Byggnader – Lär & Upptäck – Jönköpings läns museum
Hitta på sidan

Byggnader i "Rapportarkiv"

Rapporter

Rapportnr. Titel Kategori Socken Kommun Sidor
2020:12 Under golvet i Myresjö gamla kyrka (Pdf 6 Mb) Arkeologi Myresjö Vetlanda 46
2024:11 Brahekyrkans kyrkogårdar. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,7 MB) Byggnader Visingsö Jönköping 66
2024:12 Gränna kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,5 MB) Byggnader Gränna Jönköping 72
2024:10 Kumlaby kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,8 MB) Byggnader Visingsö Jönköping 44
2024:06 Gislaveds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,7 MB) Byggnader Gislaved Gislaved 46
2024:09 Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av tornet mm. (1,5 MB) Byggnader Almesåkra Nässjö 20
2024:07 Bäckseda kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,5 MB) Byggnader Bäckseda Vetlanda 62
2024:08 Östra torget med omgivande gator och kvarter. Antikvarisk konsekvensutredning för förslag till omläggning av busstrafiken omkring Östra torget i Jönköping. (7,5 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 48
2024:05 Valdshults kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,5 MB) Byggnader Valdshult Gislaved 48
2024:04 Öreryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3 MB) Byggnader Öreryd Gislaved 56
2024:03 Gyllenfors kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,9 MB) Byggnader Båraryd Gislaved 32
2024:02 Våthults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning, utvändig renovering samt åtgärder på vind och taklag. (2,5 MB) Byggnader Våthult Gislaved 42
2024:01 Råslätts kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av golv och iordningställande av dopgrav. (1 KB) Byggnader Jönköping Jönköping 22
2023:15 Junebäckens källor. Byggnadsantikvarisk och landskapshistorisk studie av naturreservatet Junebäckens källor. (1,8 KB) Byggnader Sandseryd, Ljungarum Jönköping 32
2017:29 Forssellska gården (Pdf, 10 Mb) Byggnader Eksjö Eksjö 102
2023:14 Tätorter i Vetlanda kommun. Kulturhistorisk karaktärisering av tätorterna Vetlanda, Ekenässjön, Landsbro, Korsberga, Kvillsfors, Björköby, Holsbybrunn och Myresjö i Vetlanda kommun, Jönköpings län (13 MB) Byggnader Vetlanda 176
2023:13 Göta hovrätt (F003001). Antikvarisk medverkan i samband med installation av nya servisledningar mm. (0,9 KB) Byggnader Jönköping Jönköping 18
2023:12 Jönköpings länsresidens (F001001). Antikvarisk medverkan i samband med renovering av två balkonger, etapp 2. (1 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 16
2023:11 Bosebo kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,3 MB) Byggnader Bosebo Gislaved 42
2023:10 Fem orter i Eksjö kommun. Kulturmiljö- och byggnadsinventering samt karaktärisering av orterna Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund i Eksjö kommun, Jönköpings län. Byggnader Hult, Ingatorp, Hässleby Eksjö 82
2023:08 Norrängsskolan i Huskvarna. Kulturhistorisk utredning. (2,8 MB) Byggnader Huskvarna Jönköping 42
2023:09 Eksjö kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med utvändig restaurering. (3,5 MB) Byggnader Eksjö Eksjö 20
2023:07 ”Tjärfabriken” vid gummifabriksområdet i Gislaved. Antikvarisk utredning. (2,2 MB) Byggnader Gislaved Gislaved 22
2023:06 Rosengårdens äldreboende. Antikvarisk utredning inför om-, till- eller nybyggnation, Vårelden 1. (1,4 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 28
2023:05 Tranan 9, 11 och 12. Kulturhistoriskt underlag inför ändring av detaljplan för del av kvarteret Tranan på Bymarken. (1,6 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 30
2023:04 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak. (0,9 MB) Byggnader Frinnaryd Aneby 16
2023:03 Jönköpings länsresidens (F001001). Renovering av två balkonger. (1,4 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 20
2012:6 Ingatorps kyrka, antikvarisk medverkan vid putsrenovering i sakristian Byggnader Ingatorp Eksjö 10
2012:8 Läktarorgel i Oxie kyrka, Dokumentation inför demontering Byggnader Oxie Malmö 28
2023:01 Hjälmseryds nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av koppartak. (1,9 MB) Byggnader Hjälmseyd Sävsjö 42
2022:03 Björkö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad. (3 MB) Byggnader Björkö Vetlanda 28
2023:02 Villa Solvändans lillstuga. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering. (1,2 MB) Byggnader Hässleby Eksjö 20
2022:28 Svarttorps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3 MB) Byggnader Svarttorp Jönköping 56
2022:27 Järsnäs kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,3 MB) Byggnader Järsnäs Jönköping 70
2022:29 Nya Åminne bruk. Byte av ramp, fönstermålning och rengöring av väggar. (1 KB) Byggnader Värnamo Värnamo 18
2022:26 Torpladugården i Anglaskruv. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering. (1,4 MB) Byggnader Korsberga Vetlanda 26
2021:25 Dunkehalla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 32
2022:24 Järstorps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,6 MB) Byggnader Järstorp Jönköping 32
2021:23 Ljungarums kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,4 MB) Byggnader Ljungarum Jönköping 28
2021:22 Östra kyrkogården. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,4 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 34
2021:21 Skogskyrkogården. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,2 MB) Byggnader Jönköpings Jönköping 28
2021:20 Slottskyrkogården. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,6 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 30
2022:25 Källeryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,1 MB) Byggnader Källeryd Gnosjö 60
2022:24 Lannaskede gamla kyrka. Antikvarisk förundersökning med kartering av fasadputs. (2,5 MB) Byggnader Lannaskede Vetlanda 54
2022:23 Habo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utökat brandskydd. (2,9 MB) Byggnader Habo Habo 54
2022:22 Höreda kyrka. Ombyggnad av vänstra korsarmen. (1,1 MB) Byggnader Höreda Eksjö 18
2022:10 Vetlanda gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (5 MB) Byggnader Vetlanda Vetlanda 104
2022:20 Svenarums kyrka. Tak- och fasadarbeten. (2,6 MB) Byggnader Svenarum Vaggeryd 36
2022:21 Lekeryds kyrka. Invändig restaurering. (1,7 MB) Byggnader Lekeryd Jönköping 26
2022:12 Vetlanda kapellkyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,4 MB) Byggnader Vetlanda Vetlanda 84
2020:28 Habo centrum. Kulturhistorisk inventering och karaktärisering av de centrala delarna av Habo. (1,7 MB) Byggnader Habo Habo 34
2022:18 Rydaholms kyrka. Installation av brandlarm. (1,1 KB) Byggnader Rydaholm Värnamo 24
2022:19 Adlerbethska gravkoret. Takomläggning Adlerbethska gravkoret på Svarttorps gamla kyrkogård. (2 KB) Byggnader Svarttorp Jönköping 36
2022:17 Kaplansbostället i Värnamo. Antikvarisk utredning. (1,8 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 32
2022:16 Skärstads kyrka. Utvidgning av läktaren och nya läktarunderbyggnader. (2,4 MB) Byggnader Skärstad Jönköping 26
2022:14 Adelövs kyrka. Utvändig restaurering. (6,2 MB) Byggnader Adelöv Tranås 22
2022:14 Sandhems kyrka. Uppförande av läktarunderbyggnad. (6,2 MB) Byggnader Sandhem Mullsjö 28
2022:13 Sandhems kyrka. Utvändig restaurering. (5,5 MB) Byggnader Sandhem Mullsjö 26
2022:11 Lannaskede och Myresjö kyrkor. Ljudinstallation. (6 MB) Byggnader Lannaskede, Myresjö Vetlanda 22
2022:09 Lannaskede gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med yttre restaurering. (2 MB) Byggnader Lannaskede Vetlanda 40
2022:08 Näsby kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,9 MB) Byggnader Näsby Vetlanda 52
2022:07 Björkö kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,8 MB) Byggnader Björkö Vetlanda 66
2022:06 Nävelsjö kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,4 MB) Byggnader Nävelsjö Vetlanda 60
2018:23 Godsmagasinet i Reftele. Dokumentation av magasinet, Ölmestad 2:12 (1 MB) Byggnader Reftele Gislaved 20
2022:05 Askeryds kyrka. Byte av värmesystem. (1,1 MB) Byggnader Askeryd Aneby 28
2022:04 Bredaryds kyrka. Ny tillgänglighetsramp. (1,1 MB) Byggnader Bredaryd Värnamo 20
2022:01 Öggestorps kyrka. Omläggning av torntak samt underhåll av tornfasad. (1 MB) Byggnader Öggestorp Jönköping 22
2020:31 Byarums kyrka (Pdf 7 Mb) Byggnader Byarum Vaggeryd 106
2022:02 Bjurbäcks kyrka. Ut- och invändiga restaureringsåtgärder. (1 KB) Byggnader Bjurbäck Mullsjö 28
2021:11 Åsenhöga kyrkogårdar. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,6 MB) Byggnader Åsenhöga Gnosjö 62
2021:43 Klockstapeln vid Hagshults kyrka. Antikvarisk dokumentation efter brand. (2,5 MB) Byggnader Hagshult Vaggeryd 46
2021:41 Bredaryds kyrka. Inre ombyggnad och underhåll. (2,1 MB) Byggnader Bredaryd Värnamo 36
2021:42 Göta hovrätt, Domstolsbyggnaden, F003001. Omfogning av den västra fasaden. (1,4 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 20
2021:40 Stenberga kyrka. Yttre restaureringsarbeten. (6,3 MB) Byggnader Stenberga Vetlanda 20
2021:39 Stenberga kyrka. Omdragning av el och ny värmeanläggning. (3,3 MB) Byggnader Stenberga Vetlanda 18
2021:18 Torskinge kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,2 MB) Byggnader Torskinge Värnamo 40
2021:17 Kärda kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,3 MB) Byggnader Kärda Värnamo 44
2021:16 Hångers kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,1 MB) Byggnader Hånger Värnamo 40
2021:15 Forsheda kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,6 MB) Byggnader Forsheda Värnamo 50
2021:14 Dannäs kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,3 MB) Byggnader Dannäs Värnamo 42
2021:38 Värnamo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadunderhåll. (0,8 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 20
2021:37 Byarums kyrka. Fasadunderhåll på von Sethska gravkoret. (1 KB) Byggnader Byarum Vaggeryd 24
2021:36 Kyrkbyar och småorter i Habo kommun. Kulturhistorisk inventering och karaktärisering, Brandstorps, Gustav Adolfs och Habo socknar i Habo kommun. (2.8 MB) Byggnader Brandstorp, Gustav Adolf, Habo Habo 52
2021:27 Nya Åminne bruk. Vård- och underhållsarbeten utförda 2020. (1 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 20
2021:10 Mellby kyrka. Restaurering av vindflöjlar. (1 KB) Byggnader Mellby Eksjö 18
2021:34 Näshults kyrka. Utvändig ommålning, tjärning och omtäckning av sakristians spåntak. (1,3 MB) Byggnader Näshult Vetlanda 20
2021:33 Nya Åminne bruk. Vård- och underhållsarbeten utförda 2021. (1 KB) Byggnader Värnamo Värnamo 20
2021:32 Fröderyds kyrka. Omläggning av absidtak. (1.2 MB) Byggnader Fröderyd Vetlanda 20
2021:31 Fiskebäcks kapell. Ommålning av fasaden. (1 KB) Byggnader Habo Habo 18
2021:30 Nässjö skogskyrkogård. Ändring av minneslunden. (1,5 MB) Byggnader Nässjö Nässjö 20
2021:29 Nässjö skogskyrkogård. Anläggande av ett muslimskt gravkvarter. (1,8 MB) Byggnader Nässjö Nässjö 18
2021:28 Nässjö skogskyrkogård. Utökade askgravplatser. (1,7 MB) Byggnader Nässjö Nässjö 20
2021:27 Nya Åminne bruk. Vård- och underhållsarbeten utförda 2020. (1 KB) Byggnader Värnamo Värnamo 20
2021:26 Norra Unnaryds kyrka. Omläggning av spåntak. (1,4 MB) Byggnader Norra Unnaryd Jönköping 16
2021:19 Sofiakyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning. (2,2 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 28
2021:13 Ölmstads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,5 MB) Byggnader Ölmstad Jönköping 78
2021:12 Skärstads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3 MB) Byggnader Skärstad Jönköping 50
2021:07 Tofteryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering och ny tillgänglighetsramp. (2,9 MB) Byggnader Tofteryd Vaggeryd 48
2021:09 Edshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning. (1MB) Byggnader Edshult Eksjö 18
2021:08 Höreda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ommålning av putsväggar. (1 MB) Byggnader Höreda Eksjö 20
2021:02 Ramkvilla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,4 MB) Byggnader Ramkvilla Vetlanda 58
2021:06 Bäckaby gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,4 MB) Byggnader Bäckaby Vetlanda 42
2021:05 Bäckaby nya kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,7 MB) Byggnader Bäckaby Vetlanda 30
2021:04 Myresjö gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2 MB) Byggnader Myresjö Vetlanda 34
2021:03 Lannaskede gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,7 MB) Byggnader Lannaskede Vetlanda 40
2020:10 Fröderyds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,4 MB) Byggnader Fröderyd Vetlanda 48
2020:12 Värnamo stad, yttre områden. Kulturhistorisk inventering och karakterisering. (8,5 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 126
2020:05 Värnamo centrum. Kulturhistorisk inventering och karakterisering. (14 MB) Byggnader Vaänamo Värnamo 72
2021:1 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av torntak mm. (1,5 MB) Byggnader Frinnaryd Aneby 28
2020:26 Södra Hestra kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,5 MB) Byggnader Södra Hestra Gislaved 48
2020:25 Sandviks kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,5 MB) Byggnader Sandvik Gislaved 32
2020:24 Gryteryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,8 MB) Byggnader Gryteryd Gislaved 36
2020:23 Burseryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,6 MB) Byggnader Burseryd Gislaved 48
2020:08 Gnosjö kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (3,4 MB) Byggnader Gnosjö Gnosjö 56
2020:27 Lövladan i Tärenäs. Restaurering och takomläggning. (1,2 MB) Byggnader Linderås Tranås 20
2020:16 Lommaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,2 MB) Byggnader Lommaryd Aneby 46
2020:15 Bredestads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,9 MB) Byggnader Bredestad Aneby 38
2020:14 Marbäcks kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,9 MB) Byggnader Marbäck Aneby 50
2020:09 Göta hovrätt, Domstolsbyggnaden, F003001. Omfogning av den östra fasaden. (2,1 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 28
2020:33 Idas skola. Antikvarisk utredning, Lövet 3. (2,2 MB) Byggnader Jönköping Jönköping 34
2020:32 Nydala herrgård. Antikvarisk dokumentation och analys inför restaurering. (2 MB) Byggnader Nydala Värnamo 44
2012:28 Brahegravens tennkistor. Dokumentation och konservering av Brahekyrkans begravningskistor. (16 MB) Byggnader Visingsö Jönköping 158
2020:30 Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig restaurering och ändring av kyrkorum. (2,6 MB) Byggnader Bäckseda Vetlanda 48
2020:29 Kumlaby kyrka. Dendrokronologisk provtagning och analys av virke. (1,4 MB) Byggnader Visingsö Jönköping 22
2020:17 Kumlaby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering. (3,8 MB) Byggnader Kumlaby Jönköping 66
2020:18 Kråkshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av plåttak. (1,6 MB) Byggnader Kråkshult Eksjö 32
2020:20 Rydaholms kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med visst yttre underhåll. (1,2 MB) Byggnader Rydaholm Värnamo 22
2020-21 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och underhållsarbeten utförda 2019. (1,4 MB) Byggnader Värnamo Värnamo 22
2020:22 Kvarteren Globen och Grävlingen. Antikvarisk utredning och kulturhistoriskt underlag inför detaljplaneläggning. (3,5 MB) Byggnader Jönköpings Jönköping 42
2017:18 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad (1,9 MB). Byggnader Barnarp Jönköping 36
2020:13 Bönareds f.d. komministerboställe. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av mangårdens byggnader. (2,2 MB) Byggnader Bjurbäck Mullsjö 40
2020:11 Huskvarna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med in- och utvändiga förändringar. (2,2 MB) Byggnader Huskvarna Jönköping 24
2020:07 Stockaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering (1,6 Mb). Byggnader Stockaryd Sävsjö 20
2019:31 Haurida kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av spåntak på tornet (2,1 Mb). Byggnader Haurida Aneby 14
2019:32 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändigt underhåll (3 Mb). Byggnader Gustav Adolf Habo 20
2019:29 Skillingaryds begravningsplats. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (10 Mb). Byggnader Tofteryd Vaggeryd 60
2019:26 Våthults kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (2,5 Mb). Byggnader Våthult Gislaved 50
2019:34 Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med putsarbeten på torn och omläggning av torntak (5,6 Mb) Byggnader Bredaryd Värnamo 32
2019:33 Brandstorps kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning och tjärning (1 Mb). Byggnader Brandstorp Habo 20
2020:02 Lannaskede-Myresjö kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (3 Mb). Byggnader Lannaskede/Myresjö Vetlanda 62
Värnamo centrum. Kulturhistorisk inventering och karakterisering Värnamo stad (14 Mb). Byggnader Värnamo Värnamo 72
2020:01 Åkers kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (5 Mb). Byggnader Åker Vaggeryd 68
2019:28 Tofteryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (13 Mb). Byggnader Tofteryd Vaggeryd 60
2019:01 Hagshults kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (8,7 Mb). Byggnader Hagshult Vaggeryd 46
2020:03 Barnarps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (12 Mb). Byggnader Barnarp Jönköping 56
2020:04 Ödestugu kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (5,8 Mb). Byggnader Ödestugu Jönköping 46
2019:25 Ås kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (8 Mb). Byggnader Ås Gislaved 46
2019:30 Öreryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar, Öreryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift (3.3 Mb) Byggnader Öreryd Gislaved 24
2005:6 Glasmåleri. Kulturhistorisk inventering av kyrkligt glasmåleri i Växjö stift, Jönköpings län (Pdf 8 Mb) Byggnader Växjö stift Växjö stift 83
2020:1 Vindkraft i Stora Moshult. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat område för vindkraft inom Stora Moshult 1:3 med flera, Ramkvilla socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län (pdf 3 Mb) Arkeologi Ramkvilla Vetlanda 27
2019:22 Reftele kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan, Reftele socken, Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift (pdf 4 Mb) Byggnader Reftele Gislaved 76
2019:21 Kållerstads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Kållerstads socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift (pdf 3 MB) Byggnader Kållerstad Gislaved 44
2019:07 Bellö kyrkogård Byggnader Bellö Eksjö 38
2019:05 Höreda kyrkogård Byggnader Höreda Eksjö 48
2019:02 Hults kyrkogård Byggnader Hult Eksjö 46
2019:16 S:t Lars begravningsplats Byggnader Eksjö Eksjö 68
2019:24 Eremithyddan på Björnebergs gård Byggnader Järstorp Jönköping 26
2017:33 Boro-hus Byggnader Lannaskede Vetlanda 77
2008:63 Södra Munksjöområdet Byggnader Jönköping 92
2001:02 Norra Munksjöområdet Byggnader Jönköping 61
2004:16 Identifikation av äldre kyrkolägen Byggnader Tranås, Eksjö, Aneby 52
2019:14 Nya Åminne Bruk Byggnader Värnamo Värnamo 12
2019:13 Nykyrka kyrka Byggnader Nykyrka Mullsjö 20
2007:63 Norra Sandsjö kyrka Byggnader Norra Sandsjö Nässjö 27
2010:24 Bankeryds kyrka Byggnader Bankeryd Jönköping 36
2009:24 Vallsjö gamla kyrka Byggnader Vallsjö Sävsjö 22
2006:35 Villstads kyrka Byggnader Villstad Gislaved 22
2006:33 Tofteryds kyrka Byggnader Tofteryd Vaggeryd 18
2006:43 Svenarums kyrka Byggnader Svenarum Vaggeryd 18
2006:80 Stenberga kyrka Byggnader Stenberga Vetlanda 16
2006:116 Södra Solberga kyrka Byggnader Södra Solberga Vetlanda 18
2006:99 Norra Solberga gamla kyrka Byggnader Norra Solberga Nässjö 16
2006:38 Skillingaryds kyrka Byggnader Tofteryd Vaggeryd 17
2006:118 Nye kyrka Byggnader Nye Vetlanda 20
2006:79 Näshults kyrka Byggnader Näshult Vetlanda 21
2006:55 Mellby kyrka Byggnader Mellby Eksjö 20
2005:29 Marbäcks kyrka Byggnader Marbäck Aneby 16
2006:110 Lommaryds kyrka Byggnader Lommaryd Aneby 16
2005:44 Ljungarums kyrka Byggnader Ljungarum Jönköping 17
2006:81 Lemnhults kyrka Byggnader Lemnhult Vetlanda 16
2006:10 Kråkshults kyrka Byggnader Kråkshult Eksjö 18
2005:19 Eksjö kyrka Byggnader Eksjö Eksjö 17
2006:119 Korsberga kyrka Byggnader Korsberga Vetlanda 18
2006:90 Linderås kyrka Byggnader Linderås Tranås 14
2008:28 Hylletofta kyrka Byggnader Hylletofta Sävsjö 22
2006:48 Kävsjö kyrka Byggnader Kävsjö Gnosjö 18
2007:64 Bringetofta kyrka Byggnader Bringetofta Nässjö 28
2006:101 Norra Solberga nya kyrka Byggnader Norra Solberga Nässjö 18
2006:49 Källeryds kyrka Byggnader Källeryd Gnosjö 18
2004:30 Bondkyrkan i Nydala Byggnader Nydala Värnamo 15
2007:2 Vetlanda kyrka Byggnader Vetlanda Vetlanda 23
2004:29 Nydala klosterkyrka Byggnader Nydala Värnamo 19
2007:45 Tånnö kyrka Byggnader Tånnö Värnamo 20
2005:41 Slottskapellet Byggnader Jönköping Jönköping 17
2006:5 Torskinge kyrka Byggnader Torskinge Värnamo 18
2007:63 Norra Sandsjö kyrka Byggnader Norra Sandsjö Nässjö 28
2005:43 Järstorps kyrka Byggnader Järstorp Jönköping 15
2006:28 Säby kyrka Byggnader Säby Tranås 20
2006:41 Sandviks kyrka Byggnader Sandviks Gislaved 16
2006:111 Ingatorp kyrka Byggnader Ingatorp Eksjö 16
2007:106 Sandseryds kyrka Byggnader Sandseryds Jönköping 22
2006:26 Tranås kyrka Byggnader Säby Tranås 16
2005:49 Hässleby kyrka Byggnader Hässleby Eksjö 18
2007:101 Norrahammars kyrka Byggnader Barnarps Jönköping 18
2006:98 Vireda kyrka Byggnader Vireda Aneby 16
2006:52 Höreda kyrka Byggnader Höreda Eksjö 20
2007:18 Nävelsjö kyrka Byggnader Nävelsjö Vetlanda 23
2005:28 Haurida kyrka Byggnader Haurida Aneby 18
2006:20 Skogskapellet i Nässjö Byggnader Nässjö Nässjö 16
2006:51 Värnamo kyrka Byggnader Värnamo Värnamo 17
2006:15 Nässjö nya kyrka Byggnader Nässjö Nässjö 20
2006:8 Hagshult kyrka Byggnader Hagshult Vaggeryd 19
2007:36 Svarttorps kyrka Byggnader Svarttorp Jönköping 20
2006:46 Nässjö gamla kyrka Byggnader Nässjö Nässjö 21
2007:122 Stockaryds kyrka Byggnader Stockaryd Sävsjö 22
2007:17 Näsby kyrka Byggnader Näsby Vetlanda 22
2006:39 Gränna kyrka Byggnader Gränna Jönköping 20
2007:31 Kulltorps kyrka Byggnader Kulltorps Värnamo 19
2007:67 Skärstads kyrka Byggnader Skärstad Jönköping 28
2005:50 Gnosjö kyrka Byggnader Gnosjö Gnosjö 17
2007:39 Rogberga kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning. Byggnader Rogberga Jönköping 24
2006:4 Kärda kyrka Byggnader Kärda Värnamo 16
2006:30 Fryele kyrka Byggnader Fryele Värnamo 16
2006:105 Reftele kyrka Byggnader Reftele Gislaved 24
2007:102 Järsnäs kyrka Byggnader Järsnäs Jönköping 25
2006:86 Frinnaryds kyrka Byggnader Frinnaryd Aneby 18
2006:3 Hångers kyrka Byggnader Hångers Värnamo 17
2007:22 Myresjö gamla kyrka Byggnader Myresjö Vetlanda 24
2007:119 Hultsjö kyrka Byggnader Hultsjö Sävsjö 20
2006:85 Flisby kyrka Byggnader Flisby Nässjö 18
2007:37 Månsarps kyrka Byggnader Månsarp Jönköping 22
2007:60 Hults kyrka Byggnader Hults Eksjö 18
2007:43 Malmbäcks kyrka Byggnader Malmbäck Nässjö 22
2006:47 Åsenhöga kyrka Byggnader Åsenhöga Gnosjö 16
2007:121 Hjälmseryds gamla kyrka Byggnader Hjälmseryds Sävsjö 22
2007:35 Lekeryds kyrka Byggnader Lekeryd Jönköping 24
2006:42 Södra Hestra kyrka Byggnader Södra Hestra Gislaved 17
2005:20 S:t Lars kapell Byggnader Eksjö Eksjö 18
2007:21 Lannaskede-Myresjö kyrka Byggnader Lannaskede Vetlanda 22
2006:9 Gryteryds kyrka Byggnader Gryteryds Gislaved 17
2007:4 Lannaskede gamla kyrka Byggnader Lannaskede Vetlanda 26
2007:78 Gällaryds kyrka Byggnader Gällaryds Värnamo 22
2006:36 Åkers kyrka Byggnader Åker Vaggeryd 16
2006:7 Forsheda kyrka Byggnader Forsheda Värnamo 16
2006:112 Kållerstads kyrka Byggnader Kållerstad Gislaved 22
2007:61 Edshults kyrka Byggnader Edshults Eksjö 19
2006:34 Byarums kyrka Byggnader Byarum Vaggeryd 20
2007:28 Huskvarna kyrka Byggnader Huskvarna Jönköping 28
2005:34 Bredestads kyrka Byggnader Bredestad Aneby 18
2006:6 Dannäs kyrka Byggnader Dannäs Värnamo 15
2007:27 Hakarps kyrka Byggnader Hakarp Jönköping 28
2006:78 Bredaryds kyrka Byggnader Bredaryd Värnamo 18
2005:51 Burseryds kyrka Byggnader Burseryds Gislaved 21
2007:25 Fröderyds kyrka Byggnader Fröderyd Vetlanda 20
2006:40 Brahekyrkan Byggnader Visingsö Jönköping 21
2006:84 Bälaryds kyrka Byggnader Bälaryds Aneby 18
2006:37 Bondstorps kyrka Byggnader Bondstorp Vaggeryd 18
2007:3 Björkö kyrka Byggnader Björkö Vetlanda 20
2007:30 Forserums kyrka Byggnader Forserums Nässjö 24
2007:138 Barnarps kyrka Byggnader Barnarp Jönköping 30
2007:66 Bodafors kyrka Byggnader Norra Sandsjö Nässjö 22
2006:117 Bäckseda kyrka Byggnader Bäckseda Vetlanda 20
2007:29 Barkeryds kyrka Byggnader Barkeryd Nässjö 22
2007:23 Bäckaby kyrka Byggnader Bäckaby Vetlanda 22
2007:44 Almesåkra kyrka Byggnader Almesåkra Nässjö 22
2006:45 Annefors kapell Byggnader Nässjö Nässjö 14
2006:29 Anderstorps kyrka Byggnader Anderstorp Gislaved 16
2006:44 Adelövs kyrka Byggnader Adelöv Tranås 20
2004:22 Våthults kyrka Byggnader Våthult Gislaved 19
2005:46 Kumlaby kyrka Byggnader Visingsö Jönköping 17
2005:42 Kristine kyrka Byggnader Jönköping Jönköping 20
2005:40 Sofiakyrkan Byggnader Jönköping Jönköping 16
2004:21 Gyllenfors kapell Byggnader Anderstorp Gislaved 18
2004:20 Gislaveds kyrka Byggnader Båraryd Gislaved 19
2004:19 Båraryds kyrka Byggnader Båraryd Gislaved 17
2005:32 Bellö kyrka Byggnader Bellö Eksjö 18
2005:31 Askeryds kyrka Byggnader Askeryd Aneby 22
2004:27 Skirö kyrka Byggnader Skirö Vetlanda 18
2004:26 Skede kyrka Byggnader Skede Vetlanda 17
2004:18 Rydaholms kyrka Byggnader Rydaholm Värnamo 15
2004:25 Karlstorps kyrka Byggnader Karlstorp Vetlanda 18
2004:24 Alseda Kyrka Byggnader Alseda Vetlanda 19
2015:25 Eklundshovs vattenverk. Antikvarisk kontroll och medverkan i samband med genomförda restaureringar 1998–2010, Kortebo 2:171 Byggnader Sofia församling Jönköping 40
2015:24 Säby kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplats Byggnader Säby Tranås 10
2015:23 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Byggnader Jönköping Jönköping 10
2015:22 Sofiakyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader för pentry m.m. Byggnader Jönköping Jönköping 12
2015:21 Norra Unnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Norra Unnaryd Jönköping 44
2013:19 Bredaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av kompletterande belysning Byggnader Bredaryd Värnamo 10
2013:18 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av putssockel Byggnader Skirö Vetlanda 16
2013:20 Hamra hembygdsgård. Antikvarisk medverkan i samband med byte av tak m.m. på hembygdsgården Hamra Lunnagård Byggnader Bredaryd Värnamo 10
2013:17 Gamla residenset. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7 Byggnader Jönköpings stad Jönköping 12
2015:20 Ryggåsstugans värld. Kulturhistorisk utredning kring Ryggåsstugan och dess invånare före flytten till Jönköpings stadspark Byggnader Jönköpings stad Jönköping 32
2013:21 Bringetofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig trämålning av Bringetofta kyrka Byggnader Bringetofta Nässjö 16
2013:16 Rydaholms kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omfogning av torn, stenkonservering m.m. Byggnader Rydaholm Värnamo 42
2015:19 Bottnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Bottnaryd Jönköping 64
2013:22 Bälaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga målningsarbeten Byggnader Bälaryd Aneby 20
2013:15 Gamla Rådhuset. Antikvarisk medverkan i samband med installation av vattenburet värmesystem i Gamla Rådhuset på Antiken 1 Kristine församling Byggnader Jönköpings stad Jönköping 14
2013:23 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med uppförande av skjutbart glasparti i norra korsarmen Byggnader Lommaryd Aneby 20
2015:18 Angerdshestra kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Angerdshestra Jönköping 38
2013:14 Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. på Skede kyrka socken Byggnader Skede Vetlanda 16
2013:24 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omtäckning av torntak m.m. Byggnader Lommaryd Aneby 24
2015:17 Mulseryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Mulseryd Jönköping 48
2013:25 Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Haurida Aneby 18
2013:13 Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig retaurering m.m. Byggnader Malmbäck Nässjö 24
2015:26 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av skyddsrum Byggnader Värnamo Värnamo 18
2013:26 Bodanäs herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av flygelbyggnaden på Bodanäs 1:12 Byggnader Norra Sandsjö Nässjö 28
2015:27 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med invändig restaurering och omgestaltning Byggnader Nässjö Nässjö 38
2013:27 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med installation av högtalare Byggnader Nässjö Nässjö 16
2013:12 Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av korfönster i Vrigstads kyrka Byggnader Vrigstad Sävsjö 16
2015:28 Anderstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av bänkar m.m. Byggnader Anderstorp Gislaved 16
2015:15 Hörjesås Södregård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av gårdsmiljö, Hörjesås 2:4 Byggnader Ramkvilla Vetlanda 48
2013:28 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors Byggnader Nässjö Nässjö 18
2015:29 Gripenbergs slott. Arkivstudie och uppmätning avseende byggnadsminnet Gripenbergs slott Byggnader Säby Tranås 90
2013:11 Huskvarna klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av klockbock och fasadförsamling Byggnader Huskvarna Jönköping 20
2015:30 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Norra Sandsjö Nässjö 14
2013:29 Människors mötesplatser. Kunskapsunderlag Gislaveds och Gnosjö kommuner Byggnader Gislaved och Nässjö 40
2013:10 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Brandstorp Habo 26
2015:31 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Byggnader Frinnaryd Aneby 16
2013:30 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering Byggnader Gränna Jönköping 18
2013:09 Antikvarisk medverkan. Näs 1:8, Ingatorps socken. Restaurering av bodbyggnad och stallbyggnad på Näs 1:8 Byggnader Ingatorp Eksjö 18
2015:32 Ramkvilla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering Byggnader Ramkvilla Vetlanda 8
2013:31 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna Byggnader Gränna Jönköping 14
2015:33 Lannaskede-Myresjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering Byggnader Lannaskede, Myresjö Vetlanda 8
2013:08 Antikvarisk medverkan. Ås kyrka. Omläggning av spirans yttertak Byggnader Ås Gislaved 18
2013:33 Korsberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av tornlanternin och fasad Byggnader Korsberga Vetlanda 16
2015:34 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av hängrännor och stuprör Byggnader Brandstorp Habo 8
2013:34 Brahekyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ny klimat- och värmeanläggning samt invändig sanering och restaurering Byggnader Visingsö Jönköping 72
2015:35 Lilla Björkudden. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av en ängslada Byggnader Järsnäs Jönköping 16
2013:07 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Byggnader Kållerstad Gislaved 16
2013:35 Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsanpassning Byggnader Gällaryd Värnamo 10
2015:36 Askeryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell Byggnader Askeryd Aneby 16
2013:36 Gripenbergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning av säteribyggnaden på Gripenberg 4:1 Byggnader Säby Tranås 20
2013:06 Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av blyfönster Byggnader Voxtorp Värnamo 12
2015:37 Kyrkan på vinden. En undersökning av återanvänt medeltida timmer i Hakarps kyrka Byggnader Hakarp Jönköping 44
2015:14 Bölaryds kvarn och såg. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fasad, Bölaryd 1:68 Byggnader Villstad Gislaved 23
2013:37 Barkeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av putsfasader och fönster Byggnader Barkeryd Nässjö 18
2015:38 Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot Byggnader Ås Gislaved 10
2013:05 Brahehus slottsruin. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och konserveringsåtgärder på Brahehus slottsruin Byggnader Gränna Jönköping 46
2015:12 Häryds masugn. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av masugnsruin Byggnader Gnosjö Gnosjö 20
2013:38 Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av läkarunderbyggnad samt förbättrad tillgänglighet Byggnader Flisby Nässjö 20
2013:39 Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av yttertak på mangårdsbyggnaden Byggnader Linderås Tranås 12
2015:39 Moderna bruksorter. En studie av samhällen i symbios med företag med särskilt fokus på Fagerhult Byggnader Gustav Adolf Habo 40
2015:11 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa Byggnader Skirö Vetlanda 14
2013:04 Lannaskede gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styrsystem för värme Byggnader Lannaskede Vetlanda 20
2015:40 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med ommålning av kyrkans fasader Byggnader Gustav Adolf Habo 14
2013:40 Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden Byggnader Linderås Tranås 12
2015:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av skiffertak m.m. Byggnader Nykyrka Mullsjö 45
2013:03 Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med inre ombyggnad, solavskärmning m.m. avseende Tranås stadshus på Lövstad 1 Byggnader Tranås stad Tranås 18
2013:41 Habo kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Habo Habo 30
2013:02 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka Byggnader Linderås Tranås 22
2013:42 Tranås stadshus. Vårdprogram för byggnadsminnet Tranås stadshus Byggnader Tranås stad Tranås 52
2013:43 Torpet Lundabo. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av torpet Lundabo på Gislaved 1:27 Byggnader Gislaved Gislaved 20
2013:01 Slottsvillan i Huskvarna. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av plåttak och fasadrestaurering på Herrgården 2 Byggnader Huskvarna stad Jönköping 36
2013:44 Hensnässtugan. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av Hensnässtugan Byggnader Gryteryd Gislaved 18
2013:45 Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för bättre tillgänglighet Byggnader Fryele Värnamo 14
2015:08 Ödestugu kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighets- och klimatförbättrande åtgärder m.m. Byggnader Ödestugu Jönköping 32
2014:01 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten Byggnader Södra Hestra Gislaved 16
2013:46 Gislaveds kommunhus. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning Byggnader Gislaved 46
2014:02 Tånnö kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Byggnader Tånnö Värnamo 16
2013:47 Vallsjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering Byggnader Vallsjö Sävsjö 28
2015:07 Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig restaurering Byggnader Svenarum Vaggeryd 54
2014:03 Voxtorps kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Byggnader Voxtorp Värnamo 14
2013:48 Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Byggnader Dannäs Värnamo 18
2016:43 Bönareds f.d. komministerboställe. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak Byggnader Bjurbäck Mullsjö 20
2014:04 Fågelmuseet, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering Byggnader Jönköpings stad Jönköping 16
2015:06 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ommålning och restaurering Byggnader Vetlanda Vetlanda 29
2014:05 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning Byggnader Kållerstad Gislaved 16
2013:49 Norra Solberga gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Norra Solberga Nässjö 28
2016:42 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Nässjö Nässjö 30
2013:51 Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Byggnader Voxtorp Värnamo 14
2014:06 Burseryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Burseryd Gislaved 10
2016:41 Hultsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Hultsjö Sävsjö 28
2013:52 Ökna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster Byggnader Ökna Vetlanda 26
2014:07 Gryteryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Gryteryd Gislaved 10
2016:40 Svalhult 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av östra magasinet Byggnader Adelöv Tranås 24
2014:08 Södra Hestra kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Södra Hestra Gislaved 12
2013:53 Ängsladan i landskapet. Inventering av ängslador med särskild tyngdpunkt i Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommuner Byggnader Eksjö, Nässjö och Vetlanda 78
2014:09 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av WC m.m. Byggnader Säby Tranås 6
2013:54 Mariakyrkan i Värnamo. Ny stols- och bänkinredning i kyrkorummet Byggnader Värnamo Värnamo 12
2014:10 Ägersgöls skola. Antikvarisk medverkan i samband med invändigt måleri Byggnader Hult Eksjö 16
2013:55 Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Fryele Värnamo 16
2014:11 Skogskyrkogården i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av stolpbelysning samt anläggande av vattenspegel Byggnader Nässjö Nässjö 22
2013:56 Nydala kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Nydala Värnamo 22
2014:12 Bottnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillbyggnad, värmekonvertering och invändiga åtgärder Byggnader Bottnaryd Jönköping 48
2013:57 Värnamo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Värnamo Värnamo 16
2014:13 Östanå gård. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av fyra flyglarnas socklar Byggnader Gränna Jönköping 16
2016:39 Värnamo kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med ny belysning på kyrkogårdar Byggnader Värnamo Värnamo 22
2014:14 Göta hovrätt, Ämbetsbyggnaden F003002. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Byggnader Jönköpings stad Jönköping 16
2013:58 Rogberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad tillgänglighet Byggnader Rogberga Jönköping 10
2014:15 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med borttagande av altarring m.m. Byggnader Nässjö Nässjö 26
2016:38 Skepperstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak och sanering/skyddsåtgärder på kyrkvind Byggnader Skepperstad Sävsjö 24
2013:59 Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering vid angrepp av hussvamp Byggnader Vrigstad Sävsjö 48
2014:16 Kumlaby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak Byggnader Visingsö Jönköping 18
2016:37 Burseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig renovering av torn Byggnader Burseryd Gislaved 24
2014:17 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga och utvändiga arbeten Byggnader Nässjö Nässjö 20
2013:60 Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Bäckseda Vetlanda 18
2016:36 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av uthuslänga mot Arendt Byggmästares gata Byggnader Eksjö Eksjö 22
2014:18 Nässjö skogskapell. Antikvarisk medverkan i samband med komplettering av inredning Byggnader Nässjö Nässjö 18
2013:61 Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Byggnader Nässjö Nässjö 28
2016:35 Torskinge kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Torskinge Värnamo 18
2014:20 Jönköpings Stadspark. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning Byggnader Jönköpings stad Jönköping 34
2013:62 Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Byggnader Kärda Värnamo 18
2014:21 Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av fasadbelysning Byggnader Lekeryd Jönköping 6
2016:34 Åkers kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak och lanternin Byggnader Åker Vaggeryd 20
2013:63 Vallsjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av klockstapel Byggnader Vallsjö Sävsjö 18
2014:22 Svarttorps kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med hårdgörning av gångar Byggnader Svarttorp Jönköping 6
2016:33 Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Byggnader Almesåkra Nässjö 8
2014:23 Bruno Mathssons miljöer. Kulturhistorisk utredning av två byggnadsmiljöer på Apeln 1 och Drabanten 4 med anknytning till formgivaren Bruno Mathsson Byggnader Värnamo Värnamo 26
2013:64 Ägersgöls skola, Ägersgöl 1:11. Antikvarisk medverkan i samband med renovering och ommålning av fönstersocken Byggnader Hult Eksjö 14
2016:32 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Barnarp Jönköping 38
2014:24 Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad och ommålning av kyrkbänkar Byggnader Flisby Nässjö 14
2013:65 Bredestads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av avfuktare Byggnader Bredestad Aneby 14
2016:31 Hylletofta kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med inrättande av askgravplats Byggnader Hylletofta Sävsjö 8
2014:25 Almen 6, Jönköping. Antikvarisk dokumentation inför rivning och återuppbyggnad Byggnader Jönköpings stad Jönköping 46
2013:66 Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan vid restaurering av blyinfattade fönster Byggnader Norra Solberga Nässjö 28
2016:30 Arkadien 4, Jönköping. Antikvarisk utredning angående kulturhistoriskt värde samt volymer vid eventuell nyexploatering Byggnader Jönköping Jönköping 26
2014:26 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Byggnader Nässjö Nässjö 14
2013:67 Hullaryds tingshus. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak, Hullaryd 2:30 Byggnader Lommaryd Aneby 18
2016:29 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av förråd i vapenhuset Byggnader Vetlanda Vetlanda 20
2014:27 Marieholm – en bruksort i Gnosjö kommun. Kulturhistorisk inventering Byggnader Åsenhöga och Kävsjö Gnosjö 40
2013:68 Bjurbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av fasad Byggnader Bjurbäck Mullsjö 26
2016:28 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av bärlinor och avfuktning av grund Byggnader Bondstorp Vaggeryd 24
2014:28 Bälaryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor Byggnader Bälaryd Aneby 14
2015:05 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ljudanläggning Byggnader Nässjö stad Nässjö 14
2012:1 Tånnö hembygdsgård, Renovering av eldstäder och skorstenar Byggnader Tånnö Värnamo 19
2016:27 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering, läkarunderbyggnad och krypgrundsåtgärder Byggnader Båraryd Gislaved 36
2014:29 Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Byggnader Gränna Jönköping 16
2012:2 Ängarydskapellet Byggnader Säby Tranås 26
2015:04 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av bodlängan och portlidret Byggnader Eksjö stad Eksjö 16
2016:26 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av kor m.m. Byggnader Byarum Vaggeryd 20
2012:3 Värnamo kyrka, Ombyggnad av norra läktaren för textilförvaring Byggnader Värnamo stad Värnamo 16
2014:30 Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Byggnader Norrahammar Jönköping 10
2016:25 Byarums kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av kyrkogårdsmur Byggnader Byarum Vaggeryd 22
2012:4 Stengårdshults kyrka, Utvändig restaurering av kyrkobyggnaden och klockstapeln Byggnader Stengårdshult Gislaved 16
2014:31 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsförbättrande åtgärder Byggnader Båraryd Gislaved 8
2015:03 Huskvarna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder i krypgrund och källare Byggnader Huskvarna stad Jönköping 20
2016:24 Kråkshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering Byggnader Kråkshult Eksjö 16
2012:5 Vetlanda centrum, från Leoparden till Trekanten Byggnader Vetlanda stad Vetlanda 42
2014:32 Stengårdshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning Byggnader Stengårdshult Gislaved 16
2016:23 Skillingaryds klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering Byggnader Tofteryd Vaggeryd 28
2014:33 Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Byggnader Svenarum Vaggeryd 22
2015:01 Fiskmåsen 13, Tranås. Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnaden på Fiskmåsen 13 i Tranås Byggnader Tranås stad Tranås 30
2014:34 Romanäs sanatorium. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring Byggnader Säby Tranås 20
2012:7 Värnamo tingshus, kulturhistorisk utredning karaktärisering och byggnadshistoria Tingshuset 1 Byggnader Värnamo stad Värnamo 26
2016:21 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med demontering av bänkar Byggnader Södra Hestra Gislaved 18
2014:36 Botorp. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring Byggnader Linderås Tranås 30
2016:20 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm Byggnader Gustav Adolf Habo 16
2014:37 Månsarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad och renovering m.m. Byggnader Månsarp Jönköping 34
2012:10 Svarttorps kyrka, Invändig renovering Byggnader Svarttorp Jönköping 48
2016:19 Nässjö skogskyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplatser Byggnader Nässjö Nässjö 24
2014:38 Vireda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak på sakristian och korets norra sida Byggnader Vireda Aneby 22
2012:11 Marbäcks kyrka. Byte av el och bänkvärmare Byggnader Marbäck Aneby 16
2014:39 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak Byggnader Nässjö Nässjö 20
2016:18 Sandhems kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omputsning av fasaden Byggnader Sandhem Mullsjö 20
2012:12 Sionskapellet i Sommen, Utvändig och invändig restaurering Byggnader Säby Tranås 24
2016:17 Gamla Rådhuset, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering av Gamla Rådhuset på Antiken 1 Byggnader Jönköpings stad Jönköping 24
2014:41 Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig bättringsmålning Byggnader Gällaryd Jönköping 12
2012:16 Bredaryds hembygdsgård, Byte av yttertak av linbastan från Öen Byggnader Bredaryd Värnamo 10
2016:16 Lekeryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak Byggnader Lekeryd Jönköping 16
2012:25 Rogberga kyrkogård, Ny askgravlund, Rogberga Byggnader Rogberga Jönköping 11
2016:14 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak socken i Jönköping Byggnader Barnarp Jönköping 18
2016:13 Öreryds gamla missionshus. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Öreryd Gislaved 26
2012:26 Restaurering av papptak i Aschanska gården Byggnader Eksjö stad Eksjö 11
2016:12 Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av målade korfönster Byggnader Norra Solberga Nässjö 22
2014:42 Nässjö skogskapell och krematorium. Antikvarisk medverkan i samband med om- och tillbyggnad av krematorieanläggningen Byggnader Nässjö Nässjö 40
2012:31 Hallingstorps kapell, Ingvändiga målningsarbeten Byggnader Säby Tranås 14
2014:43 Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbete Byggnader Bredaryd Värnamo 12
2016:11 Habo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak Byggnader Habo Habo 48
2016:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av ramp Byggnader Nykyrka Mullsjö 20
2014:44 Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader i källarvåningen Byggnader Tranås Tranås 20
2011:28 Hultaby slottsruin, Vård- och underhållsåtgärder Byggnader Näsby Vetlanda 28
2016:09 Järsnäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband medinvändig restaurering m.m. Byggnader Järsnäs Jönköping 66
2014:46 Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Lekeryd Jönköping 24
2014:47 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av skorsten på masugn Byggnader Värnamo Värnamo 22
2016:08 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av kororgel Byggnader Jönköpings stad Jönköping 8
2014:48 Hässleby kyrka och begravningskapell. Antikvarisk medverkan i samband medutvändig målning Byggnader Hässleby Eksjö 10
2016:07 Byarums och Svenarums kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med konservering av gravstenar Byggnader Byarum & Svenarum Vaggeryd 30
2011:29 Vetlanda kapellkrematorium ”Uppståndelsekapellet”. Värmekonvertering och invändig ommålning Byggnader Vetlanda stad Vetlanda 20
2014:49 Björnebergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ändring och restaurering Byggnader Järstorp Jönköping 24
2016:06 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av torn och gravkor Byggnader Linderås Tranås 24
2014:50 Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av yttertak Byggnader Malmbäck Nässjö 18
2011:36 Tomtabackens luftbevakningstorn, Restaurering Byggnader Malmbäck Nässjö 18
2016:05 Pilaboparken i Anneberg. Vård- och underhållsplan 2016-2026 med vårdprogram Byggnader Norra Solberga Nässjö 54
2014:53 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ny korbelysning Byggnader Frinnaryd Aneby 8
2016:04 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med reparationer av bjälklag m.m. Byggnader Säby Tranås 24
2014:54 Vetlanda stad och nära omland. Kulturhistorisk utredning Byggnader Vetlanda mm Vetlanda 124
2011:46 Carl Petersons villa och Ingsbergs herrgård i Nässjö, Kulturhistorisk bedömning av fastigheterna Sänket 1 och Skansen 4 Byggnader Nässjö Nässjö 20
2016:03 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med partiellt byte av plåttak Byggnader Nässjö stad Nässjö 8
2011:49 Kolladan i Ohs bruk, Byggnadsvårdsåtgärder Byggnader Gällaryd Värnamo 24
2016:02 Hakarps kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med exteriör restaurering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Hakarp Jönköping 30
2016:01 Näs 1:8, Ingatorp. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av byggnaderna 8 och 25 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Ingatorp Eksjö 16
2017:23 Haurida kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) > Byggnader Haurida Aneby 32
2017:22 Aneby begravningsplats. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) > Byggnader Bredestad Aneby 32
2017:21 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1MB, nytt fönster) > Byggnader Norra Sandsjö Nässjö 14
2017:20 Lommaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering och avfuktning av tornet (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Byggnader Lommaryd Aneby 16
2017:19 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och underhållsarbeten utförda 2016 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Byggnader Värnamo Värnamo 20
2017:16 Norra Solberga kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Byggnader Norra Solberga Nässjö 66
2017:15 F.d. däckfabriken i Gislaved. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av fastigheten Göta 2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Gislaveds tätort Gislaved 26
2017:14 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av högtalare (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Nykyrka Mullsjö 12
2017:13 Hylletofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Hylletofta Sävsjö 20
2017:12 Anderstorps kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Byggnader Anderstorp Gislaved 64
2017:11 Östra kapellet i Jönköping. Invändig tillgänglighetsanpassning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Jönköping stad Jönköping 20
2017:10 Lövås 8:5 Scandinavian Raceway. Karaktärisering och beskrivning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Anderstorp Gislaved 20
2017:09 Smalspåret vid Ohs bruk. Byggnadsminnesutredning av industribanan Ohs bruk (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Byggnader Bor, Gällaryd och Voxtorp Värnamo 26
2017:08 Schiörlinorgeln i Svenarums kyrka. Dokumentation och restaurering (pdf, 17 MB, nytt fönster) > Byggnader Svenarum Vaggeryd 160
2017:07 Domherren 23, Jönköping. Antikvarisk utredning avseende fastigheten Domherren 23 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Jönköpings stad Jönköping 30
2017:06 Nykyrka kyrka. Färganalys inför kommande målningsarbeten (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Byggnader Nykyrka Mullsjö 22
2017:05 Mederleds tullkvarn. Byggnadsminnesutredning av Mela kvarn, Storegården 1:21 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Bäckseda Vetlanda 26
2017:04 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga arbeten (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Byggnader Bondstorp Vaggeryd 30
2017:03 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaureringsarbeten på tornet (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Byarum Vaggeryd 36
2017:02 Ingatorps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Byggnader Ingatorp Eksjö 58
511 rapporter returnerade