Press

Här hittar du pressmeddelanden och pressbilder kring vår verksamhet. Pressbilderna är fria att använda i samband med artikel som relaterar till innehållet och Jönköpings läns museum, och med angiven fotograf/bildägare.

Vill du använda bilder från Jönköpings läns museum i andra syften? Kontakta vårt bildarkiv på www.https://jonkopingslansmuseum.se/bildarkiv

Om du är journalist och önskar ta del av våra pressmeddelanden är du välkommen att kontakta vår kommunikatör.
Åsa Rosén, telefon 036-30 18 22, asa.rosen@jkpglm.se

Pressbilder

Pressbilderna är fria att använda i samband med artikel som relaterar till innehållet och Jönköpings läns museum, och med angiven fotograf/bildägare. Om namn saknas, skriv foto Jönköpings läns museum.

Läs mer
Tangenter på en gammal skrivmaskin.

Logotyp

Jönköpings läns museums logotyp används när museet står som avsändare eller vid samarrangemang. Logotypen består av namnet och ett grafiskt element som symboliserar Jönköpings läns museum. Logotypen har en unik…

Läs mer
Symbolen för museets logotyp.