Fynd av svärd i Vidöstern – Jönköpings läns museum

Fynd av svärd i Vidöstern

Publicerat: 5 okt, 2018

I somras gjordes ett spektakulärt fynd av ett järnålderssvärd i sjön Vidöstern. Upptäckaren var den 8-åriga flickan Saga som trampade på svärdet en bit ut i vattnet intill en badplats. Flickans familj kontaktade arkeolog Annie Rosén vid Jönköpings läns museum. Hon kunde snabbt konstatera att det var ett märkvärdigt och mycket intressant fynd.

Svärdet är ovanligt välbevarat med bland annat svärdsskida i trä och läder. Det har preliminärt bedömts vara från järnåldern, troligen ca 1500 år gammalt. Djupet där flickan fann svärdet är endast ca en halvmeter. Varför svärdet en gång hamnat i vattnet vet vi inte, men ytterligare förhistoriska fynd har gjorts vid en undersökning i september, bland annat ett dräktsmycke från 300-400-talet e.Kr. Svärdet befinner sig för närvarande hos konservator.

Onsdagen den 3 oktober kommer Jönköpings läns museum, länsstyrelsen i Jönköpings län och medlemmar ur Sveriges Metallsökarförening att söka i vattnet i fyndområdet för att se om det finns ytterligare föremål som kan bringa klarhet i hur fynden ska tolkas ? handlar det om gravar som eroderat ut i sjön, offerfynd i vatten eller borttappade föremål?

 

Pressbilder finner du här.

 

 

i Information


Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö