Om museet

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som gör kulturarv i länet tillgängligt för alla. Mitt i Jönköping, i en karaktäristisk byggnad av arkitekt Carl Nyrén, möter besökare utställningar i salar med ljus och rymd. I museets byggnader ryms även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv och en ateljé för målerikonservering.

Den betydande verksamheten runt om i länet utgår från tre uppdragsperspektiv – förvaltning, forskning och förmedling. De ca 45 anställda arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, byggnadsvård, etnologiska dokumentationer och pedagogisk verksamhet med delaktighet i fokus.

Med expertis och kunskapsunderlag inom en rad områden knutna till kulturarv, bidrar länsmuseet på ett hållbart och långsiktigt sätt till samhällets utveckling.

Stiftelsen

Stiftelsen Jönköpings läns museum bildades 22 juni 1977 av Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund. Stiftelsen ska bedriva museiverksamhet genom att förvalta och vårda de samlingar som ägs av stiftelsen och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Som ansvarig för länsmuseiverksamheten ska stiftelsen bedriva och främja kulturmiljövård, museal verksamhet inom regionen och närstående kulturell verksamhet.

Uppdraget

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som bedriver kunskapsuppbyggnad samt genom delaktighet tillgängliggör, bevarar och utvecklar kulturarv i länet.

Jönköpings läns museum verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till forskning och fri åsiktsbildning samt kulturupplevelser på allas lika villkor.

Årsredovisning

Årsredovisning 2021 (pdf)

Årsredovisning 2020 (pdf)

Årsredovisning 2019 (pdf)

Årsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning 2017 (pdf)

Verksamhetsberättelse

Året med länsmuseet 2021 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2020 (pdf)

Vår historia

När ingenjör Algot Friberg inledde ett omfattande insamlingsarbete av föremål som berättade hembygdens historia, blev det grunden till det som så småningom skulle bli Jönköpings läns museums samlingar. Med inköp…

Läs mer
Länsmuseet på 50-talet

Museets styrelse

Museets stiftare Jönköpings läns museum är en stiftelse stiftad av: Region Jönköpings län Jönköpings kommun Jönköpings läns hembygdsförbund Museets styrelse I museets styrelse, som är vald för perioden 2019–2022, ingår…

Läs mer
Kvinnor och män står uppställda i en trappa och tittar rakt fram

Verksamhetsplattform

Grunduppdrag Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som bedriver kunskapsuppbyggnad samt genom delaktighet tillgängliggör, bevarar och utvecklar kulturarv i länet. Jönköpings läns museum verkar för det demokratiska…

Läs mer

Följ oss på flera sätt

Jönköpings läns museum är aktiva i flera olika sociala medier och andra plattformar online – följ oss gärna i någon av dessa! Facebook Följ Jönköpings läns museum på Facebook –…

Läs mer

Museiparken

Utanför museiutbyggnaden har Carl Nyrén och landskapsarkitekt Bengt Isling gestaltat en trädgård där en kraftig stenmur omger ett stycke stiliserat Småland med grus, natursten, hasselbuskar och lindar.

Läs mer
Museibyggnaden från baksidan

Nyhetsbrev

I länsmuseets nyhetsbrev får du koll på allt från nya utställningar, barnaktiviteter och stadsvandringar till spännande arkeologiskt fynd ? museets verksamhet helt enkelt. Vi kommer inte använda din e-post till…

Läs mer

Sms från museibutiken

Anmäl dig för att få sms-utskick från museibutiken. Då får du ungefär 1?2 gånger i månaden ett sms med information om aktuella erbjudanden i museibutiken eller unika rabatter för dig…

Läs mer

Integritetspolicy

Jönköpings läns museum behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina uppgifter, så att du känner dig säker på att vi tar största möjliga hänsyn till din…

Läs mer