Upptäck – Jönköpings läns museum

Upptäck

Som museum samlar vi in, bevarar, forskar, uttolkar och ställer ut materiellt och immateriellt kulturarv. Som länsmuseum har vi fokus på Jönköpings län, men samlingarna är inte begränsade. Vi arbetar på många olika plan med samlingarna som omfattar arkeologi, arkiv, bibliotek, byggnader, föremål, konst. Det kan vara allt från ett hårspänne till en småländsk ryggåsstuga i Stadsparken, från John Bauers brev till dokumentation om koloniträdgårdar. Vi vill spegla livet i länet och dess invånare och kulturhistoria i vid bemärkelse.

Samlingarna tillgängliggörs gemensamt av museets arkivarier, arkeologer, bibliotekarie, byggnadsantikvarier, etnolog, konsthistoriker och pedagoger. Stora arbetsinsatser görs kring digitalisering, som omfattar registrering, fotografering, hantering och arbete med museets databaser.

Via DigitaltMuseum blir en stor del av samlingarna tillgängliga.

Samlingar

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som har samlat föremål sedan 1901 med början i Norra Smålands fornminnesförening. Samlingarna speglar främst länet med berättelser om människors liv…

Samlingar
Mellan hyllorna i ett magasin skymtar en suddig person och en byst av en man

Sök i samlingarna

Jönköpings läns museum har sedan 1901 samlat konst- och kulturhistoriska föremål från Småland, Sverige och världen. Samlingarna sträcker sig från stenålder och fram till vår tid. Idag har museet omkring…

Sök i samlingarna
Ett collage med foton från samlingarna: en ung man på motorcykel, ett äldre svartvitt porträtt, en dräkt, en dubbelknapp, en luftballong, ett svartvitt foto på barn som står tätt och ler mot kameran

Bildbeställning

Utforska ett stort utbud av Jönköpings läns samlingar på DigitaltMuseum och Flickr. Där finns allt ifrån äldre fotografier till nyförvärvade föremål. På vår YouTube-kanal kan du hitta några av våra…

Bildbeställning
En cafeinteriör från 1950-60-talet

Arkiv & bibliotek

Arkivet på Jönköpings läns museum är öppet att forska i för alla: för de som intresserar sig för lokalhistoria, för studenter och forskare, liksom släkt- och hembygdsforskare, eller de som…

Arkiv & bibliotek
En person med vita handskar håller i olika foldrar i gult, grönt, rött

Samtidsinsamling

Jönköpings läns museum samlar och dokumenterar människors minnen och berättelser. Vår samtidsinsamling är förankrad i etnologin som är en kulturvetenskap. Etnologer undersöker människors vardagsliv och samhällets kulturella uttryck. Etnologiska undersökningsmetoder…

Samtidsinsamling
Stora klasar med tomater i olika färger ligger i en flätad korg

Publikationer

En betydelsefull del av Jönköpings läns museums förmedling sker genom olika publikationer. Vi ger till exempel ut tidskriften Utflykt, vi publicerar rapporter om olika projekt och vi ger ut böcker…

Publikationer
Flera bokryggar i olika färger och tjocklek