Välkommen till Biosfären - en utställning om ekologi och ekonomi – Jönköpings läns museum
En grafisk snurra med fabriker, människor och andra symboler, mot rundlar i rosa, rött, grönt

Välkommen till Biosfären – en utställning om ekologi och ekonomi

Publicerat: 12 maj, 2021

Välkommen till Biosfären öppnar 21 maj på Jönköpings läns museum. Utställningen handlar om det tunna skiktet runt jorden där vi lever. Själva förutsättningen för människans existens.

”En gång fanns det ingenting. Inget mörker, inget ljus, ingen tid, inga pengar, inga fötter och inga gymnastikskor. Genom åren har många blivit tokiga av att tänka på det.” 

Välkommen till Biosfären får besökare veta att de själva består av biomassa. Att regnskogar, korallrev och hav kan omvandlas till pengar. Utställningen inspireras av och gestaltar Beijerinstitutets forskningsrapporter kring ekologi och ekonomi.

Här synas relationen mellan klimatförändringar, normer och etik. Grafiska bilder, texter och konstverk lyfter fakta och frågor, sida vid sida.

” – Under arbetet med utställningen hade vi en nära dialog med Beijerinstitutets forskare, vilket var oerhört spännande (och skrämmande). Till exempel när det gäller däggdjur. 60 procent av världens däggdjur är boskap. 36 procent är människor. Endast 4 procent är vilda djur. Denna fakta visar tydligt människans destruktiva förhållande till biosfären.

Innehållet är både deprimerande och absurt – men vi hoppas att besökaren tycker det är en intressant och rolig utställning. Med satir som metod berättar vi bland annat om tröskeleffekter och att fem företag står för 90 procent av världsproduktionen av palmolja”, berättar författaren Eric Ericson, som tillsammans med konstnären Lars Arrhenius skapat utställningen.

Lars Arrhenius, (1966 – 2020), konstnär vars filmer och utsmyckningar har visats världen över. Han är representerad på bland annat Moderna Museet, Nationalmuseum, Stedelijk Museum, Stuttgart Kunstmuseum och Victoria and Albert Museum i London.

Eric Ericson, (1972), författare som främst ägnat sig åt samhällets struktur och organisation. Ericson har exempelvis skrivit Brev till samhället, varit pjäsförfattare till Dramatens uppsättning Brev från Eric Ericson, samt dokumenterat ruinstaden Palmyra i Syrien.

Välkommen till Biosfären utgår från Beijerinstitutets forskning inom ekologisk ekonomi. Den är producerad av Svenskt Tenn, med stöd från Kjell och Märta Beijers stiftelse.

Utställningen visas på Jönköpings läns museum 21 maj – 22 augusti.

i Information


Kontaktuppgifter
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig