Så hanterar Jönköpings läns museum risken för Coronaviruset – Jönköpings läns museum

Så hanterar Jönköpings läns museum risken för Coronaviruset

Publicerat: 16 mar, 2020

Jönköpings läns museum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hanteringen av Coronaviruset. Museet håller öppet som vanligt tills vidare, men vår publika verksamhet påverkas.

Inställd programverksamhet under mars

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om mindre evenemang ställer vi in våra publika aktiviteter såsom visningar, föreläsningar och andra programpunkter fram till 31 mars. Åtgärden görs för att minska smittspridningen av Coronaviruset och inte minst av omsorg för våra äldre och personer med allvarlig sjukdom.

Vid frågor kring evenemang och bokningar, kontakta Besöksservice tel: 036-30 18 73 eller e-post: besoksservice@jkpglm.se. Museets publicerar även löpande information på www.jonkopingslansmuseum.se.

Tidigare beslut av regeringen

Regeringen beslutade den 12 mars om ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Jönköpings läns museum säkerställer att inte fler än 500 personer samtidigt vistas i museet.

Besökare välkomna på egen hand

Besökare är fortfarande välkomna att besöka oss på egen hand, om de känner sig friska. Vid symptom på förkylning eller annan sjukdom, uppmanar vi besökare att avstå besök för att förhindra smittspridning.

Mer information

Åsa Rosén, Kommunikationsansvarig
036-30 18 22, asa.rosen@jkpglm.se

i Information


Kontaktuppgifter
Porträtt av Åsa Rosén, kommunikationsansvarig
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig