Ny chef utsedd för Jönköpings läns museum – Jönköpings läns museum
Ett porträtt av Johan Gärskog i länsmuseets lokaler

Ny chef utsedd för Jönköpings läns museum

Publicerat: 31 jan, 2020

Johan Gärskog blir ny länsmuseichef vid Jönköpings läns museum där han tar över efter Sergei Muchin som går i pension den sista juli.

Johan Gärskog kommer närmast från rollen som avdelningschef för kultur och bibliotek vid Jönköpings kommun, där han började 2017. Tidigare var han enhetschef för kulturverksamheten i Kalmar kommun. Dessförinnan har han verkat i Eksjö kommun i drygt 15 år, både som chef för kulturskolan och som kulturchef.

Johan är utbildad vid Ingesunds Musikhögskola och har sedan lång tid tillbaka en passion för utveckling och värdeskapande verksamhet. Han ser nu fram emot sin nya roll:

? Jag känner mig hedrad över att ha fått förtroendet att leda Jönköpings läns museums verksamhet och ser det som ett oerhört spännande och viktigt uppdrag. Den samlade kunskapen i form av medarbetarnas kompetens, samlingar och dokumentation som utmärker vårt länsmuseum är en bra grund för att ta de senaste årens utvecklingsarbete vidare.

? Inför framtiden ser jag ett museum som fortsätter utmana och göra skillnad, som bjuder in till kreativitet, som lyfter kulturens och konstens egenvärde, som vårdar, tillgängliggör och levandegör vårt kulturarv och som samtidigt utgör en viktig plattform för att inte bara värna om demokratin, utan också försvara den.

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum, som levandegör länets kulturarv. Här möter besökare en bredd av utställningar och ett omfattande programutbud under hela året.

Den betydande verksamheten runt om i länet utgår från tre uppdragsperspektiv ? förvaltning, forskning och förmedling. De ca 50 anställda arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, byggnadsvård, etnologiska dokumentationer och pedagogisk verksamhet med delaktighet i fokus.

Stiftelsen Jönköpings läns museum drivs av Region Jönköpings län, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund.

? Efter en gedigen rekryteringsprocess där ett stort antal väl meriterade sökanden har genomlysts, så är det med stor glädje och tillfredsställelse vi hälsar Johan Gärskog välkommen som ny museichef, säger styrelsens ordförande Inger Gustafsson.

Johan Gärskog tillträder sin tjänst den 18 maj 2020.

Vid frågor

Inger Gustafsson, ordförande, Stiftelsen Jönköpings läns museum
070-872 17 51, inger.sigrid@gmail.com

Åsa Rosén, Kommunikationsansvarig
036-30 18 22, asa.rosen@jkpglm.se

Pressbild

Johan Gärskog. Foto: Jönköpings läns museum

i Information


Kontaktuppgifter
Porträtt av Åsa Rosén, kommunikationsansvarig
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig