Bildbyråns prislista

OBS! Från augusti 2020 till mars 2021 har vi begränsad möjlighet att ta emot beställningar från fotoarkivet, då en stor del ligger nedpackat. Vi svarar på alla bildbeställningar i möjligaste mån. Tusentals foton finns även att ladda ner från länsmuseets samling på digitaltmuseum.se

 • Bildsökning, skanning 300 dpi A4, bildbehandling och enklare retusch
  300 kr 1:a bilden, 175 kr 2:e bilden och därutöver.
 • Avancerad retuscharbete, enligt överenskommelse
  500 kr/timme.
 • Fotograferingsuppdrag
  Framtagning och fotografering i museet av museets fotograf:
  750 kr/timme.

Akademiska avhandlingar och uppsatser, publikationer utgivna av museer och hembygdsföreningar i Jönköpings län, skolor och privat användning: 50% rabatt.

Kommersiella bilder

För bilder som Jönköpings läns museum har upphovsrätt till och som ska användas kommersiellt gäller följande priser:

 • Företag 700 kr/bild
 • Föreningar eller ideell verksamhet 300 kr/bild.

Större uppdrag enligt överenskommelse. Samtliga priser anges inklusive moms.

Kontakt

Kontakta oss gärna via e-post, bild@jkpglm.se

Publicering och användning

OBS! Se vilken märkning bilden har, t ex CC-märkning eller Public Domain. Vid publicering ska bilderna märkas med: fotografens namn, konstnärens namn (där bilden visar ett konstverk), samt Jönköpings läns museum.

Vid publicering av arkivhandling bör arkivreferens uppges som källa.

När du använder eller förändrar en bild i Public Domain, ska du inte låta konstnären, fotografen eller museet stå som utgivare för de ändringar du har gjort. Om du modifierar en Public Domain-bild bör det vid återanvändning tydligt framgå att förändringar gjorts gentemot originalet. Konstnärens, fotografens eller museets namn eller logo får inte användas som validering av dina egna ändringar utan att konstnären, fotografen eller museet har godkänt detta.

Enligt den ideella rätten i upphovsrättslagen ska fotografens namn alltid anges och bilden får inte användas eller ändras på ett sätt som kan verka kränkande.

Skicka alltid referensexemplar av publikationer där Jönköpings läns museum bildmaterial används. Vi vill också gärna ha information om webbplatser där bilderna finns med.

Jönköpings läns museum kan inte garantera historiska bilders upphovsrätt. Museet förbehåller sig rätten att lägga detta ansvar på bildanvändaren/beställaren.

i Information


Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Bildbyrån

Bildbyrån