAÄ 50, kv Apeln 38 m.fl. samt Arkadien 4 & 11, Kristine församling, Jönköpings stad (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 386
2013:47 Vallsjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering Byggnader Vallsjö Sävsjö 28
2013:47 Titthål i Hovrättstorget. Arkeologisk efterundersökning av fyra schaktade gropar inför belysningsstolpar på Hovrättstorget, inom del av RAÄ 50:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 18
2013:46 Gislaveds kommunhus. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning Byggnader Gislaved 46
2013:46 Återställning av skadad gravhög RAÄ 31:1, Visingsborg 3:1 Visingsö (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 16
2013:45 Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för bättre tillgänglighet Byggnader Fryele Värnamo 14
2013:45 Gravfältet i Stigamo. Arkeologisk undersökning av RAÄ 33 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 90
2013:44 Hensnässtugan. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av Hensnässtugan Byggnader Gryteryd Gislaved 18
2013:44 Bogla 1:35. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Rogberga Jönköping 8
2013:43 Torpet Lundabo. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av torpet Lundabo på Gislaved 1:27 Byggnader Gislaved Gislaved 20
2013:43 Tranås RAÄ 439, 441, 442, 443 och 444. Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområden samt arkeologiskutredning inom Bredkärr 3:1 m.fl. (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Tranås (Säby) Tranås 44
2013:42 Tranås stadshus. Vårdprogram för byggnadsminnet Tranås stadshus Byggnader Tranås stad Tranås 52
2013:42 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Adelöv Tranås 14
2013:41 Habo kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Habo Habo 30
2013:40 Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden Byggnader Linderås Tranås 12
2013:40 Tjugofem gravar vid Bottnaryds kyrka. Arkeologisk undersökning inför ombyggnation av vapenhuset i den västra delen av Bottnaryds kyrka, delvis inom den äldre kyrkogården (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bottnaryd Jönköping 126
2013:39 Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av yttertak på mangårdsbyggnaden Byggnader Linderås Tranås 12
2013:39 Drättinge 1:9 &Kaxholmen 6:140. Arkeologisk utredning inför byggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Skärstad Jönköping 8
2013:38 Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av läkarunderbyggnad samt förbättrad tillgänglighet Byggnader Flisby Nässjö 20
2013:38 Månsarp 1:69 och 1:186. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Månsarp Jönköping 18
2013:37 Barkeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av putsfasader och fönster Byggnader Barkeryd Nässjö 18
2013:37 Gummarpsnäs, Edshult. Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Edshult Eksjö 8
2013:36 Gripenbergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning av säteribyggnaden på Gripenberg 4:1 Byggnader Säby Tranås 20
2013:36 Västanå 4, Eksjö. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 134:1 inför nybyggnation och ledningsdragning, Västanå 4 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Eksjö Eksjö 8
2013:35 Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsanpassning Byggnader Gällaryd Värnamo 10
2013:35 Galgbacken RAÄ 238. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ-nr 238, avrättningsplats, på fastigheten Bymarken 2:1,inför ledningsdragning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2013:34 Brahekyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ny klimat- och värmeanläggning samt invändig sanering och restaurering Byggnader Visingsö Jönköping 72
2013:34 Fjärrvärmeledning i södra Österängen. Arkeologisk efterundersökning för fjärrvärmeledning Sandagymnasiet-Kungsängsskolan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Hakarps Jönköping 8
2013:33 Museigatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom del av RAÄ 50, inför planerad omgestaltning av Museigatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 18
2013:33 Korsberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av tornlanternin och fasad Byggnader Korsberga Vetlanda 16
2013:32 Hällstorps knipphammare. Arkeologisk utredning inom fastigheten Kniphammaren 1:2 m.fl. och förundersökning av RAÄ 58:1 inför nedläggning av markkabel (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 30
2013:31 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna Byggnader Gränna Jönköping 14
2013:31 Kvarteret Almen 6. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, med anledning av om- och nybyggnation (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 26
2013:30 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering Byggnader Gränna Jönköping 18
2013:30 Bollarpshuset II, delundersökning 2013.Undersökningarna av Bollarpshuset II, 27-31 maj 2013.Fastigheterna Lövhult 1:1 och Släthult 3:10 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vireda Aneby 28
2013:29 Människors mötesplatser. Kunskapsunderlag Gislaveds och Gnosjö kommuner Byggnader Gislaved och Nässjö 40
2013:29 Åter till Rosenlunds park. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Jönköping nr 250 i syfte att kontrollera riktigheten i de tolkningar som baserats på georadarkarteringen (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 44
2013:28 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors Byggnader Nässjö Nässjö 18
2013:28 Hammarsmedjan i Marieholm. Arkeologisk undersökning av del av fornlämning Åsenhäga 65:1, Skärvhult 2:1 (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Åsenhöga Gnosjö 18
2013:27 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med installation av högtalare Byggnader Nässjö Nässjö 16
2013:27 Ekhagen 2:1. Arkeologisk utredning inför byggnation inom Ekhagen 2:1 (pdf, 692 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2013:26 Bodanäs herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av flygelbyggnaden på Bodanäs 1:12 Byggnader Norra Sandsjö Nässjö 28
2013:26 Skogsvind i Frinnaryd och Tranås socknar. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering inom Vivastås 1:4, 2:2 med flera fastigheter (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Frinnaryd och Tranås Aneby och Tranås 26
2013:25 Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Haurida Aneby 18
2013:25 Vindkraft Gunillaberg. Arkeologisk utredning etapp 2, kartering av fossil åkermark och torp, RAÄ Bottnaryd 176:1-3 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bottnaryd Jönköping 22
2013:24 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omtäckning av torntak m.m. Byggnader Lommaryd Aneby 24
2013:24 Röjningsrösen och en nyupptäckt grav i Sjöberg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 94 inför utvidgning av bergtäkt inom Sjöberg 1:2 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Hjärtlanda Sävsjö 40
2013:23 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med uppförande av skjutbart glasparti i norra korsarmen Byggnader Lommaryd Aneby 20
2013:23 Bergtäkt i Karsbo 2:5. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av bergtäkt inomfastigheten Karsbo 2:5 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Forserum Nässjö 18
2013:22 Bälaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga målningsarbeten Byggnader Bälaryd Aneby 20
2013:22 Ny ledningsdragning på Västra kajen, invid Jönköpings slott. Arkeologisk förundersökning inom området förJönköpings slott (RAÄ 137). Antikvarisk kontroll av ny ledningsdragning på Västra kajen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2013:21 Bringetofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig trämålning av Bringetofta kyrka Byggnader Bringetofta Nässjö 16
2013:21 Vindpark Rydaholm. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftsetablering inomfastigheten Lökaryd 2:4 med flera (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Rydaholm Värnamo 34
2013:20 Hamra hembygdsgård. Antikvarisk medverkan i samband med byte av tak m.m. på hembygdsgården Hamra Lunnagård Byggnader Bredaryd Värnamo 10
2013:20 Talavidsparken och nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför VA-ledning ochvägomläggning inom Talavidsparken, Västra Storgatan och Järnvägsgatan (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 20
2013:19 Bredaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av kompletterande belysning Byggnader Bredaryd Värnamo 10
2013:19 Kohult 1:1. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 23:1 och 23:2 inför markkabel inom Kohult 1:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bottnaryd Jönköping 8
2013:18 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av putssockel Byggnader Skirö Vetlanda 16
2013:18 Skadad fossil åker, Stora Kil 182:1. Fältbesiktning, bedömning och efterundersökningsplan för skadad fossil åker, Stora Kil 182:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Stora Kil Kil, Värmlands län 24
2013:17 Gamla residenset. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7 Byggnader Jönköpings stad Jönköping 12
2013:17 Vallsjöbaden. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför detaljplan inom fastigheterna Torset 2:6, 3:5 och 3:1 samt del av Vallsjö 2:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Sävsjö Sävsjö 10
2013:16 Rydaholms kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omfogning av torn, stenkonservering m.m. Byggnader Rydaholm Värnamo 42
2013:16 Kvadratisk stensättning i Källarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 151 inom fastigheten Källarp 1:3 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 16
2013:15 Gamla Rådhuset. Antikvarisk medverkan i samband med installation av vattenburet värmesystem i Gamla Rådhuset på Antiken 1 Kristine församling Byggnader Jönköpings stad Jönköping 14
2013:15 Boplatslämningar i Barnarp. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ny förbifart söder om Barnarps samhälle, inom fastigheten Barnarp 1:78, socken i kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 16
2013:14 Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. på Skede kyrka socken Byggnader Skede Vetlanda 16
2013:13 Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig retaurering m.m. Byggnader Malmbäck Nässjö 24
2013:13 Nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1, inför nya Järnvägsgatan och parkeringsplatser intill järnvägsstationen (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 8
2013:12 Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av korfönster i Vrigstads kyrka Byggnader Vrigstad Sävsjö 16
2013:12 Kvarteret Harpan. Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan 1 och 3, inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager och bebyggelselämningar från medeltid och 1600-tal (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 176
2013:11 Huskvarna klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av klockbock och fasadförsamling Byggnader Huskvarna Jönköping 20
2013:11 Odensjö – en by som alla andra? Arkeologisk undersökning av Odensjö Västergård, Odensjö bytomt RAÄ 186, inför byggande av tillfartsväg (pdf, 5 MB, nytt fönster) >. Arkeologi Barnarp Jönköping 86
2013:10 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Brandstorp Habo 26
2013:10 Schaktkontroll vid Axamo fritidshusområde. Arkeologisk förundersökning intill RAÄ 284 Sandseryd socken och RAÄ 305 och 315 Järstorps socken inför nedläggning av VA-ledning inom Axamo fritidshusområde (pdf, 680 KB, nytt fönster) > Arkeologi Sandseryd och Järstorp Jönköping 8
2013:09 Antikvarisk medverkan. Näs 1:8, Ingatorps socken. Restaurering av bodbyggnad och stallbyggnad på Näs 1:8 Byggnader Ingatorp Eksjö 18
2013:09 Fåglabäck – en kvadratisk stensättning och ett överplöjt gravfält. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning av fornlämning 299 i samband med industribyggnation på fastigheten Fåglabäck 2:6 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Tofteryd Vaggeryd 72
2013:08 Antikvarisk medverkan. Ås kyrka. Omläggning av spirans yttertak Byggnader Ås Gislaved 18
2013:07 Härdar i Västhorja. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning inför byggnation av villor (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 28
2013:07 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Byggnader Kållerstad Gislaved 16
2013:06 Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av blyfönster Byggnader Voxtorp Värnamo 12
2013:06 Fossil åker i Karlslund. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, Vetlanda 236, inför planerad industrietablering inom fastigheten Karlsund 2:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 26
2013:05 Brahehus slottsruin. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och konserveringsåtgärder på Brahehus slottsruin Byggnader Gränna Jönköping 46
2013:05 Götaland 6. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 137:1 i samband med dräneringsgrävning vid Per Braheskolan (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping stad Jönköping 10
2013:04 Lannaskede gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styrsystem för värme Byggnader Lannaskede Vetlanda 20
2013:04 Före detta Kungsängsskolan. Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 18
2013:03 Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med inre ombyggnad, solavskärmning m.m. avseende Tranås stadshus på Lövstad 1 Byggnader Tranås stad Tranås 18
2013:03 Bollarp – ett nybygge på det småländska höglandet 1550–1630. Arkeologiska forskningsgrävningar åren 1995–2010 inom RAÄ Vireda 132 och 135, Släthult 3:10 och Lövhult 1:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vireda Aneby 126
2013:02 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka Byggnader Linderås Tranås 22
2013:02 Skärvstenshögen på Visingsö. Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 112:1, genomförd under sommarkurser i arkeologi för amatörer (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 62
2013:01 Utmed Hällstorpsvägen. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför ny GC-väg utmed Hällstorpsvägen (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 12
2013:01 Slottsvillan i Huskvarna. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av plåttak och fasadrestaurering på Herrgården 2 Byggnader Huskvarna stad Jönköping 36
2012:8 Läktarorgel i Oxie kyrka, Dokumentation inför demontering Byggnader Oxie Malmö 28
2012:76 Kv Götaland 5. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 134 i samband med ledningsdragning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2012:73 Gravfältet Brudstenarna. Arkeologisk förundersökning intill gravfältet RAÄ 60:1 inför nedgrävning av VA-ledning inom Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Villstad Gislaved 8
2012:72 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Villstad Gislaved 8
2012:71 Äskhult 1:6 Arkeologisk utredning etapp 1 inför reviderad vindkraftverksplacering, Habo socken (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Habo Habo 8
2012:70 Vindkraftsetablering vid Slageryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Slageryd, Bäckaby och Fröderyd Vetlanda 36
2012:7 Värnamo tingshus, kulturhistorisk utredning karaktärisering och byggnadshistoria Tingshuset 1 Byggnader Värnamo stad Värnamo 26
2012:69 Markanvändning i Villstads-Haghult. Arkeologisk efterundersökning av markberedd fossil åker, RAÄ 356 (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Villstad Gislaved 44
2012:68 Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 12
2012:66 Under Chinabiografen (Pdf 5 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 128
2012:65 Gröne mosse kretsloppspark II Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 972 KB, nytt fönster) > Arkeologi Båraryd Gislaved
2012:64 Norrgården 2 Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av ny sporthall i Vetlanda (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 8
2012:63 Gränna camping. Arkeologisk utredning inför utvidgning med servicehus, vägdragning samt förtätning av stugor (pdf, 15 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna Jönköping 18
2012:62 Hyltena 2:1 Arkeologisk utredning inför utbyggnad av elektroniklager (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 10
2012:61 Förbifart vid Barnarp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny förbifart söder om Barnarps samhälle samt inför ny GC-väg längs väg 661 (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 32
2012:60 Kanalgatan och Rökerigränd. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad, inför ny vägbeläggning i delar av Kanalgatan och Rökerigränd, Kristine församling (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 26
2012:6 Ingatorps kyrka, antikvarisk medverkan vid putsrenovering i sakristian Byggnader Ingatorp Eksjö 10
2012:59 Gröne mosse kretsloppspark Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Båraryd Gislaved 16
2012:58 Öggestorp 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad husbyggnation, Öggestorp (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Öggestorp Jönköping 8
2012:57 Fjärrkyla Västgötagatan Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 I Jönköpings stad (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping
2012:56 Rosenlund 2:1 Arkeologisk utredning inför etablering av parkeringsplats vid Elmia mässområde, Jönköping (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2012:55 Bataljonsgatan, Ekhagen. Arkeologisk utredning inför byggnation av ny väg,Jönköpings kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2012:54 Gölhult 2:13 mfl, Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering,Habo socken (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Habo Habo 18
2012:53 Sökschaktsgrävning mellan Ölmstad och Gränna, arkeologisk utredning etapp 2 inför Nedgrävning av nymarkkabel, Gränna och Ölmstads socknar (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna och Ölmstad Jönköping 10
2012:52 Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 134:1,Eksjö stad, inför nybyggnation inom Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö socken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Eksjö Eksjö 8
2012:51 Ombyggnad väg 761, arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnad av väg761, sträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Stockaryd Sävsjö 10
2012:50 Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknar (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Reftele och Tallberga, Reftele och Ås Gislaved 46
2012:5 Vetlanda centrum, från Leoparden till Trekanten Byggnader Vetlanda stad Vetlanda 42
2012:49 Fossil åker i Kansjö och Göstorp arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 402 och 407, inför vindkraftsetablering inom fastighet Kansjö 2:6 med flera (pdf, 920 KB, nytt fönster) > Arkeologi Malmbäck Nässjö 34
2012:48 Näsby 181, Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområdet RAÄ 181 inför vindkraftsetablering inom Södra Karstorp 1:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Näsby Vetlanda 28
2012:47 Granarp 1:1, kompletterande utredning (pdf, 937 KB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 8
2012:46 Gunillaberg, arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bottnaryd Jönköping 20
2012:44 Tånnö, arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 23:1 inför en tryckstegringsstation inomNorrtorp 3:1, Tånnö socken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Tånnö Värnamo 8
2012:43 Norrahammars-Månstorp 2:6 och Hökhult 2:11. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerat bostadsområde (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp och Sanseryd Jönköping 8
2012:42 Ölmstad-Gränna. Arkeologisk utredning etapp 1 inför nedgrävning av ny markkabel (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna Ölmstad Jönköping 4
2012:41 Änkhusgatan/Slottsgatan Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping stad Jönköping 22
2012:40 Provtagning av kol i blästslagg. Arkeologisk förundersökning i form av provtagning i RAÄ nr 212 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Månsarp Jönköping 14
2012:4 Stengårdshults kyrka, Utvändig restaurering av kyrkobyggnaden och klockstapeln Byggnader Stengårdshult Gislaved 16
2012:39 Arkeologisk undersökning av domarring i Porteshult. RAÄ Månsarp 41:2 med anledning av skaegörelse i samband med kraftledningsarbeten (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Arkeologi Månsarp Jönköping 28
2012:38 Frinnaryd 9:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggande av vindkraftverk (pdf, 871 KB, nytt fönster) > Arkeologi Frinnaryd Aneby 8
2012:37 Junebäcken ett vattendrag med skiftande öde (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 48
2012:36 Vindkraft Hornamosse Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftetablering inom Gustaf Adolf och Habo socknar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gustaf Adolf, Habo, Utvängstorp Habo, Mullsjö 32
2012:35 Järnframställning och kolning vid Axamo flygplats. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning av RAÄ 338, 190:1, 333, m.fl. inom del av Hedenstorp 1:3. (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Sandseryd Jönköping 158
2012:34 Bytomt på Kumlaby 10:2. Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Kumlaby 10:2 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 24
2012:33 Kvarteret Välviljan och Hahngränd i Gränna. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 79:1 inför fjärrvärmeledning inom kvarteret Välviljan, Hahngränd och Sjögatan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna Jönköping 10
2012:32 Vindkraft i Lyckås. Arkeologisk utredning etapp 1, inför etablering av vindkraftspark inom Lyckås med flera fastigheter (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Skärstad, Svarttorp Jönköping 30
2012:31 Hallingstorps kapell, Ingvändiga målningsarbeten Byggnader Säby Tranås 14
2012:31 Fredriksdal, arkeologisk utredning etapp 1 inför ledningsdragning för vindkraft Fredriksdal i Malmbäcks, Barkeryds och Nässjö socknar i Nässjö kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Malmbäcks, Barkeryds och Nässjö Nässjö 32
2012:30 Vindkraft Örserum. Arkeologisk utredning etapp 1, inför vindkraftsetablering norr om Örserum (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna Jönköping 44
2012:3 Värnamo kyrka, Ombyggnad av norra läktaren för textilförvaring Byggnader Värnamo stad Värnamo 16
2012:29 Rådhuset/ Smedjegatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning längs med Smedjegatan fram till Rådhuset (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping stad Jönköping 8
2012:28 Brahegravens tennkistor. Dokumentation och konservering av Brahekyrkans begravningskistor. (16 MB) Byggnader Visingsö Jönköping 158
2012:28 Sjöbo gamla bytomt. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 239, Sjöbo bytomt,inför fjärrvärmeledning inom Kortebo 4:9 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2012:27 Årderspår inom Göberga 1:24. Arkeologisk utredning etapp 2 inför bergtäktverksamhet (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linderås Tranås 18
2012:26 Restaurering av papptak i Aschanska gården Byggnader Eksjö stad Eksjö 11
2012:26 Visingsborg 3:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför planerad breddning av väg 1001 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 8
2012:25 Rogberga kyrkogård, Ny askgravlund, Rogberga Byggnader Rogberga Jönköping 11
2012:25 Kv Neapel. Arkeologisk utredning etapp 2 inför avstyckning av tomt i Kv Neapel (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping stad Jönköping 8
2012:24 Granarp 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad bangård (pdf, 981 KB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 8
2012:23 Talavidsparken intill den ursprungliga Junebäcken. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ 50:1 inför VA-ledningar och fjärrvärme inom Talavidsparken, Väster 1:1 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping stad Jönköping 36
2012:22 Fösingstorp 1:48 (pdf, 934 KB, nytt fönster) > Arkeologi Tranås Tranås 8
2012:21 Visingsborg 3:4. Arkeologisk utredning etapp 2 inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 8
2012:2 Ängarydskapellet Byggnader Säby Tranås 26
2012:19 Röjningsrösen utmed väg 954. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 384 inför förbättrad trafiksäkerhet utmed väg 954 (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Norra Solberga Nässjö 24
2012:17 Murar på stranden – bastion Carolus och sjömuren. Arkeologiska förundersökningar inom RAÄ nr 49:1, 50:1 och 137:1, Jönköpings slott, inför bostadsbyggnation inom kvarteren Väster 1:1 och Götaland 5 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 98
2012:16 Bredaryds hembygdsgård, Byte av yttertak av linbastan från Öen Byggnader Bredaryd Värnamo 10
2012:14 Värmunderyd – inte bara bärnstens-pärlor och röjningsrösen.Arkeologiska undersökningar av fossil åkermark, järnhantering, en kvadratisk stensättn., stensättningsliknande röjningsröse, kolning och boplatsspår (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 180
2012:13 Mur till Rosenlunds parkanläggning. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 250 inför en häckplantering inom Rosenlunds herrgårdsområde (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2012:12 Sionskapellet i Sommen, Utvändig och invändig restaurering Byggnader Säby Tranås 24
2012:12 Lusse rör – ett sägenomspunnet röse i blickfånget för vägfarande i mer än tusen år Arkeologisk undersökning av RAÄ 32 och 132 m.fl. med anledning av nya E4:an (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 82
2012:11 Marbäcks kyrka. Byte av el och bänkvärmare Byggnader Marbäck Aneby 16
2012:11 Värmunderyd – åker och kolning. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Vetlanda 178:3, 178:4, 186:1, 187:1 och 297 inför etablering av tre industritomter inom fastigheten Värmunderyd 1:1 (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 54
2012:10 Svarttorps kyrka, Invändig renovering Byggnader Svarttorp Jönköping 48
2012:1 Tånnö hembygdsgård, Renovering av eldstäder och skorstenar Byggnader Tånnö Värnamo 19
2012:08 Vindkraftspark Norra Vedbo. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bälaryd, Haurida, Järsnäs, Lommaryd och Svarttorp Aneby, Jönköping 46
2012:05 Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområdet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping stad Jönköping 12
2012:04 Båramo 1:1 mfl. Arkeologisk utredning etapp 1 inför industrietablering (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Tofteryd Vaggeryd 20
2012:03 Säby1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 16
2012:02 RAÄ Myresjö 53:1 och 53:2. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom fornlämningsområde till rubricerade lämningar, inför förbättring av avloppsanläggning inom Hjältaryd 8:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Myresjö Vetlanda 8
2012:01 Norra Kärr 1:1 m.fl. och Lakarp 1:1 m.fl. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bearbetnings-koncessionsansökan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna och Ödeshög Jönköping och Ödeshög 22
2011:84 Vindkraft i Lida. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Arkeologi Burseryd Gislaved 8
2011:83 Vindkraft Magreteholm. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark inom Margreteholm 1:1 mfl (pdf, 904 KB, nytt fönster) > Arkeologi Nykyrka, Sandhem Mullsjö 34
2011:82 Vindkraft Solslätt. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark, inom rubricerade fastigheter (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nydala, Hjälmseryd Sävsjö, Värnamo 14
2011:81 Visingsö hamn. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning av väg 1001 och ny anslutning till hamnen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 32
2011:80 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av VAledning (pdf, 965 KB, nytt fönster) > Arkeologi Villstad Gislaved 10
2011:79 RV40, GC-väg delen Olsbovägen – banvallen. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför vägbyggnation inom fastigheten Knutshult 1:7 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mulseryd Jönköping 10
2011:78 Samset 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Ljungarum Jönköping 8
2011:77 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Höreda Eksjö 4
2011:76 Väg 27 Mossle-Nöbbele. Arkeologisk utredning etapp 2 inför utbyggnad av befintlig väg 27 (pdf, 677 KB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 6
2011:75 Nygård 2:1 mfl Arkeologisk utredning inför industrietabl inom fastighet Nygård 2:1 mfl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Villstad Gislaved 28
2011:74 Åker 1:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planläggning av nytt bostadsområde, Mastbacken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nässjö Nässjö 14
2011:73 Flugeby 3:1 och 11:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnation av befintlig väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 4
2011:72 Kvarnarp 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny detaljplan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Höreda Eksjö 4
2011:71 Gunnarsbo 1:3 (5). Arkeologisk utredning inför planerad handelsetablering inom fastigheten Gunnarstorp 1:3 (5) (pdf, 776 KB, nytt fönster) > Arkeologi Nykyrka Mullsjö 6
2011:70 Ny sträckning av väg 761. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför ny dragning av väg 761, sträckan Gamla Hjälmseryd – Stockaryd (pdf, 752 KB, nytt fönster) > Arkeologi Hjälmseryd och Stockaryd Sävsjö 22
2011:69 Gränna torg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 179:1 inför förbättringsåtgärder inom Gränna torg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna Jönköping 4
2011:68 Singelsö 1:25. Arkeologisk utredning inför byggnation av väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Båraryd Gislaved 4
2011:66 Blästplats. Arkeologisk undersökning av järnframställningsplats vid Jönköpings flygplats, RAÄ 235:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Sandseryd Jönköping 20
2011:65 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds socken i Gislaveds kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Norra Hestra och Öreryd Gislaved 10
2011:64 Kajkant vid Lantmätargränd. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning inom Södra Strandgatan/Lantmätargränd (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2011:63 GC-väg intill del av länsväg 1828 i Habo. Arkeologisk utredning etapp 2 i form av sökschaktning inför GC-väg intill del av länsväg 1828 (pdf, 963 KB, nytt fönster) > Arkeologi Habo Habo 4
2011:61 Habo 71:1. Arkeologisk förundersökning invid RAÄ 71:1 inför villabebyggelse inom Furusjö 2:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Habo Habo 4
2011:60 Göberga 1:24. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför täktverksamhet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linderås Tranås 14
2011:59 Gynnås 1:4. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av grustäkt (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Åsenhöga Gnosjö 8
2011:58 Vindkraftspark Lemnhult. Arkeologisk utredning etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Korsberga, Lemnhult och Näshult Vetlanda 36
2011:57 Grimstorp 1:20 m.fl. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför saneringsarbeten vid en nedlagd impregneringsanläggning inom fastigheten Hattsjöhult 1:3 och Grimstorp 1:20 m fl (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Norra Sandsjö Nässjö 18
2011:56 I anslutning till RAÄ 185:2. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till RAÄ 185:2, inför planerad fjärrvärmeledning (pdf, 973 KB, nytt fönster) > Arkeologi Sandseryd Jönköping 4
2011:55 Ben från Vedeby, Karlskrona. Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68 (pdf, 933 KB, nytt fönster) > Arkeologi Karlskrona socken Karlskrona kommun, Blekinge län 28
2011:54 Bolerum 2:3 och Björka 1:5. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför etablering av vindkraftverk inom fastigheterna Bolerum 2:3, Björka 1:5 (1) och Björka 1:5 (2) m fl (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bälaryd Aneby 46
2011:53 Södra Bränninge. Arkeologisk utredning inför bostadsbebyggelse inom fastigheten Bränninge 1:2 mfl (pdf, 680 KB, nytt fönster) > Arkeologi Habo Habo 14
2011:52 Vindkraft i Hålaveden. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1, inom Hålaveden 1:48 mfl (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Tranås (f.d. Säby) Tranås 14
2011:51 Fröafall och Krokstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Tranås stad Tranås 12
2011:50 Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation (pdf, 734 KB, nytt fönster) > Arkeologi Tranås Tranås 4
2011:49 Äskhult 1:6. Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av vindkraft inom fastigheten Äskhult 1:6 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Arkeologi Habo Habo 6
2011:49 Kolladan i Ohs bruk, Byggnadsvårdsåtgärder Byggnader Gällaryd Värnamo 24
2011:48 Markanvändning och miljö i Månsarp (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Månsarp Jönköping 56
2011:47 Grytås 1:2. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftverk och stubbrytning inom fastigheten Grytås 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Åker Vaggeryd 22
2011:46 Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4 och 3:1 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Arkeologi Kållerstad Gislaved 6
2011:46 Carl Petersons villa och Ingsbergs herrgård i Nässjö, Kulturhistorisk bedömning av fastigheterna Sänket 1 och Skansen 4 Byggnader Nässjö Nässjö 20
2011:45 Tahe 1:66, Taberg. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför nybyggnation inom fastigheten Tahe 1:66 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Månsarp Jönköping 14
2011:44 Eksjö kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför elledningsdragning inom Stora Torget och Eksjö kyrka, RAÄ 134:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Eksjö Eksjö 8
2011:42 VA-ledning inom fastighet Hindsekind 1:49. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, inom fornlämningsområde för RAÄ 112 och 113 (pdf, 527 KB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 4
2011:41 Väg 47, Vetlanda–Sjunnen. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat anordnande av mötesfri landsväg längs del av väg 47 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Vetlanda Vetlanda 14
2011:40 Vindkraft i Kansjö, Göstorp m.fl. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad gruppstation för vindkraft inom Kansjö 2:6, 2:7, 2,8, Göstorp 1:6, 1:7, Slätteryd 2:8, 2;9 och Floryd 1:6 (pdf, 983 KB, nytt fönster) > Arkeologi Malmbäck Nässjö 12
2011:39 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1 (pdf, 618 KB, nytt fönster) > Arkeologi Höreda Eksjö 12
2011:38 Mossgård 1:62 m.fl. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering sydöst om Vetlanda (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Bäckseda och Vetlanda Vetlanda 32
2011:37 Väg 954, delen Hunseberg–Kättstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och nya sträckningar av väg 954, Hunseberg–Anneberg, delen Hunseberg–Kättstorp (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nässjö och Norra Solberga Nässjö 34
2011:36 Norraby 1:3. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför villabyggnation inom fastigheten Norraby 1:3 (pdf, 672 KB, nytt fönster) > Arkeologi Tranås stad/Säby Tranås 6
2011:36 Tomtabackens luftbevakningstorn, Restaurering Byggnader Malmbäck Nässjö 18
2011:35 Källarp1:3 och Hyltena 1:11. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av industrifastighet inom fastigheterna Källarp 1:3 och Hyltena 1:11 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 18
2011:34 Muren, porten & pumphuset. Kartering med georadar i april 2011 inom det sydöstra fästningsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 24
2011:33 Lönshult 1:4. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 934 KB, nytt fönster) > Arkeologi Bredaryd Värnamo 12
2011:32 Den dolda lustgården. Baron Posses park på Rosenlund. Kartering med georadar hösten 2010 och våren 2011 inom den västra parken vid Rosenlunds herrgård (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 36
2011:31 Under Hamnparkens gatsten. Kartering med georadar inom förborgsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 20
2011:30 I Guvernörens grannskap. Georadarundersökning 2011 inom slottsområdets södra del, RAÄ 137 (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 18
2011:29 Stockaryd, Hultsjö-Anderstorp och Nykulla. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Stockaryd och Hultsjö Sävsjö 22
2011:29 Vetlanda kapellkrematorium ”Uppståndelsekapellet”. Värmekonvertering och invändig ommålning Byggnader Vetlanda stad Vetlanda 20
2011:28 Hultaby slottsruin, Vård- och underhållsåtgärder Byggnader Näsby Vetlanda 28
2011:27 Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl. (pdf, 500 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anderstorp Gislaved 6
2011:26 Sandseryd 1:3 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 927 KB, nytt fönster) > Arkeologi Sandseryd Jönköping 18
2011:25 Sofiaparken, Sofia kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i samband med ledningsdragning för ny belysning inom Sofiaparken, inom del av RAÄ nr 50 (pdf, 929 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping stad Jönköping 8
2011:24 Gula Sanna, kv Ungdomen18. Arkeologisk utredning inför husbyggnation i kvarteret Ungdomen (pdf, 564 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping stad Jönköping 6
2011:22 Bronsåldersboplats i Näsbyholm. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 211 inför utbyggnad av Värnamo golfbana i Näsbyholm (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fryele Värnamo 24
2011:21 Röjningsrösena i Prästhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 273 inför bostadsbebyggelse inom Prästhagen 1:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Eksjö Eksjö 32
2011:18 Elkabel i Sköldseryd-Lund. Arkeologisk förundersökning inför kabelgrävning i närheten av RAÄ 79 och 85 (pdf, 955 KB, nytt fönster) > Arkeologi Lommaryd Aneby 6
2011:17 Källare i utkanten av det medeltida Jönköping. Arkeologisk för- och slutundersökning i form av schaktningsövervakning mellan Skolgatan och Västra Storgatan på Väster i Jönköpings stad, del av RAÄ 50 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 52
2011:16 VA-ledning, Flishult 1:3 (pdf, 512 KB, nytt fönster) > Arkeologi Näsby Vetlanda 8
2011:15 Enskild väg i Bogla by (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2011:14 Väster 1:1, Västra Torget. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ nr 50 inför planerad sopbehållare inom Väster 1:1 (pdf, 552 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 6
2011:13 Kv Rosendal (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2011:12 Kv Rosendal. Arkeologisk förundersökning av fornlämning 176 (pdf, 722 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping stad Jönköping 8
2011:11 När stormen lagt sig Arkeologiska efterundersökningar av stormskadade fornlämningar etapp III-IV, Jönköpings län (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi 130
2011:10 Rökinge 15:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Visingsö Jönköping 8
2011:09 Restaurering av treudden i Sjöhult. Restaurering av RAÄ 56:1, Månsarps socken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 18
2011:08 Kulla 4:2 (pdf, 802 KB, nytt fönster) > Arkeologi Tånnö Värnamo 8
2011:07 Bro över Solgenån i Markestad. Arkeologisk utredning inför ny bro med anslutning över Solgenån, lv 910, Markestad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Höreda Eksjö 8
2011:06 Kvarteret Globen 5 och 6. Arkeologisk undersökning inom RAÄ nr 50 (pdf, 773 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 25
2011:05 Öggestorp 2:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Öggestorp Jönköping 8
2011:04 Kv Vaxblekaren 5, 7 och 9 i Eksjö (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Eksjö stad Eksjö 22
2011:03 Kv Guvernören 2. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad (pdf, 585 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 4
2011:02 Hornamossen vindkraft. Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorps socknar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorp Habo, Mullsjö 27
2011:01 Brahegatan och kvarteret Hjorten 3, Gränna (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna Jönköping 8
2010:82 Kv Globen 5 och 6. Arkeologisk förundersökning med anledning av markarbeten inom RAÄ nr 50 (pdf, 740 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 4
2010:81 Gustav Vasas rundtorn och Bastion Gustavus. Georadarundersökning inom slottsområdets sydvästra del, RAÄ 137, Jönköpings stad (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 28
2010:79 Västhorja Mellangård fornlämning 15 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 8
2010:78 Nydala kyrkogård schaktkontroll inom fornlämning 17 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Nydala Värnamo 8
2010:77 Brahegatan, Gränna schaktkontroll inom fornlämning 79 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Gränna Jönköping 8
2010:75 Lv 561 Sörsjö fornlämning 33, 60, 66 och 166 (pdf, 802 KB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 8
2010:74 Gröndal, del av stg 2222 fornlämning 359 och 360 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 8
2010:73 Gröndal-Västhorja fornlämning 363 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Värnamo Värnamo 8
2010:72 Kv Vårdaren 6 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2010:71 Slottsgatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 921 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2010:70 Nygatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2010:69 Hamnparken/Rådhusparken fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2010:68 Hamnparken/Parkgatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2010:67 Kv Graniten fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 10
2010:66 Kv Almen 6 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 787 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2010:65 Kv Citadellet 7, stg 96 och 98 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 12
2010:64 Kv Citadellet 3-6, stg 101- 102 samt 578 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 10
2010:63 Kv Abisko 2, 9 och 15 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 8
2010:62 Kv Abisko samt Bredgränd fornlämning 50, [Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 10
2010:61 Kv Aborren 2 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 900 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping Jönköping 12
2010:59 Krutdurken 1:1, Huskvarna (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Hakarp Jönköping 8
2010:49 Stenfundament till Eksjö kyrktorn (pdf, 422 KB, nytt fönster) > Arkeologi Eksjö Eksjö 8
2010:48 Boplatsspår från brons- och järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 209 inom fastigheten Ekhagen 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ljungarums Jönköping 20
2010:42 Vindkraft i Vallerstad En landskapshistorisk studie samt arkeologisk etapp 1-utredning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kärda Värnamo 32
2010:40 Härd, härd men inget hus (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Hakarp Jönköping 48
2010:36 Kvarteret Agnet 1. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom fornlämning RAÄ 50 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköpings stad Jönköping 16
2010:35 Domarringsgravfält och fossil åker i Stigamo.RAÄ 33 och 146 inför byggnation av industriområde inom fastigheten Stigamo 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 4
2010:32 Lurakulle georadarundersökning av RAÄ 119 inom Torpa 1:2, Jönköping stad (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jönköping 16
2010:31 Döden i Torsvik (Pdf, 27 MB) Arkeologi Barnarp Jönköping 500
2010:30 Breddning av väg 761 genom Hjärtlanda Arkeologisk utredning inom fastigheterna Hjärtnäs 1:1 och Hjärtlanda 2:9, 6:1 samt 4:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Hjärtlanda Sävsjö 22
2010:27 Den inhägnade utmarken Kulturhistorisk förstudie inom planerad vindkraftspark på Lyckås, Drättinge och Jordstorps ägor m.fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Skärstad och Svarttorp Jönköping 34