Samlingar – Jönköpings läns museum

Samlingarna

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som har samlat föremål sedan 1901 med början i Norra Smålands fornminnesförening. Samlingarna speglar främst länet med berättelser om människors liv och villkor. Här finns allmogeföremål, kläder, redskap, möblemang, arkeologiska föremål och konst, liksom byggnader i Stadsparken.

Länsmuseets arkiv omfattar handlingar om till exempel fornlämningar, naiv konst, smålandskonstnärer, John Bauer, kyrkan, hembygdsföreningar och folkliv. Även personhistoriska och företagsarkiv finns. Dessutom finns en omfattande fotografisamling från mitten av 1800-talet och framåt – från tidiga porträtt till pressbilder från hela länet. Länsmuseets bibliotek rör verksamhetens olika områden och har även hembygdslitteratur från länet.

Museets insamlingsområden är idag Materiellt och immateriellt kulturarv (som huvudsakligen samlas in i samband med dokumentationer i länet), John Bauer, Folkliga och naiva uttryck, Småindustri med inriktning mot möbeltillverkning, samt Religion och andlig tro.

Sök i samlingarna

Konst

Jönköpings läns museum har en omfattande egen konstsamling. Dessutom förvaltar museet Jönköpings läns konstförenings samling med flera hundra verk. Deras samling bottnar i konstnärsparet Georg och Hanna Paulis donation med…

Konst
En målning föreställande ett jordbrukslandskap där solen står i centrum.

Kulturhistoria

Föremålssamlingen vid Jönköpings läns museum består av arkeologiska fynd från förhistorisk tid och medeltid, och senare tiders kulturhistoriska föremål. De första objekten skänktes av museets grundare Algot Friberg. Det är…

Kulturhistoria
Ett museimagasin där en person håller i ett klädesplagg. Många galgar fulla med kläder

Arkeolgiska föremål

I länsmuseets samlingar finns en stor mängd föremål som förvärvats i samband med arkeologiska undersökningar. Det handlar om flera tusen föremål som samlats in från 1900-talets början till idag. Från…

Arkeolgiska föremål
Ett collage av olika föremål som skaftet till en kritpipa, stenpärlor, en stenhäll med ristningar, en fibula, en tomte i keramik och en blyvikt

Samlingarnas historia

Jönköpings läns museum grundades genom att Algot Friberg skänkte de första 369 objekten år 1901. Det är bland annat flintaföremål, mynt, textilier och vapen. I början av 1900-talet samlade museet…

Samlingarnas historia
Hanna och Algot Friberg på verandan. Ett svartvitt arkivfoto.