Hitta på sidan

Arkeologi i "Lär & Upptäck"

Rapporter

Rapportnr. Titel Kategori Författare Socken Kommun Sidor
2020:17 Tostås 1:2 (Pdf 2 Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Tranås Tranås 22
2020:10 Blästplats i Hedenstorp Arkeologi Ann-Marie Nordman Sandseryd Jönköping 112
2020:14 Rv 26, sträckan Gislaved- Smålandsstenar (pdf 3 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Villstad Gislaved 56
2019:31 Hävd och händelser i Hultet ca 1350–1750 (pdf 6 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Leif Björkman & Kristina Jansson Nässjö Nässjö 134
2020:6 Gravar och boplatslämningar vid Skogslund (Pdf 5 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Sandseryd Jönköping 96
2019:47 Ett järnåldersgravfält på Himlabackarna (Pdf 13 Mb) Arkeologi Kristina Jansson Vetlanda Vetlanda 266
2020:4 Undersökning inom del av Södra gravfältet. Arkeologisk undersökning av grav 255, 248 och 236 inom RAÄ-nr Visingsö 53 (L1972:6515) inför vägbreddning, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf, 5 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 42
2020:9 Spår av fornt mellan Reftele och Forsheda. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat byggande av plankorsningar och tillfartsvägar utmed järnvägen mellan Reftele och Forsheda, Reftele, Bredaryd och Forsheda socknar i Gislaveds och Värnamo kommuner, Jönköpings län (Pdf, 6 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén Reftele, Bredaryd och Forsheda Gislaved och Värnamo 40
2020:3 Medeltida röjningsrösen och järnåldershärdar i Lanna. Arkeologisk förundersökning av fossil åkermark L2019:776 m fl fornlämningar inför planerad ny bebyggelse inom fastigheterna Vreta 2:11 och Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län (Pdf, 6Mb) Arkeologi Kristina Jansson, med bidrag av Ådel V. Franzén Hidinge Lekeberg 158
2019:13 Hok 2:110 m.fl. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom fastigheterna Hok 2:110, 2:8 och 2:95, Svenarum socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (Pdf 2 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Svenarum Vaggeryd 10
2018:42 En liggmila i Stödstorp. Arkeologisk förundersökning av kolningsanläggningar och område med skogsbrukslämningar, RAÄ-nr Byarum 883, 884, 901 och 905, inom fastigheten Stödstorp 2:1, Byarums socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (Pdf 3 Mb)) Arkeologi Anna Ödeén Byarum Vaggeryd 26
2018:23 Liggmilor, kolningsgropar och en hålväg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 535, 537, 545, 570, 588 och 590 inför planerad industrimark inom fastigheterna Hyltena 1:21 och Barnarps-Kråkebo 1:62, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 6 Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 44
1993:30 Återställning av skadat gravfält – Arkeologisk undersökning av fornlämning 70, Sörsjö 1:2, Värnamo socken i Värnamo kommun Jönköpings län (pdf 1 Mb) Arkeologi Nils-Gustaf Nydolf Värnamo Värnamo 17
2019:45 Kålgårdar i Jönköpings utkant. Arkeologisk undersökning av stadslager RAÄ-nr Jönköping 50:1 (L1973:2508) inom del av fastigheten Domherren 23 i Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län (pdf 7 Mb) Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 112
2018:20 Medeltida jordbruk i Stigamo. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, RAÄ-nr Barnarp 145:1, inom fastigheten Stigamo 1:31, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Kristina Jansson Barnarp Jönköping 99
2019:49 Planfria järnvägskorsningar. Arkeologisk utredning inför planfria järnvägskorsningar sträckan Furusjö och Äng. Habo, Rogberga, Öggestorp och Barkeryds socknar i Habo, Jönköping och Nässjö kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Habo, Rogberga, Öggestorp och Barkeryd Habo, Jönköping, Nässjö 16
2019:28 Keramikverkstad på öster. Arkeologisk undersökning, schaktningsövervakning, av stadslager, RAÄ-nr Jönköping 50:1, inom fastigheten Domherren 23 i Jönköpings stad och kommun (Pdf 2 Mb) Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 24
2019:17 Arkeologisk utredning inför byggnation av GC-väg mellan Skillingaryd och Tofteryd, Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (Pdf 3 Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Tofteryd Vaggeryd 24
2019:48 Tunnerstad 1:21. Arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastigheten Tunnerstad 1:2, Visingsö socken i Jönköpings kommun (pdf 2 Mb) Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 12
2020:1 Vindkraft i Stora Moshult. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat område för vindkraft inom Stora Moshult 1:3 med flera, Ramkvilla socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län (pdf 3 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Britt-Marie Börjesgård Ramkvilla Vetlanda 27
2019:16 Härdar i Hedenstorp. Arkeologisk undersökning av RAÄ-nr Sandseryd 396, aktivitetsområde med härdar från mellersta järnålder, Sandseryds socken i Jönköpings kommun. (pdf 6 Mb) Arkeologi Lotten Haglund Sandseryd Jönköping 118
2019:29 En grav och fossil åker Arkeologi Jörgen Gustafsson Värnamo Värnamo 64
2019:19 Gravfält vid riksväg 26/47 Arkeologi Jörgen Gustafsson Bankeryd Jönköping 72
2019:39 VA-ledning Hagafors-Hok. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning mellan Hagafors och Hok, Svenarums socken i Vaggeryds kommun (pdf, 2Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Svenarum Vaggeryd 24
2019:42 Västhorja 12:5 mfl. Arkeologisk utredning på fastigheten Västhorja 12:5 mfl, Värnamo socken och kommun (pdf, 4Mb) Arkeologi Lotten Haglund Värnamo Värnamo 32
2019:26 Jönköpings slottsvall Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköpings stad Jönköping 46
2019:14 Ny stadsdel, Skeppsbron Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 22
2019:40 Näring och äring i Stigamo ca 1100-1750. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, RAÄ-nr Barnarp 145:1, Stigamo 1:31, Barnarps socken, Jönköpings kommun (11 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Leif Björkman Barnarp Jönköping 104
2019:44 Svenshult 1:7 m.fl. Arkeologisk utredning inför industribyggnation, Villstad socken (pdf, 3Mb) Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 10
2019:46 Tunnerstad 5:33. Arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastigheten Tunnerstad 5:33, Visingsö socken (pdf, 3Mb) Arkeologi Lotten Haglund Visingsö Jönköping 12
2019:38 Gilberts håla. Arkeologisk utredning inför planerat dammbygge på fastigheten Visingsö Prästgård 1:1 (pdf, 2Mb) Arkeologi Lotten Haglund Visingsö Jönköping 18
2019:20 Gravfältet på Sandudden Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 104
2019:41 Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Rådhusparken, Väster 1:1, fornlämningarna L1973:2944, slott och L1973:2508, stadslager, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2019:06 Posses herrgårdspark Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 79
2018:38 Jönköpings slott Arkeologi Claes Pettersson Jönköping stad Jönköping 254
2005:21 Väg 152 i Bredaryd. Inför ombyggnad av väg 152 Arkeologi Moa Lorentzon Bredaryd Värnamo 6
2005:23 En järnåldersgård i Rogberga. Arkeologisk undersökning inför omläggningen av Rv 31 förbi Rogberga Arkeologi Nicholas Nilsson Rogberga Jönköping 126
2005:18 Röset i Huskvarnaviken. Provgrävning i ett förmodat bronsåldersröse på fyra meters djup i Vättern Arkeologi Mikael Nordström, Johan Rönnby Ljungarum Jönköping 16
2005:26 FU Helgabo-gravfältet. Efterundersökning av skadat gravfält RAÄ 36 Arkeologi Ann-Marie Nordman Mulseryd Jönköping 19
2005:17 Grundmur Villstad kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 205 med anledning av ledningsdragning Arkeologi Ann-Marie Nordman Villstad Gislaved 10
2005:27 Historisk kolning och förhistorisk odling. Inför ny sträckning och ombyggnad av länsväg 604 mellan Anderstorp och Hyltan Arkeologi Moa Lorentzon Anderstorp och Gnosjö Gislaved och Gnosjö 26
2005:16 Gamlarp, område A2. Kartering av fossil åkermark och sökschaktsgrävning inför utbyggnad av industriområde Arkeologi Jan Borg Nässjö Nässjö 11
2005:31 Boplatsspår och rösen. Förundersökning av två ytor inför utvidgning av industriområde Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 17
2005:15 Härd på den blivande lekplatsen. Inför planerad ny lekplats inom del av fastigheten Tenhult 24:47 Arkeologi Rickard Wennerberg Rogberga Jönköping 10
2005:38 En vikingatida gravplats i norra Småland. Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 19, Bogla 1:35 i Rogberga socken och Jönköpings kommun med anledning av ombyggnad av Riksväg 31 förbi Rogberga kyrka Arkeologi Tore Artelius, Anna Kristensson Rogberga Jönköping 361
2005:13 Historiska lämningar i Kråkegård. Utredning inför bostadsbyggande Arkeologi Fredrik Engman Bäckseda Vetlanda 9
2005:39 Kåperyd – ett skadat gravfält. Återställning av fornlämning 28 som skadats genom markberedning Arkeologi Jörgen Gustafsson, Mikael Nordström Månsarp Jönköping 11
2005:12 Boplatslämningar från äldre järnålder. Schaktkontroll i samband med nedläggning av fjärrvärme inom Vättersnäs Arkeologi Jan Borg, Linnéa Kallerskog Ljungarum Jönköping 16
2005:10 Röjningsrösen och kolning i Källarp. Inför planerad utökad bergtäkt på del av Källarp Arkeologi Rickard Wennerberg Barnarp Jönköping 21
2005:40 Röjningsrösen i Södergården. Inför planerad utvidgning av Södergårdens industriområde Arkeologi Anna Kristensson Nässjö Nässjö 11
2005:41 Gravplats en trappa ner. Tolv gravar och en guldgubbe påträffade i Brahekyrkans kor inför byggnation av en brandutrymningstrappa Arkeologi Kristina Jansson Visingsö Jönköping 108
2005:09 Bronsålder och vägar i Gröndalsområdet. Utvidgning av bostadsområdet Gröndal Arkeologi Fredrik Engman Värnamo Värnamo 11
2005:42 I kullens förvar. Inför planerad exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Storegården 1:1 Arkeologi Håkan Hylén Bäckseda Vetlanda 17
2005:08 Bränninge gård. Inför planerad golfbana Arkeologi Jan Borg & Aadel Vestbö-Franzén Habo Habo 21
2005:43 Stolphus i Läsäng. Inför planerad fjärrvärmeledning mellan Torsvik och Eurostop, delen förbi Korsvägelyckan och Läsäng Arkeologi Mikael Nordström, Claes B Pettersson Barnarp Jönköping 19
2005:07 En härd och en härdgrop. Inför nybyggnation av bostadshus inom Österskog 1:16 Arkeologi Jenny Ameziane Kulltorp Gnosjö 14
2005:44 Ett härdområde. Öggestorp 1:22, undersökning av en industritomt Arkeologi Jenny Ameziane Öggestorp Jönköping 20
2005:06 Häreryd 1:1. Undersökning av skadad stenåldersboplats, RAÄ 36 Arkeologi Jörgen Gustafsson Gnosjö Gnosjö 12
2005:47 Ett lyckat villospår. Inför planerad villabebyggelse inom stadsäga 65, Lockebo Arkeologi Susanne Haltiner Nordström, Håkan Hylén Jönköpings stad Jönköping 23
2005:05 Slå ett slag för arkeologin. Inför planerad bostadsbebyggelse och golfbana inom fastigheten Odensjö 7:7 Arkeologi Håkan Hylén Barnarp Jönköping 36
2005:03 Utanför Ryhovs herrgård. Inför ny fjärrvärmeledning genom Ryhovsområdet Arkeologi Jenny Ameziane Ljungarum Jönköping 12
2005:02 Lägesrapport. Naturgas Mellansverige, etapp II. Från Byarum i Vaggeryds kommun till länsgränsen mot Östergötland i Tranås kommun Arkeologi Fredrik Engman Flera Vaggeryd, Jönköping, Aneby och Tranås 52
2006:95 Fossila odlingsspår i Mossbråsa. Arkeologisk utredning, etapp 1 inom del av Mossbråsa 1:2, Ekenässjön, Vetlanda, inför utvidgning av industriområde Arkeologi Rickard Wennerberg Vetlanda Vetlanda 15
2006:94 Tjärdal och röjningsrösen. Arkeologisk förundersökning inför exploatering inom del av fastigheten Karlslund 2:1, Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län Arkeologi Britt Ajneborn Vetlanda Vetlanda 16
2006:90 Barnarp 3:1. Utredning inför planerad nybyggnation i Barnarp Arkeologi Anna Kloo Andersson & Karin Mellbo Barnarp Jönköping 15
2006:89 Vägval Bredestadsdalen. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad nybyggnation av väg 32 mellan Bredestad och Marbäck Arkeologi Ådel V. Franzén Bredestad och Marbäck Aneby 36
2006:87 Intensiv kolning i Källarp. Arkeologisk utredning av förmodad liggmila inför utvidgning av bergtäkt Arkeologi Rickard Wennerberg Barnarp Jönköping 20
2006:81 Vägen om Gislaved. Arkeologisk utredning, etapp 1, av ny vägsträckning för väg 27 förbi Gislaved Arkeologi Ådel V. Franzén Båraryd Gislaved 20
2006:76 Avtryck efter Gudrun. Efterundersökning av stormskadade gravar Arkeologi Jenny Ameziane Visingsö, Hultsjö, Kärda Jönköping 50
2006:75 Gravar under golvet. Arkeologisk förundersökning i samband med fukt och mögelsanering i Barnarps kyrka Arkeologi Kristina Jansson Barnarp Jönköping 15
2005:49 Tre domarringar i Mullsjö. Förundersökning av RAÄ 13 inför byggande av ny GC-väg Arkeologi Jan Borg Nykyrka Mullsjö 16
2006:74 Flera gårdar i Rogberga? Sökschaktsgrävning inför planerad trafikplats vid Åkarp Arkeologi Jan Borg & Nicholas Nilsson Rogberga Jönköping 19
2005:51 Spår av keramikbränning? Analyser från ett härdområde i Öggestorp Arkeologi Jenny Ameziane Öggestorp Jönköping 25
2006:73 Nöbbele 7:2, norra delen Arkeologi Rickard Wennerberg Värnamo Värnamo 17
2005:58 Äldre bebyggelse vid Fagerslätts gård. Inför planerad markexploatering inom Stensholm 1:425 Arkeologi Jenny Ameziane Hakarp Jönköping 12
2006:72 Den hävdade utmarken. Kulturhistorisk förstudie inför bildande av naturreservat inom Östermoskog, Vaggeryds stg 375 m fl Arkeologi Ådel V. Franzén Byarum Vaggeryd 20
2006:71 Hjärtlandas väg. Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnation av väg 761 genom riksintresse för kulturmiljövård, nr 17, Jönköpings län Arkeologi Ådel V. Franzén Hjärtlanda Sävsjö 14
2006:70 Vid Finnveden motel Arkeologi Ådel V. Franzén Tånnö Värnamo 14
2006:67 Nöbbele 7:2, södra delen. Inför planläggning för verksamhetsområde inom del av fastigheten Nöbbele 7:2, Bredasten Arkeologi Rickard Wennerberg Värnamo Värnamo 13
2006:61 Boplats vid Nissan. Väg 611 – ny vägsträckning och bro över Nissan Arkeologi Jenny Ameziane & Agneta Gustafsson Båraryd Båraryd 25
2006:59 Ljungarum 3:2. Förhistoriska boplatslämningar sydost om Sagaholmshögen Arkeologi Carl Johan Sanglert Ljungarum Jönköping 16
2006:58 Nöbbele 7:2 m fl. Odlingslämningar och förhistoriska boplatslägen på Nöbbeles utmarker Arkeologi Carl Johan Sanglert Värnamo Värnamo 16
2006:56 Stolphål i Sunnerby. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområdet till RAÄ 52 samt utredning etapp 2 inför planerade vattenskyddsåtgärder på fastigheten Sunnerby (Gästgivaregården 1:1 Arkeologi Leif Häggström Vrigstad Sävsjö 15
2008:01 Norra Ljunga 41. Undersökning av ett gravfält med domarringar och stensättningar inför utökad täktverksamhet Arkeologi Rickard Wennerberg Norra Ljunga Sävsjö 32
2009:96 Nissafors Bruk. Arkeologisk utredning, etapp 1, med anledning av planerat minikraftverk inom Nissafors Bruk, RAÄ 127, Källeryds socken, Gnosjö kommun Arkeologi Linnéa Kallerskog Källeryd Gnosjö 40
2008:02 På väg genom sju byar. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 med anledning av ombyggnation av väg F1187 Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 20
2006:55 Brunnsgård. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad markexploatering inom fastigheten Brunnsgård 6:2 Arkeologi Leif Häggström Vetlanda Vetlanda 13
2009:94 Triangelspår vid Månsarp. Arkeologisk utredning inför nytt triangelspår vid Månsarp inom fastigheterna Hustomten 1:2, 1:13, Röshult 1:14 och 1:15 m fl, Månsarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Håkan Hylén Månsarp Jönköping 24
2005:62 Läsängshuset. Förundersökning av en boplats med långhus från järnålder inför dragning av fjärrvärmeledning Arkeologi Rickard Wennerberg Barnarp Jönköping 45
2008:03 Mellan Habo och Vättern. Arkeologisk utredning etapp 1, inför detaljplaneprogram för delar av Munkaskog, Sjogarp och Stora Kärr Arkeologi Ådel V. Franzén Habo Habo 28
2006:54 Karlslund-Madhagen. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad markexploatering inom fastigheten Karlslund 2:1, Madhagen Arkeologi Leif Häggström Vetlanda Vetlanda 13
2008:04 Äldre odling och boplatslämningar. Undersökning av röjningsröseområde inför utvidgning av grustäkt inom fastigheten Bottnaryds Prästgård 1:1 Arkeologi Moa Lorentzon, Rickard Wennerberg Bottnaryd Jönköping 23
2008:05 Gravar i Barnarps kyrka. Arkeologisk undersökning i samband med fukt- och mögelsanering i Barnarps kyrka (RAÄ 82) Arkeologi Christina Helander Barnarp Barnarp 54
2009:84 Vindkraft vid Margreteholm. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftspark inom Margreteholm 1:1 m.fl. Nykyrka och Sandhems socknar, Mullsjö kommun, Jönköpings län Arkeologi Ådel V. Franzén Nykyrka, Sandhem Mullsjö 34
2008:06 ”i kyrkan, där stark svamp från söndag till söndag uppväxer”. Inför markingrepp i samband med klimatförbättrande åtgärder i Brahekyrkan Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 63
2006:53 Nässja-Östanå Arkeologi Leif Häggström Vetlanda Vetlanda 10
2008:07 Barngraven på gravfältet. Arkeologisk dokumentation och undersökning av det markberedda gravfältet RAÄ 130, Åkers och Tofteryds socknar, inom fastigheterna Mörkebo 1:2 och Båramo 1:1 Arkeologi Björn Varenius, Rickard Wennerberg Åker, Tofteryd Vaggeryd 25
2009:79 Boplats från äldre järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 105 inom fastigheten Ölmstad 5:28 inför eventuell exploatering för bostadsändamål, Ölmstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Håkan Hylén Ölmstad Jönköping 48
2008:08 Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Arkeologi Anna Ödeén Askeryd Aneby 17
2009:78 Eldar, hus och ugn – brons- och järnålder i Råby. Arkeologisk undersökning av RAÄ 175 inför utbyggnad av industriområde inom fastigheten Råby 1:2, Skärstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Skärstad Jönköping 82
2008:09 Skriperydsgravfältet. Återställning och kartering av det skadade gravfältet RAÄ 111 Arkeologi Björn Varenius, Rickard Wennerberg Rydaholm Värnamo 15
2008:10 Hög, röse eller stensättning? Undersöknig av två romartida stensättningar och en hålväg inför ombyggnation av rv 31 Arkeologi Jan Borg, Susanne Haltiner Nordström Bäckseda Vetlanda 39
2004:02 Biskopsbo 1:20. Utredning inför anläggandet av moräntäkt Arkeologi Jan Borg Vrigstad Sävsjö 11
2008:11 Två tusen år på sin höjd. Inför planerad exploatering för industriändamål inom fastigheterna Råby 1:2 och Råby 1:15 Arkeologi Håkan Hylén Skärstad Jönköping 26
2009:77 Nostorp 4:1. Arkeologisk utredning inför planerad byggnation av frikyrka inom fastigheten Nostorp 4:1, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län Arkeologi Håkan Hylén Adelöv Tranås 18
2008:12 Stensät av RAÄ 155:3 med anledning av avstyckning och bildande avng fastigheterna Stavsjö 1:8 och 1:9tning, rest sten och kantställd häll. Undersökning Arkeologi Tomas Areslätt Malmbäck Nässjö 23
2009:76 Terminalbygge i Båramo. Arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Fåglabäck 2:6, Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Tofteryd Vaggeryd 22
2004:03 Väster om Vidöstern. Utredning inför utbyggnad av VA-nät mellan Helmershus och Östra Hult Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 12
2008:13 Gravkult i Horshaga. Stensättning med tretton omgivande härdar. Undersökning av RAÄ 24 med anledning av grustäktsexploatering inom fastigheten Horshaga 1:3 Arkeologi Tomas Areslätt Forserum Nässjö 27
2004:07 Ramkvilla. I samband med byggande av golfbana, bensinstation och ny cykel- och gångväg Arkeologi Fredrik Engman Ramkvilla Vetlanda 18
2008:17 1000 år av kolning i Nifsarp. Arkeologisk undersökning av kolningsgropar, liggmila och kolbottnar inför anläggande av ny trafikövningsplats inom fastigheten Nifsarp 1:12 Arkeologi Rickard Wennerberg Höreda Eksjö 56
2009:74 Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning. Mellan lv 151 och Nydalavägen. Inför vägbyggnation förbi RAÄ 430, 431 och 441 Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 12
2008:18 Boplats med utsikt. Inför planerad byggnation på fastigheten Gränna 8:4, RAÄ 339 Arkeologi Anna Ödéen Gränna Jönköping 24
2004:09 Lägesrapport inom projektet Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Arkeologi Fredrik Engman Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo 21
2008:23 Järn, slagg och snö vid fornlämning 186. Undersökning av fornlämning 186, järnframställningsplats, inför byggnation inom Hedenstorp 1:3 m.fl Arkeologi Moa Lorentzon Sandseryd Jönköping 94
2004:13 Gasprojekt Mellansverige etapp II. Från Byarum i Vaggeryds kommun till länsgränsen mot Östergötland Arkeologi Jan Borg, Fredrik Engman Aneby, Jönköping, Nässjö, Tranås och Vaggeryd 36
2009:69 Stenålder och medeltid vid bron över Årån. Slutrapport över arkeologisk undersökning av nyupptäckt fornlämning inom Ed 1:33, Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län Arkeologi Ann-Marie Nordman Voxtorp Värnamo 26
2004:19 Spår av vikingatida högar vid Lannakrysset. Överplöjd del av gravfältet RAÄ2. Arkeologi Jenny Ameziane Bredaryd Värnamo 25
2008:24 På jakt efter en medeltida trädgård Arkeologi Ann-Marie Nordman Nydala Värnamo 92
2009:66 Barnarps kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inför bergvärme och eldragning inom Barnarps kyrkogård, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Ingvar Röjder Barnarp Jönköping 6
2008:26 I utkanten av en boplats. Arkeologisk förundersökning inom Sunnerby Gästgivaregården 1:1 Arkeologi Christina Helander Vrigstad Sävsjö 24
2004:21 Minnet av ett landskap. Ark. utredning inför planerad bebyggelse inom delar av fastigheterna Hisingstorp 1:1 och 2:1 Arkeologi Håkan Hylén Ljungarum Jönköping 26
2006:52 Kv Snickaren. Arkeologisk förundersökning med anledning av industrietablering Arkeologi Ann-Marie Nordman Gränna Jönköping 15
2008:27 Kvarteret Graniten. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Graniten nr 8, 10 och 15. Sofia Församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi Susanne Nilsson, Linnéa Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 15
2004:22 Sand Golf Club. Utredning inför anläggande av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 Arkeologi Jan Borg Bankeryd Jönköping 10
2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Arkeologi Ingvar Röjder Flera Flera 34
2008:30 För folk och fä. Om tre järnåldersgårdar i nordöstra Småland. Arkeologisk undersökning inom RAÄ 104 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 Arkeologi Håkan Hylén Ölmstad Jönköping 145
2004:30 Tvärs genom utmarkerna Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Arkeologi Fredrik Engman Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo 58
2006:25 Segerstad-Torsvik. Inför byggnation av naturgasledning Arkeologi Jörgen Gustafsson Reftele, Bredaryd & Kulltorp Gislaved, Värnamo & Gnosjö 19
2008:31 Kvarteret Gripen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Gripen nr 4 och 6. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi Susanne Nilsson, Linnéa Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 10
2004:32 Röjningsrösen i Nydala. Inför byggnation på fastigheten Norrby 3:1 Arkeologi Anna Kristensson Vetlanda Vetlanda 10
2009:63 Boplats och kolning i Tahe. Arkeologisk förundersökning av boplatsen RAÄ 214, samt kompletterande utredning inom Tahe 1:4, Månsarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Anna Ödeén Månsarp Jönköping 36
2008:32 Kvarteret Jeriko. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Jeriko. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi Susanne Nilsson (red) Jönköpings stad Jönköping 17
2004:35 På Vätterns botten intet nytt. Utredning inför nedläggande av köldbärarledning över Högagärdet och ut i Vättern Arkeologi Jan Borg & Anders Gutehall Ljungarum Jönköping 22
2006:23 I Förfluten tid. Tidigneolitiska spår av mänskliga aktiviteter och rester av en äldre järnåldersboplats i Hisingstorp Arkeologi Jenny Ameziane Ljungarum Jönköping 55
2009:62 En järnframställningsplats från romersk järnålder. Slutrapport över arkeologisk undersökning inom fastigheten Furuby 1:1 av en skadad blästbrukslämning, RAÄ 333, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Höreda Eksjö 30
2008:33 Boplatsspår i Hakarp. Inför planerad villabebyggelse inom del av fastigheten Hakarp-Fagerslätt 1:251 Arkeologi Leif Häggström Hakarp Jönköping 18
2004:36 Knutpunkt Bredestad. Undersökningar av järnåldershärdar och ett vikingatida hus, fornlämningarna 76 och 78 Arkeologi Kristina Jansson, Anna Kristensson Bredestad Aneby 111
2008:34 Inventeringsrapport: Skog & Historia i Jönköpings län. Lägesrapport för åren 2004–2007, efter avslutandet av Gröna jobb Arkeologi Fredrik Engman, Moa Lorentzon, Rickard Wennerberg Almesåkra, Alseda, m fl Aneby, Eksjö, m fl 70
2004:37 Nya tomter på förhistorisk boplats. Inför planerad nybyggnation av bostadshus inom Österskog 1:16 m.fl. fastigheter Arkeologi Jenny Ameziane Kulltorp Gnosjö 14
2009:61 Kvarteret Bikten. Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 16
2008:39 Håll i hatten. Vindkraft på höglandets hjässa. Kulturhistorisk förstudie, del 1, inför planerad vindkraftspark vid Klappa Arkeologi Ådel V. Franzén Almesåkra, Bringetofta, Malmbäck Nässjö 21
2004:39 Bronsåldersplats vid Stigbyskolan. Arkeologisk förundersökning på fornlämning 149 inför byggnation inom fastigheten Stigby 6:1 Arkeologi Anna Kristensson Visingsö Jönköping 12
2009:59 Skogseryds vindkraftspark. Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Forserums och Malmbäcks socknar i Nässjö kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane, Ådel V. Franzén, Anette Lindgren Forserums, Malmbäck Nässjö 57
2008:44 Vem kolade i Norrby? Arkeologisk förundersökning av fyra kolningsgropar, inför planerad byggnation inom del av fastigheten Norrby 3:1 Arkeologi Britt Ajneborn Vetlanda Vetlanda 20
2008:45 Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Arkeologisk förundersökning i samband med schaktning för dränering och ledningsdragning runt Lannaskede gamla kyrka Arkeologi Britt Ajneborn, Anna Kloo Andersson Lannaskede Vetlanda 18
2009:56 Skelett på Kalmar slott. Osteologisk analys av benmaterial från yttre borggården på Kalmar slott RAÄ 54, Kalmar stad och kommun, Kalmar län Arkeologi Anna Kloo Andersson Kalmar stad Kalmar 26
2008:46 Där flygålder möter forntid. Arkeologisk undersökning av RAÄ 20 och RAÄ 205 i Sandseryds socken, i samband med projektering för Axamo flygplats Arkeologi Björn Varenius, Britt Ajneborn Sandseryd Jönköping 67
2004:41 Fördjupad kulturhistorisk förstudie. Väg 127, Vetlanda – Målilla, delen genom Repperda Arkeologi Fredrik Engman Alseda Vetlanda 14
2004:49 Odling i Illharjens skugga. Undersökning av fossil åkermark och röjningsrösen för ny vägsträckning av riksväg 31 förbi Bäckseda samt cykelväg inom fastigheten Storegården 1:22 Arkeologi Berith Enbäck, Fredrik Engman Bäckseda Vetlanda 13
2009:55 Drumstorp 6:1. Arkeologisk utredning inför industrietablering, Säby socken i Tranås kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Säby Tranås 20
2008:51 Kvarteret Bofinken. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Bofinken, Kristine församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi Susanne Nilsson (red) Jönköpings stad Jönköping 67
2004:53 Väster om Västhorja. Inför upprättande av detaljplan för nya bostäder Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 11
2008:52 Ett vikingatida höggravfält i Värnamo. Inför byggnation inom Hornaryd 2:6, RAÄ 64 Arkeologi Christina Helander Värnamo Värnamo 39
2006:20 Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar Arkeologi Ingvar Röjder & Carl Johan Sanglert 56 socknar 11 kommuner 70
2004:55 Boplatslämningar från äldre järnåldern. Inför byggandet av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 Arkeologi Jan Borg Bankeryd Jönköping 13
2008:53 Norr och nordväst om Nässjö stad. Kulturhistorisk förstudie över områdena norr och nordväst om Nässjö stad Arkeologi Rickard Wennerberg, Anette Lindgren, Ådel V. Franzén Nässjö, Barkeryd, Norra Solberga Nässjö 29
2004:56 Alehög. Hus och härdar från romersk järnålder. Fornlämning 152 Arkeologi Mikael Nordström Norra Ljunga Sävsjö 40
2009:54 Gravar på Östra kyrkogården. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Östra kyrkogården inför fjärrvärmedragning, Kristina församling, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 12
2008:55 Kvarteret Gripen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Gripen nr 1, 2, 4 och 6, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi S Nilsson, L Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 32
2006:12 Odling och landskapsförändring. Förundersökning för ny sträckning av länsväg 834 mellan Bodafors och Grimstorp Arkeologi Fredrik Engman Norra Sandsjö Nässjö 19
2004:58 Väster och öster om Nissan. Ny vattenledning och vattentäkt mellan Gislaved och Hestra Arkeologi Fredrik Engman, Aadel Vestbö- Franzén Båraryd och Källeryd Gislaved och Gnosjö 20
2009:53 Milletorp och Herrstenstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför vindkraftsetablering inom fastigheterna Milletorp 1:9 och Herrstenstorp 1:11, Korsberga socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Korsberga Vetlanda 18
2008:65 Schakt genom Norra Ljunga kyrkby. Nedläggning av telekabel genom riksintresset Norra Ljunga kyrkby och invid RAÄ 50, RAÄ 58 och RAÄ 59 Arkeologi Christina Helander Norra Ljunga Sävsjö 9
2006:11 ”En god hapn för Båther och Skuter”. Jönköpings äldre hamnlägen Arkeologi Claes Pettersson Ljungarum Jönköping 22
2004:59 Röjningsrösen i Karlslund. Kartering och undersökning av fossil åkermark inför anläggandet av bullervall Arkeologi Jan Borg Vetlanda Vetlanda 11
2008:67 Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 1–2, väster om Fredriksdal Arkeologi Rickard Wennerberg Almesåkra, Malmbäck Nässjö 19
2009:52 Bäckaby bytomt. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 51 inför anläggande av ny parkeringsplats, Bäckaby socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län Arkeologi Rickard Wennerberg Bäckaby Vetlanda 8
2008:68 Där växer ett vårdträd. Arkeologisk utredning inför planerad ny vägbyggnation Arkeologi Britt Ajneborn Forserum Nässjö 13
2004:66 Södra vägen. Inför den nya vägsträckningen Arkeologi Jenny Ameziane Nässjö Nässjö 12
2009:51 Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Arkeologi Moa Lorentzon Båraryd Gislaved 14
2008:69 På besök i fårhagen. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerat detaljplaneprogram inom del av fastigheten Fåglabäck 2:1 Arkeologi Britt Ajneborn Tofteryd Vaggeryd 11
2006:02 Byn vid Odens sjö. Inför planerat anläggande av bostadsområde och golfbana Arkeologi Jan Borg & Claes B Pettersson Barnarp Jönköping 39
2003:01 Boplatslämning i Ramkvilla. Arkeologisk förundersökning och utredning inför planerad vattenledning inom fastigheten Nygård 1:4 Arkeologi Marcus Eriksson Ramkvilla Vetlanda 11
2008:70 Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka. Nedläggning av vatten- och avloppsledningar till Järsnäs kyrka, RAÄ 129 Arkeologi Christina Helander Järsnäs Jönköping 12
2009:50 Vretaholm 6:2 och Uppgränna 7:6. Arkeologisk utredning inför etablering av vindkraftverk, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Gränna Jönköping 18
2008:73 Klämmestorps ridskola. Inför anläggandet av nya ridbanor Arkeologi Britt Ajneborn Järstorp Jönköping 10
2003:02 Fornlämningar i Nordbäcksområdet. Utredning inför etablering av ny industrimark öster om Gnosjö Arkeologi Lisa Skanser Gnosjö Gnosjö 13
2009:49 Boplatsen på höjden. Arkeologisk för- och slutundersökning av järnålders-boplatsen RAÄ 229 inför planerad husbyggnation inom fastigheten Ljungarum 3:2 Arkeologi Britt Ajneborn Ljungarum Jönköping 48
2008:74 Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 3–5, delen Falla-Gådeberg – Hylte Arkeologi Rickard Wennerberg Bringetofta, Malmbäck Nässjö 23
2003:13 Röjningsrösen, gravhög och boplatslämning på Vitarörs industriområde. Sökschaktning vid gravhögen RAÄ 31, boplatsläge A-D och sentida fossil åkermark Arkeologi Niklas Ytterberg Värnamo Värnamo 41
2008:78 Lundströms plats. Arkeologisk undersökning inom område med medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, Lundströms plats, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi Björn Varenius Jönköpings stad Jönköping 117
2003:14 Kulturhistorisk förstudie. Torsvik – Eurostop. Inför planerad fjärrvärmekulvert Arkeologi Lisa Skanser Barnarp och Ljungarum Jönköping 12
2009:48 Barnarps-Kråkebo 1:6 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför industriexploatering öster om Torsvik Arkeologi Fredrik Engman, Rickard Wennerberg Barnarp Jönköping 22
2008:79 Försvunnen stenåldersboplats i Reftele. Förundersökning av RAÄ 97 i Ölmestad Arkeologi Jeanette Gustavsson Reftele Gislaved 17
2003:25 Järnframställningsplats i Källarp. Ark. slutundersökn. av fossil åkermark, röjningsrösen och järnframställningsugn i samband med utvidgning av bergtäkt och matjordsupplag Arkeologi Marcus Eriksson Barnarp Jönköping 31
2008:81 Öbors boplats. Med anledning av planerad husbyggnation inom fastigheten Näs 6:3 Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 34
2003:26 Samset. Inför planerad bostadsbyggnation Arkeologi Ann-Marie Nordman, Pär Connelid Ljungarum Jönköping 21
2009:47 Köpmansgatan i Laholm. Osteologisk analys av skelett från Köpmansgatan, RAÄ 19, i Laholm Arkeologi Anna Kloo Andersson Laholm Laholm 20
2008:82 Vindkraft på höglandets hjässa, del II. Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden Arkeologi Ådel V. Franzén Almesåkra, Bringetofta Nässjö 12
2003:27 Gamla och inte fullt så gamla saker i Gamlarp. Områden med fossil åkermark undersökta i Gamlarps industriområde Arkeologi Niklas Ytterberg Nässjö Nässjö 34
2008:86 I kolarnas spår. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat nytt industriområde Arkeologi Britt Ajneborn Barnarp Jönköping 15
2009:46 Öjaby 169. Osteologisk analys av benmaterial från RAÄ 169 Arkeologi Anna Kloo Andersson Öjaby Växjö 28
2003:32 Järnåldersgården i Ekparken. Ark. för- och slutundersökn. av en boplats inför husbyggnation inom fastigheten Rosenlund 2:1 Arkeologi Lisa Skanser Ljungarum Jönköping 73
2008:89 Skolgatan och Västgötagatan. Arkeologisk schaktkontroll inom område för medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, RAÄ 50, Jönköpings stad Arkeologi Susanne Nilsson Jönköpings stad Jönköping 13
2003:35 Härdar i utförsbacke. Inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Arkeologi Kristina Jansson Gränna Jönköping 10
2009:45 Skrea kittel. Osteologisk analys av benmaterial från kittel i Skrea, RAÄ 29 Arkeologi Anna Kloo Andersson Skrea Falkenberg 30
2008:91 Härdar i Huskvarna. Inför exploatering av industritomt inom RAÄ 100 Arkeologi Christina Helander Hakarp Jönköping 18
2003:36 Riksväg 31. Inför planerad ny sträckning mellan Åkarp och Ryhov Arkeologi Fredrik Engman Rogberga och Ljungarum Jönköping 16
2008:92 Fossila odlingsspår i Topperyd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftsetablering inom fastigheten Topperyd 2:1 Arkeologi Rickard Wennerberg Forserum Nässjö 17
2009:44 Munksjöleden. Arkeologisk undersökning inför byggande av ny genomfartsled inom södra och östra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 Arkeologi Jan-Gunnar Lindgren, Tomas Areslätt, Rickard Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 30
2008:93 Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård. Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Arkeologi Christina Helander Södra Hestra Gislaved 11
2009:43 Bränninges stenrör. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 329, 333, 403, 404 och 406, fossil åkermark, inom del av fastigheterna Bränninge 1:2 och 3:20 Arkeologi Anna Ödéen Habo Habo 52
2008:94 Kring Eksjö stad. Landskap och bebyggelse ur ett långtidsperspektiv. Kulturhistorisk förstudie Arkeologi Jenny Ameziane Eksjö, Höreda Eksjö 39
2008:95 Ölmstad 5:28. Utredning med anledning av Jönköpings kommuns planerade förvärv av fastigheten Ölmstad 5:28 inför exploatering för bostadsändamål Arkeologi Håkan Hylén Ölmstad Jönköping 21
2003:43 En härd vid Kråkegård. Ark. utredning inför planerad installation av vattenledning vid fastigheten Kråkegård 1:9 Arkeologi Håkan Hylén Bäckseda Vetlanda 16
2009:41 Tyska madens gröna rum. Specialstudier till den arkeologiska undersökning i kv Diplomaten, RAÄ 50, Jönköpings stad Arkeologi Jens Heimdahl, Ådel Vestbö Franzén Jönköpings stad Jönköping 87
2008:96 Höreda medeltida kyrka. Inför byggnation av ny samlingslokal samt schaktning för vatten- och avloppsledningar Arkeologi Anna Ödeén Höreda Eksjö 34
2003:47 Kulturhistorisk förstudie. Gasprojekt Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Arkeologi Fredrik Engman Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo 35
2008:97 Krukmakarna Banck. Inför byggnation inom kvarteret Dromedaren 1 och 2 RAÄ 50, Jönköpings stad, Kristine församling Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 45
2003:50 Kulturhistorisk förstudie. Alseda – Järnforsen. Inför ombyggnation av väg 127 Arkeologi Jan Borg, Nicholas Nilsson Alseda, Skirö, Ökna och Järeda Vetlanda och Hultsfred 24
2009:40 Den centrala periferin. Kv Diplomaten, faktori- och hantverksgårdar i Jönköping 1620–1790, RAÄ 50, Jönköpings stad Arkeologi Ann-Marie Nordman, Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 233
2003:53 Mitt i krysset. Inför byggandet av trafikplats och breddning av riksväg 32 i Bredestad Arkeologi Jan Borg, Fredrik Engman Bredestad och Flisby Aneby och Nässjö 13
2003:54 I jakten på en boplats. Inför planerad bostadsbebyggelse inom delar av fastigheterna Stensholm 1:425 och Hakarp 1:123 Arkeologi Håkan Hylén Hakarp Jönköping 44
2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings län Arkeologi Jenny Ameziane Flera Flera 28
2007:01 Härdar i Taberg. Inför villabyggnation på Tahe 1:4 Arkeologi Anna Kloo Andersson Månsarp Jönköping 14
2003:62 Jära 2:6. Inför planerad byggnation av motocrossbana Arkeologi Rickard Wennerberg Mulseryd Jönköping 14
2007:05 Genom utmarkerna i Vetlandatrakten. Ny sträckning av väg 127 mellan Sjunnen och Alseda Arkeologi Fredrik Engman Vetlanda, Alseda Vetlanda 27
2009:36 Röjningsrösen vid Vidöstern. Arkeologisk förundersökning av, RAÄ 142 inför villabyggnation på Tånnö 1:2, 1:7 och 1:8 Arkeologi Anna Kloo Andersson Tånnö Värnamo 27
2007:06 Fjärrkyla i gatan. Inför fjärrvärmeledning inom fornlämning 50, Slottsgatan, Södra Strandgatan och Munksjöleden, Jönköpings stad Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 25
2003:63 Sökschaktsgrävning och kartering. I samband med ny sträckning av väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan Arkeologi Fredrik Engman Anderstorp och Gnosjö Gislaved och Gnosjö 15
2007:07 Härdar i kvarteret Positronen. Delundersökt boplatskomplex lämnar väg för nybyggnation Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Hakarp Jönköping 30
2009:35 Kvarteret Göta. Arkeologisk undersökning inför uppförande av statliga verksbyggnader inom södra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 Arkeologi Jan-Gunnar Lindgren, Rickard Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 52
2003:65 Kulturlandskap från äldre järnålder i Öggestorp. Inför anläggandet av ny trafikplats i samband med omläggningen av riksväg 31 förbi Öggestorp Arkeologi Leif Häggström, Anna Kristensson, Nicholas Nilsson Öggestorp Jönköping 148
2007:08 I hjärtat av en bygd. Inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 Arkeologi Håkan Hylén Ölmstad Jönköping 70
2003:67 Kulturhistorisk förstudie. Vetlanda tätort. Inför fördjupad översiktsplan Arkeologi Mikael Nordström Vetlanda Vetlanda 17
2009:34 Kvarteren Gåvan och Gångaren. Arkeologisk undersökning inför byggnation av nytt polishus inom södra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 Arkeologi Jens Bekmose, Rickard Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 40
2007:20 Gravar i Bäckseda. Undersökning av två stensättningar inför utvidgning av bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 Arkeologi Jan Borg, Christina Helander Bäckseda Vetlanda 35
2009:30 Husen i Rökinge. Arkeologisk undersökning inför planerad husbyggnation på fastigheterna Rökinge 15:17–18 och inom RAÄ 156 Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 68
2007:21 Ölmstad i blickfånget. Inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 Arkeologi Håkan Hylén Ölmstad Jönköping 62
2002:11 Utredning inför planerad exploatering på Flahult 21:1 m fl Arkeologi Leif Häggström Barnarp, Sandseryd Jönköping 13
2007:22 Södergårdens stenrör. Inför planerad utvidgning av Södergårdens industriområde Arkeologi Anna Ödeén Nässjö Nässjö 23
2009:23 Odling i Svedbrandshult. Inför planerad bergtäkt inom RAÄ 189 Arkeologi Jenny Ameziane Mulseryd Jönköping 37
2007:24 Rösebotten kring ett mittblock. Undersökning av RAÄ 22, Bredestads socken, men anledning av utvidgning av befintlig industri inom fastigheten Aneby 1:249 Arkeologi Tomas Areslätt Bredestad Aneby 17
2002:14 Undersökning av fossil åkermark och gravar Arkeologi Leif Häggström Bäckseda Vetlanda 46
2007:25 Boplats och kollektivtrafik. Undersökning av boplats inför anläggandet av en bussvändplats på fornlämning 154 i Öggestorp Arkeologi Leif Häggström Öggestorp Jönköping 10
2009:20 Kvarteret Dovhjorten. Inför nybyggnation inom RAÄ 50, stadsdelen Öster, Jönköpings stad Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 57
2002:56 Husgrund och gravar på Horda Ploagård Arkeologi Mikael Nordström Rydaholm Värnamo 12
2007:26 Kabeldragning vid röse. Nedläggning av markburen elkabel invid fornlämning 8 på fastigheten Mellby 1:27 Arkeologi Påvel Nicklasson Mellby Eksjö 6
2009:17 Vrigstads gamla kyrka. Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka Arkeologi Anna Kloo Andersson Vrigstad Sävsjö 26
2007:34 Nifsarp 1:12. Arkeologisk utredning inför planerad trafikövningsplats Arkeologi Rickard Wennerberg Höreda Eksjö 18
2002:57 En vikingatida skelettgrav Arkeologi Mikael Nordström Rydaholm Värnamo 12
2007:35 Stockaryd 3:77 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1, av område för planerad omlastningsterminal Arkeologi Ådel V. Franzén Stockaryd Stockaryd 11
2009:15 Mer vindkraft i Topperyd. Inför planerad vindkraftsetablering Arkeologi Rickard Wennerberg Barkeryd, Forserum, Malmbäck Nässjö 20
2002:61 Arkeologiska undersökningar i Öggestorp med anledning av planerad omläggning av riksväg 31 (En del av rapporten kan du ladda ner i pdf-format.) Arkeologi Leif Häggström Öggestorp Jönköping 81
2007:36 Torp och treudd i Fylleryd. Arkeologisk utredning, etapp1 av planerat område för moräntäkt inom fastigheten Fylleryd 1:8 Arkeologi Ådel V. Franzén Torskinge Värnamo 14
2009:14 Vindkraft i Hallhult och Tapplarp. Inför planerad vindkraftsetablering Arkeologi Rickard Wennerberg Barkeryd Nässjö 21
2002:63 I utkanten av ett röjningsröseområde. Fossil åkermarksundersökning inom RAÄ 52, Flishult 1:3 Arkeologi Niklas Ytterberg Näsby Vetlanda 53
2007:40 Söder om Jära bytomt. Sökschaktsgrävning inför planerad byggnation av bostäder Arkeologi Jan Borg Ljungarum Jönköping 9
2009:11 Härdar i Öggestorp. Inför planerad industribyggnation invid gravfält RAÄ 27, 28, 29 m.fl. Arkeologi Jörgen Gustafsson Öggestorp Jönköping 10
2007:51 Hedenstorp, söder om RV 40. Inför planerad exploatering inom del av Hedenstorp Arkeologi Moa Lorentzon Sandseryd Jönköping 20
2009:09 Skogsbruk och stenålder längs Nissan. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared Arkeologi Jörgen Gustafsson Båraryd Gislaved 17
2009:08 Röjningsrösen och kolbottnar. Inför planerad vindkraftsetablering väster om Fredriksdal Arkeologi Rickard Wennerberg Almesåkra, Malmbäck Nässjö 28
2009:06 En vapengrav i Odensjö. Förundersökning av gravfält från äldre järnålder samt avgränsning av bytomt inför byggande av bostadsområde Arkeologi Jan Borg Barnarp Jönköping 50
2009:05 Industri i Hedenstorp. Eldstäder på rad och en järnframställningsplats Arkeologi Jenny Ameziane Sandseryd Jönköping 46
2007:55 Rena forntiden i Folkparken. Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning inför skolbyggnation inom del av Folkparken 1 Arkeologi Anna Ödeén Vetlanda Vetlanda 15
2009:03 Kvarteret Valplatsen 4. Undersökning av boplatslämningar från äldre järnålder, inom RAÄ 97 Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Hakarp Jönköping 16
2007:57 Rätt i vindens riktning! Fossila odlingslämningar, RAÄ 52, vid en expanderande soptipp Arkeologi Carl-Johan Sanglert, Fredrik Engman Näsby Vetlanda 46
2007:59 Fåglabäck. Inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Fåglabäck 2:4 Arkeologi Håkan Hylén Åker Vaggeryd 21
2007:64 På gränsen vid Rya och Gransbo. Arkeologisk utredning inför planerad täktverksamhet vid gränsen mot Östergötland inom fastigheterna Rya 1:1 och Gransbo 1:1 Arkeologi Rickard Wennerberg Säby Tranås 16
2010:82 Kv Globen 5 och 6. Arkeologisk förundersökning med anledning av markarbeten inom RAÄ nr 50 (pdf, 740 KB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 4
2010:81 Gustav Vasas rundtorn och Bastion Gustavus. Georadarundersökning inom slottsområdets sydvästra del, RAÄ 137, Jönköpings stad (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköping Jönköping 28
2010:79 Västhorja Mellangård fornlämning 15 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:78 Nydala kyrkogård schaktkontroll inom fornlämning 17 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Nydala Värnamo 8
2010:77 Brahegatan, Gränna schaktkontroll inom fornlämning 79 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Gränna Jönköping 8
2010:75 Lv 561 Sörsjö fornlämning 33, 60, 66 och 166 (pdf, 802 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:74 Gröndal, del av stg 2222 fornlämning 359 och 360 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:73 Gröndal-Västhorja fornlämning 363 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:72 Kv Vårdaren 6 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:71 Slottsgatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 921 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:70 Nygatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:69 Hamnparken/Rådhusparken fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:68 Hamnparken/Parkgatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:67 Kv Graniten fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 10
2010:66 Kv Almen 6 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 787 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:65 Kv Citadellet 7, stg 96 och 98 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 12
2010:64 Kv Citadellet 3-6, stg 101- 102 samt 578 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 10
2010:63 Kv Abisko 2, 9 och 15 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:62 Kv Abisko samt Bredgränd fornlämning 50, [Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 10
2010:61 Kv Aborren 2 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 900 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 12
2010:59 Krutdurken 1:1, Huskvarna (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Hakarp Jönköping 8
2010:49 Stenfundament till Eksjö kyrktorn (pdf, 422 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Eksjö Eksjö 8
2010:48 Boplatsspår från brons- och järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 209 inom fastigheten Ekhagen 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Ljungarums Jönköping 20
2010:42 Vindkraft i Vallerstad En landskapshistorisk studie samt arkeologisk etapp 1-utredning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel Franzén Kärda Värnamo 32
2010:40 Härd, härd men inget hus (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Hakarp Jönköping 48
2010:36 Kvarteret Agnet 1. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom fornlämning RAÄ 50 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 16
2010:35 Domarringsgravfält och fossil åker i Stigamo.RAÄ 33 och 146 inför byggnation av industriområde inom fastigheten Stigamo 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 4
2010:32 Lurakulle georadarundersökning av RAÄ 119 inom Torpa 1:2, Jönköping stad (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Lars Winroth och Mikael Nordström Jönköping 16
2010:31 Döden i Torsvik Tre järnåldersgravfält i södra Vätterbygden berättar om gravritualer, sydportar och brännoffer (pdf, 27 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson, Mikael Nordström Barnarp Jönköping 500
2010:30 Breddning av väg 761 genom Hjärtlanda Arkeologisk utredning inom fastigheterna Hjärtnäs 1:1 och Hjärtlanda 2:9, 6:1 samt 4:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Hjärtlanda Sävsjö 22
2010:27 Den inhägnade utmarken Kulturhistorisk förstudie inom planerad vindkraftspark på Lyckås, Drättinge och Jordstorps ägor m.fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Skärstad och Svarttorp Jönköping 34
2010:26 Sökschaktsgrävning inom Tunnerstad 17:13. Inför husbyggnation (pdf, 588 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Visingsö Jönköping 6
2010:25 Jönköpings slott, den östra muren. Arkeologisk förundersökning samt särskild undersökning inom RAÄ 137, slottsområdet, inför omdaning av Magnus Ladulås plats, kv. Gullvivan, intill Munksjön (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2010:22 Kolning på Axamo kolningsgrop, RAÄ 374, inom område för RAÄ 20 och 205, vid Jönköpings flygplats (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Sandseryd Jönköping 20
2010:21 Skallarp 1:3 m.fl etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Björkö och Näsby Vetlanda 22
2010:19 Norra Kärr etapp 1 inför vindkraftetablering inom fastigheten Norra Kärr 1:2 m.fl. (pdf, 19 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Gränna Jönköping 30
2010:18 Vindkraftverk i Norra Sandsjö Inför vindkraftsetablering inom fastigheten Hägganäs 1:13 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Norra Sandsjö Nässjö 22
2010:17 Hallhult södra. Del av ett skadat röjningsröseområde efter byggnation av vindkraftverk inom fastigheten Hallhult 1:6 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barkeryd Nässjö 10
2010:16 Vindkraft vid Falla, Klappa och Klev Arkeologisk utredning, etapp 1, inför etablering av vindkraftspark inom Almesåkra, Bringetofta och Malmbäck socknar (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V franzén Malmbäck Nässjö 36
2010:15 Björka 1:3 m.fl. – etapp 1 inför planerad utökad täktverksamhet (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Hjälmseryd Sävsjö 10
2010:13 Vad döljs i vallgraven? Georadarundersökning 2010 inom slottsområdets sydöstra del, RAÄ137, Jönköpings stad (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 22
2010:12 Ekot av ett slott. Georadarundersökning inom Västra kajen, RAÄ nr 137, slottsområdet, Jönköping stad i Jönköpings kommun (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 19
2010:10 Lunnestorp 1:3. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering inom fastigheten Lunnestorp 1:3, Barkeryds socken i Nässjö kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barkeryd Nässjö 21
2010:09 Gudrun och Per en stormig historia Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län etapp 5–7 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jenny Ameziane, Jan Borg, Anders Kraft, Anna Gustavsson, Ingvar Röjder, Mats Sandin 278
2010:07 Härdar, hyddor och ett hus. Rapport över två arkeologiska undersökningar av förhistoriska boplatslämningar, RAÄ 98, inom kv Elektronen (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg, Håkan Hylén Hakarp Jönköping 170
2010:04 Basdokumentation över arkeologisk undersökning av RAÄ 171 & 172 inför byggnation av trafikplats vid Åkar (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Rogberga Jönköping 92
2010:03 Grunden till en träkyrka? Arkeologisk förundersökning runt Bredestads kyrka inför dräneringsgrävning, Bredestads socken i Aneby kommun (pdf, 6 MB, nytt fönster)> Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Bredestad Aneby 12
2010:01 Nässjö golfbana. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark inför anläggandet av golfbana inom fastigheten Nässjöbyn 5:1 och 6:1, Nässjö socken och kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Nässjö Nässjö 25
2011:84 Vindkraft i Lida. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Burseryd Gislaved 8
2011:83 Vindkraft Magreteholm. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark inom Margreteholm 1:1 mfl (pdf, 904 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Nykyrka, Sandhem Mullsjö 34
2011:82 Vindkraft Solslätt. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark, inom rubricerade fastigheter (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Nydala, Hjälmseryd Sävsjö, Värnamo 14
2011:81 Visingsö hamn. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning av väg 1001 och ny anslutning till hamnen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman, Ådel Vestbö-Franzén Robin Gullbrandsson Anna Ödéen Visingsö Jönköping 32
2011:80 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av VAledning (pdf, 965 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 10
2011:79 RV40, GC-väg delen Olsbovägen – banvallen. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför vägbyggnation inom fastigheten Knutshult 1:7 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Mulseryd Jönköping 10
2011:78 Samset 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Ljungarum Jönköping 8
2011:77 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Höreda Eksjö 4
2011:76 Väg 27 Mossle-Nöbbele. Arkeologisk utredning etapp 2 inför utbyggnad av befintlig väg 27 (pdf, 677 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 6
2011:75 Nygård 2:1 mfl Arkeologisk utredning inför industrietabl inom fastighet Nygård 2:1 mfl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 28
2011:74 Åker 1:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planläggning av nytt bostadsområde, Mastbacken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Nässjö Nässjö 14
2011:73 Flugeby 3:1 och 11:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnation av befintlig väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Vetlanda Vetlanda 4
2011:72 Kvarnarp 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny detaljplan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Höreda Eksjö 4
2011:71 Gunnarsbo 1:3 (5). Arkeologisk utredning inför planerad handelsetablering inom fastigheten Gunnarstorp 1:3 (5) (pdf, 776 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Nykyrka Mullsjö 6
2011:70 Ny sträckning av väg 761. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför ny dragning av väg 761, sträckan Gamla Hjälmseryd – Stockaryd (pdf, 752 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Hjälmseryd och Stockaryd Sävsjö 22
2011:69 Gränna torg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 179:1 inför förbättringsåtgärder inom Gränna torg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Gränna Jönköping 4
2011:68 Singelsö 1:25. Arkeologisk utredning inför byggnation av väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Båraryd Gislaved 4
2011:66 Blästplats. Arkeologisk undersökning av järnframställningsplats vid Jönköpings flygplats, RAÄ 235:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Sandseryd Jönköping 20
2011:65 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds socken i Gislaveds kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Norra Hestra och Öreryd Gislaved 10
2011:64 Kajkant vid Lantmätargränd. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning inom Södra Strandgatan/Lantmätargränd (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping Jönköping 8
2011:63 GC-väg intill del av länsväg 1828 i Habo. Arkeologisk utredning etapp 2 i form av sökschaktning inför GC-väg intill del av länsväg 1828 (pdf, 963 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Habo Habo 4
2011:61 Habo 71:1. Arkeologisk förundersökning invid RAÄ 71:1 inför villabebyggelse inom Furusjö 2:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Habo Habo 4
2011:60 Göberga 1:24. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför täktverksamhet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Linderås Tranås 14
2011:59 Gynnås 1:4. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av grustäkt (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Åsenhöga Gnosjö 8
2011:58 Vindkraftspark Lemnhult. Arkeologisk utredning etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Moa Lorentzon Korsberga, Lemnhult och Näshult Vetlanda 36
2011:57 Grimstorp 1:20 m.fl. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför saneringsarbeten vid en nedlagd impregneringsanläggning inom fastigheten Hattsjöhult 1:3 och Grimstorp 1:20 m fl (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Norra Sandsjö Nässjö 18
2011:56 I anslutning till RAÄ 185:2. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till RAÄ 185:2, inför planerad fjärrvärmeledning (pdf, 973 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Sandseryd Jönköping 4
2011:55 Ben från Vedeby, Karlskrona. Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68 (pdf, 933 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kloo Andersson Karlskrona socken Karlskrona kommun, Blekinge län 28
2011:54 Bolerum 2:3 och Björka 1:5. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför etablering av vindkraftverk inom fastigheterna Bolerum 2:3, Björka 1:5 (1) och Björka 1:5 (2) m fl (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Bälaryd Aneby 46
2011:53 Södra Bränninge. Arkeologisk utredning inför bostadsbebyggelse inom fastigheten Bränninge 1:2 mfl (pdf, 680 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Habo Habo 14
2011:52 Vindkraft i Hålaveden. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1, inom Hålaveden 1:48 mfl (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås (f.d. Säby) Tranås 14
2011:51 Fröafall och Krokstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås stad Tranås 12
2011:50 Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation (pdf, 734 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås Tranås 4
2011:49 Äskhult 1:6. Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av vindkraft inom fastigheten Äskhult 1:6 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Habo Habo 6
2011:48 Markanvändning och miljö i Månsarp (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Mats Regnell Månsarp Jönköping 56
2011:47 Grytås 1:2. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftverk och stubbrytning inom fastigheten Grytås 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Åker Vaggeryd 22
2011:46 Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4 och 3:1 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Kållerstad Gislaved 6
2011:45 Tahe 1:66, Taberg. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför nybyggnation inom fastigheten Tahe 1:66 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Månsarp Jönköping 14
2011:44 Eksjö kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför elledningsdragning inom Stora Torget och Eksjö kyrka, RAÄ 134:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Eksjö Eksjö 8
2011:42 VA-ledning inom fastighet Hindsekind 1:49. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, inom fornlämningsområde för RAÄ 112 och 113 (pdf, 527 KB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Värnamo Värnamo 4
2011:41 Väg 47, Vetlanda–Sjunnen. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat anordnande av mötesfri landsväg längs del av väg 47 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 14
2011:40 Vindkraft i Kansjö, Göstorp m.fl. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad gruppstation för vindkraft inom Kansjö 2:6, 2:7, 2,8, Göstorp 1:6, 1:7, Slätteryd 2:8, 2;9 och Floryd 1:6 (pdf, 983 KB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Malmbäck Nässjö 12
2011:39 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1 (pdf, 618 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Höreda Eksjö 12
2011:38 Mossgård 1:62 m.fl. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering sydöst om Vetlanda (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Bäckseda och Vetlanda Vetlanda 32
2011:37 Väg 954, delen Hunseberg–Kättstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och nya sträckningar av väg 954, Hunseberg–Anneberg, delen Hunseberg–Kättstorp (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Nässjö och Norra Solberga Nässjö 34
2011:36 Norraby 1:3. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför villabyggnation inom fastigheten Norraby 1:3 (pdf, 672 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås stad/Säby Tranås 6
2011:35 Källarp1:3 och Hyltena 1:11. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av industrifastighet inom fastigheterna Källarp 1:3 och Hyltena 1:11 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 18
2011:34 Muren, porten & pumphuset. Kartering med georadar i april 2011 inom det sydöstra fästningsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 24
2011:33 Lönshult 1:4. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 934 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Bredaryd Värnamo 12
2011:32 Den dolda lustgården. Baron Posses park på Rosenlund. Kartering med georadar hösten 2010 och våren 2011 inom den västra parken vid Rosenlunds herrgård (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Lars Winroth, Anna Andreasson Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 36
2011:31 Under Hamnparkens gatsten. Kartering med georadar inom förborgsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 20
2011:30 I Guvernörens grannskap. Georadarundersökning 2011 inom slottsområdets södra del, RAÄ 137 (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 18
2011:29 Stockaryd, Hultsjö-Anderstorp och Nykulla. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Stockaryd och Hultsjö Sävsjö 22
Rosenlund 2:1. Arkeologisk utredning inför nybyggnation av curlinghallar (pdf, 784 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Jönköping Jönköping 6
2011:27 Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl. (pdf, 500 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Anderstorp Gislaved 6
2011:26 Sandseryd 1:3 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 927 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Sandseryd Jönköping 18
2011:25 Sofiaparken, Sofia kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i samband med ledningsdragning för ny belysning inom Sofiaparken, inom del av RAÄ nr 50 (pdf, 929 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping stad Jönköping 8
2011:24 Gula Sanna, kv Ungdomen18. Arkeologisk utredning inför husbyggnation i kvarteret Ungdomen (pdf, 564 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Jönköping stad Jönköping 6
2011:22 Bronsåldersboplats i Näsbyholm. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 211 inför utbyggnad av Värnamo golfbana i Näsbyholm (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Fryele Värnamo 24
2011:21 Röjningsrösena i Prästhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 273 inför bostadsbebyggelse inom Prästhagen 1:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Eksjö Eksjö 32
2011:18 Elkabel i Sköldseryd-Lund. Arkeologisk förundersökning inför kabelgrävning i närheten av RAÄ 79 och 85 (pdf, 955 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Lommaryd Aneby 6
2011:17 Källare i utkanten av det medeltida Jönköping. Arkeologisk för- och slutundersökning i form av schaktningsövervakning mellan Skolgatan och Västra Storgatan på Väster i Jönköpings stad, del av RAÄ 50 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 52
2011:16 VA-ledning, Flishult 1:3 (pdf, 512 KB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Näsby Vetlanda 8
2011:15 Enskild väg i Bogla by (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Jönköping Jönköping 8
2011:14 Väster 1:1, Västra Torget. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ nr 50 inför planerad sopbehållare inom Väster 1:1 (pdf, 552 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköpings stad Jönköping 6
2011:13 Kv Rosendal (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2011:12 Kv Rosendal. Arkeologisk förundersökning av fornlämning 176 (pdf, 722 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping stad Jönköping 8
2011:11 När stormen lagt sig Arkeologiska efterundersökningar av stormskadade fornlämningar etapp III-IV, Jönköpings län (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Leif Häggström Daniel Lindblad 130
2011:10 Rökinge 15:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Visingsö Jönköping 8
2011:09 Restaurering av treudden i Sjöhult. Restaurering av RAÄ 56:1, Månsarps socken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköping Jönköping 18
2011:08 Kulla 4:2 (pdf, 802 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tånnö Värnamo 8
2011:07 Bro över Solgenån i Markestad. Arkeologisk utredning inför ny bro med anslutning över Solgenån, lv 910, Markestad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Höreda Eksjö 8
2011:06 Kvarteret Globen 5 och 6. Arkeologisk undersökning inom RAÄ nr 50 (pdf, 773 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköpings stad Jönköping 25
2011:05 Öggestorp 2:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Öggestorp Jönköping 8
2011:04 Kv Vaxblekaren 5, 7 och 9 i Eksjö (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Björn Varenius Eksjö stad Eksjö 22
2011:03 Kv Guvernören 2. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad (pdf, 585 KB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköping Jönköping 4
2011:02 Hornamossen vindkraft. Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorps socknar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg, Ådel Vestbö-Franzén Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorp Habo, Mullsjö 27
2011:01 Brahegatan och kvarteret Hjorten 3, Gränna (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Gränna Jönköping 8
2012:76 Kv Götaland 5. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 134 i samband med ledningsdragning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2012:73 Gravfältet Brudstenarna. Arkeologisk förundersökning intill gravfältet RAÄ 60:1 inför nedgrävning av VA-ledning inom Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 8
2012:72 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 8
2012:71 Äskhult 1:6 Arkeologisk utredning etapp 1 inför reviderad vindkraftverksplacering, Habo socken (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Habo Habo 8
2012:70 Vindkraftsetablering vid Slageryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Slageryd, Bäckaby och Fröderyd Vetlanda 36
2012:69 Markanvändning i Villstads-Haghult. Arkeologisk efterundersökning av markberedd fossil åker, RAÄ 356 (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Villstad Gislaved 44
2012:68 Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 12
2012:65 Gröne mosse kretsloppspark II Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 972 KB, nytt fönster) > Arkeologi Båraryd Gislaved
2012:64 Norrgården 2 Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av ny sporthall i Vetlanda (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Vetlanda Vetlanda 8
2012:63 Gränna camping. Arkeologisk utredning inför utvidgning med servicehus, vägdragning samt förtätning av stugor (pdf, 15 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström, Ådel V. Franzén Gränna Jönköping 18
2012:62 Hyltena 2:1 Arkeologisk utredning inför utbyggnad av elektroniklager (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp Jönköping 10
2012:61 Förbifart vid Barnarp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny förbifart söder om Barnarps samhälle samt inför ny GC-väg längs väg 661 (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Barnarp Jönköping 32
2012:60 Kanalgatan och Rökerigränd. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad, inför ny vägbeläggning i delar av Kanalgatan och Rökerigränd, Kristine församling (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 26
2012:59 Gröne mosse kretsloppspark Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Båraryd Gislaved 16
2012:58 Öggestorp 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad husbyggnation, Öggestorp (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Öggestorp Jönköping 8
2012:57 Fjärrkyla Västgötagatan Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 I Jönköpings stad (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping
2012:56 Rosenlund 2:1 Arkeologisk utredning inför etablering av parkeringsplats vid Elmia mässområde, Jönköping (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2012:55 Bataljonsgatan, Ekhagen. Arkeologisk utredning inför byggnation av ny väg,Jönköpings kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2012:54 Gölhult 2:13 mfl, Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering,Habo socken (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Habo Habo 18
2012:53 Sökschaktsgrävning mellan Ölmstad och Gränna, arkeologisk utredning etapp 2 inför Nedgrävning av nymarkkabel, Gränna och Ölmstads socknar (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Gränna och Ölmstad Jönköping 10
2012:52 Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 134:1,Eksjö stad, inför nybyggnation inom Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö socken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Eksjö Eksjö 8
2012:51 Ombyggnad väg 761, arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnad av väg761, sträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Stockaryd Sävsjö 10
2012:50 Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknar (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel Franzén Reftele och Tallberga, Reftele och Ås Gislaved 46
2012:49 Fossil åker i Kansjö och Göstorp arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 402 och 407, inför vindkraftsetablering inom fastighet Kansjö 2:6 med flera (pdf, 920 KB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Malmbäck Nässjö 34
2012:48 Näsby 181, Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområdet RAÄ 181 inför vindkraftsetablering inom Södra Karstorp 1:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Näsby Vetlanda 28
2012:47 Granarp 1:1, kompletterande utredning (pdf, 937 KB, nytt fönster) > Arkeologi Barnarp Jönköping 8
2012:46 Gunillaberg, arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Bottnaryd Jönköping 20
2012:44 Tånnö, arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 23:1 inför en tryckstegringsstation inomNorrtorp 3:1, Tånnö socken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Tånnö Värnamo 8
2012:43 Norrahammars-Månstorp 2:6 och Hökhult 2:11. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerat bostadsområde (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp och Sanseryd Jönköping 8
2012:42 Ölmstad-Gränna. Arkeologisk utredning etapp 1 inför nedgrävning av ny markkabel (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg , Ådel V Franzén Gränna Ölmstad Jönköping 4
2012:41 Änkhusgatan/Slottsgatan Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping stad Jönköping 22
2012:40 Provtagning av kol i blästslagg. Arkeologisk förundersökning i form av provtagning i RAÄ nr 212 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Månsarp Jönköping 14
2012:39 Arkeologisk undersökning av domarring i Porteshult. RAÄ Månsarp 41:2 med anledning av skaegörelse i samband med kraftledningsarbeten (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Månsarp Jönköping 28
2012:38 Frinnaryd 9:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggande av vindkraftverk (pdf, 871 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Frinnaryd Aneby 8
2012:37 Junebäcken ett vattendrag med skiftande öde (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköping Jönköping 48
2012:36 Vindkraft Hornamosse Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftetablering inom Gustaf Adolf och Habo socknar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Gustaf Adolf, Habo, Utvängstorp Habo, Mullsjö 32
2012:35 Järnframställning och kolning vid Axamo flygplats. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning av RAÄ 338, 190:1, 333, m.fl. inom del av Hedenstorp 1:3. (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Sandseryd Jönköping 158
2012:34 Bytomt på Kumlaby 10:2. Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Kumlaby 10:2 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Visingsö Jönköping 24
2012:33 Kvarteret Välviljan och Hahngränd i Gränna. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 79:1 inför fjärrvärmeledning inom kvarteret Välviljan, Hahngränd och Sjögatan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Gränna Jönköping 10
2012:32 Vindkraft i Lyckås. Arkeologisk utredning etapp 1, inför etablering av vindkraftspark inom Lyckås med flera fastigheter (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Skärstad, Svarttorp Jönköping 30
2012:31 Fredriksdal, arkeologisk utredning etapp 1 inför ledningsdragning för vindkraft Fredriksdal i Malmbäcks, Barkeryds och Nässjö socknar i Nässjö kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Malmbäcks, Barkeryds och Nässjö Nässjö 32
2012:30 Vindkraft Örserum. Arkeologisk utredning etapp 1, inför vindkraftsetablering norr om Örserum (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Gränna Jönköping 44
2012:29 Rådhuset/ Smedjegatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning längs med Smedjegatan fram till Rådhuset (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping stad Jönköping 8
2012:28 Sjöbo gamla bytomt. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 239, Sjöbo bytomt,inför fjärrvärmeledning inom Kortebo 4:9 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping Jönköping 8
2012:27 Årderspår inom Göberga 1:24. Arkeologisk utredning etapp 2 inför bergtäktverksamhet (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Linderås Tranås 18
2012:26 Visingsborg 3:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför planerad breddning av väg 1001 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Visingsö Jönköping 8
2012:25 Kv Neapel. Arkeologisk utredning etapp 2 inför avstyckning av tomt i Kv Neapel (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Jönköping stad Jönköping 8
2012:24 Granarp 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad bangård (pdf, 981 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp Jönköping 8
2012:23 Talavidsparken intill den ursprungliga Junebäcken. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ 50:1 inför VA-ledningar och fjärrvärme inom Talavidsparken, Väster 1:1 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping stad Jönköping 36
2012:22 Fösingstorp 1:48 (pdf, 934 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Tranås Tranås 8
2012:21 Visingsborg 3:4. Arkeologisk utredning etapp 2 inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Visingsö Jönköping 8
2012:19 Röjningsrösen utmed väg 954. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 384 inför förbättrad trafiksäkerhet utmed väg 954 (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Norra Solberga Nässjö 24
2012:17 Murar på stranden – bastion Carolus och sjömuren. Arkeologiska förundersökningar inom RAÄ nr 49:1, 50:1 och 137:1, Jönköpings slott, inför bostadsbyggnation inom kvarteren Väster 1:1 och Götaland 5 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 98
2012:14 Värmunderyd – inte bara bärnstens-pärlor och röjningsrösen.Arkeologiska undersökningar av fossil åkermark, järnhantering, en kvadratisk stensättn., stensättningsliknande röjningsröse, kolning och boplatsspår (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman och Mikael Nordström Vetlanda Vetlanda 180
2012:13 Mur till Rosenlunds parkanläggning. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 250 inför en häckplantering inom Rosenlunds herrgårdsområde (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping Jönköping 8
2012:12 Lusse rör – ett sägenomspunnet röse i blickfånget för vägfarande i mer än tusen år Arkeologisk undersökning av RAÄ 32 och 132 m.fl. med anledning av nya E4:an (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson och Mikael Nordström Barnarp Jönköping 82
2012:11 Värmunderyd – åker och kolning. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Vetlanda 178:3, 178:4, 186:1, 187:1 och 297 inför etablering av tre industritomter inom fastigheten Värmunderyd 1:1 (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Vetlanda Vetlanda 54
2012:08 Vindkraftspark Norra Vedbo. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Bälaryd, Haurida, Järsnäs, Lommaryd och Svarttorp Aneby, Jönköping 46
2012:05 Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområdet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping stad Jönköping 12
2012:04 Båramo 1:1 mfl. Arkeologisk utredning etapp 1 inför industrietablering (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Tofteryd Vaggeryd 20
2012:03 Säby1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Visingsö Jönköping 16
2012:02 RAÄ Myresjö 53:1 och 53:2. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom fornlämningsområde till rubricerade lämningar, inför förbättring av avloppsanläggning inom Hjältaryd 8:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Myresjö Vetlanda 8
2012:01 Norra Kärr 1:1 m.fl. och Lakarp 1:1 m.fl. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bearbetnings-koncessionsansökan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Gränna och Ödeshög Jönköping och Ödeshög 22
2013:59 Bakaremålen, Hyltestugan och Svenstorp. Arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande utredning etapp 1 inför vindkraft Skogsvind (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Frinnaryd och Tranås Aneby och Tranås 8
2013:58 Vindkraft i Hånger och Dannäs. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftspark i Hånger 1:3, 1:10, Holkhult 1:2, 1:3 med flera (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Dannäs och Hånger Värnamo 28
2013:57 Krassaberg 1:7. Arkeologisk utredning, etapp 2 inom del av fastigheterna Almseda-Ännarud, 2:1, Höreda 1:6 och 1:7 samt Krassaberg 1:7 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Vetlanda Vetlanda 10
2013:56 Vallby, en medeltida by. Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 106 Vallby bytomt, under sommarkurser i arkeologi under åren 1975-1978 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 84
2013:55 Bergtäkt i Bäckseda. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, av planerad område för utvidgningav bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Bäckseda Vetlanda 18
2013:54 Barnarp 1:78. Arkeologisk förundersökning inför vägbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp Jönköping 8
2013:53 RAÄ 117 Tjärgrop? Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 117 inför planerad skidbacke inom fastighet Vik 1:97 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Norra Hestra Gislaved 8
2013:52 Stormskadade höggravfält i Vallerstad. Rapport över arkeologisk efterundersökning och återställning av RAÄ- nr Kärda 93:1, 94:1 och 95:1, fastigheten Vallerstad 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Kärda Värnamo 22
2013:51 Vindkraft i Vimmelstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerat område för vindkraftspark inom Tronebo 1:7 och Vimmelstorp 1:3 med flera (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Villstad och Reftele Gislaved 24
2013:50 Schakt vid Svenarums kyrka. Arkeologisk förundersökning inför ledningsdragning (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Svenarum Vaggeryd 10
2013:49 Getaryggen. Kartering inom fastigheterna Svinhult 1:2 och 1:3 (pdf, 787 KB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman & Ingvar Röjder Angerdshestra Jönköping 8
2013:48 Vapensmedernas gårdar. Arkeologiska undersökningar vid Smedjegatan. Faktorismide, köpenskap och bebyggelse 1620–1950. Inför nybyggnation (bostäder, P-hus) inom RAÄ 50, kv Apeln 38 m.fl. samt Arkadien 4 & 11, Kristine församling, Jönköpings stad (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström & Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 386
2013:47 Titthål i Hovrättstorget. Arkeologisk efterundersökning av fyra schaktade gropar inför belysningsstolpar på Hovrättstorget, inom del av RAÄ 50:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2013:46 Återställning av skadad gravhög RAÄ 31:1, Visingsborg 3:1 Visingsö (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Visingsö Jönköping 16
2013:45 Gravfältet i Stigamo. Arkeologisk undersökning av RAÄ 33 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Jönköping 90
2013:44 Bogla 1:35. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Rogberga Jönköping 8
2013:43 Tranås RAÄ 439, 441, 442, 443 och 444. Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområden samt arkeologiskutredning inom Bredkärr 3:1 m.fl. (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Tranås (Säby) Tranås 44
2013:42 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Adelöv Tranås 14
Apeln 29. Rapport över arkeologisk undersökning 1988 inom del av RAÄ nr 50:1, inför nybyggnation inom kvarteret Apeln 29 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 22
2013:40 Tjugofem gravar vid Bottnaryds kyrka. Arkeologisk undersökning inför ombyggnation av vapenhuset i den västra delen av Bottnaryds kyrka, delvis inom den äldre kyrkogården (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Bottnaryd Jönköping 126
2013:39 Drättinge 1:9 &Kaxholmen 6:140. Arkeologisk utredning inför byggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Skärstad Jönköping 8
2013:38 Månsarp 1:69 och 1:186. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Månsarp Jönköping 18
2013:37 Gummarpsnäs, Edshult. Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Edshult Eksjö 8
2013:36 Västanå 4, Eksjö. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 134:1 inför nybyggnation och ledningsdragning, Västanå 4 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Eksjö Eksjö 8
2013:35 Galgbacken RAÄ 238. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ-nr 238, avrättningsplats, på fastigheten Bymarken 2:1,inför ledningsdragning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2013:34 Fjärrvärmeledning i södra Österängen. Arkeologisk efterundersökning för fjärrvärmeledning Sandagymnasiet-Kungsängsskolan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Hakarps Jönköping 8
2013:33 Museigatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom del av RAÄ 50, inför planerad omgestaltning av Museigatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2013:32 Hällstorps knipphammare. Arkeologisk utredning inom fastigheten Kniphammaren 1:2 m.fl. och förundersökning av RAÄ 58:1 inför nedläggning av markkabel (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Jönköping 30
2013:31 Kvarteret Almen 6. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, med anledning av om- och nybyggnation (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköpings stad Jönköping 26
2013:30 Bollarpshuset II, delundersökning 2013.Undersökningarna av Bollarpshuset II, 27-31 maj 2013.Fastigheterna Lövhult 1:1 och Släthult 3:10 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Vireda Aneby 28
2013:29 Åter till Rosenlunds park. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Jönköping nr 250 i syfte att kontrollera riktigheten i de tolkningar som baserats på georadarkarteringen (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 44
2013:28 Hammarsmedjan i Marieholm. Arkeologisk undersökning av del av fornlämning Åsenhäga 65:1, Skärvhult 2:1 (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Åsenhöga Gnosjö 18
2013:27 Ekhagen 2:1. Arkeologisk utredning inför byggnation inom Ekhagen 2:1 (pdf, 692 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Jönköpings stad Jönköping 8
2013:26 Skogsvind i Frinnaryd och Tranås socknar. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering inom Vivastås 1:4, 2:2 med flera fastigheter (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder & Ådel V. Franzén Frinnaryd och Tranås Aneby och Tranås 26
2013:25 Vindkraft Gunillaberg. Arkeologisk utredning etapp 2, kartering av fossil åkermark och torp, RAÄ Bottnaryd 176:1-3 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Bottnaryd Jönköping 22
2013:24 Röjningsrösen och en nyupptäckt grav i Sjöberg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 94 inför utvidgning av bergtäkt inom Sjöberg 1:2 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Hjärtlanda Sävsjö 40
2013:23 Bergtäkt i Karsbo 2:5. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av bergtäkt inomfastigheten Karsbo 2:5 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Forserum Nässjö 18
2013:22 Ny ledningsdragning på Västra kajen, invid Jönköpings slott. Arkeologisk förundersökning inom området förJönköpings slott (RAÄ 137). Antikvarisk kontroll av ny ledningsdragning på Västra kajen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 8
2013:21 Vindpark Rydaholm. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftsetablering inomfastigheten Lökaryd 2:4 med flera (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Rydaholm Värnamo 34
2013:20 Talavidsparken och nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför VA-ledning ochvägomläggning inom Talavidsparken, Västra Storgatan och Järnvägsgatan (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 20
2013:19 Kohult 1:1. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 23:1 och 23:2 inför markkabel inom Kohult 1:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Bottnaryd Jönköping 8
2013:18 Skadad fossil åker, Stora Kil 182:1. Fältbesiktning, bedömning och efterundersökningsplan för skadad fossil åker, Stora Kil 182:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Stora Kil Kil, Värmlands län 24
2013:17 Vallsjöbaden. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför detaljplan inom fastigheterna Torset 2:6, 3:5 och 3:1 samt del av Vallsjö 2:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Sävsjö Sävsjö 10
2013:16 Kvadratisk stensättning i Källarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 151 inom fastigheten Källarp 1:3 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 16
2013:15 Boplatslämningar i Barnarp. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ny förbifart söder om Barnarps samhälle, inom fastigheten Barnarp 1:78, socken i kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Barnarp Jönköping 16
2013:13 Nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1, inför nya Järnvägsgatan och parkeringsplatser intill järnvägsstationen (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2013:12 Kvarteret Harpan. Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan 1 och 3, inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager och bebyggelselämningar från medeltid och 1600-tal (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Johan Åstrand Jönköpings stad Jönköping 176
2013:11 Odensjö – en by som alla andra? Arkeologisk undersökning av Odensjö Västergård, Odensjö bytomt RAÄ 186, inför byggande av tillfartsväg (pdf, 5 MB, nytt fönster) >. Arkeologi Claes Pettersson & Anna Ödeén Barnarp Jönköping 86
2013:10 Schaktkontroll vid Axamo fritidshusområde. Arkeologisk förundersökning intill RAÄ 284 Sandseryd socken och RAÄ 305 och 315 Järstorps socken inför nedläggning av VA-ledning inom Axamo fritidshusområde (pdf, 680 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Sandseryd och Järstorp Jönköping 8
2013:09 Fåglabäck – en kvadratisk stensättning och ett överplöjt gravfält. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning av fornlämning 299 i samband med industribyggnation på fastigheten Fåglabäck 2:6 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Tofteryd Vaggeryd 72
2013:07 Härdar i Västhorja. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning inför byggnation av villor (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Värnamo Värnamo 28
2013:06 Fossil åker i Karlslund. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, Vetlanda 236, inför planerad industrietablering inom fastigheten Karlsund 2:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Vetlanda Vetlanda 26
2013:05 Götaland 6. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 137:1 i samband med dräneringsgrävning vid Per Braheskolan (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping stad Jönköping 10
2013:04 Före detta Kungsängsskolan. Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Jönköping Jönköping 18
2013:03 Bollarp – ett nybygge på det småländska höglandet 1550–1630. Arkeologiska forskningsgrävningar åren 1995–2010 inom RAÄ Vireda 132 och 135, Släthult 3:10 och Lövhult 1:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Vireda Aneby 126
2013:02 Skärvstenshögen på Visingsö. Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 112:1, genomförd under sommarkurser i arkeologi för amatörer (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg & Anna Ödeén Visingsö Jönköping 62
2013:01 Utmed Hällstorpsvägen. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför ny GC-väg utmed Hällstorpsvägen (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Barnarp Jönköping 12
2014:67 Kolbottnar i Renstorp. Arkeologisk utredning inför utvidgning av grustäkt inom Renstorp 1:2 och 1:148 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Månsarp Jönköping 8
2014:66 VA-ledning mellan Bäckseda och Torshamn. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerad VA-ledning inom Hökås 1:3 m.fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Bäckseda Vetlanda 24
2014:65 Åkers kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom kyrkogården vid Åkers kyrka, RAÄ nr 163:1 och 239:1, inför VA-ledning inom fastigheten Åker 1:29 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Åker Vaggeryd 10
2014:63 Berg- och grustäkt i Västra Ekås. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför planerad berg- och grustäkt i Västra Ekås 1:14 och 1:15 (pdf, 967 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Ingatorp Eksjö 16
2014:62 Rådhusparken, Jönköping. Arkeologisk förundersökning inför trädplantering inom Rådhusparken, RAÄ 50:1 och 137:1, Jönköpings medeltida stad och slott (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 10
2014:61 Gunnarsbo 1:3. Arkeologisk utredning etapp 1 inom Gunnarsbo 1:3 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Nykyrka Mullsjö 16
2014:60 Arkeologisk schaktkontroll inom område för det medeltida Jönköping. Arkeologisk förundersökning av medeltida kulturlager och lämningar inom fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnea Kallerskog & Anna Kloo Andersson Jönköpings stad Jönköping 64
2014:59 Dagvatten i Hamngatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 och 137:1, inför dagvattenbrunnar och ledningsschakt i Hamngatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2014:58 VA-ledning mellan Börsebo och Gummarp. Arkeologisk utredning, etapp1, inför planerad sträckning för VA-ledning mellan Börsebo och Gummarp (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Ingatorp, Bellö och Edshult Eksjö 30
2014:57 Schaktningar längs Oxtorgsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför fjärrkylaledningar längs Oxtorgsgatan mellan Trädgårdsgatan och Barnarpsgatan (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 12
2014:56 Pukaregården 1:1. Arkeologisk utredning och förundersökning inför planerad gång- och cykelväg inom fastigheten Pukaregården 1:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Vetlanda Vetlanda 20
2014:55 Slottsgatan vid länsmuseet. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ-nr 50:1, med anledning av åtgärder i gatumark i Slottsgatan (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Jönköpings stad Jönköping 10
2014:54 Rastplats ”Vandalorum”. Arkeologisk utredning inför Trafikverkets anläggande av rastplats inom fastigheten Nöbbele 7:2 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Värnamo Värnamo 8
2014:53 Eksjöhovgård 7:4 med flera. Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning för bostadsändamål inom fastigheten Eksjöhovgård 7:4 med flera (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Sävsjö (f.d. Vallsjö) Sävsjö 22
2014:52 Ramkvilla–Torp VA. Arkeologisk utredning inför planerad VA-ledning mellan Ramkvilla och Torp (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Ramkvilla Vetlanda 18
2014:51 Parkens gränser. Kompletterande undersökning med georadar av RAÄ Jönköping 250 Rosenlunds herrgårdspark sommaren 2014. Jönköpings stad och kommun. Modern Arkeologi och Jönköpings läns museum (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 44
2014:50 Förhistorisk boplats vid Ekhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Jönköping 256 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheterna Vingpennan 1 och del av Ekhagen1:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Jönköping Jönköping 28
2014:49 Mariannelund 9:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad område för handels- och industriverksamhet inom Mariannelund 9:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Hässleby Eksjö 8
2014:48 GC och VA Kärda–Värnamo. Arkeologisk utredning, etapp 1, inom fastigheten Kärda 2:3 m.fl. (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Kärda och Värnamo Värnamo 20
2014:47 Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och delvis ny sträckning av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Nykyrka, Habo och Bankeryd Mullsjö, Habo och Jönköping 36
2014:46 Stensholm 1:425. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför planerad husbyggnation (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Hakarp Jönköping 8
2014:45 Nyupptäckta gravar vid norra gravfältet. Arkeologisk förundersökning vid Braheskolan inom fornlämningsområde till RAÄ 11:101 och 11:201 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 20
2014:44 Västhorja 12:46 & 47. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 432 inför nybyggnation (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 16
2014:43 Remma by, Västra huset. Arkeologisk utredning av RAÄ nr 14:1, byggnadsminne Remma by, inför rekonstruktion av byggnad (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Norra Unnaryd Jönköping 14
2014:42 Tjära, linolja och rökgarvat skinn. På spaning efter järnålderns kustbönder utmed Vätterns strand. Fördjupningsartikel inom ramen för särskild undersökning inom RAÄ-nr 339:1 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Gränna 8:4 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Gränna Jönköping 20
2014:41 Stensättning mellan Elgiganten och E4:an. Särskild arkeologisk undersökning av RAÄ Barnarp 200, stensättning, inför bebyggelse inom fastigheten Hyltena 1:21 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 20
2014:40 Hillarp 1:4 m fl. Arkeologisk utredning inför detaljplanering inomfastigheten Hillarp 1:4, 1:5 & Sibbarp 1:18 m fl (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Sävsjö Sävsjö 8
2014:39 Vindkraft i Askeryd. Kulturhistorisk förstudie av åtta områden för planerad etablering av vindkraft (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Askeryd, Bredestad och Marbäck Aneby 44
2014:38 Väg 40, förbifart Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad ny sträckning av riksväg 40 söder om Eksjö stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Eksjö och Höreda Eksjö 38
2014:37 RV 40 mellan Nässjö och Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 1 inför breddning och delvis ny dragning av riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö. (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Nässjö, Norra Solberga, Eksjö och Höreda Nässjö och Eksjö 44
2014:36 Årderspår och byggnadslämningar vid Åkers kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i anslutning till RAÄ nr 33:1, 163:1 och 239:1 inför nya vatten- och avloppsledningar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Åker Vaggeryd 24
2014:35 VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50 inför VA-ledning genom Friaredalen och längs Juneleden (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2014:34 Niotusen år i Smålandsstenar. Arkeologisk undersökning av RAÄ 404-406, vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats inom fastigheten Nygård 2:1, Fållinge (pdf, 17 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson (bidrag av Fredrik Engman & Carl Persson Villstad Gislaved 250
2014:33 Bredgränd. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll införplanerad nyanläggning av markkabel i Bredgränd och Östra Storgatan, Kristine församling (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Jönköpings stad Jönköping 8
2014:32 Mullsjö, Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför planerad villabebyggelse inom Ruder 1:7 (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Nykyrka Mullsjö 20
2014:31 VA-ledning Byestad–Flugeby. Arkeologisk utredning inför planerad VA-ledning mellan Byestad och Flugeby (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 26
2014:30 Tångerda 4:2. Arkeologisk utredning inför avstyckning av fastighet för husbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 8
2014:29 Gettinge 6:5. Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Vetlanda Vetlanda 16
2014:28 Hus och härdar på Visingsö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning av RAÄ 4:1 m.fl.inför nedläggning av bredband (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 50
2014:27 ReVision. Förstudie till de nya berättelserna om Jönköpings förflutna. Ändrade perspektiv 2009 till 2014 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad m.fl. Jönköping 82
2014:26 Kvarteret Gruvan – en nyckel till medeltidsstaden. Arkeologisk undersökning av RAÄ Jönköping nr 50:1 inför planerad husbyggnation inom kvarteret Gruvan 1,3,4 och 6. Sofia församling i Jönköpings stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Jönköpings stad Jönköping 128
2014:25 Boplats Eurostop. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 179:1 inför nybyggnation inom del av fastigheten Ljungarum 1:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Ljungarum Jönköping 90
2014:24 Sjöåkra 1:23. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Sjöåkra 1:23 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Bankeryd Jönköping 12
2014:22 Stigamo 1:31 och 1:32. Arkeologisk utredning inför planerad väg och tomter inom fastigheterna Stigamo 1:31 och 1.32 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Jönköping 10
2014:21 Vindkraft vid Bordsjö. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftspark inom fastigheten Bordsjö 4:1 med flera (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Askeryd Aneby 26
2014:20 Arkeologi för riksväg 31 delen Öggestorp–Nässjö. Arkeologiska undersökningar utförda 1990 i Axlarp, Kullebo, Rödja, Äsperyd, Risabo, Gamlarp (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson & Moa Lorentzon Forserum, Barkeryd samt Nässjö Nässjö 136
2014:19 Hällstorp 1:18. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 59:1 och 59:2 inför byggnation av gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Jönköping 8
2014:18 Vattenledning i Lindstad. Arkeologisk förundersökning inför ledningsdragning förbi RAÄ 120, 253 och 254 i Värnamo, Lindstad 1:5, 2:9 och 2:10 (pdf, 927 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2014:17 Medeltida kulturlager i Nygatan. Arkeologisk förundersökning vid ledningsdragning av nya dagvattenledningar och anläggande av brunnar inom fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 (stadslager) i Nygatan, Jönköpings stad, Sofia församling (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 24
2014:16 Kvarteret Apoteket 1 och 5. Arkeologisk undersökning 1978 inför nybyggnation inom fornlämning 50 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 46
2014:15 Blästbruk på Axamo. Arkeologisk undersökning av Sandseryd RAÄ 171 med fler inom Axamo industriområde (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Sandseryd Jönköping 50
2014:14 Äldre bogårdsmurar på Svenarums kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inför vatten och avloppsledning inom Svenarums kyrkogård (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Tomas Areslätt Svenarum Vaggeryd 26
2014:13 Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1. Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation inom Ekhagen 2:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Jönköping Jönköping 18
2014:12 Slättelund 3. Arkeologisk utredning inför utökning av tomtmark (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Vetlanda Vetlanda 8
2014:11 Fjärrkyla i Västgötagatan, Skolgatan samt Brunnsgatan. Arkeologisk för- och slutundersökning inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida kulturlager inför fjärrkylaledningar inom Västgötagatan, Skolgatan samt Brunnsgatan (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 44
2014:10 Kvarteret Götaland 6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom del av RAÄ nr 137:1 Jönköpings slott inför dränering inom stadsäga 1184 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman & Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2014:09 StadsGIS Jönköping och Eksjö. Utvecklingsprojektet Arkeologiskt GIS för Jönköping och Eksjö, RAÄ Jönköping 50:1 och RAÄ Eksjö 134:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog & Ingvar Röjder Jönköping och Eksjö 58
2014:08 Fossil åker utmed väg 47. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 351, 354, 358, 359, 360 och 362 inför nydragning av väg 47 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Alseda Vetlanda 112
2014:07 Riksväg 32 genom Bredestad och Marbäck. Arkeologisk utredning och förundersökning av Bredestad RAÄ nr 2:1, 26:1, 39:1-2, 53:1, 55:1 och 175 samt Marbäck RAÄ nr 167 och 168 inför ny dragning av riksväg 32 inom Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar i Aneby kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson & Ingvar Röjder Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar Aneby 104
2014:06 Kvarteret Bägaren 2 och 3. Arkeologisk förundersökning inför planerad dragning av fjärrvärme inom fastigheten Bägaren 2 och 3, Jönköpings stad, Kristine församling (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 20
2014:05 Röjningsrösen i Källarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 148:1 och 149:2–4 inför utvidgning av bergtäkt inom Källarp 2:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Barnarp Barnarp 70
2014:04 Lekeryd 2:3 och Lekeryd-Kättilstorp 1:3. Arkeologisk utredning inför detaljplan för villatomter pådel av fastigheterna Lekeryd 2:3 och Lekeryd-Kättilstorp 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Lekeryd Jönköping 8
2014:02 Barnarps-Kråkebo 1:6. Arkeologisk utredning inför planläggning av exploateringområde inom fastigheten Barnarps-Kråkebo 1:6 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Barnarp Jönköping 20
2014:01 Hornaryd 3:1. Arkeologisk förundersökning inför planerad exploatering av fornlämningsområdet till RAÄ-nr 57:1, fastigheten Hornaryd 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Värnamo Värnamo 8
2015:47 Stormen Egons spår på Visingsös gravfält. Arkeologisk efterundersökning och återställning av stormskadade gravar inom gravfälten RAÄ 29:1 och RAÄ 53:101 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 62
2015:46 Fjärrvärme i Jönköpings stad. Arkeologiska undersökningar och antikvariska schaktkontroller 1982–1987 inom RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad, inför vatten och avloppsledningar och fjärrvärmeledningar (pdf, 3 MB, nytt fönster) Arkeologi Susanne Haltiner Nordström & Kristina Jansson Jönköpings stad Jönköping 74
2015:45 Kvarteret Domherren 23. Arkeologisk förundersökning av fastigheten kvarteret Domherren 23, inom del av RAÄ 50:1, Jönköpings stad, inför ny detaljplan (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 32
2015:44 Kärnekulla 1:28. Arkeologisk utredning inför byggnation (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Habo Habo 20
2015:43 Hedenstorp Nordvästra och Hedenstorp – Östra Arkeologisk utredning inför indutrietablering inom Hedenstorp 1:2 m.fl. (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Sandseryd Jönköping 50
2015:42 Bogla 1:31. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområde till RAÄ nr 19:1, 19:2 och 131:1 inför husbyggnation (pdf, 785 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Rogberga Jönköping 8
2015:41 Trädplantering i Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ nr Jönköping 50:1, stadslager och 137:1, Jönköpings slott, i Rådhusparken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2015:40 Åtterås 2:26. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom fastigheten Åtterås 2:26 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Villstad Gislaved 8
2015:39 Fornlämning Tranås 454. Arkeologisk utredning etapp 2 inför vindkraftsetablering, projekt Skogsvind, inom fastighet Bakaremålen 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Tranås Tranås 8
2015:38 Bytomt i Kieryd. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom Kieryd 4:7 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Vireda Aneby 26
2015:37 Vedtorget. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ Jönköping nr 50:1, inför ny belysning inom Vedtorget, fastigheten Öster 1:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 10
2015:36 Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ombyggnad av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Nykyrka, Habo & Bankeryd Mullsjö, Habo & Jönköping 56
2015:35 Kompletterande utredning inom Barnarp 1:78. Arkeologisk utredning, kompletterande, inför vägbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp Barnarp 10
2015:34 Götaland 6, Per Brahegymnasiets bakgård. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Jönköpings slott, RAÄ137:1 och stadslager RAÄ 50:1 inom fastigheten Götaland 6 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 10
2015:33 Kortebo 4:9 m.fl. Arkeologisk utredning inom Kortebo 4:9 m.fl. inför planerad utbyggnad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödéen Jönköpings stad Jönköping 11
2015:32 Ny stadsdel – Skeppsbron. Arkeologisk utredning inför ny stadsdel, Skeppsbron, vid Södra Munksjön (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2015:31 Långhus och fossila åkrar utmed Västra vägen. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning inför utbyggnad av Västra vägen (pdf, 4 MB, nytt fönster) Arkeologi Håkan Hylén Nässjö Nässjö 100
2015:30 Gravar och marknadsplats i Gislaved. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Gislaved 2:29, fornlämning 18:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Båraryd Gislaved 14
2015:29 S:t Laurentii kapell – en blick under ytan. Kartering med georadar i anslutning till kapellruinen Visingsö RAÄ 28:1 på Visingsö (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Visingsö Jönköping 38
2015:28 Eksjöhovgård 8:33 & Torset 2:4. Arkeologisk utredning inför ny VA-ledning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Vallsjö Sävsjö 8
2015:26 Vindkraft i Bordsjö. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerad vindkraftspark på Bordsjö 4:1 med flera (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel Vestbö-Franzén Askeryd Aneby 20
2015:25 Appelhester 1:3 Alseda. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid passage av fornlämning RAÄ-nr Alseda 30:1 på fastigheten Appelhester 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Alseda Vetlanda 10
2015:24 Ulfstorp, Hedenstorp 1:18 och 1:3. Arkeologisk förundersökning inför VA-ledning inom fastigheterna Hedenstorp 1:18 och 1:3, intill RAÄ nr 9:1 och 12:1-3 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Sandseryd Jönköping 8
2015:23 Tryggarp 3:2 och 3:4. Arkeologisk utredning inför utvidgad täktverksamhet inom fastigheterna Tryggarp 3:2 och 3:4 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Forserum Nässjö 8
2015:20 Fjärrvärme i Eksjö. Arkeologisk förundersökning av stadslager i centrala Eksjö, fornlämning RAÄ Eksjö 134:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Eksjö stad Eksjö 62
2015:19 Järsnäs kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 119:1, 129:1 m fl inför ny dagvattenledning runt Järsnäs kyrka (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Järsnäs Jönköping 8
2015:16 Bergtäkt Tumbäck. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt inom fastigheten Tumbäck 1:5 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Gustav Adolf socken Habo 22
2015:15 Boplatser i Ölmstad. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 104 inför bostadsbyggnation inom fastigheten Ölmstad 2:16 m fl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg & Anna Ödeén Ölmstad Jönköping 164
2015:14 Blästsplats RAÄ Vetlanda 93:1. Arkeologisk förundersökning av skadad järnframställningsplats vid Ekenässjön, fastigheten Värmunderyd 1:13 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman & Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 22
2015:13 Tryggarp 1:23 m fl. Arkeologisk utredning inför ny VA-ledning (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Forserum Nässjö 8
2015:12 Boplatslämningar utmed RV 40. Arkeologisk utredning etapp 2 inför breddning av Rv 40 sträckan Nässjö-Eksjö (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Nässjö, Norra Solberga, Höreda och Eksjö Nässjö och Eksjö 46
2015:11 Ett röjningsröseområde och terrasser i Bäckseda. Arkeologisk förundersökning av del av fornlämning RAÄ-nr Bäckseda 113:2 inför utvidgad bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson & Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 44
2015:10 Röjningsröseområden i Gettinge. Arkeologisk förundersökning av ett område med röjningsrösen inför planerad ny bergtäkt inom fastigheten Gettinge 6:5 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Vetlanda Vetlanda 90
2015:09 Schaktningar i Ödestugu kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför ny dagvattenledning och dränering inom fastigheten Ödestugu kyrka 4:16 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Ödestugu Jönköping 28
2015:08 En härd vid Hökås. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning mellan Bäckseda och Torshamn (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Bäckseda Vetlanda 18
2015:07 GC-väg i Vättersnäs. Arkeologisk utredning, etapp 1+2 inför GC-väginom fastigheterna Vättersnäs 1:1 och Sanna 2:1, 3:1 (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 12
2015:06 Boplatslämningar i Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad husbyggnation inom fastigheten Nykyrka-Ruder 1:17 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Nykyrka Mullsjö 20
2015:05 Sofiakyrkans park. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom del av RAÄ-nr 51:1 Sofia kyrka, inför VA-ledning inom fastighet Helgedomen 1 (pdf 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2015:04 Vitarör – gravar från äldre bronsålder till yngre järnålder. Arkeologisk undersökning av fornlämning 357 inom stadsäga 1302, kvarteret Klynnan (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Värnamo Värnamo 124
2015:03 Boplatslämningar söder om Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ny sträckning av Rv 40 söder om Eksjö (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Eksjö och Höreda Eksjö 40
2015:02 Härdar och kokgropar från romersk järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 270 inför husbyggnation inom Månsarp 1:186 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Månsarp Jönköping 30
2015:01 Kyrkestaden. Arkeologisk provundersökning av Kyrkestaden, fornlämning 28:1, fastigheten Håknarp 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Habo Habo 12
2016:42 Inför planerad utvidgning av bergtäkt i Dalaberget. Arkeologisk förundersökning av förmodade områden med röjningsrösen Hallsberg 303, 306 samt 308 inom Tomta 1:3 och 1:6 (Örebro län) (pdf, 4 MB, nytt fönster) Arkeologi Ådel V. Franzén Hallsberg Hallsberg 60
2016:41 Gata genom sekler. Förundersökning och arkeologisk undersökning av Eriksgatans/Västra Storgatans sträckning inom del av RAÄ 50 – Jönköpings äldre stadsområde, inför iordningställande av Lundströms plats år 2010 Arkeologi Claes Pettersson & Anna Ödeén Jönköpings stad Jönköping 104
2016:39 Medeltida timmerkista i Näsviken. Dendrokronologisk analys av timmerkista i hamnanläggning RAÄ 182, vid Näs by (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 14
2016:38 Nya VA-ledningar i Skolgatan och Vallgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning RAÄ-nr Jönköping 50:1och 137:1, stadslager och slott, i Skolgatan och Vallgatan (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2016:37 Ledningsdragning för V/A inom hospitalsområdet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför anläggande av ny V/A- ledning inom område för Jönköpings gamla hospital, fastigheten Jamben 1, Sofia församling (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Jönköping Jönköping 12
2016:36 Nya brunnar i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, av stadslager och slott, RAÄ-nr Jönköping 50:1 och 137:1 på Skolgatan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2016:35 Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid trädplantering i Hamnparken och Rådhusparken, inom RAÄ nr 50:1 och 137:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2016:34 Fjärrkyla i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför fjärrkylaledning i Skolgatan, mellan Kyrkogatan och Vallgatan, (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2016:33 Stormskadade järnåldersgravar på Visingsö. Arkeologisk efterundersökning och återställning av stormskadade gravar inom gravfältet RAÄ 29:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 46
2016:32 Bastionsparken – nya murar på historisk mark. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ 137:1, Jönköpings slott, i samband med anläggningsarbeten i blivande Bastionsparken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköping Jönköping 24
2016:31 Ny belysning inom Bastion Gustavus område. Arkeologisk övervakning av markarbeten för ny belysning inom del av RAÄ Jönköping 137 – Jönköpings slott (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköping Jönköping 24
2016:30 S:t Laurentii Kapell – metalldetektering 2016. Metalldetektering i anslutning till kapellruinen RAÄ 28:1 på Visingsö (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Anna Ödeén Visingsö Jönköping 30
2016:29 Sentida odling kring Knaplarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 90 inför ny VA-ledning (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Bellö Eksjö 48
2016:28 Ledning intill gravfält RAÄ-nr Värnamo 214:1. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inför ledningsgrävning intill gravfältet RAÄ-nr Värnamo 214:1, på fastigheten Värnamo-Torp 3:12 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Värnamo Värnamo 18
2016:27 Vägdragningar mellan Jussö och Hörle. Arkeologisk utredning inför planerade planfria järnvägskorsningar inom fastigheterna Hörle 3:1, Jussö 1:5 m fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg & Ådel V. Franzén Värnamo Värnamo 22
2016:26 Kvarteret Högskolan 1. Arkeologiska förundersökningar inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida stadslager, inom kvarteret Högskolan 1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 38
2016:25 Österskog 1:24 & Törestorp 2:31. Arkeologisk utredning inför planerad industriutbyggnad (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Kulltorp Gnosjö 18
2016:24 Schaktningar intill Rosenlunds herrgård. Övervakning av markingrepp under våren 2016 inom Jönköping RAÄ 250, Rosenlunds äldre park, föranledda av renoveringsarbeten i huvudbyggnaden (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 38
2016:23 Nennesmo 12:1. Arkeologisk utredning inför planerad torvtäkt, Reftele socken (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Gislaved Jönköping 16
2016:22 Fjärrvärme i Vallgatan m.fl. Arkeologisk undersökning, i form av schaktningsövervakning, inför anläggandet av fjärrvärmeledningar inom område för stadslager och slott, RAÄ-nr Jönköping 50:1 och 137:1, i Vallgatan, Gjuterigatan och Oxtorgsgatan (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 8
2016:21 Medeltida odling på höglandet. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Nässjö149:1, 149:2 och 149:4 inför planerad industriutbyggnad inom fastigheten Hultet 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson & Anna Ödeén Nässjö Nässjö 104
2016:20 Den förlorade fästningen? Förstudie kring möjligheterna till en visualisering av Jönköpings slott i dagens stadsrum (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 56
2016:18 Bankeryds-Torp 1:11. Arkeologisk utredning inför bostadsbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Bankeryd Jönköping 16
2016:17 Medeltidsstadens och slottets lämningar i Kyrkogatan. Arkeologisk förundersökning av stadslager, kyrkogård och slottslämningar, fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 och 137:1, inför nyanläggande av gång- och cykelbana i Kyrkogatan, delen Skolgatan – Västra Storgatan (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 34
2016:16 Nöbbele 7:6 m.fl. Arkeologisk utredning inför planerad villabebyggelse inom fastigheten Nöbbele 7:6 m.fl. (pdf, 7MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Värnamo Värnamo 12
2016:15 Bastionens yttersta spets. Arkeologisk förundersökning av bastion Carolus östra och södra fas, belägen inom RAÄ 137:1 Jönköpings slott, inför restaurering av stenkaj i kvarteret Väster 1:1 / Slottskajen (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 62
2016:14 Röjningsrösen och en skärvstenshög. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 178 och 180, inför vindkraftsetablering inom fastighet Gårebo 1:12 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Frinnaryd Aneby 60
2016:13 Smeder boende vid Munksjöns strand. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ-nr Jönköping 50:1, Jönköpings stad, inför nybyggnation inom fastigheten Almen 6 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 96
2016:12 Skelettgrav vid Sandudden. Arkeologisk efterundersökning av nypåträffad skelettgrav på fastigheten Erstad 2:9 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 36
2016:11 Förhistorisk boplats-/aktivitetsyta vid Västhorja. Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ-nr Värnamo 366:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Värnamo Värnamo 22
2016:10 Är husgrunden Brahes boktryckeri? Arkeologisk undersökning, i samband med skolprojektet ”Brahesboktryckeri?” av RAÄ 197 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 40
2016:09 Stenpackningar, brandlager och härdar på Visingsö. Arkeologisk schaktningsövervakning vid RAÄ 29:1 med flera (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Visingsö Jönköping 22
2016:08 En boplats i Torestorp. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar inom fastigheterna Nykyrka Ruder 1:7 och Torestorp 1:95 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Nykyrka Mullsjö 28
2016:07 Bollarpshuset II, grävsäsongen 2015. Arkeologisk forskningsgrävning av husgrund i Lövhult 1:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Vireda Aneby 44
2016:06 Nöbbele 7:18, 7:19 och 7:31. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inför husbyggnation inom fastigheten Nöbbele 7:18, 7:19 och 7:31 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Kristina Jansson Värnamo Värnamo 20
2016:05 VA-ledning från Kärda tillreningsverket. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ Kärda 64:1, 125:1, 66:1 och 67:1 inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheterna Kärda 1:1 och 1:2 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Kärda Värnamo 10
2016:04 Vikingatida gravfält i Nästa, Kärda. Arkeologisk undersökning av del av RAÄ 42:2, vikingatida gravfält inom fastigheten Kärda 2:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Kärda Värnamo 18
2016:03 Vikingatida gravfält i Kärda. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 42:1 och del av 42:2 inför nedläggningav VA-ledning inom Nästa 2:3 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Kärda Värnamo 18
2016:02 Bellö 1:1 m fl. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ny VA-ledning (pdf, 794 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Bellö Eksjö 8
2016:01 Sundsängen i Skirö. Arkeologisk och kulturgeografisk forskningsundersökning av ett fossilt landskap inom Skirö 10:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Skirö Vetlanda 70
2017:11 Hålvägar vid Lyckås. Arkeologisk förundersökning av hålvägssystem RAÄ 214 och 218 inför planerad vindkraftsetablering inom fastigheten Lyckås 2:1 Arkeologi Anna Ödeén Skärstad Jönköping 24
2017:10 Södra Park 1:2. Arkeologisk utredning med anledning av planerna på nytt bostadsområde inom fastigheten Södra Park 1:2 Arkeologi Anna Ödeén Byarum Vaggeryd 16
2017:09 Medeltida markutnyttjande i Närkes skogsmarker. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, fornlämningarna Ekeby 96?98 och Sköllersta 223, inför planerad ny sträckning av väg 51 mellan Kvarntorpskorset och Svennevad Arkeologi Kristina Jansson & Ådel Vestbö Franzén Ekeby och Sköllersta Kumla och Hallsberg 194
2017:08 Lyckås 2:2. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Skärstad Jönköping 6
2017:07 Hyltena 1:11. Arkeologisk utredning inför inom del av fastigheten Hyltena 1:11 Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Barnarp Jönköping 8
2017:06 Inför bergtäkt i Apelskift. Arkeologisk utredning etapp 1, av planerad bergtäkt inom del av Apelskift 2:15 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Habo Habo 14
2017:05 Skog och Historia i Jönköpings län 2004–2016. Kort sammanfattande rapport (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Flera Aneby, Eksjö, Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo 22
2017:03 Vattenpost på Hovrättstorget. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Hovrättstorget, inom del av RAÄ-nr 50:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 10
2017:02 Fossil åkermark vid Himlabackarna. Arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande inom Norrby 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Vetlanda Vetlanda 22
2017:01 Ett vikingatida gravfält i Alseda kyrkby – ”enn stoor hoop upkastade Jordhögar”. Arkeologisk undersökning av ett överodlat vikingatida gravfält (RAÄ 167), boplatslämningar (RAÄ 165-168) samt rester efter norra kyrkstallarna (RAÄ 165). Inför ny dragning av länsväg 127 genom Alseda kyrkby (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg & Mikael Nordström Alseda Vetlanda 250
662 rapporter returnerade