Om museet – Jönköpings läns museum

Om museet

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som gör kulturarv i länet tillgängligt för alla. Mitt i Jönköping, i en karaktäristisk byggnad av arkitekt Carl Nyrén, möter besökare utställningar i salar med ljus och rymd. I museets byggnader ryms även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv och en ateljé för målerikonservering.

Den betydande verksamheten runt om i länet utgår från tre uppdragsperspektiv – förvaltning, forskning och förmedling. De ca 45 anställda arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, byggnadsvård, etnologiska dokumentationer och pedagogisk verksamhet med delaktighet i fokus.

Med expertis och kunskapsunderlag inom en rad områden knutna till kulturarv, bidrar länsmuseet på ett hållbart och långsiktigt sätt till samhällets utveckling.

Stiftelsen

Stiftelsen Jönköpings läns museum bildades 22 juni 1977 av Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund. Stiftelsen ska bedriva museiverksamhet genom att förvalta och vårda de samlingar som ägs av stiftelsen och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Som ansvarig för länsmuseiverksamheten ska stiftelsen bedriva och främja kulturmiljövård, museal verksamhet inom regionen och närstående kulturell verksamhet.

Uppdraget

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som bedriver kunskapsuppbyggnad samt genom delaktighet tillgängliggör, bevarar och utvecklar kulturarv i länet.

Jönköpings läns museum verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till forskning och fri åsiktsbildning samt kulturupplevelser på allas lika villkor.

Årsredovisning och verksamhetsberättelse

2023

Året med länsmuseet 2023
Årsredovisning 2023
Verksamhetsberättelse 2023

2022

Året med länsmuseet 2022
Årsredovisning 2022
Verksamhetsberättelse 2022

2021

Årsredovisning 2021 (pdf)
Året med länsmuseet 2021 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2021 (pdf)

Vår historia

När ingenjör Algot Friberg inledde ett omfattande insamlingsarbete av föremål som berättade hembygdens historia, blev det grunden till det som så småningom skulle bli Jönköpings läns museums samlingar. Med inköp…

Vår historia
Länsmuseet på 50-talet

Museets styrelse

Museets stiftare Jönköpings läns museum är en stiftelse stiftad av: Region Jönköpings län Jönköpings kommun Jönköpings läns hembygdsförbund Museets styrelse I museets styrelse, som är vald för perioden 2023–2026, ingår…

Museets styrelse
Porträttbild av museets styrelse

Verksamhetsplattform

Grunduppdrag Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som bedriver kunskapsuppbyggnad samt genom delaktighet tillgängliggör, bevarar och utvecklar kulturarv i länet. Jönköpings läns museum verkar för det demokratiska…

Verksamhetsplattform

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är ett av Jönköpings läns museums kärnområden. Våra kunskaper, samlingar, arkiv och kulturmiljöer utgör en bas, men vi vill integrera vårt humanistiska arv med naturvetenskap, teknik och…

Forskning och utveckling

Följ oss på flera sätt

Jönköpings läns museum är aktiva i flera olika sociala medier och andra plattformar online – följ oss gärna i någon av dessa! Facebook Följ Jönköpings läns museum på Facebook –…

Följ oss på flera sätt

Nyhetsbrev

I länsmuseets nyhetsbrev får du koll på allt från nya utställningar, barnaktiviteter och stadsvandringar till spännande arkeologiskt fynd ? museets verksamhet helt enkelt. Vi kommer inte använda din e-post till…

Nyhetsbrev

Museiparken

Utanför museiutbyggnaden har Carl Nyrén och landskapsarkitekt Bengt Isling gestaltat en trädgård där en kraftig stenmur omger ett stycke stiliserat Småland med grus, natursten, hasselbuskar och lindar. VA-arbete i och…

Museiparken
Museibyggnaden från baksidan

Integritetspolicy

Jönköpings läns museum behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina uppgifter, så att du känner dig säker på att vi tar största möjliga hänsyn till din…

Integritetspolicy