Spåra Säby sockencentrums och Säbydalens historia – Jönköpings läns museum
Gammal karta över Säbysjön

Spåra Säby sockencentrums och Säbydalens historia

Publicerat: 20 aug, 2018

Säby kyrka byggdes redan under 1200-talet och fortsatte att byggas ut under flera århundraden. Den allt större kyrkan vittnar om att antalet bosatta på platsen också ökade under 1200-till 1700-talet. Men vad fanns där tidigare och vad finns idag? En äldre karta över Säbydalen visar ett helt annat landskap än det som finns idag. Söndag 26 augusti kl. 13 arrangerar Jönköpings läns museum en vandring på platsen och hjälper deltagarna spåra efter det gamla i det nya.

Landskap är i ständig förändring, men på vissa ställen är förändringarna större än på andra. De äldre kartorna visar oss ett helt annat landskap kring Säby by än det vi hittar i dag. I dalen har många strukturer levt kvar fram till nutid, men vad fanns här innan sätesgårdarnas tid? Genom äldre kartor och vandring i området försöker vi hitta spåren efter det gamla i det nya.

Under vandringen kommer vi att studera de processer som lett fram till dagens landskap. Till vår hjälp har vi kartor från mitten av 1600-talet och framåt, samt vår kunskap om försörjningsstrategier vid olika tidpunkter. Två viktiga utgångspunkter är hur vattnets väg i landskapet förändrats och hur kommunikation vid olika tider satt sin prägel på Säbydalen och området kring Säby sockencentrum.

Ådel Vestbö Franzén, kulturgeograf som under många år arbetat med landskapshistoriska studier, leder vandringen. Hon kommer dessutom visa Säbydalen och Säby sockencentrums förändring med hjälp av kartor från 1600-talet och framåt.

Samling: vid Säby kyrka. Säby kyrka ligger utmed väg 32 (Eksjö-Tranås). Från Jönköping: E4 till Gränna, sen väg 133 mot Tranås.

Kulturvandringen arrangeras på nationella ?Arkeologidagen?. Den ingår också i programserien ?Kulturvandringar i länet och staden 2018? som Jönköpings läns museum arrangerar. Deltagarna får veta mer om historiska platser i Jönköpings län, hur det var att leva förr och ta del av spännande byggnadshistorier. Samtliga vandringar är gratis. Mer information finns på museets hemsida.

i Information


Kontaktuppgifter
Profilbild av Ådel Vestbö Franzén
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf

Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö


Bilder

Gammal karta över Säbysjön Säbydalen på 1650-talet. Många av gårdarna och byarna känner vi igen, men vad har skett med platser som Åby, Helvetet och Gåpenäs?