Länsmuseet ställer in vårens program – Jönköpings läns museum

Länsmuseet ställer in vårens program

Publicerat: 1 apr, 2020

Jönköpings läns museum följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset och dess smittspridning. Museet håller öppet som vanligt tills vidare, men den publika verksamheten påverkas.

Inställd programverksamhet under våren

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang har Jönköpings läns museum beslutat att ställa in alla publika aktiviteter såsom visningar, föreläsningar och andra programpunkter fram till och med 31 maj.

Påverkar den nya kulturhistoriska utställningen

Beslutet påverkar den nya kulturhistoriska utställningen Kampen i tiden, som skulle ha öppnat den 15 maj. Den öppnar istället under hösten, då det under rådande läge inte går att genomföra en invigning, samtidigt som skolor, samarbetspartners och leverantörer till museet också har fått förändrade förutsättningar för sin verksamhet.

– Covid-19 sätter press på hela samhället och även vår institution. Trots situationen gör det mig glad att se hur våra medarbetare verkligen gör sitt yttersta för verksamheten, och håller fokus på våra uppdrag, säger museichef Sergei Muchin.

Besökare välkomna på egen hand

Museet arbetar hela tiden för att begränsa smittspridning av Coronaviruset och har vidtagit åtgärder för detta. En begränsning av antal samtidiga besökare i utställningssalarna har också gjorts. Samtidigt arbetar museet för att allmänheten ska kunna ta del av verksamheten på andra sätt – till exempel genom material i digitala kanaler.

Besökare är fortfarande välkomna att besöka museet och utställningarna på egen hand. Den som inte känner sig fullt frisk, uppmanas att avstå besök.

Vid frågor kring evenemang och bokningar, kontakta Besöksservice tel: 036-30 18 73 eller e-post: besoksservice@jkpglm.se. Museets publicerar även löpande information på www.jonkopingslansmuseum.se

i Information


Kontaktuppgifter
Porträtt av Åsa Rosén, kommunikationsansvarig
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig