Magasin i länsmuseets källare flyttas – Jönköpings läns museum
Museibyggnaden mot en blå himmel med ljusgröna kvistar i förgrunden

Magasin i länsmuseets källare flyttas

Publicerat: 1 jun, 2020

Med start i augusti ska Jönköpings kommun byta ut vatten- och avloppsledningar i fastigheten för Jönköpings läns museum.

Arbetet påverkar länsmuseets källare, där delar av museets samling förvaras, och det finns risk för att puts faller ner över samlingen.

De magasin som finns i källaren behöver därför tömmas och flyttas. Föremålen kräver speciella lokaler gällande luftfuktighet och säkerhet. Därför kommer en av museets salar att stängas, för att inhysa föremålen under den tid arbetet genomförs.

Tekniska kontoret som genomför VA-arbetet beräknar att arbetet kommer att pågå från augusti och året ut samt in i februari/mars 2021. Detta påverkar de utställningar som skulle ha visats i den sal som tillfälligt stängs. I övrigt kommer höstens och vinterns utställningar att visas som planerat.

Ytterligare information

Frågor kring VA-arbetet:

Kenneth Dahlros, områdesförvaltare, Jönköpings kommun
036-10 58 60 | kenneth.dahlros@jonkoping.se

Frågor kring utställningsverksamheten:
Liselotte Munther, enhetschef dokumentation, samling och publika aktiviteter,
Jönköpings läns museum
036-30 18 29 | liselotte.munther@jkpglm.se

i Information


Kontaktuppgifter
Porträtt av Åsa Rosén, kommunikationsansvarig
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig