970 brev klara - ger unik inblick i familjen Bauers liv – Jönköpings läns museum
Äldre brev utspridda på ett bord. Person med handskar håller i ett av breven.

970 brev klara – ger unik inblick i familjen Bauers liv

Publicerat: 8 mar, 2021

”Kan du tänka dig John, jag är utsatt för ett utpressningsförsök”, så skriver Ester Bauer i ett av sina många brev till sin man John. Genom 970 brev som nu är avskrivna, finns möjlighet att ta del av makarna Bauers kärleksfulla, spännande och stormiga liv.

Jönköpings läns museum har nu hunnit tyda och skriva av samtliga originalbrev i sin stora samling. Lite fler än 300 av dem finns publicerade på webbplatsen digitaltmuseum.se där vem som helst kan ta del av innehållet. Resterande brev ska registreras och nya brev publiceras varje vecka. Arbetet beräknas vara helt färdigt i december 2021.

– Det här är ett helt fantastiskt material och det är en ynnest att få sitta med det, säger Sarah Billengren, projektansvarig. Det är en speciell känsla att få sitta med originalhandlingarna, allting blir så verkligt. Dels att få komma in i historien genom Ester och Johns ögon, dels att få komma så nära dem som personer och deras relation. Ju fler brev man läser, desto mer lär man känna dem och den tid de levde i.

Utpressningsförsöket

Periodvis var makarna ifrån varandra och det ledde både till det ena och det andra. Bland annat tycks Ester ha fått flera beundrare. En av beundrarna var en yngre arkitekt som hon nämner flera gånger i brev till John. Någon säger sig ha fått tag i ett av arkitektens brev och hotar med att skicka brevet till John om pengar inte betalas ut. Men John vet redan om sin frus relation till arkitekten och utpressaren får lägga ner sina hot.

Självkritik och skisser – men också kärlek och skvaller

Johns brev är ofta snabbt och slarvigt skrivna, med överstrykningar av flera ord och ibland hela meningar.  Breven är fyllda med konstnärliga idéer och skisser, men innehåller även en hel del självkritik, våndor och svackor. Han var en komplex person med temperament och verkar ha burit på ett mörker. I en del av breven framgår att han nog bitvis även var deprimerad. Det märks också att han var lite av en spexare; framförallt i breven till sina vänner. Det är tydligt hur mycket han tycker om sin familj och särskilt i de brev som skulle till hans föräldrar och bröder syns det att de hade en nära relation. Han skriver både kärleksfullt och respektfullt till dem.

Mot Ester däremot fanns ingen censur och de kunde slänga ur sig både det ena och det andra till varandra. Båda skriver om naturen och miljön runtomkring, vilket gör det enkelt att föreställa sig hur de hade det. I Esters prydliga brev beskriver hon sin vardag med praktiska bestyr och historier om saker som hänt. Hon hade en stark vilja, var frispråkig och hennes brev är ofta fyllda med mycket känslor. Även Ester verkar ha haft en nära relation med flera i sin familj och sina vänner. Särskilt kärvänliga är breven mellan henne och hennes mor, samt breven mellan henne och hennes svägerska Karin. Till Karin anförtror hon mycket av det som pågår inom äktenskapet med John.

Saknade pusselbitar

Det är en lång tidsperiod som breven täcker in, vilket ger en unik möjlighet att få ta del av makarna Bauers liv, men också den tid de befann sig i. Projektet påbörjades 2018 och genomförs med stöd av Grosshandlaren Johan Adolf Malmstens Minnesfond. Förutom länsmuseets brev, finns en samling brev på Kungliga biblioteket i Stockholm, men tyvärr saknas vissa pusselbitar. De flesta brev som finns bevarade är från John, vilket gör att hans frus röst och historia inte blir hörd på samma sätt. Förhoppningen är att fler brev kommer att lämnas in till museet framöver så att bilden av deras liv breddas.

i Information


Kontaktuppgifter
Sofie Jarl

Digital kommunikatör


Bilder

Kvinna sittandes vid ett bord fyllt med äldre brev Sarah Billengren är en av personerna som varit delaktig i projektet
Äldre brev adresserade till John Bauer Originalbrev adresserade till John Bauer