Aktuell information gällande Covid- 19 – Jönköpings läns museum
Museibyggnaden från fasaden som vätter mot Östra Centrum

Aktuell information gällande Covid- 19

Publicerat: 5 nov, 2020

Pressmeddelande 2020-11-05

Folkhälsomyndighetens beslut om lokala allmänna råd för Region Jönköpings län gällande Covid -19 infördes 3 november.

Med anledning av rådande läge har Jönköpings läns museum beslutat följande, som gäller från och med 5 november till och med 24 november:

Museet och våra utställningar håller öppet, men antal samtidiga besökare på museet begränsas till 50 personer. Öppettiden på onsdagar ändras till kl 10-17. Övriga öppettider som vanligt. Alla visningar ställs även in.

Samtliga programaktiviteter ställs in och endast digitala evenemang kommer att genomföras till och med den 31 december. Invigningen av den nya kulturhistoriska utställningen Kampen i Tiden ställs därmed in.

– Naturligtvis känns det tråkigt att genomföra dessa åtgärder, men vi gör detta som komplement till de åtgärder vi sedan tidigare gör för att minska risken för smittspridning. Det är viktigt att besökarna känner sig trygga. Precis som alla andra så följer vi utvecklingen och gör de åtgärder som är nödvändiga, säger museichefen Johan Gärskog.

Restriktionerna kan komma att förändras och tidsperioden kan förlängas.

Övriga åtgärder

Vi arbetar hela tiden för att begränsa smittspridning av Coronaviruset och har sedan tidigare vidtagit åtgärder för detta. Tänk på att hålla avstånd (ca 2 meter) och visa hänsyn till övriga besökare. Är du inte frisk så vill vi att du avstår ditt besök ? välkommen vid ett senare tillfälle.

Vid frågor kring evenemang och bokningar, kontakta Besöksservice tel: 036-30 18 73 eller e-post: besoksservice@jkpglm.se.

Frågor kring utställningsverksamheten:
Liselotte Munther, enhetschef dokumentation, samling och publika aktiviteter,
Jönköpings läns museum
036-30 18 29 | liselotte.munther@jkpglm.se

Övriga frågor:
Åsa Rosén, Kommunikationsansvarig
036-30 18 22, asa.rosen@jkpglm.se

i Information


Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk