fbpx

Bildbyråns prislista

Prislista

  • Bildsökning, skanning 300 dpi A4, bildbehandling och enklare retusch
  • 300 kr 1:a bilden, 175 kr 2:e bilden och därutöver.
    Mer avancerad retuscharbete, enligt överenskommelse: 500 kr/timme.
  • Fotograferingsuppdrag
    Framtagning och fotografering i museet av museets fotograf 750 kr/timme.

Akademiska avhandlingar och uppsatser, publikationer utgivna av museer och hembygdsföreningar i Jönköpings län, skolor och privat användning 50% rabatt.

Kommersiella bilder

För bilder som Jönköpings läns museum har upphovsrätt till och som ska användas kommersiellt gäller följande priser:

  • Företag 700 kr/bild
  • Föreningar eller ideell verksamhet 300 kr/bild.

Större uppdrag enligt överenskommelse. Samtliga priser anges inklusive moms.

* OBS Se vilken märkning bilden har t ex CC-märkning eller Public Domain. Vid publicering ska bilderna märkas med: Konstnärens namn (där bilden visar ett konstverk) eller fotografens namn, samt Jönköpings läns museum.

Vid publicering av arkivhandling bör arkivreferens uppges som källa.

När du använder eller förändrar en bild i Public Domain, ska du inte låta konstnären, fotografen eller museet stå som utgivare för de ändringar du har gjort. Om du modifierar en public domain-bild bör det vid återanvändning tydligt framgå att förändringar gjorts gentemot originalet. Konstnärens, fotografens eller museets namn eller logo ska dessutom inte användas som validering av dina egna ändringar utan att konstnären, fotografen eller museet har godkänt detta.

Enligt den ideella rätten i upphovsrättslagen ska fotografens namn alltid anges och bilden får inte användas eller ändras på ett sätt som kan verka kränkande.

Vänligen skicka referensexemplar av publikationer där Jönköpings läns museum bildmaterial används. Vi villl gärna också ha information om webbplatser där bilderna finns med.

Jönköpings läns museum kan inte garantera historiska bilders upphovsrätt. Museet förbehåller sig rätten att lägga detta ansvar på bildanvändaren/beställaren.