Stadig ökning av besök på Jönköpings läns museum – Jönköpings läns museum
Besökare fotade uppifrån inne på museet, med rörelseoskärpa

Stadig ökning av besök på Jönköpings läns museum

Publicerat: 11 jan, 2019

Utvecklingen med långsiktigt ökande besökssiffror fortsätter för Jönköpings läns museum. Under 2018 blev det totala antalet besök 134 626, vilket är en ökning med drygt 1 300 besök jämfört med 2017.

Sveriges museer släppte idag sammanställningen av förra årets besökssiffror för landets museer som landar på över 17 miljoner besök, vilket ändå är en nedgång med 3% där hälften av landets museer hade färre besök. Det gäller dock inte Jönköpings läns museum som fortsätter den ökande trend som pågått i flera år.

– Vi ser en kontinuerlig ökning av hela vår verksamhet sedan 2016. Vi har haft en mycket bra sommar sett till antal besök, vilket i hög grad är kopplat till vår nya Bauer-utställning,
menar museichef Sergei Muchin.

– Under en treårsperiod har vi ökat besöksantalet både här i huset och i våra aktiviteter ute i länet. De populära kulturvandringar vi genomförde förra året lockade sammanlagt över 900 deltagare.

– Det är glädjande att vi nu kunnat nyanställa personal, vilket gör att vi ännu bättre kan tillgodose länets behov. Utöver våra fasta samt tillfälliga utställningar och evenemang, arbetade vi under 2018 med 350 olika uppdrag inom kulturmiljö ? arkeologi, byggnadsvård och konservering. Allt från dagsverken till långa projekt, till största delen ute i länet.

Fakta besökssiffror Jönköpings läns museum

2016: 132 900 besök
2017: 133 246 besök
2018: 134 626 besök

Utöver museibyggnaden bedriver museet verksamhet i Friluftsmuseet Jönköpings stadspark, kulturvandringar och föreläsningar runtom i länet, produktion och underhåll av den stadshistoriska utställningen i Arkivhuset samt rådgivning i Forskarsalen.

Önskar du mer information

Välkommen att kontakta Sergei Muchin, 036-30 18 90, sergei.muchin@jkpglm.se

i Information


Kontaktuppgifter
Porträtt av Åsa Rosén, kommunikationsansvarig
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig