Kanon – Välsignelse eller förbannelse? – Jönköpings läns museum
Fyra tekannor står uppställda på en vit yta mot grå bakgrund. De har olika form och färg, materialen är porslin, keramik och silver.

Kanon – Välsignelse eller förbannelse?

Publicerat: 17 maj, 2023

Kanon i kulturen är omdebatterat: Vad ingår och varför? Vem bestämmer? Länsmuseets nya utställning diskuterar hur makt, normer och strukturer påverkar vad som syns eller döljs.

Kanon – Välsignelse eller förbannelse? vänder och vrider på begreppet för att visa på både möjligheter och problem. Vad innebär det när kanon används som en måttstock att förhålla sig till? Finns det nya eller andra sätt att närma sig museets samlingar?

Genom ett självkritiskt perspektiv undersöker utställningen hur en kulturell kanon ständigt omförhandlas och förvandlas över tid.

Det som var känt igår, är kanske bortglömt i morgon, medan annat ses som oförglömliga mästerverk och designikoner. Varför då?

– Det handlar inte om att visa mästerverken, utan om att reflektera kring museets egen maktposition och vad som visas och varför. Då kan kanon vara en utgångspunkt, säger Martin Sundberg, konsthistoriker och utställningskommissarie vid Jönköpings läns museum.

I utställningen används både konst och föremål just för att väcka tankar – ofta genom att ställa det välkända mot det okända.

Pressträff 29 maj

Pressträff den 29 maj kl. 11:00 på Jönköpings läns museum. Martin Sundberg presenterar utställningen.

Vernissage 31 maj

Utställningen invigs den 31 maj kl. 17:30 i samband med Onsdagskväll med museet. Samtal mellan Karin Lundh, VD för Källemo och Martin Sundberg. Föranmälan på jonkopingslansmuseum.se

Mer information

Martin Sundberg, Enhetschef dokumentation och samlingar, utställningskommissarie för Kanon – Välsignelse eller förbannelse? 036-30 18 16, martin.sundberg@jkpglm.se
​Åsa Rosén, Kommunikationsansvarig, 036-30 18 22, asa.rosen@jkpglm.se

i Information


Kontaktuppgifter
Profilbild av Martin Sundberg
Martin Sundberg

Enhetschef Dokumentation och samlingar

Porträtt av Åsa Rosén, kommunikationsansvarig
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig