Pressbilder

Pressbilderna är fria att använda i samband med artikel som relaterar till innehållet och Jönköpings läns museum, och med angiven fotograf/bildägare. Om namn saknas, skriv foto Jönköpings läns museum.

Sarah Billengren, ansvarig för projektet med avskrifter av familjen Bauers brevsamling.

Ladda ner stor bild

John och Ester Bauer (JM.1988-17-105)

Ladda ner stor bild

Från familjen Bauers brevsamling. John till Esther 1904 (JMA.00472)

Ladda ner stor bild

Boksläpp maj 2019: Rosenlunds herrgård

Ladda ner stor bild
Sergei Muchin

Museichef Sergei Muchin, Jönköpings läns museum

Ladda ner stor bild

Fynd av svärd i Vidöstern. Svärdet som det såg ut när det precis dragits upp ur dyn.

Ladda ner stor bild

Fynd av svärd i Vidöstern. Med hjälp av metalldetektorer och arkeologer/dykare från Länsstyrelsen och Jönköpings läns museum söks fyndplatsen av.

Ladda ner stor bild
Sagoillustration.

Vad vill du här i min skog? John Bauer, 1912. Ur utställningen Följa John

Ladda ner stor bild
En älg i vinterlandskap.

Älgskyttarna. John Bauer 1912. Ur utställningen Följa John

Ladda ner stor bild