Rapportarkiv

Länsmuseet ger varje år ut ett antal rapporter inom ämnena arkeologi, bebyggelse och kulturlandskap.

Rapporter

Filtrerar på:

Rapportnr. Titel Kategori Författare Socken Kommun Sidor
2020:9 Spår av fornt mellan Reftele och Forsheda. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat byggande av plankorsningar och tillfartsvägar utmed järnvägen mellan Reftele och Forsheda, Reftele, Bredaryd och Forsheda socknar i Gislaveds och Värnamo kommuner, Jönköpings län (Pdf, 6 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén Reftele, Bredaryd och Forsheda Gislaved och Värnamo 40
2020:6 Gravar och boplatslämningar vid Skogslund (Pdf 5 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Sandseryd Jönköping 96
2020:4 Undersökning inom del av Södra gravfältet. Arkeologisk undersökning av grav 255, 248 och 236 inom RAÄ-nr Visingsö 53 (L1972:6515) inför vägbreddning, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf, 5 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 42
2020:32 Nydala herrgård. Antikvarisk dokumentation och analys inför restaurering. (2 MB) Byggnader Anders Franzén Nydala Värnamo 44
2020:30 Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig restaurering och ändring av kyrkorum. (2,6 MB) Byggnader Margareta Olsson Bäckseda Vetlanda 48
2020:3 Medeltida röjningsrösen och järnåldershärdar i Lanna. Arkeologisk förundersökning av fossil åkermark L2019:776 m fl fornlämningar inför planerad ny bebyggelse inom fastigheterna Vreta 2:11 och Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län (Pdf, 6Mb) Arkeologi Kristina Jansson, med bidrag av Ådel V. Franzén Hidinge Lekeberg 158
2020:29 Kumlaby kyrka. Dendrokronologisk provtagning och analys av virke. (1,4 MB) Byggnader Robin Gullbrandsson Visingsö Jönköping 22
2020:22 Kvarteren Globen och Grävlingen. Antikvarisk utredning och kulturhistoriskt underlag inför detaljplaneläggning. (3,5 MB) Byggnader Veronica Olofsson Jönköpings Jönköping 42
2020:20 Rydaholms kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med visst yttre underhåll. (1,2 MB) Byggnader Britt-Marie Börjesgård Rydaholm Värnamo 22
2020:19 Gislaveds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband om- och tillbyggnad. (1,4 MB) Anders Franzén Gislaved (Båraryd) Gislaved 22
2020:18 Kråkshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av plåttak. (1,6 MB) Byggnader Margareta Olsson Kråkshult Eksjö 32
2020:17 Tostås 1:2 (Pdf 2 Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Tranås Tranås 22
2020:17 Kumlaby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering. (3,8 MB) Byggnader Margareta Olsson Kumlaby Jönköping 66
2020:14 Rv 26, sträckan Gislaved- Smålandsstenar (pdf 3 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Villstad Gislaved 56
2020:13 Bönareds f.d. komministerboställe. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av mangårdens byggnader. (2,2 MB) Byggnader Margareta Olsson Bjurbäck Mullsjö 40
2020:11 Huskvarna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med in- och utvändiga förändringar. (2,2 MB) Byggnader Anders Franzén Huskvarna Jönköping 24
2020:10 Blästplats i Hedenstorp Arkeologi Ann-Marie Nordman Sandseryd Jönköping 112
2020:1 Vindkraft i Stora Moshult. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat område för vindkraft inom Stora Moshult 1:3 med flera, Ramkvilla socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län (pdf 3 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Britt-Marie Börjesgård Ramkvilla Vetlanda 27
2020:07 Stockaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering (1,6 Mb). Byggnader Anders Franzén Stockaryd Sävsjö 20
2020:06 Skillingarydslägren, byggnad 146. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning (1 MB). Anders Franzén Skillingaryd Vaggeryd 16
2020:04 Ödestugu kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (5,8 Mb). Byggnader Charlotte Mårland Ödestugu Jönköping 46
2020:03 Barnarps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (12 Mb). Byggnader Charlotte Mårland Barnarp Jönköping 56
2020:02 Lannaskede-Myresjö kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (3 Mb). Byggnader Margareta Olsson Lannaskede/Myresjö Vetlanda 62
2020:01 Åkers kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (13 Mb). Byggnader Margareta Olsson Åker Vaggeryd 68
2020-21 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och underhållsarbeten utförda 2019. (1,4 MB) Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 22
2019:49 Planfria järnvägskorsningar. Arkeologisk utredning inför planfria järnvägskorsningar sträckan Furusjö och Äng. Habo, Rogberga, Öggestorp och Barkeryds socknar i Habo, Jönköping och Nässjö kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Habo, Rogberga, Öggestorp och Barkeryd Habo, Jönköping, Nässjö 16
2019:48 Tunnerstad 1:21. Arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastigheten Tunnerstad 1:2, Visingsö socken i Jönköpings kommun (pdf 2 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 12
2019:47 Ett järnåldersgravfält på Himlabackarna (Pdf 13 Mb) Arkeologi Kristina Jansson Vetlanda Vetlanda 266
2019:46 Tunnerstad 5:33. Arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastigheten Tunnerstad 5:33, Visingsö socken (pdf, 3Mb) Arkeologi Lotten Haglund Visingsö Jönköping 12
2019:45 Kålgårdar i Jönköpings utkant. Arkeologisk undersökning av stadslager RAÄ-nr Jönköping 50:1 (L1973:2508) inom del av fastigheten Domherren 23 i Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län (pdf 7 Mb) Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 112
2019:44 Svenshult 1:7 m.fl. Arkeologisk utredning inför industribyggnation, Villstad socken (pdf, 3Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 10
2019:42 Västhorja 12:5 mfl. Arkeologisk utredning på fastigheten Västhorja 12:5 mfl, Värnamo socken och kommun (pdf, 4Mb) Arkeologi Lotten Haglund Värnamo Värnamo 32
2019:41 Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Rådhusparken, Väster 1:1, fornlämningarna L1973:2944, slott och L1973:2508, stadslager, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2019:40 Näring och äring i Stigamo ca 1100-1750. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, RAÄ-nr Barnarp 145:1, Stigamo 1:31, Barnarps socken, Jönköpings kommun (11 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Leif Björkman Barnarp Jönköping 104
2019:39 VA-ledning Hagafors-Hok. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning mellan Hagafors och Hok, Svenarums socken i Vaggeryds kommun (pdf, 2Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Svenarum Vaggeryd 24
2019:38 Gilberts håla. Arkeologisk utredning inför planerat dammbygge på fastigheten Visingsö Prästgård 1:1 (pdf, 2Mb) Arkeologi Lotten Haglund Visingsö Jönköping 18
2019:34 Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med putsarbeten på torn och omläggning av torntak (5,6 Mb) Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bredaryd Värnamo 32
2019:33 Brandstorps kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning och tjärning (1 Mb). Byggnader Britt-Marie Börjesgård Brandstorp Habo 20
2019:32 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändigt underhåll (3 Mb). Byggnader Britt-Marie Börjesgård Gustav Adolf Habo 20
2019:31 Haurida kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av spåntak på tornet (2,1 Mb). Byggnader Anders Franzén Haurida Aneby 14
2019:31 Hävd och händelser i Hultet ca 1350–1750 (pdf 6 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Leif Björkman & Kristina Jansson Nässjö Nässjö 134
2019:30 Öreryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar, Öreryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift (3.3 Mb) Byggnader Anders Franzén Öreryd Gislaved 24
2019:29 Skillingaryds begravningsplats. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (10 Mb). Byggnader Margareta Olsson Tofteryd Vaggeryd 60
2019:29 En grav och fossil åker Arkeologi Jörgen Gustafsson Värnamo Värnamo 64
2019:28 Tofteryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (13 Mb). Byggnader Margareta Olsson Tofteryd Vaggeryd 60
2019:28 Keramikverkstad på öster. Arkeologisk undersökning, schaktningsövervakning, av stadslager, RAÄ-nr Jönköping 50:1, inom fastigheten Domherren 23 i Jönköpings stad och kommun (Pdf 2 Mb) Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 24
2019:26 Våthults kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (2,5 Mb). Byggnader Charlotte Mårland Våthult Gislaved 50
2019:26 Jönköpings slottsvall Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköpings stad Jönköping 46
2019:25 Ås kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (8 Mb). Byggnader Anders Franzén Ås Gislaved 46
2019:24 Eremithyddan på Björnebergs gård Byggnader Anders Franzén Järstorp Jönköping 26
2019:22 Reftele kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan, Reftele socken, Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift (pdf 4 Mb) Byggnader Margareta Olsson Reftele Gislaved 76
2019:21 Kållerstads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Kållerstads socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift (pdf 3 MB) Byggnader Margareta Olsson Kållerstad Gislaved 44
2019:20 Gravfältet på Sandudden Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 104
2019:19 Gravfält vid riksväg 26/47 Arkeologi Jörgen Gustafsson Bankeryd Jönköping 72
2019:17 Arkeologisk utredning inför byggnation av GC-väg mellan Skillingaryd och Tofteryd, Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (Pdf 3 Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Tofteryd Vaggeryd 24
2019:16 Härdar i Hedenstorp. Arkeologisk undersökning av RAÄ-nr Sandseryd 396, aktivitetsområde med härdar från mellersta järnålder, Sandseryds socken i Jönköpings kommun. (pdf 6 Mb) Arkeologi Lotten Haglund Sandseryd Jönköping 118
2019:16 S:t Lars begravningsplats Byggnader Charlotte Mårland Eksjö Eksjö 68
2019:14 Nya Åminne Bruk Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 12
2019:14 Ny stadsdel, Skeppsbron Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 22
2019:13 Nykyrka kyrka Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nykyrka Mullsjö 20
2019:13 Hok 2:110 m.fl. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom fastigheterna Hok 2:110, 2:8 och 2:95, Svenarum socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (Pdf 2 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Svenarum Vaggeryd 10
2019:07 Bellö kyrkogård Byggnader Charlotte Mårland Bellö Eksjö 38
2019:06 Posses herrgårdspark Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 79
2019:05 Höreda kyrkogård Byggnader Charlotte Mårland Höreda Eksjö 48
2019:02 Hults kyrkogård Byggnader Charlotte Mårland Hult Eksjö 46
2019:01 Hagshults kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (8,7 Mb). Byggnader Margareta Olsson Hagshult Vaggeryd 46
2018:42 En liggmila i Stödstorp. Arkeologisk förundersökning av kolningsanläggningar och område med skogsbrukslämningar, RAÄ-nr Byarum 883, 884, 901 och 905, inom fastigheten Stödstorp 2:1, Byarums socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (Pdf 3 Mb)) Arkeologi Anna Ödeén Byarum Vaggeryd 26
2018:38 Jönköpings slott Arkeologi Claes Pettersson Jönköping stad Jönköping 254
2018:23 Liggmilor, kolningsgropar och en hålväg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 535, 537, 545, 570, 588 och 590 inför planerad industrimark inom fastigheterna Hyltena 1:21 och Barnarps-Kråkebo 1:62, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 6 Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 44
2018:20 Medeltida jordbruk i Stigamo. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, RAÄ-nr Barnarp 145:1, inom fastigheten Stigamo 1:31, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Kristina Jansson Barnarp Jönköping 99
2017:33 Boro-hus Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lannaskede Vetlanda 77
2017:23 Haurida kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Haurida Aneby 32
2017:22 Aneby begravningsplats. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Bredestad Aneby 32
2017:21 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Norra Sandsjö Nässjö 14
2017:20 Lommaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering och avfuktning av tornet (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Lommaryd Aneby 16
2017:19 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och underhållsarbeten utförda 2016 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 20
2017:18 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med Invändig restaurering. (1,9 MB) Britt-Marie Börjesgård Barnarp Jönköping 36
2017:18 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad (1,9 MB). Byggnader Britt-Marie Börjesgård Barnarp Jönköping 36
2017:16 Norra Solberga kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén & Margareta Olsson Norra Solberga Nässjö 66
2017:15 F.d. däckfabriken i Gislaved. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av fastigheten Göta 2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Gislaveds tätort Gislaved 26
2017:14 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av högtalare (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nykyrka Mullsjö 12
2017:13 Hylletofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Hylletofta Sävsjö 20
2017:12 Anderstorps kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Byggnader Robin Gullbrandsson Anderstorp Gislaved 64
2017:11 Hålvägar vid Lyckås. Arkeologisk förundersökning av hålvägssystem RAÄ 214 och 218 inför planerad vindkraftsetablering inom fastigheten Lyckås 2:1 Arkeologi Anna Ödeén Skärstad Jönköping 24
2017:11 Östra kapellet i Jönköping. Invändig tillgänglighetsanpassning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Margareta Olsson Jönköping stad Jönköping 20
2017:10 Södra Park 1:2. Arkeologisk utredning med anledning av planerna på nytt bostadsområde inom fastigheten Södra Park 1:2 Arkeologi Anna Ödeén Byarum Vaggeryd 16
2017:10 Lövås 8:5 Scandinavian Raceway. Karaktärisering och beskrivning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Anderstorp Gislaved 20
2017:09 Medeltida markutnyttjande i Närkes skogsmarker. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, fornlämningarna Ekeby 96?98 och Sköllersta 223, inför planerad ny sträckning av väg 51 mellan Kvarntorpskorset och Svennevad Arkeologi Kristina Jansson & Ådel Vestbö Franzén Ekeby och Sköllersta Kumla och Hallsberg 194
2017:09 Smalspåret vid Ohs bruk. Byggnadsminnesutredning av industribanan Ohs bruk (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Byggnader Margareta Olsson Bor, Gällaryd och Voxtorp Värnamo 26
2017:08 Lyckås 2:2. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Skärstad Jönköping 6
2017:08 Schiörlinorgeln i Svenarums kyrka. Dokumentation och restaurering (pdf, 17 MB, nytt fönster) > Byggnader Robin Gullbrandsson Svenarum Vaggeryd 160
2017:07 Hyltena 1:11. Arkeologisk utredning inför inom del av fastigheten Hyltena 1:11 Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Barnarp Jönköping 8
2017:07 Domherren 23, Jönköping. Antikvarisk utredning avseende fastigheten Domherren 23 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 30
2017:06 Inför bergtäkt i Apelskift. Arkeologisk utredning etapp 1, av planerad bergtäkt inom del av Apelskift 2:15 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Habo Habo 14
2017:06 Nykyrka kyrka. Färganalys inför kommande målningsarbeten (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nykyrka Mullsjö 22
2017:05 Skog och Historia i Jönköpings län 2004–2016. Kort sammanfattande rapport (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Flera Aneby, Eksjö, Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo 22
2017:05 Mederleds tullkvarn. Byggnadsminnesutredning av Mela kvarn, Storegården 1:21 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Margareta Olsson Bäckseda Vetlanda 26
2017:04 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga arbeten (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bondstorp Vaggeryd 30
2017:03 Vattenpost på Hovrättstorget. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Hovrättstorget, inom del av RAÄ-nr 50:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2017:03 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaureringsarbeten på tornet (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Byarum Vaggeryd 36
2017:02 Ingatorps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Ingatorp Eksjö 58
2017:02 Fossil åkermark vid Himlabackarna. Arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande inom Norrby 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Vetlanda Vetlanda 22
2017:01 Ett vikingatida gravfält i Alseda kyrkby – ”enn stoor hoop upkastade Jordhögar”. Arkeologisk undersökning av ett överodlat vikingatida gravfält (RAÄ 167), boplatslämningar (RAÄ 165-168) samt rester efter norra kyrkstallarna (RAÄ 165). Inför ny dragning av länsväg 127 genom Alseda kyrkby (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg & Mikael Nordström Alseda Vetlanda 250
2016:43 Bönareds f.d. komministerboställe. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak Byggnader Margareta Olsson Bjurbäck Mullsjö 20
2016:42 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Anders Franzén Nässjö Nässjö 30
2016:42 Inför planerad utvidgning av bergtäkt i Dalaberget. Arkeologisk förundersökning av förmodade områden med röjningsrösen Hallsberg 303, 306 samt 308 inom Tomta 1:3 och 1:6 (Örebro län) (pdf, 4 MB, nytt fönster) Arkeologi Ådel V. Franzén Hallsberg Hallsberg 60
2016:41 Gata genom sekler. Förundersökning och arkeologisk undersökning av Eriksgatans/Västra Storgatans sträckning inom del av RAÄ 50 – Jönköpings äldre stadsområde, inför iordningställande av Lundströms plats år 2010 Arkeologi Claes Pettersson & Anna Ödeén Jönköpings stad Jönköping 104
2016:41 Hultsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Margareta Olsson Hultsjö Sävsjö 28
2016:40 Svalhult 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av östra magasinet Byggnader Margareta Olsson Adelöv Tranås 24
2016:39 Värnamo kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med ny belysning på kyrkogårdar Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 22
2016:39 Medeltida timmerkista i Näsviken. Dendrokronologisk analys av timmerkista i hamnanläggning RAÄ 182, vid Näs by (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 14
2016:38 Nya VA-ledningar i Skolgatan och Vallgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning RAÄ-nr Jönköping 50:1och 137:1, stadslager och slott, i Skolgatan och Vallgatan (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2016:38 Skepperstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak och sanering/skyddsåtgärder på kyrkvind Byggnader Margareta Olsson Skepperstad Sävsjö 24
2016:37 Burseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig renovering av torn Byggnader Anders Franzén Burseryd Gislaved 24
2016:37 Ledningsdragning för V/A inom hospitalsområdet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför anläggande av ny V/A- ledning inom område för Jönköpings gamla hospital, fastigheten Jamben 1, Sofia församling (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Jönköping Jönköping 12
2016:36 Nya brunnar i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, av stadslager och slott, RAÄ-nr Jönköping 50:1 och 137:1 på Skolgatan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2016:36 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av uthuslänga mot Arendt Byggmästares gata Byggnader Margareta Olsson Eksjö Eksjö 22
2016:35 Torskinge kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Anders Franzén Torskinge Värnamo 18
2016:35 Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid trädplantering i Hamnparken och Rådhusparken, inom RAÄ nr 50:1 och 137:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2016:34 Fjärrkyla i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför fjärrkylaledning i Skolgatan, mellan Kyrkogatan och Vallgatan, (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2016:34 Åkers kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak och lanternin Byggnader Margareta Olsson Åker Vaggeryd 20
2016:33 Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Byggnader Anders Franzén Almesåkra Nässjö 8
2016:33 Stormskadade järnåldersgravar på Visingsö. Arkeologisk efterundersökning och återställning av stormskadade gravar inom gravfältet RAÄ 29:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 46
2016:32 Bastionsparken – nya murar på historisk mark. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ 137:1, Jönköpings slott, i samband med anläggningsarbeten i blivande Bastionsparken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköping Jönköping 24
2016:32 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Anders Franzén Barnarp Jönköping 38
2016:31 Hylletofta kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med inrättande av askgravplats Byggnader Anders Franzén Hylletofta Sävsjö 8
2016:31 Ny belysning inom Bastion Gustavus område. Arkeologisk övervakning av markarbeten för ny belysning inom del av RAÄ Jönköping 137 – Jönköpings slott (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköping Jönköping 24
2016:30 S:t Laurentii Kapell – metalldetektering 2016. Metalldetektering i anslutning till kapellruinen RAÄ 28:1 på Visingsö (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Anna Ödeén Visingsö Jönköping 30
2016:30 Arkadien 4, Jönköping. Antikvarisk utredning angående kulturhistoriskt värde samt volymer vid eventuell nyexploatering Byggnader Anders Franzén Jönköping Jönköping 26
2016:29 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av förråd i vapenhuset Byggnader Britt-Marie Börjesgård Vetlanda Vetlanda 20
2016:29 Sentida odling kring Knaplarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 90 inför ny VA-ledning (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Bellö Eksjö 48
2016:28 Ledning intill gravfält RAÄ-nr Värnamo 214:1. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inför ledningsgrävning intill gravfältet RAÄ-nr Värnamo 214:1, på fastigheten Värnamo-Torp 3:12 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Värnamo Värnamo 18
2016:28 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av bärlinor och avfuktning av grund Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bondstorp Vaggeryd 24
2016:27 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering, läkarunderbyggnad och krypgrundsåtgärder Byggnader Margareta Olsson Båraryd Gislaved 36
2016:27 Vägdragningar mellan Jussö och Hörle. Arkeologisk utredning inför planerade planfria järnvägskorsningar inom fastigheterna Hörle 3:1, Jussö 1:5 m fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg & Ådel V. Franzén Värnamo Värnamo 22
2016:26 Kvarteret Högskolan 1. Arkeologiska förundersökningar inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida stadslager, inom kvarteret Högskolan 1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 38
2016:26 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av kor m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Byarum Vaggeryd 20
2016:25 Byarums kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av kyrkogårdsmur Byggnader Britt-Marie Börjesgård Byarum Vaggeryd 22
2016:25 Österskog 1:24 & Törestorp 2:31. Arkeologisk utredning inför planerad industriutbyggnad (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Kulltorp Gnosjö 18
2016:24 Schaktningar intill Rosenlunds herrgård. Övervakning av markingrepp under våren 2016 inom Jönköping RAÄ 250, Rosenlunds äldre park, föranledda av renoveringsarbeten i huvudbyggnaden (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 38
2016:24 Kråkshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering Byggnader Margareta Olsson Kråkshult Eksjö 16
2016:23 Skillingaryds klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering Byggnader Margareta Olsson Tofteryd Vaggeryd 28
2016:23 Nennesmo 12:1. Arkeologisk utredning inför planerad torvtäkt, Reftele socken (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Gislaved Jönköping 16
2016:22 Fjärrvärme i Vallgatan m.fl. Arkeologisk undersökning, i form av schaktningsövervakning, inför anläggandet av fjärrvärmeledningar inom område för stadslager och slott, RAÄ-nr Jönköping 50:1 och 137:1, i Vallgatan, Gjuterigatan och Oxtorgsgatan (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2016:21 Medeltida odling på höglandet. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Nässjö149:1, 149:2 och 149:4 inför planerad industriutbyggnad inom fastigheten Hultet 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson & Anna Ödeén Nässjö Nässjö 104
2016:21 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med demontering av bänkar Byggnader Margareta Olsson Södra Hestra Gislaved 18
2016:20 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm Byggnader Britt-Marie Börjesgård Gustav Adolf Habo 16
2016:20 Den förlorade fästningen? Förstudie kring möjligheterna till en visualisering av Jönköpings slott i dagens stadsrum (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 56
2016:19 Nässjö skogskyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplatser Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 24
2016:18 Sandhems kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omputsning av fasaden Byggnader Britt-Marie Börjesgård Sandhem Mullsjö 20
2016:18 Bankeryds-Torp 1:11. Arkeologisk utredning inför bostadsbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Bankeryd Jönköping 16
2016:17 Medeltidsstadens och slottets lämningar i Kyrkogatan. Arkeologisk förundersökning av stadslager, kyrkogård och slottslämningar, fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 och 137:1, inför nyanläggande av gång- och cykelbana i Kyrkogatan, delen Skolgatan – Västra Storgatan (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 34
2016:17 Gamla Rådhuset, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering av Gamla Rådhuset på Antiken 1 Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 24
2016:16 Lekeryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lekeryd Jönköping 16
2016:16 Nöbbele 7:6 m.fl. Arkeologisk utredning inför planerad villabebyggelse inom fastigheten Nöbbele 7:6 m.fl. (pdf, 7MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Värnamo Värnamo 12
2016:15 Bastionens yttersta spets. Arkeologisk förundersökning av bastion Carolus östra och södra fas, belägen inom RAÄ 137:1 Jönköpings slott, inför restaurering av stenkaj i kvarteret Väster 1:1 / Slottskajen (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 62
2016:14 Röjningsrösen och en skärvstenshög. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 178 och 180, inför vindkraftsetablering inom fastighet Gårebo 1:12 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Frinnaryd Aneby 60
2016:14 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak socken i Jönköping Byggnader Britt-Marie Börjesgård Barnarp Jönköping 18
2016:13 Öreryds gamla missionshus. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Robin Gullbrandsson Öreryd Gislaved 26
2016:13 Smeder boende vid Munksjöns strand. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ-nr Jönköping 50:1, Jönköpings stad, inför nybyggnation inom fastigheten Almen 6 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 96
2016:12 Skelettgrav vid Sandudden. Arkeologisk efterundersökning av nypåträffad skelettgrav på fastigheten Erstad 2:9 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 36
2016:12 Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av målade korfönster Byggnader Robin Gullbrandsson Norra Solberga Nässjö 22
2016:11 Habo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak Byggnader Robin Gullbrandsson Habo Habo 48
2016:11 Förhistorisk boplats-/aktivitetsyta vid Västhorja. Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ-nr Värnamo 366:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Värnamo Värnamo 22
2016:10 Är husgrunden Brahes boktryckeri? Arkeologisk undersökning, i samband med skolprojektet ”Brahesboktryckeri?” av RAÄ 197 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 40
2016:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av ramp Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nykyrka Mullsjö 20
2016:09 Järsnäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband medinvändig restaurering m.m. Byggnader Robin Gullbrandsson Järsnäs Jönköping 66
2016:09 Stenpackningar, brandlager och härdar på Visingsö. Arkeologisk schaktningsövervakning vid RAÄ 29:1 med flera (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 22
2016:08 En boplats i Torestorp. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar inom fastigheterna Nykyrka Ruder 1:7 och Torestorp 1:95 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Nykyrka Mullsjö 28
2016:08 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av kororgel Byggnader Robin Gullbrandsson Jönköpings stad Jönköping 8
2016:07 Byarums och Svenarums kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med konservering av gravstenar Byggnader Britt-Marie Börjesgård Byarum & Svenarum Vaggeryd 30
2016:07 Bollarpshuset II, grävsäsongen 2015. Arkeologisk forskningsgrävning av husgrund i Lövhult 1:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Vireda Aneby 44
2016:06 Nöbbele 7:18, 7:19 och 7:31. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inför husbyggnation inom fastigheten Nöbbele 7:18, 7:19 och 7:31 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Värnamo Värnamo 20
2016:06 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av torn och gravkor Byggnader Robin Gullbrandsson Linderås Tranås 24
2016:05 Pilaboparken i Anneberg. Vård- och underhållsplan 2016-2026 med vårdprogram Byggnader Margareta Olsson, David Gard Norra Solberga Nässjö 54
2016:05 VA-ledning från Kärda tillreningsverket. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ Kärda 64:1, 125:1, 66:1 och 67:1 inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheterna Kärda 1:1 och 1:2 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Kärda Värnamo 10
2016:04 Vikingatida gravfält i Nästa, Kärda. Arkeologisk undersökning av del av RAÄ 42:2, vikingatida gravfält inom fastigheten Kärda 2:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Kärda Värnamo 18
2016:04 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med reparationer av bjälklag m.m. Byggnader Anders Franzén Säby Tranås 24
2016:03 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med partiellt byte av plåttak Byggnader Anders Franzén Nässjö stad Nässjö 8
2016:03 Vikingatida gravfält i Kärda. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 42:1 och del av 42:2 inför nedläggningav VA-ledning inom Nästa 2:3 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Kärda Värnamo 18
2016:02 Bellö 1:1 m fl. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ny VA-ledning (pdf, 794 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Bellö Eksjö 8
2016:02 Hakarps kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med exteriör restaurering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Hakarp Jönköping 30
2016:01 Näs 1:8, Ingatorp. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av byggnaderna 8 och 25 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Ingatorp Eksjö 16
2016:01 Sundsängen i Skirö. Arkeologisk och kulturgeografisk forskningsundersökning av ett fossilt landskap inom Skirö 10:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Skirö Vetlanda 70
2015:47 Stormen Egons spår på Visingsös gravfält. Arkeologisk efterundersökning och återställning av stormskadade gravar inom gravfälten RAÄ 29:1 och RAÄ 53:101 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 62
2015:46 Fjärrvärme i Jönköpings stad. Arkeologiska undersökningar och antikvariska schaktkontroller 1982–1987 inom RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad, inför vatten och avloppsledningar och fjärrvärmeledningar (pdf, 3 MB, nytt fönster) Arkeologi Susanne Haltiner Nordström & Kristina Jansson Jönköpings stad Jönköping 74
2015:45 Kvarteret Domherren 23. Arkeologisk förundersökning av fastigheten kvarteret Domherren 23, inom del av RAÄ 50:1, Jönköpings stad, inför ny detaljplan (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 32
2015:44 Kärnekulla 1:28. Arkeologisk utredning inför byggnation (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Habo Habo 20
2015:43 Hedenstorp Nordvästra och Hedenstorp – Östra Arkeologisk utredning inför indutrietablering inom Hedenstorp 1:2 m.fl. (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Sandseryd Jönköping 50
2015:42 Bogla 1:31. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområde till RAÄ nr 19:1, 19:2 och 131:1 inför husbyggnation (pdf, 785 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Rogberga Jönköping 8
2015:41 Trädplantering i Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ nr Jönköping 50:1, stadslager och 137:1, Jönköpings slott, i Rådhusparken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2015:40 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med ommålning av kyrkans fasader Byggnader Agneta Åsgrim Berlin Gustav Adolf Habo 14
2015:40 Åtterås 2:26. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom fastigheten Åtterås 2:26 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Villstad Gislaved 8
2015:39 Moderna bruksorter. En studie av samhällen i symbios med företag med särskilt fokus på Fagerhult Byggnader Anders Franzén Gustav Adolf Habo 40
2015:39 Fornlämning Tranås 454. Arkeologisk utredning etapp 2 inför vindkraftsetablering, projekt Skogsvind, inom fastighet Bakaremålen 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Tranås Tranås 8
2015:38 Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot Byggnader Anders Franzén Ås Gislaved 10
2015:38 Bytomt i Kieryd. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom Kieryd 4:7 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Vireda Aneby 26
2015:37 Kyrkan på vinden. En undersökning av återanvänt medeltida timmer i Hakarps kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Hakarp Jönköping 44
2015:37 Vedtorget. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ Jönköping nr 50:1, inför ny belysning inom Vedtorget, fastigheten Öster 1:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 10
2015:36 Askeryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell Byggnader Robin Gullbrandsson Askeryd Aneby 16
2015:36 Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ombyggnad av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Nykyrka, Habo & Bankeryd Mullsjö, Habo & Jönköping 56
2015:35 Lilla Björkudden. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av en ängslada Byggnader Anders Franzén Järsnäs Jönköping 16
2015:35 Kompletterande utredning inom Barnarp 1:78. Arkeologisk utredning, kompletterande, inför vägbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp Barnarp 10
2015:34 Götaland 6, Per Brahegymnasiets bakgård. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Jönköpings slott, RAÄ137:1 och stadslager RAÄ 50:1 inom fastigheten Götaland 6 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 10
2015:34 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av hängrännor och stuprör Byggnader Robin Gullbrandsson Brandstorp Habo 8
2015:33 Lannaskede-Myresjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering Byggnader Robin Gullbrandsson Lannaskede, Myresjö Vetlanda 8
2015:33 Kortebo 4:9 m.fl. Arkeologisk utredning inom Kortebo 4:9 m.fl. inför planerad utbyggnad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Jönköpings stad Jönköping 11
2015:32 Ny stadsdel – Skeppsbron. Arkeologisk utredning inför ny stadsdel, Skeppsbron, vid Södra Munksjön (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2015:32 Ramkvilla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering Byggnader Robin Gullbrandsson Ramkvilla Vetlanda 8
2015:31 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Byggnader Robin Gullbrandsson Frinnaryd Aneby 16
2015:31 Långhus och fossila åkrar utmed Västra vägen. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning inför utbyggnad av Västra vägen (pdf, 4 MB, nytt fönster) Arkeologi Håkan Hylén Nässjö Nässjö 100
2015:30 Gravar och marknadsplats i Gislaved. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Gislaved 2:29, fornlämning 18:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Båraryd Gislaved 14
2015:30 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Anders Franzén Norra Sandsjö Nässjö 14
2015:29 Gripenbergs slott. Arkivstudie och uppmätning avseende byggnadsminnet Gripenbergs slott Byggnader Bo E Karlson Säby Tranås 90
2015:29 S:t Laurentii kapell – en blick under ytan. Kartering med georadar i anslutning till kapellruinen Visingsö RAÄ 28:1 på Visingsö (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Visingsö Jönköping 38
2015:28 Eksjöhovgård 8:33 & Torset 2:4. Arkeologisk utredning inför ny VA-ledning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Vallsjö Sävsjö 8
2015:28 Anderstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av bänkar m.m. Byggnader Anders Franzén Anderstorp Gislaved 16
2015:27 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med invändig restaurering och omgestaltning Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 38
2015:26 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av skyddsrum Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 18
2015:26 Vindkraft i Bordsjö. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerad vindkraftspark på Bordsjö 4:1 med flera (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel Vestbö-Franzén Askeryd Aneby 20
2015:25 Appelhester 1:3 Alseda. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid passage av fornlämning RAÄ-nr Alseda 30:1 på fastigheten Appelhester 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Alseda Vetlanda 10
2015:25 Eklundshovs vattenverk. Antikvarisk kontroll och medverkan i samband med genomförda restaureringar 1998–2010, Kortebo 2:171 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Sofia församling Jönköping 40
2015:24 Säby kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplats Byggnader Anders Franzén Säby Tranås 10
2015:24 Ulfstorp, Hedenstorp 1:18 och 1:3. Arkeologisk förundersökning inför VA-ledning inom fastigheterna Hedenstorp 1:18 och 1:3, intill RAÄ nr 9:1 och 12:1-3 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Sandseryd Jönköping 8
2015:23 Tryggarp 3:2 och 3:4. Arkeologisk utredning inför utvidgad täktverksamhet inom fastigheterna Tryggarp 3:2 och 3:4 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Forserum Nässjö 8
2015:23 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Byggnader Anders Franzén Jönköping Jönköping 10
2015:22 Sofiakyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader för pentry m.m. Byggnader Anders Franzén Jönköping Jönköping 12
2015:21 Norra Unnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Robin Gullbrandsson Norra Unnaryd Jönköping 44
2015:20 Ryggåsstugans värld. Kulturhistorisk utredning kring Ryggåsstugan och dess invånare före flytten till Jönköpings stadspark Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 32
2015:20 Fjärrvärme i Eksjö. Arkeologisk förundersökning av stadslager i centrala Eksjö, fornlämning RAÄ Eksjö 134:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Eksjö stad Eksjö 62
2015:19 Järsnäs kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 119:1, 129:1 m fl inför ny dagvattenledning runt Järsnäs kyrka (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Järsnäs Jönköping 8
2015:19 Bottnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Robin Gullbrandsson Bottnaryd Jönköping 64
2015:18 Angerdshestra kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Robin Gullbrandsson Angerdshestra Jönköping 38
2015:17 Mulseryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Robin Gullbrandsson Mulseryd Jönköping 48
2015:16 Bergtäkt Tumbäck. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt inom fastigheten Tumbäck 1:5 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Gustav Adolf socken Habo 22
2015:15 Boplatser i Ölmstad. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 104 inför bostadsbyggnation inom fastigheten Ölmstad 2:16 m fl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg & Anna Ödeén Ölmstad Jönköping 164
2015:15 Hörjesås Södregård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av gårdsmiljö, Hörjesås 2:4 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Ramkvilla Vetlanda 48
2015:14 Bölaryds kvarn och såg. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fasad, Bölaryd 1:68 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Villstad Gislaved 23
2015:14 Blästsplats RAÄ Vetlanda 93:1. Arkeologisk förundersökning av skadad järnframställningsplats vid Ekenässjön, fastigheten Värmunderyd 1:13 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman & Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 22
2015:13 Tryggarp 1:23 m fl. Arkeologisk utredning inför ny VA-ledning (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Forserum Nässjö 8
2015:12 Boplatslämningar utmed RV 40. Arkeologisk utredning etapp 2 inför breddning av Rv 40 sträckan Nässjö-Eksjö (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Nässjö, Norra Solberga, Höreda och Eksjö Nässjö och Eksjö 46
2015:12 Häryds masugn. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av masugnsruin Byggnader Britt-Marie Börjesgård Gnosjö Gnosjö 20
2015:11 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa Byggnader Britt-Marie Börjesgård Skirö Vetlanda 14
2015:11 Ett röjningsröseområde och terrasser i Bäckseda. Arkeologisk förundersökning av del av fornlämning RAÄ-nr Bäckseda 113:2 inför utvidgad bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson & Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 44
2015:10 Röjningsröseområden i Gettinge. Arkeologisk förundersökning av ett område med röjningsrösen inför planerad ny bergtäkt inom fastigheten Gettinge 6:5 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Vetlanda Vetlanda 90
2015:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av skiffertak m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nykyrka Mullsjö 45
2015:09 Schaktningar i Ödestugu kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför ny dagvattenledning och dränering inom fastigheten Ödestugu kyrka 4:16 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Ödestugu Jönköping 28
2015:08 En härd vid Hökås. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning mellan Bäckseda och Torshamn (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Bäckseda Vetlanda 18
2015:08 Ödestugu kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighets- och klimatförbättrande åtgärder m.m. Byggnader Anders Franzén Ödestugu Jönköping 32
2015:07 Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig restaurering Byggnader Britt-Marie Börjesgård Svenarum Vaggeryd 54
2015:07 GC-väg i Vättersnäs. Arkeologisk utredning, etapp 1+2 inför GC-väginom fastigheterna Vättersnäs 1:1 och Sanna 2:1, 3:1 (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 12
2015:06 Boplatslämningar i Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad husbyggnation inom fastigheten Nykyrka-Ruder 1:17 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Nykyrka Mullsjö 20
2015:06 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ommålning och restaurering Byggnader Britt-Marie Börjesgård Vetlanda Vetlanda 29
2015:05 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ljudanläggning Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö stad Nässjö 14
2015:05 Sofiakyrkans park. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom del av RAÄ-nr 51:1 Sofia kyrka, inför VA-ledning inom fastighet Helgedomen 1 (pdf 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2015:04 Vitarör – gravar från äldre bronsålder till yngre järnålder. Arkeologisk undersökning av fornlämning 357 inom stadsäga 1302, kvarteret Klynnan (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Värnamo Värnamo 124
2015:04 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av bodlängan och portlidret Byggnader Margaretha Engstedt Eksjö stad Eksjö 16
2015:03 Huskvarna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder i krypgrund och källare Byggnader Anders Franzén Huskvarna stad Jönköping 20
2015:03 Boplatslämningar söder om Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ny sträckning av Rv 40 söder om Eksjö (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Eksjö och Höreda Eksjö 40
2015:02 Härdar och kokgropar från romersk järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 270 inför husbyggnation inom Månsarp 1:186 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Månsarp Jönköping 30
2015:01 Kyrkestaden. Arkeologisk provundersökning av Kyrkestaden, fornlämning 28:1, fastigheten Håknarp 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Habo Habo 12
2015:01 Fiskmåsen 13, Tranås. Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnaden på Fiskmåsen 13 i Tranås Byggnader Anders Franzén Tranås stad Tranås 30
2014:67 Kolbottnar i Renstorp. Arkeologisk utredning inför utvidgning av grustäkt inom Renstorp 1:2 och 1:148 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Månsarp Jönköping 8
2014:66 VA-ledning mellan Bäckseda och Torshamn. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerad VA-ledning inom Hökås 1:3 m.fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Bäckseda Vetlanda 24
2014:65 Åkers kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom kyrkogården vid Åkers kyrka, RAÄ nr 163:1 och 239:1, inför VA-ledning inom fastigheten Åker 1:29 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Åker Vaggeryd 10
2014:63 Berg- och grustäkt i Västra Ekås. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför planerad berg- och grustäkt i Västra Ekås 1:14 och 1:15 (pdf, 967 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Ingatorp Eksjö 16
2014:62 Rådhusparken, Jönköping. Arkeologisk förundersökning inför trädplantering inom Rådhusparken, RAÄ 50:1 och 137:1, Jönköpings medeltida stad och slott (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 10
2014:61 Gunnarsbo 1:3. Arkeologisk utredning etapp 1 inom Gunnarsbo 1:3 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Nykyrka Mullsjö 16
2014:60 Arkeologisk schaktkontroll inom område för det medeltida Jönköping. Arkeologisk förundersökning av medeltida kulturlager och lämningar inom fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnea Kallerskog & Anna Kloo Andersson Jönköpings stad Jönköping 64
2014:59 Dagvatten i Hamngatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 och 137:1, inför dagvattenbrunnar och ledningsschakt i Hamngatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2014:58 VA-ledning mellan Börsebo och Gummarp. Arkeologisk utredning, etapp1, inför planerad sträckning för VA-ledning mellan Börsebo och Gummarp (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Ingatorp, Bellö och Edshult Eksjö 30
2014:57 Schaktningar längs Oxtorgsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför fjärrkylaledningar längs Oxtorgsgatan mellan Trädgårdsgatan och Barnarpsgatan (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 12
2014:56 Pukaregården 1:1. Arkeologisk utredning och förundersökning inför planerad gång- och cykelväg inom fastigheten Pukaregården 1:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Vetlanda Vetlanda 20
2014:55 Slottsgatan vid länsmuseet. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ-nr 50:1, med anledning av åtgärder i gatumark i Slottsgatan (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Jönköpings stad Jönköping 10
2014:54 Rastplats ”Vandalorum”. Arkeologisk utredning inför Trafikverkets anläggande av rastplats inom fastigheten Nöbbele 7:2 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Värnamo Värnamo 8
2014:54 Vetlanda stad och nära omland. Kulturhistorisk utredning Byggnader Britt-Marie Börjesgård, Ådel Vestbö-Franzén Vetlanda mm Vetlanda 124
2014:53 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ny korbelysning Byggnader Robin Gullbrandsson Frinnaryd Aneby 8
2014:53 Eksjöhovgård 7:4 med flera. Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning för bostadsändamål inom fastigheten Eksjöhovgård 7:4 med flera (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Sävsjö (f.d. Vallsjö) Sävsjö 22
2014:52 Ramkvilla–Torp VA. Arkeologisk utredning inför planerad VA-ledning mellan Ramkvilla och Torp (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Ramkvilla Vetlanda 18
2014:51 Parkens gränser. Kompletterande undersökning med georadar av RAÄ Jönköping 250 Rosenlunds herrgårdspark sommaren 2014. Jönköpings stad och kommun. Modern Arkeologi och Jönköpings läns museum (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 44
2014:50 Förhistorisk boplats vid Ekhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Jönköping 256 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheterna Vingpennan 1 och del av Ekhagen1:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Jönköping Jönköping 28
2014:50 Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av yttertak Byggnader Anders Franzén Malmbäck Nässjö 18
2014:49 Björnebergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ändring och restaurering Byggnader Bo E Karlson, Margareta Olsson Järstorp Jönköping 24
2014:49 Mariannelund 9:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad område för handels- och industriverksamhet inom Mariannelund 9:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Hässleby Eksjö 8
2014:48 GC och VA Kärda–Värnamo. Arkeologisk utredning, etapp 1, inom fastigheten Kärda 2:3 m.fl. (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Kärda och Värnamo Värnamo 20
2014:48 Hässleby kyrka och begravningskapell. Antikvarisk medverkan i samband medutvändig målning Byggnader Robin Gullbrandsson Hässleby Eksjö 10
2014:47 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av skorsten på masugn Byggnader Robin Gullbrandsson Värnamo Värnamo 22
2014:47 Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och delvis ny sträckning av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Nykyrka, Habo och Bankeryd Mullsjö, Habo och Jönköping 36
2014:46 Stensholm 1:425. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför planerad husbyggnation (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Hakarp Jönköping 8
2014:46 Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Anders Franzén Lekeryd Jönköping 24
2014:45 Nyupptäckta gravar vid norra gravfältet. Arkeologisk förundersökning vid Braheskolan inom fornlämningsområde till RAÄ 11:101 och 11:201 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 20
2014:44 Västhorja 12:46 & 47. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 432 inför nybyggnation (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 16
2014:44 Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader i källarvåningen Byggnader Anders Franzén Tranås Tranås 20
2014:43 Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbete Byggnader Anders Franzén Bredaryd Värnamo 12
2014:43 Remma by, Västra huset. Arkeologisk utredning av RAÄ nr 14:1, byggnadsminne Remma by, inför rekonstruktion av byggnad (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Norra Unnaryd Jönköping 14
2014:42 Tjära, linolja och rökgarvat skinn. På spaning efter järnålderns kustbönder utmed Vätterns strand. Fördjupningsartikel inom ramen för särskild undersökning inom RAÄ-nr 339:1 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Gränna 8:4 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Gränna Jönköping 20
2014:42 Nässjö skogskapell och krematorium. Antikvarisk medverkan i samband med om- och tillbyggnad av krematorieanläggningen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 40
2014:41 Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig bättringsmålning Byggnader Margareta Olsson Gällaryd Jönköping 12
2014:41 Stensättning mellan Elgiganten och E4:an. Särskild arkeologisk undersökning av RAÄ Barnarp 200, stensättning, inför bebyggelse inom fastigheten Hyltena 1:21 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 20
2014:40 Hillarp 1:4 m fl. Arkeologisk utredning inför detaljplanering inomfastigheten Hillarp 1:4, 1:5 & Sibbarp 1:18 m fl (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Sävsjö Sävsjö 8
2014:39 Vindkraft i Askeryd. Kulturhistorisk förstudie av åtta områden för planerad etablering av vindkraft (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Askeryd, Bredestad och Marbäck Aneby 44
2014:39 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 20
2014:38 Vireda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak på sakristian och korets norra sida Byggnader Robin Gullbrandsson Vireda Aneby 22
2014:38 Väg 40, förbifart Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad ny sträckning av riksväg 40 söder om Eksjö stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Eksjö och Höreda Eksjö 38
2014:37 RV 40 mellan Nässjö och Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 1 inför breddning och delvis ny dragning av riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö. (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Nässjö, Norra Solberga, Eksjö och Höreda Nässjö och Eksjö 44
2014:37 Månsarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad och renovering m.m. Byggnader Anders Franzén Månsarp Jönköping 34
2014:36 Botorp. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring Byggnader Margaretha Engstedt Linderås Tranås 30
2014:36 Årderspår och byggnadslämningar vid Åkers kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i anslutning till RAÄ nr 33:1, 163:1 och 239:1 inför nya vatten- och avloppsledningar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Åker Vaggeryd 24
2014:35 VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50 inför VA-ledning genom Friaredalen och längs Juneleden (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2014:34 Niotusen år i Smålandsstenar. Arkeologisk undersökning av RAÄ 404-406, vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats inom fastigheten Nygård 2:1, Fållinge (pdf, 17 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson (bidrag av Fredrik Engman & Carl Persson Villstad Gislaved 250
2014:34 Romanäs sanatorium. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring Byggnader Margaretha Engstedt Säby Tranås 20
2014:33 Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Byggnader Britt-Marie Börjesgård Svenarum Vaggeryd 22
2014:33 Bredgränd. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll införplanerad nyanläggning av markkabel i Bredgränd och Östra Storgatan, Kristine församling (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Jönköpings stad Jönköping 8
2014:32 Mullsjö, Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför planerad villabebyggelse inom Ruder 1:7 (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Nykyrka Mullsjö 20
2014:32 Stengårdshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning Byggnader Margaretha Engstedt Stengårdshult Gislaved 16
2014:31 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsförbättrande åtgärder Byggnader Margaretha Engstedt Båraryd Gislaved 8
2014:31 VA-ledning Byestad–Flugeby. Arkeologisk utredning inför planerad VA-ledning mellan Byestad och Flugeby (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 26
2014:30 Tångerda 4:2. Arkeologisk utredning inför avstyckning av fastighet för husbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 8
2014:30 Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Byggnader Anders Franzén Norrahammar Jönköping 10
2014:29 Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Byggnader Margaretha Engstedt Gränna Jönköping 16
2014:29 Gettinge 6:5. Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Vetlanda Vetlanda 16
2014:28 Hus och härdar på Visingsö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning av RAÄ 4:1 m.fl.inför nedläggning av bredband (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 50
2014:28 Bälaryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor Byggnader Robin Gullbrandsson Bälaryd Aneby 14
2014:27 Marieholm – en bruksort i Gnosjö kommun. Kulturhistorisk inventering Byggnader Britt-Marie Börjesgård Åsenhöga och Kävsjö Gnosjö 40
2014:27 ReVision. Förstudie till de nya berättelserna om Jönköpings förflutna. Ändrade perspektiv 2009 till 2014 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad m.fl. Jönköping 82
2014:26 Kvarteret Gruvan – en nyckel till medeltidsstaden. Arkeologisk undersökning av RAÄ Jönköping nr 50:1 inför planerad husbyggnation inom kvarteret Gruvan 1,3,4 och 6. Sofia församling i Jönköpings stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Jönköpings stad Jönköping 128
2014:26 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Byggnader Margaretha Engstedt Nässjö Nässjö 14
2014:25 Boplats Eurostop. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 179:1 inför nybyggnation inom del av fastigheten Ljungarum 1:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Ljungarum Jönköping 90
2014:25 Almen 6, Jönköping. Antikvarisk dokumentation inför rivning och återuppbyggnad Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 46
2014:24 Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad och ommålning av kyrkbänkar Byggnader Margaretha Engstedt Flisby Nässjö 14
2014:24 Sjöåkra 1:23. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Sjöåkra 1:23 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Bankeryd Jönköping 12
2014:23 Bruno Mathssons miljöer. Kulturhistorisk utredning av två byggnadsmiljöer på Apeln 1 och Drabanten 4 med anknytning till formgivaren Bruno Mathsson Byggnader Anders Franzén Värnamo Värnamo 26
2014:22 Svarttorps kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med hårdgörning av gångar Byggnader Robin Gullbrandsson Svarttorp Jönköping 6
2014:22 Stigamo 1:31 och 1:32. Arkeologisk utredning inför planerad väg och tomter inom fastigheterna Stigamo 1:31 och 1.32 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Jönköping 10
2014:21 Vindkraft vid Bordsjö. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftspark inom fastigheten Bordsjö 4:1 med flera (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Askeryd Aneby 26
2014:21 Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av fasadbelysning Byggnader Robin Gullbrandsson Lekeryd Jönköping 6
2014:20 Jönköpings Stadspark. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning Byggnader Margaretha Engstedt Jönköpings stad Jönköping 34
2014:20 Arkeologi för riksväg 31 delen Öggestorp–Nässjö. Arkeologiska undersökningar utförda 1990 i Axlarp, Kullebo, Rödja, Äsperyd, Risabo, Gamlarp (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson & Moa Lorentzon Forserum, Barkeryd samt Nässjö Nässjö 136
2014:19 Hällstorp 1:18. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 59:1 och 59:2 inför byggnation av gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Jönköping 8
2014:18 Vattenledning i Lindstad. Arkeologisk förundersökning inför ledningsdragning förbi RAÄ 120, 253 och 254 i Värnamo, Lindstad 1:5, 2:9 och 2:10 (pdf, 927 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2014:18 Nässjö skogskapell. Antikvarisk medverkan i samband med komplettering av inredning Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 18
2014:17 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga och utvändiga arbeten Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 20
2014:17 Medeltida kulturlager i Nygatan. Arkeologisk förundersökning vid ledningsdragning av nya dagvattenledningar och anläggande av brunnar inom fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 (stadslager) i Nygatan, Jönköpings stad, Sofia församling (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 24
2014:16 Kvarteret Apoteket 1 och 5. Arkeologisk undersökning 1978 inför nybyggnation inom fornlämning 50 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 46
2014:16 Kumlaby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak Byggnader Robin Gullbrandsson Visingsö Jönköping 18
2014:15 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med borttagande av altarring m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 26
2014:15 Blästbruk på Axamo. Arkeologisk undersökning av Sandseryd RAÄ 171 med fler inom Axamo industriområde (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Sandseryd Jönköping 50
2014:14 Äldre bogårdsmurar på Svenarums kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inför vatten och avloppsledning inom Svenarums kyrkogård (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Tomas Areslätt Svenarum Vaggeryd 26
2014:14 Göta hovrätt, Ämbetsbyggnaden F003002. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 16
2014:13 Östanå gård. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av fyra flyglarnas socklar Byggnader Margareta Olsson Gränna Jönköping 16
2014:13 Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1. Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation inom Ekhagen 2:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Jönköping Jönköping 18
2014:12 Slättelund 3. Arkeologisk utredning inför utökning av tomtmark (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Vetlanda Vetlanda 8
2014:12 Bottnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillbyggnad, värmekonvertering och invändiga åtgärder Byggnader Robin Gullbrandsson Bottnaryd Jönköping 48
2014:11 Skogskyrkogården i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av stolpbelysning samt anläggande av vattenspegel Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 22
2014:11 Fjärrkyla i Västgötagatan, Skolgatan samt Brunnsgatan. Arkeologisk för- och slutundersökning inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida kulturlager inför fjärrkylaledningar inom Västgötagatan, Skolgatan samt Brunnsgatan (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 44
2014:10 Kvarteret Götaland 6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom del av RAÄ nr 137:1 Jönköpings slott inför dränering inom stadsäga 1184 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman & Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2014:10 Ägersgöls skola. Antikvarisk medverkan i samband med invändigt måleri Byggnader Margaretha Engstedt Hult Eksjö 16
2014:09 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av WC m.m. Byggnader Robin Gullbrandsson Säby Tranås 6
2014:09 StadsGIS Jönköping och Eksjö. Utvecklingsprojektet Arkeologiskt GIS för Jönköping och Eksjö, RAÄ Jönköping 50:1 och RAÄ Eksjö 134:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog & Ingvar Röjder Jönköping och Eksjö 58
2014:08 Fossil åker utmed väg 47. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 351, 354, 358, 359, 360 och 362 inför nydragning av väg 47 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Alseda Vetlanda 112
2014:08 Södra Hestra kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Anders Franzén Södra Hestra Gislaved 12
2014:07 Gryteryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Anders Franzén Gryteryd Gislaved 10
2014:07 Riksväg 32 genom Bredestad och Marbäck. Arkeologisk utredning och förundersökning av Bredestad RAÄ nr 2:1, 26:1, 39:1-2, 53:1, 55:1 och 175 samt Marbäck RAÄ nr 167 och 168 inför ny dragning av riksväg 32 inom Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar i Aneby kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson & Ingvar Röjder Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar Aneby 104
2014:06 Kvarteret Bägaren 2 och 3. Arkeologisk förundersökning inför planerad dragning av fjärrvärme inom fastigheten Bägaren 2 och 3, Jönköpings stad, Kristine församling (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 20
2014:06 Burseryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Anders Franzén Burseryd Gislaved 10
2014:05 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning Byggnader Margaretha Engstedt Kållerstad Gislaved 16
2014:05 Röjningsrösen i Källarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 148:1 och 149:2–4 inför utvidgning av bergtäkt inom Källarp 2:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Barnarp 70
2014:04 Lekeryd 2:3 och Lekeryd-Kättilstorp 1:3. Arkeologisk utredning inför detaljplan för villatomter pådel av fastigheterna Lekeryd 2:3 och Lekeryd-Kättilstorp 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Lekeryd Jönköping 8
2014:04 Fågelmuseet, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering Byggnader Margaretha Engstedt Jönköpings stad Jönköping 16
2014:03 Voxtorps kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Byggnader Margaretha Engstedt Voxtorp Värnamo 14
2014:02 Tånnö kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Byggnader Margaretha Engstedt Tånnö Värnamo 16
2014:02 Barnarps-Kråkebo 1:6. Arkeologisk utredning inför planläggning av exploateringområde inom fastigheten Barnarps-Kråkebo 1:6 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Barnarp Jönköping 20
2014:01 Hornaryd 3:1. Arkeologisk förundersökning inför planerad exploatering av fornlämningsområdet till RAÄ-nr 57:1, fastigheten Hornaryd 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Värnamo Värnamo 8
2014:01 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten Byggnader Margaretha Engstedt Södra Hestra Gislaved 16
2013:68 Bjurbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av fasad Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bjurbäck Mullsjö 26
2013:67 Hullaryds tingshus. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak, Hullaryd 2:30 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lommaryd Aneby 18
2013:66 Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan vid restaurering av blyinfattade fönster Byggnader Robin Gullbrandsson Norra Solberga Nässjö 28
2013:65 Bredestads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av avfuktare Byggnader Robin Gullbrandsson Bredestad Aneby 14
2013:64 Ägersgöls skola, Ägersgöl 1:11. Antikvarisk medverkan i samband med renovering och ommålning av fönstersocken Byggnader Margaretha Engstedt Hult Eksjö 14
2013:63 Vallsjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av klockstapel Byggnader Robin Gullbrandsson Vallsjö Sävsjö 18
2013:62 Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Byggnader Anders Franzén Kärda Värnamo 18
2013:61 Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 28
2013:60 Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bäckseda Vetlanda 18
2013:59 Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering vid angrepp av hussvamp Byggnader Anders Franzén Vrigstad Sävsjö 48
2013:59 Bakaremålen, Hyltestugan och Svenstorp. Arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande utredning etapp 1 inför vindkraft Skogsvind (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Frinnaryd och Tranås Aneby och Tranås 8
2013:58 Rogberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad tillgänglighet Byggnader Anders Franzén Rogberga Jönköping 10
2013:58 Vindkraft i Hånger och Dannäs. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftspark i Hånger 1:3, 1:10, Holkhult 1:2, 1:3 med flera (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Dannäs och Hånger Värnamo 28
2013:57 Värnamo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 16
2013:57 Krassaberg 1:7. Arkeologisk utredning, etapp 2 inom del av fastigheterna Almseda-Ännarud, 2:1, Höreda 1:6 och 1:7 samt Krassaberg 1:7 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Vetlanda Vetlanda 10
2013:56 Nydala kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nydala Värnamo 22
2013:56 Vallby, en medeltida by. Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 106 Vallby bytomt, under sommarkurser i arkeologi under åren 1975-1978 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 84
2013:55 Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Fryele Värnamo 16
2013:55 Bergtäkt i Bäckseda. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, av planerad område för utvidgningav bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Bäckseda Vetlanda 18
2013:54 Mariakyrkan i Värnamo. Ny stols- och bänkinredning i kyrkorummet Byggnader Margareta Olsson Värnamo Värnamo 12
2013:54 Barnarp 1:78. Arkeologisk förundersökning inför vägbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp Jönköping 8
2013:53 Ängsladan i landskapet. Inventering av ängslador med särskild tyngdpunkt i Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommuner Byggnader Anders Franzén Eksjö, Nässjö och Vetlanda 78
2013:53 RAÄ 117 Tjärgrop? Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 117 inför planerad skidbacke inom fastighet Vik 1:97 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Norra Hestra Gislaved 8
2013:52 Ökna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster Byggnader Britt-Marie Börjesgård Ökna Vetlanda 26
2013:52 Stormskadade höggravfält i Vallerstad. Rapport över arkeologisk efterundersökning och återställning av RAÄ- nr Kärda 93:1, 94:1 och 95:1, fastigheten Vallerstad 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Kärda Värnamo 22
2013:51 Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Byggnader Margareta Olsson Voxtorp Värnamo 14
2013:51 Vindkraft i Vimmelstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerat område för vindkraftspark inom Tronebo 1:7 och Vimmelstorp 1:3 med flera (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Villstad och Reftele Gislaved 24
2013:50 Schakt vid Svenarums kyrka. Arkeologisk förundersökning inför ledningsdragning (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Svenarum Vaggeryd 10
2013:49 Norra Solberga gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Robin Gullbrandsson Norra Solberga Nässjö 28
2013:49 Getaryggen. Kartering inom fastigheterna Svinhult 1:2 och 1:3 (pdf, 787 KB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman & Ingvar Röjder Angerdshestra Jönköping 8
2013:48 Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Byggnader Robin Gullbrandsson Dannäs Värnamo 18
2013:48 Vapensmedernas gårdar. Arkeologiska undersökningar vid Smedjegatan. Faktorismide, köpenskap och bebyggelse 1620–1950. Inför nybyggnation (bostäder, P-hus) inom RAÄ 50, kv Apeln 38 m.fl. samt Arkadien 4 & 11, Kristine församling, Jönköpings stad (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström & Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 386
2013:47 Vallsjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering Byggnader Robin Gullbrandsson Vallsjö Sävsjö 28
2013:47 Titthål i Hovrättstorget. Arkeologisk efterundersökning av fyra schaktade gropar inför belysningsstolpar på Hovrättstorget, inom del av RAÄ 50:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2013:46 Gislaveds kommunhus. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning Byggnader Robin Gullbrandsson Gislaved 46
2013:46 Återställning av skadad gravhög RAÄ 31:1, Visingsborg 3:1 Visingsö (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Visingsö Jönköping 16
2013:45 Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för bättre tillgänglighet Byggnader Anders Franzén Fryele Värnamo 14
2013:45 Gravfältet i Stigamo. Arkeologisk undersökning av RAÄ 33 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Jönköping 90
2013:44 Hensnässtugan. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av Hensnässtugan Byggnader Margareta Olsson Gryteryd Gislaved 18
2013:44 Bogla 1:35. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Rogberga Jönköping 8
2013:43 Torpet Lundabo. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av torpet Lundabo på Gislaved 1:27 Byggnader Margareta Olsson Gislaved Gislaved 20
2013:43 Tranås RAÄ 439, 441, 442, 443 och 444. Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområden samt arkeologiskutredning inom Bredkärr 3:1 m.fl. (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Tranås (Säby) Tranås 44
2013:42 Tranås stadshus. Vårdprogram för byggnadsminnet Tranås stadshus Byggnader Anders Franzén Tranås stad Tranås 52
2013:42 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Adelöv Tranås 14
2013:41 Habo kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Robin Gullbrandsson Habo Habo 30
2013:40 Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden Byggnader Bo E Karlson Linderås Tranås 12
2013:40 Tjugofem gravar vid Bottnaryds kyrka. Arkeologisk undersökning inför ombyggnation av vapenhuset i den västra delen av Bottnaryds kyrka, delvis inom den äldre kyrkogården (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Bottnaryd Jönköping 126
2013:39 Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av yttertak på mangårdsbyggnaden Byggnader Bo E Karlson Linderås Tranås 12
2013:39 Drättinge 1:9 &Kaxholmen 6:140. Arkeologisk utredning inför byggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Skärstad Jönköping 8
2013:38 Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av läkarunderbyggnad samt förbättrad tillgänglighet Byggnader Margareta Olsson & Anders Franzén Flisby Nässjö 20
2013:38 Månsarp 1:69 och 1:186. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Månsarp Jönköping 18
2013:37 Barkeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av putsfasader och fönster Byggnader Anders Franzén Barkeryd Nässjö 18
2013:37 Gummarpsnäs, Edshult. Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Edshult Eksjö 8
2013:36 Gripenbergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning av säteribyggnaden på Gripenberg 4:1 Byggnader Bo E Karlson Säby Tranås 20
2013:36 Västanå 4, Eksjö. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 134:1 inför nybyggnation och ledningsdragning, Västanå 4 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Eksjö Eksjö 8
2013:35 Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsanpassning Byggnader Margareta Olsson Gällaryd Värnamo 10
2013:35 Galgbacken RAÄ 238. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ-nr 238, avrättningsplats, på fastigheten Bymarken 2:1,inför ledningsdragning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2013:34 Brahekyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ny klimat- och värmeanläggning samt invändig sanering och restaurering Byggnader Margareta Olsson Visingsö Jönköping 72
2013:34 Fjärrvärmeledning i södra Österängen. Arkeologisk efterundersökning för fjärrvärmeledning Sandagymnasiet-Kungsängsskolan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Hakarps Jönköping 8
2013:33 Museigatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom del av RAÄ 50, inför planerad omgestaltning av Museigatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2013:33 Korsberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av tornlanternin och fasad Byggnader Margareta Olsson Korsberga Vetlanda 16
2013:32 Hällstorps knipphammare. Arkeologisk utredning inom fastigheten Kniphammaren 1:2 m.fl. och förundersökning av RAÄ 58:1 inför nedläggning av markkabel (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Jönköping 30
2013:31 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna Byggnader Margareta Olsson Gränna Jönköping 14
2013:31 Kvarteret Almen 6. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, med anledning av om- och nybyggnation (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköpings stad Jönköping 26
2013:30 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering Byggnader Margareta Olsson Gränna Jönköping 18
2013:30 Bollarpshuset II, delundersökning 2013.Undersökningarna av Bollarpshuset II, 27-31 maj 2013.Fastigheterna Lövhult 1:1 och Släthult 3:10 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Vireda Aneby 28
2013:29 Människors mötesplatser. Kunskapsunderlag Gislaveds och Gnosjö kommuner Byggnader Anders Franzén Gislaved och Nässjö 40
2013:29 Åter till Rosenlunds park. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Jönköping nr 250 i syfte att kontrollera riktigheten i de tolkningar som baserats på georadarkarteringen (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 44
2013:28 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 18
2013:28 Hammarsmedjan i Marieholm. Arkeologisk undersökning av del av fornlämning Åsenhäga 65:1, Skärvhult 2:1 (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Åsenhöga Gnosjö 18
2013:27 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med installation av högtalare Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 16
2013:27 Ekhagen 2:1. Arkeologisk utredning inför byggnation inom Ekhagen 2:1 (pdf, 692 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Jönköpings stad Jönköping 8
2013:26 Bodanäs herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av flygelbyggnaden på Bodanäs 1:12 Byggnader Anders Franzén Norra Sandsjö Nässjö 28
2013:26 Skogsvind i Frinnaryd och Tranås socknar. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering inom Vivastås 1:4, 2:2 med flera fastigheter (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder & Ådel V. Franzén Frinnaryd och Tranås Aneby och Tranås 26
2013:25 Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Margareta Olsson & Britt-Marie Börjesgård Haurida Aneby 18
2013:25 Vindkraft Gunillaberg. Arkeologisk utredning etapp 2, kartering av fossil åkermark och torp, RAÄ Bottnaryd 176:1-3 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Bottnaryd Jönköping 22
2013:24 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omtäckning av torntak m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lommaryd Aneby 24
2013:24 Röjningsrösen och en nyupptäckt grav i Sjöberg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 94 inför utvidgning av bergtäkt inom Sjöberg 1:2 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Hjärtlanda Sävsjö 40
2013:23 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med uppförande av skjutbart glasparti i norra korsarmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lommaryd Aneby 20
2013:23 Bergtäkt i Karsbo 2:5. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av bergtäkt inomfastigheten Karsbo 2:5 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Forserum Nässjö 18
2013:22 Bälaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga målningsarbeten Byggnader Robin Gullbrandsson Bälaryd Aneby 20
2013:22 Ny ledningsdragning på Västra kajen, invid Jönköpings slott. Arkeologisk förundersökning inom området förJönköpings slott (RAÄ 137). Antikvarisk kontroll av ny ledningsdragning på Västra kajen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 8
2013:21 Bringetofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig trämålning av Bringetofta kyrka Byggnader Anders Franzén & Margaretha Engstedt Bringetofta Nässjö 16
2013:21 Vindpark Rydaholm. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftsetablering inomfastigheten Lökaryd 2:4 med flera (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Rydaholm Värnamo 34
2013:20 Hamra hembygdsgård. Antikvarisk medverkan i samband med byte av tak m.m. på hembygdsgården Hamra Lunnagård Byggnader Anders Franzén & Margareta Olsson Bredaryd Värnamo 10
2013:20 Talavidsparken och nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför VA-ledning ochvägomläggning inom Talavidsparken, Västra Storgatan och Järnvägsgatan (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 20
2013:19 Bredaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av kompletterande belysning Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bredaryd Värnamo 10
2013:19 Kohult 1:1. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 23:1 och 23:2 inför markkabel inom Kohult 1:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Bottnaryd Jönköping 8
2013:18 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av putssockel Byggnader Margareta Olsson Skirö Vetlanda 16
2013:18 Skadad fossil åker, Stora Kil 182:1. Fältbesiktning, bedömning och efterundersökningsplan för skadad fossil åker, Stora Kil 182:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Stora Kil Kil, Värmlands län 24
2013:17 Gamla residenset. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7 Byggnader Bo E Karlson Jönköpings stad Jönköping 12
2013:17 Vallsjöbaden. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför detaljplan inom fastigheterna Torset 2:6, 3:5 och 3:1 samt del av Vallsjö 2:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Sävsjö Sävsjö 10
2013:16 Rydaholms kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omfogning av torn, stenkonservering m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Rydaholm Värnamo 42
2013:16 Kvadratisk stensättning i Källarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 151 inom fastigheten Källarp 1:3 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 16
2013:15 Gamla Rådhuset. Antikvarisk medverkan i samband med installation av vattenburet värmesystem i Gamla Rådhuset på Antiken 1 Kristine församling Byggnader Margareta Olsson, Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 14
2013:15 Boplatslämningar i Barnarp. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ny förbifart söder om Barnarps samhälle, inom fastigheten Barnarp 1:78, socken i kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Barnarp Jönköping 16
2013:14 Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. på Skede kyrka socken Byggnader Britt-Marie Börjesgård Skede Vetlanda 16
2013:13 Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig retaurering m.m. Byggnader Anders Franzén, Margareta Olsson Malmbäck Nässjö 24
2013:13 Nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1, inför nya Järnvägsgatan och parkeringsplatser intill järnvägsstationen (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2013:12 Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av korfönster i Vrigstads kyrka Byggnader Anders Franzén Vrigstad Sävsjö 16
2013:12 Kvarteret Harpan. Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan 1 och 3, inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager och bebyggelselämningar från medeltid och 1600-tal (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Johan Åstrand Jönköpings stad Jönköping 176
2013:11 Huskvarna klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av klockbock och fasadförsamling Byggnader Margareta Olsson Huskvarna Jönköping 20
2013:11 Odensjö – en by som alla andra? Arkeologisk undersökning av Odensjö Västergård, Odensjö bytomt RAÄ 186, inför byggande av tillfartsväg (pdf, 5 MB, nytt fönster) >. Arkeologi Claes Pettersson & Anna Ödeén Barnarp Jönköping 86
2013:10 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Robin Gullbrandsson Brandstorp Habo 26
2013:10 Schaktkontroll vid Axamo fritidshusområde. Arkeologisk förundersökning intill RAÄ 284 Sandseryd socken och RAÄ 305 och 315 Järstorps socken inför nedläggning av VA-ledning inom Axamo fritidshusområde (pdf, 680 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Sandseryd och Järstorp Jönköping 8
2013:09 Antikvarisk medverkan. Näs 1:8, Ingatorps socken. Restaurering av bodbyggnad och stallbyggnad på Näs 1:8 Byggnader Anders Franzén Ingatorp Eksjö 18
2013:09 Fåglabäck – en kvadratisk stensättning och ett överplöjt gravfält. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning av fornlämning 299 i samband med industribyggnation på fastigheten Fåglabäck 2:6 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Tofteryd Vaggeryd 72
2013:08 Antikvarisk medverkan. Ås kyrka. Omläggning av spirans yttertak Byggnader Anders Franzén Ås Gislaved 18
2013:07 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Byggnader Anders Franzén Kållerstad Gislaved 16
2013:07 Härdar i Västhorja. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning inför byggnation av villor (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Värnamo Värnamo 28
2013:06 Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av blyfönster Byggnader Margareta Olsson, Anders Franzén Voxtorp Värnamo 12
2013:06 Fossil åker i Karlslund. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, Vetlanda 236, inför planerad industrietablering inom fastigheten Karlsund 2:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Vetlanda Vetlanda 26
2013:05 Brahehus slottsruin. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och konserveringsåtgärder på Brahehus slottsruin Byggnader Robin Gullbrandsson Gränna Jönköping 46
2013:05 Götaland 6. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 137:1 i samband med dräneringsgrävning vid Per Braheskolan (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping stad Jönköping 10
2013:04 Lannaskede gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styrsystem för värme Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lannaskede Vetlanda 20
2013:04 Före detta Kungsängsskolan. Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Jönköping Jönköping 18
2013:03 Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med inre ombyggnad, solavskärmning m.m. avseende Tranås stadshus på Lövstad 1 Byggnader Anders Franzén Tranås stad Tranås 18
2013:03 Bollarp – ett nybygge på det småländska höglandet 1550–1630. Arkeologiska forskningsgrävningar åren 1995–2010 inom RAÄ Vireda 132 och 135, Släthult 3:10 och Lövhult 1:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Vireda Aneby 126
2013:02 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka Byggnader Britt-Marie Börjesgård Linderås Tranås 22
2013:02 Skärvstenshögen på Visingsö. Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 112:1, genomförd under sommarkurser i arkeologi för amatörer (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg & Anna Ödeén Visingsö Jönköping 62
2013:01 Utmed Hällstorpsvägen. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför ny GC-väg utmed Hällstorpsvägen (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Barnarp Jönköping 12
2013:01 Slottsvillan i Huskvarna. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av plåttak och fasadrestaurering på Herrgården 2 Byggnader Margareta Olsson Huskvarna stad Jönköping 36
2012:8 Läktarorgel i Oxie kyrka, Dokumentation inför demontering Byggnader Robin Gullbrandsson Oxie Malmö 28
2012:76 Kv Götaland 5. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 134 i samband med ledningsdragning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2012:73 Gravfältet Brudstenarna. Arkeologisk förundersökning intill gravfältet RAÄ 60:1 inför nedgrävning av VA-ledning inom Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 8
2012:72 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 8
2012:71 Äskhult 1:6 Arkeologisk utredning etapp 1 inför reviderad vindkraftverksplacering, Habo socken (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Habo Habo 8
2012:70 Vindkraftsetablering vid Slageryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Slageryd, Bäckaby och Fröderyd Vetlanda 36
2012:7 Värnamo tingshus, kulturhistorisk utredning karaktärisering och byggnadshistoria Tingshuset 1 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo stad Värnamo 26
2012:69 Markanvändning i Villstads-Haghult. Arkeologisk efterundersökning av markberedd fossil åker, RAÄ 356 (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Villstad Gislaved 44
2012:68 Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 12
2012:65 Gröne mosse kretsloppspark II Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 972 KB, nytt fönster) > Arkeologi Båraryd Gislaved
2012:64 Norrgården 2 Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av ny sporthall i Vetlanda (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Vetlanda Vetlanda 8
2012:63 Gränna camping. Arkeologisk utredning inför utvidgning med servicehus, vägdragning samt förtätning av stugor (pdf, 15 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström, Ådel V. Franzén Gränna Jönköping 18
2012:62 Hyltena 2:1 Arkeologisk utredning inför utbyggnad av elektroniklager (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp Jönköping 10
2012:61 Förbifart vid Barnarp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny förbifart söder om Barnarps samhälle samt inför ny GC-väg längs väg 661 (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Barnarp Jönköping 32
2012:60 Kanalgatan och Rökerigränd. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad, inför ny vägbeläggning i delar av Kanalgatan och Rökerigränd, Kristine församling (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 26
2012:6 Ingatorps kyrka, antikvarisk medverkan vid putsrenovering i sakristian Byggnader Robin Gullbrandsson Ingatorp Eksjö 10
2012:59 Gröne mosse kretsloppspark Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Båraryd Gislaved 16
2012:58 Öggestorp 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad husbyggnation, Öggestorp (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Öggestorp Jönköping 8
2012:57 Fjärrkyla Västgötagatan Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 I Jönköpings stad (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping
2012:56 Rosenlund 2:1 Arkeologisk utredning inför etablering av parkeringsplats vid Elmia mässområde, Jönköping (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2012:55 Bataljonsgatan, Ekhagen. Arkeologisk utredning inför byggnation av ny väg,Jönköpings kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2012:54 Gölhult 2:13 mfl, Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering,Habo socken (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Habo Habo 18
2012:53 Sökschaktsgrävning mellan Ölmstad och Gränna, arkeologisk utredning etapp 2 inför Nedgrävning av nymarkkabel, Gränna och Ölmstads socknar (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Gränna och Ölmstad Jönköping 10
2012:52 Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 134:1,Eksjö stad, inför nybyggnation inom Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö socken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Eksjö Eksjö 8
2012:51 Ombyggnad väg 761, arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnad av väg761, sträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Stockaryd Sävsjö 10
2012:50 Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknar (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel Franzén Reftele och Tallberga, Reftele och Ås Gislaved 46
2012:5 Vetlanda centrum, från Leoparden till Trekanten Byggnader Britt-Marie Börjesgård Vetlanda stad Vetlanda 42
2012:49 Fossil åker i Kansjö och Göstorp arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 402 och 407, inför vindkraftsetablering inom fastighet Kansjö 2:6 med flera (pdf, 920 KB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Malmbäck Nässjö 34
2012:48 Näsby 181, Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområdet RAÄ 181 inför vindkraftsetablering inom Södra Karstorp 1:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Näsby Vetlanda 28
2012:47 Granarp 1:1, kompletterande utredning (pdf, 937 KB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 8
2012:46 Gunillaberg, arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Bottnaryd Jönköping 20
2012:44 Tånnö, arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 23:1 inför en tryckstegringsstation inomNorrtorp 3:1, Tånnö socken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Tånnö Värnamo 8
2012:43 Norrahammars-Månstorp 2:6 och Hökhult 2:11. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerat bostadsområde (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp och Sanseryd Jönköping 8
2012:42 Ölmstad-Gränna. Arkeologisk utredning etapp 1 inför nedgrävning av ny markkabel (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg , Ådel V Franzén Gränna Ölmstad Jönköping 4
2012:41 Änkhusgatan/Slottsgatan Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping stad Jönköping 22
2012:40 Provtagning av kol i blästslagg. Arkeologisk förundersökning i form av provtagning i RAÄ nr 212 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Månsarp Jönköping 14
2012:4 Stengårdshults kyrka, Utvändig restaurering av kyrkobyggnaden och klockstapeln Byggnader Agneta Åsgrim Berlin Stengårdshult Gislaved 16
2012:39 Arkeologisk undersökning av domarring i Porteshult. RAÄ Månsarp 41:2 med anledning av skaegörelse i samband med kraftledningsarbeten (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Månsarp Jönköping 28
2012:38 Frinnaryd 9:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggande av vindkraftverk (pdf, 871 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Frinnaryd Aneby 8
2012:37 Junebäcken ett vattendrag med skiftande öde (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköping Jönköping 48
2012:36 Vindkraft Hornamosse Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftetablering inom Gustaf Adolf och Habo socknar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Gustaf Adolf, Habo, Utvängstorp Habo, Mullsjö 32
2012:35 Järnframställning och kolning vid Axamo flygplats. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning av RAÄ 338, 190:1, 333, m.fl. inom del av Hedenstorp 1:3. (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Sandseryd Jönköping 158
2012:34 Bytomt på Kumlaby 10:2. Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Kumlaby 10:2 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Visingsö Jönköping 24
2012:33 Kvarteret Välviljan och Hahngränd i Gränna. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 79:1 inför fjärrvärmeledning inom kvarteret Välviljan, Hahngränd och Sjögatan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Gränna Jönköping 10
2012:32 Vindkraft i Lyckås. Arkeologisk utredning etapp 1, inför etablering av vindkraftspark inom Lyckås med flera fastigheter (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Skärstad, Svarttorp Jönköping 30
2012:31 Hallingstorps kapell, Ingvändiga målningsarbeten Byggnader Bo E Karlson Säby Tranås 14
2012:31 Fredriksdal, arkeologisk utredning etapp 1 inför ledningsdragning för vindkraft Fredriksdal i Malmbäcks, Barkeryds och Nässjö socknar i Nässjö kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Malmbäcks, Barkeryds och Nässjö Nässjö 32
2012:30 Vindkraft Örserum. Arkeologisk utredning etapp 1, inför vindkraftsetablering norr om Örserum (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Gränna Jönköping 44
2012:3 Värnamo kyrka, Ombyggnad av norra läktaren för textilförvaring Byggnader Anders Franzén Värnamo stad Värnamo 16
2012:29 Rådhuset/ Smedjegatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning längs med Smedjegatan fram till Rådhuset (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping stad Jönköping 8
2012:28 Brahegravens tennkistor. Dokumentation och konservering av Brahekyrkans begravningskistor. (16 MB) Byggnader Robin Gullbrandsson & Cai Zetterström Visingsö Jönköping 158
2012:28 Sjöbo gamla bytomt. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 239, Sjöbo bytomt,inför fjärrvärmeledning inom Kortebo 4:9 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping Jönköping 8
2012:27 Årderspår inom Göberga 1:24. Arkeologisk utredning etapp 2 inför bergtäktverksamhet (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Linderås Tranås 18
2012:26 Restaurering av papptak i Aschanska gården Byggnader Anders Franzén Eksjö stad Eksjö 11
2012:26 Visingsborg 3:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför planerad breddning av väg 1001 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Visingsö Jönköping 8
2012:25 Rogberga kyrkogård, Ny askgravlund, Rogberga Byggnader Anders Franzén Rogberga Jönköping 11
2012:25 Kv Neapel. Arkeologisk utredning etapp 2 inför avstyckning av tomt i Kv Neapel (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Jönköping stad Jönköping 8
2012:24 Granarp 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad bangård (pdf, 981 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp Jönköping 8
2012:23 Talavidsparken intill den ursprungliga Junebäcken. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ 50:1 inför VA-ledningar och fjärrvärme inom Talavidsparken, Väster 1:1 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping stad Jönköping 36
2012:22 Fösingstorp 1:48 (pdf, 934 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Tranås Tranås 8
2012:21 Visingsborg 3:4. Arkeologisk utredning etapp 2 inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Visingsö Jönköping 8
2012:2 Ängarydskapellet Byggnader Robin Gullbrandsson Säby Tranås 26
2012:19 Röjningsrösen utmed väg 954. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 384 inför förbättrad trafiksäkerhet utmed väg 954 (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Norra Solberga Nässjö 24
2012:17 Murar på stranden – bastion Carolus och sjömuren. Arkeologiska förundersökningar inom RAÄ nr 49:1, 50:1 och 137:1, Jönköpings slott, inför bostadsbyggnation inom kvarteren Väster 1:1 och Götaland 5 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 98
2012:16 Bredaryds hembygdsgård, Byte av yttertak av linbastan från Öen Byggnader Anders Franzén Bredaryd Värnamo 10
2012:14 Värmunderyd – inte bara bärnstens-pärlor och röjningsrösen.Arkeologiska undersökningar av fossil åkermark, järnhantering, en kvadratisk stensättn., stensättningsliknande röjningsröse, kolning och boplatsspår (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman och Mikael Nordström Vetlanda Vetlanda 180
2012:13 Mur till Rosenlunds parkanläggning. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 250 inför en häckplantering inom Rosenlunds herrgårdsområde (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping Jönköping 8
2012:12 Sionskapellet i Sommen, Utvändig och invändig restaurering Byggnader Britt-Marie Börjesgård Säby Tranås 24
2012:12 Lusse rör – ett sägenomspunnet röse i blickfånget för vägfarande i mer än tusen år Arkeologisk undersökning av RAÄ 32 och 132 m.fl. med anledning av nya E4:an (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson och Mikael Nordström Barnarp Jönköping 82
2012:11 Marbäcks kyrka. Byte av el och bänkvärmare Byggnader Britt-Marie Börjesgård Marbäck Aneby 16
2012:11 Värmunderyd – åker och kolning. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Vetlanda 178:3, 178:4, 186:1, 187:1 och 297 inför etablering av tre industritomter inom fastigheten Värmunderyd 1:1 (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Vetlanda Vetlanda 54
2012:10 Svarttorps kyrka, Invändig renovering Byggnader Robin Gullbrandsson Svarttorp Jönköping 48
2012:1 Tånnö hembygdsgård, Renovering av eldstäder och skorstenar Byggnader Anders Franzén Tånnö Värnamo 19
2012:08 Vindkraftspark Norra Vedbo. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Bälaryd, Haurida, Järsnäs, Lommaryd och Svarttorp Aneby, Jönköping 46
2012:05 Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområdet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping stad Jönköping 12
2012:04 Båramo 1:1 mfl. Arkeologisk utredning etapp 1 inför industrietablering (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Tofteryd Vaggeryd 20
2012:03 Säby1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Visingsö Jönköping 16
2012:02 RAÄ Myresjö 53:1 och 53:2. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom fornlämningsområde till rubricerade lämningar, inför förbättring av avloppsanläggning inom Hjältaryd 8:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Myresjö Vetlanda 8
2012:01 Norra Kärr 1:1 m.fl. och Lakarp 1:1 m.fl. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bearbetnings-koncessionsansökan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Gränna och Ödeshög Jönköping och Ödeshög 22
2011:84 Vindkraft i Lida. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Burseryd Gislaved 8
2011:83 Vindkraft Magreteholm. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark inom Margreteholm 1:1 mfl (pdf, 904 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Nykyrka, Sandhem Mullsjö 34
2011:82 Vindkraft Solslätt. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark, inom rubricerade fastigheter (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Nydala, Hjälmseryd Sävsjö, Värnamo 14
2011:81 Visingsö hamn. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning av väg 1001 och ny anslutning till hamnen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman, Ådel Vestbö-Franzén Robin Gullbrandsson Anna Ödéen Visingsö Jönköping 32
2011:80 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av VAledning (pdf, 965 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 10
2011:79 RV40, GC-väg delen Olsbovägen – banvallen. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför vägbyggnation inom fastigheten Knutshult 1:7 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Mulseryd Jönköping 10
2011:78 Samset 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Ljungarum Jönköping 8
2011:77 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Höreda Eksjö 4
2011:76 Väg 27 Mossle-Nöbbele. Arkeologisk utredning etapp 2 inför utbyggnad av befintlig väg 27 (pdf, 677 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 6
2011:75 Nygård 2:1 mfl Arkeologisk utredning inför industrietabl inom fastighet Nygård 2:1 mfl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 28
2011:74 Åker 1:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planläggning av nytt bostadsområde, Mastbacken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Nässjö Nässjö 14
2011:73 Flugeby 3:1 och 11:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnation av befintlig väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Vetlanda Vetlanda 4
2011:72 Kvarnarp 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny detaljplan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Höreda Eksjö 4
2011:71 Gunnarsbo 1:3 (5). Arkeologisk utredning inför planerad handelsetablering inom fastigheten Gunnarstorp 1:3 (5) (pdf, 776 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Nykyrka Mullsjö 6
2011:70 Ny sträckning av väg 761. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför ny dragning av väg 761, sträckan Gamla Hjälmseryd – Stockaryd (pdf, 752 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Hjälmseryd och Stockaryd Sävsjö 22
2011:69 Gränna torg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 179:1 inför förbättringsåtgärder inom Gränna torg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Gränna Jönköping 4
2011:68 Singelsö 1:25. Arkeologisk utredning inför byggnation av väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Båraryd Gislaved 4
2011:66 Blästplats. Arkeologisk undersökning av järnframställningsplats vid Jönköpings flygplats, RAÄ 235:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Sandseryd Jönköping 20
2011:65 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds socken i Gislaveds kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Norra Hestra och Öreryd Gislaved 10
2011:64 Kajkant vid Lantmätargränd. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning inom Södra Strandgatan/Lantmätargränd (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping Jönköping 8
2011:63 GC-väg intill del av länsväg 1828 i Habo. Arkeologisk utredning etapp 2 i form av sökschaktning inför GC-väg intill del av länsväg 1828 (pdf, 963 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Habo Habo 4
2011:61 Habo 71:1. Arkeologisk förundersökning invid RAÄ 71:1 inför villabebyggelse inom Furusjö 2:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Habo Habo 4
2011:60 Göberga 1:24. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför täktverksamhet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Linderås Tranås 14
2011:59 Gynnås 1:4. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av grustäkt (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Åsenhöga Gnosjö 8
2011:58 Vindkraftspark Lemnhult. Arkeologisk utredning etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Moa Lorentzon Korsberga, Lemnhult och Näshult Vetlanda 36
2011:57 Grimstorp 1:20 m.fl. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför saneringsarbeten vid en nedlagd impregneringsanläggning inom fastigheten Hattsjöhult 1:3 och Grimstorp 1:20 m fl (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Norra Sandsjö Nässjö 18
2011:56 I anslutning till RAÄ 185:2. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till RAÄ 185:2, inför planerad fjärrvärmeledning (pdf, 973 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Sandseryd Jönköping 4
2011:55 Ben från Vedeby, Karlskrona. Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68 (pdf, 933 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kloo Andersson Karlskrona socken Karlskrona kommun, Blekinge län 28
2011:54 Bolerum 2:3 och Björka 1:5. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför etablering av vindkraftverk inom fastigheterna Bolerum 2:3, Björka 1:5 (1) och Björka 1:5 (2) m fl (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Bälaryd Aneby 46
2011:53 Södra Bränninge. Arkeologisk utredning inför bostadsbebyggelse inom fastigheten Bränninge 1:2 mfl (pdf, 680 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Habo Habo 14
2011:52 Vindkraft i Hålaveden. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1, inom Hålaveden 1:48 mfl (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås (f.d. Säby) Tranås 14
2011:51 Fröafall och Krokstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås stad Tranås 12
2011:50 Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation (pdf, 734 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås Tranås 4
2011:49 Äskhult 1:6. Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av vindkraft inom fastigheten Äskhult 1:6 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Habo Habo 6
2011:49 Kolladan i Ohs bruk, Byggnadsvårdsåtgärder Byggnader Britt-Marie Börjesgård Gällaryd Värnamo 24
2011:48 Markanvändning och miljö i Månsarp (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Mats Regnell Månsarp Jönköping 56
2011:47 Grytås 1:2. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftverk och stubbrytning inom fastigheten Grytås 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Åker Vaggeryd 22
2011:46 Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4 och 3:1 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Kållerstad Gislaved 6
2011:46 Carl Petersons villa och Ingsbergs herrgård i Nässjö, Kulturhistorisk bedömning av fastigheterna Sänket 1 och Skansen 4 Byggnader Margareta Olsson Nässjö Nässjö 20
2011:45 Tahe 1:66, Taberg. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför nybyggnation inom fastigheten Tahe 1:66 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Månsarp Jönköping 14
2011:44 Eksjö kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför elledningsdragning inom Stora Torget och Eksjö kyrka, RAÄ 134:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Eksjö Eksjö 8
2011:42 VA-ledning inom fastighet Hindsekind 1:49. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, inom fornlämningsområde för RAÄ 112 och 113 (pdf, 527 KB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Värnamo Värnamo 4
2011:41 Väg 47, Vetlanda–Sjunnen. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat anordnande av mötesfri landsväg längs del av väg 47 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 14
2011:40 Vindkraft i Kansjö, Göstorp m.fl. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad gruppstation för vindkraft inom Kansjö 2:6, 2:7, 2,8, Göstorp 1:6, 1:7, Slätteryd 2:8, 2;9 och Floryd 1:6 (pdf, 983 KB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Malmbäck Nässjö 12
2011:39 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1 (pdf, 618 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Höreda Eksjö 12
2011:38 Mossgård 1:62 m.fl. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering sydöst om Vetlanda (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Bäckseda och Vetlanda Vetlanda 32
2011:37 Väg 954, delen Hunseberg–Kättstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och nya sträckningar av väg 954, Hunseberg–Anneberg, delen Hunseberg–Kättstorp (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Nässjö och Norra Solberga Nässjö 34
2011:36 Norraby 1:3. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför villabyggnation inom fastigheten Norraby 1:3 (pdf, 672 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås stad/Säby Tranås 6
2011:36 Tomtabackens luftbevakningstorn, Restaurering Byggnader Anders Franzén Malmbäck Nässjö 18
2011:35 Källarp1:3 och Hyltena 1:11. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av industrifastighet inom fastigheterna Källarp 1:3 och Hyltena 1:11 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 18
2011:34 Muren, porten & pumphuset. Kartering med georadar i april 2011 inom det sydöstra fästningsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 24
2011:33 Lönshult 1:4. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 934 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Bredaryd Värnamo 12
2011:32 Den dolda lustgården. Baron Posses park på Rosenlund. Kartering med georadar hösten 2010 och våren 2011 inom den västra parken vid Rosenlunds herrgård (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Lars Winroth, Anna Andreasson Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 36
2011:31 Under Hamnparkens gatsten. Kartering med georadar inom förborgsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 20
2011:30 I Guvernörens grannskap. Georadarundersökning 2011 inom slottsområdets södra del, RAÄ 137 (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 18
2011:29 Stockaryd, Hultsjö-Anderstorp och Nykulla. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Stockaryd och Hultsjö Sävsjö 22
2011:29 Vetlanda kapellkrematorium ”Uppståndelsekapellet”. Värmekonvertering och invändig ommålning Byggnader Robin Gullbrandsson Vetlanda stad Vetlanda 20
2011:28 Hultaby slottsruin, Vård- och underhållsåtgärder Byggnader Robin Gullbrandsson Näsby Vetlanda 28
2011:27 Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl. (pdf, 500 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Anderstorp Gislaved 6
2011:26 Sandseryd 1:3 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 927 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Sandseryd Jönköping 18
2011:25 Sofiaparken, Sofia kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i samband med ledningsdragning för ny belysning inom Sofiaparken, inom del av RAÄ nr 50 (pdf, 929 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping stad Jönköping 8
2011:24 Gula Sanna, kv Ungdomen18. Arkeologisk utredning inför husbyggnation i kvarteret Ungdomen (pdf, 564 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Jönköping stad Jönköping 6
2011:22 Bronsåldersboplats i Näsbyholm. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 211 inför utbyggnad av Värnamo golfbana i Näsbyholm (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Fryele Värnamo 24
2011:21 Röjningsrösena i Prästhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 273 inför bostadsbebyggelse inom Prästhagen 1:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Eksjö Eksjö 32
2011:18 Elkabel i Sköldseryd-Lund. Arkeologisk förundersökning inför kabelgrävning i närheten av RAÄ 79 och 85 (pdf, 955 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Lommaryd Aneby 6
2011:17 Källare i utkanten av det medeltida Jönköping. Arkeologisk för- och slutundersökning i form av schaktningsövervakning mellan Skolgatan och Västra Storgatan på Väster i Jönköpings stad, del av RAÄ 50 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 52
2011:16 VA-ledning, Flishult 1:3 (pdf, 512 KB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Näsby Vetlanda 8
2011:15 Enskild väg i Bogla by (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Jönköping Jönköping 8
2011:14 Väster 1:1, Västra Torget. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ nr 50 inför planerad sopbehållare inom Väster 1:1 (pdf, 552 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköpings stad Jönköping 6
2011:13 Kv Rosendal (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2011:12 Kv Rosendal. Arkeologisk förundersökning av fornlämning 176 (pdf, 722 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping stad Jönköping 8
2011:11 När stormen lagt sig Arkeologiska efterundersökningar av stormskadade fornlämningar etapp III-IV, Jönköpings län (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Leif Häggström Daniel Lindblad 130
2011:10 Rökinge 15:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Visingsö Jönköping 8
2011:09 Restaurering av treudden i Sjöhult. Restaurering av RAÄ 56:1, Månsarps socken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköping Jönköping 18
2011:08 Kulla 4:2 (pdf, 802 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tånnö Värnamo 8
2011:07 Bro över Solgenån i Markestad. Arkeologisk utredning inför ny bro med anslutning över Solgenån, lv 910, Markestad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Höreda Eksjö 8
2011:06 Kvarteret Globen 5 och 6. Arkeologisk undersökning inom RAÄ nr 50 (pdf, 773 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköpings stad Jönköping 25
2011:05 Öggestorp 2:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Öggestorp Jönköping 8
2011:04 Kv Vaxblekaren 5, 7 och 9 i Eksjö (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Björn Varenius Eksjö stad Eksjö 22
2011:03 Kv Guvernören 2. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad (pdf, 585 KB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköping Jönköping 4
2011:02 Hornamossen vindkraft. Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorps socknar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg, Ådel Vestbö-Franzén Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorp Habo, Mullsjö 27
2011:01 Brahegatan och kvarteret Hjorten 3, Gränna (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Gränna Jönköping 8
2010:82 Kv Globen 5 och 6. Arkeologisk förundersökning med anledning av markarbeten inom RAÄ nr 50 (pdf, 740 KB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 4
2010:81 Gustav Vasas rundtorn och Bastion Gustavus. Georadarundersökning inom slottsområdets sydvästra del, RAÄ 137, Jönköpings stad (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköping Jönköping 28
2010:79 Västhorja Mellangård fornlämning 15 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:78 Nydala kyrkogård schaktkontroll inom fornlämning 17 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Nydala Värnamo 8
2010:77 Brahegatan, Gränna schaktkontroll inom fornlämning 79 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Gränna Jönköping 8
2010:75 Lv 561 Sörsjö fornlämning 33, 60, 66 och 166 (pdf, 802 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:74 Gröndal, del av stg 2222 fornlämning 359 och 360 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:73 Gröndal-Västhorja fornlämning 363 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:72 Kv Vårdaren 6 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:71 Slottsgatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 921 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:70 Nygatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:69 Hamnparken/Rådhusparken fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:68 Hamnparken/Parkgatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:67 Kv Graniten fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 10
2010:66 Kv Almen 6 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 787 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:65 Kv Citadellet 7, stg 96 och 98 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 12
2010:64 Kv Citadellet 3-6, stg 101- 102 samt 578 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 10
2010:63 Kv Abisko 2, 9 och 15 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:62 Kv Abisko samt Bredgränd fornlämning 50, [Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 10
2010:61 Kv Aborren 2 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 900 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 12
2010:59 Krutdurken 1:1, Huskvarna (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Hakarp Jönköping 8
2010:49 Stenfundament till Eksjö kyrktorn (pdf, 422 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Eksjö Eksjö 8
2010:48 Boplatsspår från brons- och järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 209 inom fastigheten Ekhagen 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Ljungarums Jönköping 20
2010:42 Vindkraft i Vallerstad En landskapshistorisk studie samt arkeologisk etapp 1-utredning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel Franzén Kärda Värnamo 32
2010:40 Härd, härd men inget hus (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Hakarp Jönköping 48
2010:36 Kvarteret Agnet 1. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom fornlämning RAÄ 50 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 16
2010:35 Domarringsgravfält och fossil åker i Stigamo.RAÄ 33 och 146 inför byggnation av industriområde inom fastigheten Stigamo 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 4
2010:32 Lurakulle georadarundersökning av RAÄ 119 inom Torpa 1:2, Jönköping stad (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Lars Winroth och Mikael Nordström Jönköping 16
2010:31 Döden i Torsvik Tre järnåldersgravfält i södra Vätterbygden berättar om gravritualer, sydportar och brännoffer (pdf, 27 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson, Mikael Nordström Barnarp Jönköping 500
2010:30 Breddning av väg 761 genom Hjärtlanda Arkeologisk utredning inom fastigheterna Hjärtnäs 1:1 och Hjärtlanda 2:9, 6:1 samt 4:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Hjärtlanda Sävsjö 22
2010:27 Den inhägnade utmarken Kulturhistorisk förstudie inom planerad vindkraftspark på Lyckås, Drättinge och Jordstorps ägor m.fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Skärstad och Svarttorp Jönköping 34
2010:26 Sökschaktsgrävning inom Tunnerstad 17:13. Inför husbyggnation (pdf, 588 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Visingsö Jönköping 6
2010:25 Jönköpings slott, den östra muren. Arkeologisk förundersökning samt särskild undersökning inom RAÄ 137, slottsområdet, inför omdaning av Magnus Ladulås plats, kv. Gullvivan, intill Munksjön (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2010:24 Bankeryds kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Bankeryd Jönköping 36
2010:22 Kolning på Axamo kolningsgrop, RAÄ 374, inom område för RAÄ 20 och 205, vid Jönköpings flygplats (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Sandseryd Jönköping 20
2010:21 Skallarp 1:3 m.fl etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Björkö och Näsby Vetlanda 22
2010:19 Norra Kärr etapp 1 inför vindkraftetablering inom fastigheten Norra Kärr 1:2 m.fl. (pdf, 19 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Gränna Jönköping 30
2010:18 Vindkraftverk i Norra Sandsjö Inför vindkraftsetablering inom fastigheten Hägganäs 1:13 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Norra Sandsjö Nässjö 22
2010:17 Hallhult södra. Del av ett skadat röjningsröseområde efter byggnation av vindkraftverk inom fastigheten Hallhult 1:6 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barkeryd Nässjö 10
2010:16 Vindkraft vid Falla, Klappa och Klev Arkeologisk utredning, etapp 1, inför etablering av vindkraftspark inom Almesåkra, Bringetofta och Malmbäck socknar (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V franzén Malmbäck Nässjö 36
2010:15 Björka 1:3 m.fl. – etapp 1 inför planerad utökad täktverksamhet (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Hjälmseryd Sävsjö 10
2010:13 Vad döljs i vallgraven? Georadarundersökning 2010 inom slottsområdets sydöstra del, RAÄ137, Jönköpings stad (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 22
2010:12 Ekot av ett slott. Georadarundersökning inom Västra kajen, RAÄ nr 137, slottsområdet, Jönköping stad i Jönköpings kommun (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 19
2010:10 Lunnestorp 1:3. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering inom fastigheten Lunnestorp 1:3, Barkeryds socken i Nässjö kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barkeryd Nässjö 21
2010:09 Gudrun och Per en stormig historia Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län etapp 5–7 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jenny Ameziane, Jan Borg, Anders Kraft, Anna Gustavsson, Ingvar Röjder, Mats Sandin 278
2010:07 Härdar, hyddor och ett hus. Rapport över två arkeologiska undersökningar av förhistoriska boplatslämningar, RAÄ 98, inom kv Elektronen (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg, Håkan Hylén Hakarp Jönköping 170
2010:04 Basdokumentation över arkeologisk undersökning av RAÄ 171 & 172 inför byggnation av trafikplats vid Åkar (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Rogberga Jönköping 92
2010:03 Grunden till en träkyrka? Arkeologisk förundersökning runt Bredestads kyrka inför dräneringsgrävning, Bredestads socken i Aneby kommun (pdf, 6 MB, nytt fönster)> Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Bredestad Aneby 12
2010:01 Nässjö golfbana. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark inför anläggandet av golfbana inom fastigheten Nässjöbyn 5:1 och 6:1, Nässjö socken och kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Nässjö Nässjö 25
2009:96 Nissafors Bruk. Arkeologisk utredning, etapp 1, med anledning av planerat minikraftverk inom Nissafors Bruk, RAÄ 127, Källeryds socken, Gnosjö kommun Arkeologi Linnéa Kallerskog Källeryd Gnosjö 40
2009:94 Triangelspår vid Månsarp. Arkeologisk utredning inför nytt triangelspår vid Månsarp inom fastigheterna Hustomten 1:2, 1:13, Röshult 1:14 och 1:15 m fl, Månsarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Håkan Hylén Månsarp Jönköping 24
2009:84 Vindkraft vid Margreteholm. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftspark inom Margreteholm 1:1 m.fl. Nykyrka och Sandhems socknar, Mullsjö kommun, Jönköpings län Arkeologi Ådel V. Franzén Nykyrka, Sandhem Mullsjö 34
2009:79 Boplats från äldre järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 105 inom fastigheten Ölmstad 5:28 inför eventuell exploatering för bostadsändamål, Ölmstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Håkan Hylén Ölmstad Jönköping 48
2009:78 Eldar, hus och ugn – brons- och järnålder i Råby. Arkeologisk undersökning av RAÄ 175 inför utbyggnad av industriområde inom fastigheten Råby 1:2, Skärstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Skärstad Jönköping 82
2009:77 Nostorp 4:1. Arkeologisk utredning inför planerad byggnation av frikyrka inom fastigheten Nostorp 4:1, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län Arkeologi Håkan Hylén Adelöv Tranås 18
2009:76 Terminalbygge i Båramo. Arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Fåglabäck 2:6, Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Tofteryd Vaggeryd 22
2009:74 Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning. Mellan lv 151 och Nydalavägen. Inför vägbyggnation förbi RAÄ 430, 431 och 441 Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 12
2009:69 Stenålder och medeltid vid bron över Årån. Slutrapport över arkeologisk undersökning av nyupptäckt fornlämning inom Ed 1:33, Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län Arkeologi Ann-Marie Nordman Voxtorp Värnamo 26
2009:66 Barnarps kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inför bergvärme och eldragning inom Barnarps kyrkogård, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Ingvar Röjder Barnarp Jönköping 6
2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Arkeologi Ingvar Röjder Flera Flera 34
2009:63 Boplats och kolning i Tahe. Arkeologisk förundersökning av boplatsen RAÄ 214, samt kompletterande utredning inom Tahe 1:4, Månsarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Anna Ödeén Månsarp Jönköping 36
2009:62 En järnframställningsplats från romersk järnålder. Slutrapport över arkeologisk undersökning inom fastigheten Furuby 1:1 av en skadad blästbrukslämning, RAÄ 333, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Höreda Eksjö 30
2009:61 Kvarteret Bikten. Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 16
2009:59 Skogseryds vindkraftspark. Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Forserums och Malmbäcks socknar i Nässjö kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane, Ådel V. Franzén, Anette Lindgren Forserums, Malmbäck Nässjö 57
2009:56 Skelett på Kalmar slott. Osteologisk analys av benmaterial från yttre borggården på Kalmar slott RAÄ 54, Kalmar stad och kommun, Kalmar län Arkeologi Anna Kloo Andersson Kalmar stad Kalmar 26
2009:55 Drumstorp 6:1. Arkeologisk utredning inför industrietablering, Säby socken i Tranås kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Säby Tranås 20
2009:54 Gravar på Östra kyrkogården. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Östra kyrkogården inför fjärrvärmedragning, Kristina församling, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 12
2009:53 Milletorp och Herrstenstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför vindkraftsetablering inom fastigheterna Milletorp 1:9 och Herrstenstorp 1:11, Korsberga socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Korsberga Vetlanda 18
2009:52 Bäckaby bytomt. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 51 inför anläggande av ny parkeringsplats, Bäckaby socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Bäckaby Vetlanda 8
2009:51 Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Arkeologi Moa Lorentzon Båraryd Gislaved 14
2009:50 Vretaholm 6:2 och Uppgränna 7:6. Arkeologisk utredning inför etablering av vindkraftverk, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Gränna Jönköping 18
2009:49 Boplatsen på höjden. Arkeologisk för- och slutundersökning av järnålders-boplatsen RAÄ 229 inför planerad husbyggnation inom fastigheten Ljungarum 3:2 Arkeologi Britt Ajneborn Ljungarum Jönköping 48
2009:48 Barnarps-Kråkebo 1:6 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför industriexploatering öster om Torsvik Arkeologi Fredrik Engman, Rickard Wennerberg Barnarp Jönköping 22
2009:47 Köpmansgatan i Laholm. Osteologisk analys av skelett från Köpmansgatan, RAÄ 19, i Laholm Arkeologi Anna Kloo Andersson Laholm Laholm 20
2009:46 Öjaby 169. Osteologisk analys av benmaterial från RAÄ 169 Arkeologi Anna Kloo Andersson Öjaby Växjö 28
2009:45 Skrea kittel. Osteologisk analys av benmaterial från kittel i Skrea, RAÄ 29 Arkeologi Anna Kloo Andersson Skrea Falkenberg 30
2009:44 Munksjöleden. Arkeologisk undersökning inför byggande av ny genomfartsled inom södra och östra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 Arkeologi Jan-Gunnar Lindgren, Tomas Areslätt, Rickard Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 30
2009:43 Bränninges stenrör. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 329, 333, 403, 404 och 406, fossil åkermark, inom del av fastigheterna Bränninge 1:2 och 3:20 Arkeologi Anna Ödéen Habo Habo 52
2009:41 Tyska madens gröna rum. Specialstudier till den arkeologiska undersökning i kv Diplomaten, RAÄ 50, Jönköpings stad Arkeologi Jens Heimdahl, Ådel Vestbö Franzén Jönköpings stad Jönköping 87
2009:40 Den centrala periferin. Kv Diplomaten, faktori- och hantverksgårdar i Jönköping 1620–1790, RAÄ 50, Jönköpings stad Arkeologi Ann-Marie Nordman, Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 233
2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Flera Flera 28
2009:36 Röjningsrösen vid Vidöstern. Arkeologisk förundersökning av, RAÄ 142 inför villabyggnation på Tånnö 1:2, 1:7 och 1:8 Arkeologi Anna Kloo Andersson Tånnö Värnamo 27
2009:35 Kvarteret Göta. Arkeologisk undersökning inför uppförande av statliga verksbyggnader inom södra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 Arkeologi Jan-Gunnar Lindgren, Rickard Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 52
2009:34 Kvarteren Gåvan och Gångaren. Arkeologisk undersö