Konservering – Jönköpings läns museum
En person putsar på en staty.

Anlita oss inom konservering

Länsmuseets konservatorer har mångårig och bred erfarenhet av konservering från uppdrag i både Jönköpings som angränsande län.
Vi konserverar arkitekturbundet måleri i såväl kyrkor som privata eller offentliga byggnader, från olika tidsperioder och i olika material, till exempel limfärg och tapeter, olje- eller kalkmålningar. Arkitekturbundet måleri är ofta utfört på trä, puts, väv eller papper. Vi konserverar också bemålad träskulptur och stafflikonst och kan hjälpa till vid avsyning av konstföremål. Som privatperson är du också välkommen att kontakta oss för kostnadsförslag eller om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda. Inför tillstånds- och bidragsansökningar utför vi besiktningar och upprättar både program och kostnadsunderlag.

Vi hjälper er

Vi genomför skadeinventeringar av större föremålssamlingar vilket åskådliggör åtgärdsbehoven så att resurser kan fördelas klokt. Våra uppdrag genomförs på konsultbasis och kommer ofta från Svenska kyrkan, kommuner, offentliga eller privata institutioner och organisationer liksom från vårt egna och andra museer. Rådgivning i enklare frågor gör vi kostnadsfritt. Finns det önskemål kan vi hålla kortare kurser om vård och hantering av känsliga föremål och miljöer. Vi kan också utföra teknisk besiktning av konservatorsarbeten.
Med museets klimatstyrda och för ändamålet inredda lastbil kan vi ombesörja säker transport av föremål till och från museets ateljé.

Konserveringsarbetet

Museets konservatorer arbetar med att förebygga och åtgärda skador så att föremål och miljöer bevaras i så oförstört och oförändrat skick som möjligt. Konservering och skadeinventering av bemålade miljöer och föremål är vår specialitet! Vårt arbetsområde är brett och berör såväl medeltida som moderna bemålade miljöer och föremål – stafflikonst och kyrkokonst, kalkmålningar och tapeter, träskulpturer och interiörer. Jönköpings läns museum har i snart 70 år arbetat med bevarandefrågor och konservering av bemålat kulturarv för att det ska kunna brukas och vara tillgängligt nu och i framtiden. Om du besöker Jönköpings läns museum kan du titta in genom en glasvägg och rakt in i konserveringsateljén och se hur konservatorerna arbetar. Ateljén är välutrustad och föremålen förvaras tryggt i säker och klimatstyrd lokal.
Läs mer om konservering och vad vi kan erbjuda i vår broschyr
Broschyr-Konservering (pdf 4 MB nytt fönster)

Vi är anslutna till

Jönköpings läns museum är anslutet till Nordiska konservatorsförbundet (NKF-s) som är en medlemsorganisation i European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (ECCO), museet är också anslutet till International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) och til International Council of Museums (ICOM).

i Information


Kontaktuppgifter
Gunnel Rosenquist

Konservator

Bilder

Dokumentation och rapport

Alla konserveringsuppdrag dokumenteras för framtiden. Den skriftliga rapporten innehåller både beskrivningar och bilder av skadetillstånd, arbetsprocess och det slutliga resultatet. Rapporten innehåller också metodbeskrivning och förteckning över använda material i…

Dokumentation och rapport
Fotograf som fotograferar.

Åtgärdsprogram 

Vi upprättar åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar inför kommande konserveringsuppdrag. Dokumenten fungerar som underlag vid tillstånds- och bidragsansökningar. Besiktning Vid en besiktning dokumenteras föremålens skick, skador och problematik, samt redogörs för orsaken…

Åtgärdsprogram 
Under takåsen arbetar en person med detaljer.

Skadeinventering

Ansvarar du för stora konstsamlingar och behöver hjälp att överblicka skador och åtgärdsbehov för en klok prioritering och fördelning av resurser så kan vi hjälpa till. Länsmuseet har sedan 2001…

Skadeinventering

Konserveringsateljén 

Välkommen till länsmuseet. Här kan du genom en glasvägg, titta rakt in i konserveringsateljén och se hur konservatorerna arbetar med föremålen i en säker och klimatstyrd miljö.  I ateljén samsas…

Konserveringsateljén 
En konservator står böjd över en målning vid ett bord..