Unik brevsamling från John och Ester Bauer publiceras – Jönköpings läns museum
Sarah Billengren, ansvarig för projektet med avskrifter av familjen Bauers brevsamling.

Unik brevsamling från John och Ester Bauer publiceras

Publicerat: 13 maj, 2019

Jönköpings läns museum har publicerat ett 40-tal avskrifter och original från familjen Bauers omfattande brevsamling, för alla att ta del av. Breven återspeglar tiden de levde i och ger en ny bild av deras personligheter och liv.

Närmare 970 brev, skrivna mellan 1890-talet fram till familjens tragiska förolyckande 1918, ingår i samlingen. Det är brev mellan John och Ester, men också till och från deras föräldrar, syskon, övrig släkt och vänner.

Sarah Billengren, ansvarig för projektet:
– Breven är allt från en till tolv sidor långa ? ofta mycket innehållsrika och detaljerade. Som läsare kommer man John och Ester otroligt nära: deras tankar, känslor och drömmar, och även hur relationen till varandra och andra i deras närhet såg ut och förändrades över tid. Här ryms både vardagligheter och poetiska känsloyttringar. Historiska förlopp som första världskriget och spanska sjukan skildras genom deras ögon.

Samlingen har donerats till museet från olika privatpersoner i omgångar från 1970-talet. Genom att nu göra breven tillgängliga för en större publik, vill museet komplettera bilden av John och Esters liv och konstnärskap.

Omfattande arbete för museets specialister

Henrik Johansson, arkivarie:
– Projektet är omfattande och tar minst tre år att genomföra. Handstilen är svårläst och avskrifterna gör det möjligt för fler att ta del av breven, som efterfrågas av både författare, filmmakare och forskare. Vissa originalbrev innehåller okända skisser och teckningar från John Bauer.

Arbetet påbörjades 2018 och genomförs med stöd av Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens Minnesfond. Materialet publiceras på webbplatsen Digitaltmuseum.se ? hittills finns ett 40-tal brev ute och nya publiceras varje vecka. Här finns även foton från familjen Bauer och ett antal av Johns mest kända konstverk. Museet hoppas få ta del av fler brev framöver ? i synnerhet de skrivna av Ester, där färre verkar finnas bevarade.

John och Ester Bauer

John Bauer föddes i Jönköping 1882. Hans bilder, ofta befolkade med troll och jättar, riddare och prinsessor, har gett honom ställningen som hela Sveriges sagokonstnär. Jönköpings läns museum äger en stor John Bauer-samling med målningar, skisser, fotografier och brev. Ester Ellqvist-Bauer föddes i Skåne 1880. Ett fåtal av hennes verk finns i länsmuseets samlingar. Hon var en skicklig porträttkonstnär. Paret träffades på Konstakademien i Stockholm, gifte sig 1906 och fick sonen Bengt Olov 1915.

Pressbilder
Sarah Billengren, ansvarig för projektet vid Jönköpings läns museum
John och Ester Bauer
Brev från John till Ester

Länk
Brevsamlingen på Digitaltmuseum

i Information


Kontaktuppgifter
Porträtt av Åsa Rosén, kommunikationsansvarig
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig

Henrik Johansson

Arkivarie


Bilder

Brev från John till Ester.