Tjänster

Vi har specialistkompetens inom en rad olika kulturhistoriska områden vilka vi erbjuder såväl privatpersoner, företag som föreningar. Anlita oss gärna för tjänster inom arkeologi, byggnadsvård och konservering.

Arkeologi och landskap

Avdelningen för arkeologi och kulturmiljö bedriver huvudsakligen arkeologisk uppdragsverksamhet. Men vi har även offentliga anslag för att möta samhällets och allmänhetens frågor om länets kulturhistoria. Vårt arbete syftar till att…

Läs mer
Flera människor som undersöker gravfält.

Byggnadsvård

Länsmuseets antikvarier har gedigna kunskaper om länets byggda kulturarv. Vi arbetar för att kulturmiljöer och kulturbyggnader ska bevaras, vårdas och brukas på ett ansvarsfullt sätt. De byggnadsantikvariska uppgifterna har stor…

Läs mer
Folkparken i Vetlanda

Konservering

Länsmuseets konservatorer har mångårig och bred erfarenhet av konservering från uppdrag i både Jönköpings som angränsande län. Vi konserverar arkitekturbundet måleri i såväl kyrkor som privata eller offentliga byggnader, från…

Läs mer
En person putsar på en staty.

Rapportarkiv

Länsmuseet ger varje år ut ett antal rapporter inom ämnena arkeologi, bebyggelse och kulturlandskap.

Läs mer