Friluftsmuseet – Jönköpings läns museum

Friluftsmuseet

I Jönköpings lummiga och gröna stadspark finns ett friluftsmuseum som tillhör Jönköpings läns museum. Friluftsmuseet består av flera äldre byggnader bland andra ett soldattorp, ett tråddrageri, ett sockenmagasin och en klockstapel. Den äldsta av byggnaderna är från 1600-talet. Det är Ryggåsstugan som flyttades hit 1904 från byn Sjöaryd i Markaryds socken. Friluftsmuseet visar hur många smålänningar bodde och arbetade förr i tiden.

Friluftsmuseets historia började redan 1901 då ingenjör Algot Friberg köpte Bäckaby medeltida träkyrka och flyttade den till Jönköpings stadspark. Så småningom flyttades fler äldre byggnader till parken och ett friluftsmuseum växte fram.

Idag finns bland annat en ryggåsstuga från Markaryds socken, ett tråddrageri från Gnosjö, ett sockenmagasin från Ingatorp, ett soldattorp med ekonomibyggnader från Linderås och en klockstapel från Norra Solberga socken i Jönköpings stadspark.

Friluftsmuseet är ett utomhusmuseum där du kan vandra runt och beundra de gamla byggnaderna från utsidan.

Tipsrunda i Jönköpings stadspark

Rundan är en fysisk och digital tipsrunda på 1,2 kilometer genom parken. Med hjälp av en app i telefonen följer du slingan och scannar de fysiska skyltarnas QR-koder för att svara på frågor. Du kan välja mellan enklare frågor eller svårare frågor på samma runda.

Frågorna är skapade av länsmuseet och Jönköpings kommun och handlar om kultur och natur utifrån de platser som rundan passerar i parken.

Tipsrundans första fråga hittar du borta hos hjortarna.

Hitta hit

Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark
Svartvit bild på Andres Franzen.

Anders Franzén

Byggnadsantikvarie

Fil.dr.

Friluftsmuseets byggnader

1. Solberga klockstapel 2. Minnesplats Bäckaby kyrka 3. Marknadsboden från Linneryd 4. Visthusboden från Järsnäs 5. Ryggåsstugan från Markaryd 6. Loftboden från Flisby 7. Sockenmagasinet från Ingatorp 8. Trossboden från…

Friluftsmuseets byggnader
Ryggåsstugan som tillhör friluftsmuseet i Jönköpings stadspark

Bäckaby kyrka

För hundra år sedan, 1901, hotades den medeltida träkyrkan i Bäckaby (Vetlanda kommun) av rivning sedan församlingen byggt en ny, stor stenkyrka. Kyrkan stod och förföll då ingenjör Algot Friberg…

Bäckaby kyrka
Besökare på en kyrkplats.

Ryggåsstugan

Ryggåsstugan härstammar från 1600-talet och flyttades till Jönköpings stadspark 1904 från byn Sjöaryd i Markaryds socken. Den består av en ryggåsstuga och två högloft, därav ibland benämningen högloftsstuga, saknar innertak…

Ryggåsstugan
Foto på besökare i ryggåsstugan som tillhör friluftsmuseet i Jönköpings stadspark

Soldattorpet

År 1929 fick flyttades ett soldattorp från Råssmäte i Linderås socken till Friluftsmuseet. Den timrade stugan stod sedan 1904 på Jönköpings regemente, där det användes som museum. Boden och ladugården,…

Soldattorpet

Tråddrageriet

Tråddrageriet blev den andra byggnaden som tillfördes Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark. Året innan, 1902, hade Bäckaby kyrka räddats från rivning och uppförts i Stadsparken. Ingenjör Algot Friberg, sekreterare i den…

Tråddrageriet
Foto på tråddrageri som tillhör friluftsmuseet i Jönköpings stadspark