Vad säger arkeologen om runstenen i Hok? – Jönköpings läns museum
Stående runsten med röd skrift på.

Vad säger arkeologen om runstenen i Hok?

Publicerat: 24 aug, 2018

Runstenen i Hok har gett forskarna huvudbry på grund av sin svårlästa, hårt vittrade text.  Texten är nästan försvunnen och det finns delade meningar om hur gammal den är. Är den från vikingatiden eller medeltiden och vad kan det egentligen tänkas stå på den? På Länsmuseets kulturvandring onsdag 29 augusti kl. 18, visar och berättar arkeolog Ann-Marie Nordman mer om stenen.

Stenen i Hok har flyttats från sin ursprungliga plats, men har förmodligen varit en gränsmarkering, inte långt från nuvarande plats. Texterna på runstenar och stenarnas placering ger ofta värdefull information om vikingatidens och den tidiga medeltidens ägo- och arvsförhållanden. Det var vanligt att de restes för att hedra människor som hade bott, verkat och dött på platsen.

Under vandringen får besökarna lära sig mer om Runstenen i Hok och höra vad forskningen har kommit fram till om den.

Samling: vid stenen som ligger intill Runstensvägen i villaområdet.

Kulturvandringen ingår i programserien ?Kulturvandringar i länet och staden 2018? som Jönköpings läns museum arrangerar. Deltagarna får veta mer om historiska platser i Jönköpings län, hur det var att leva förr och ta del av spännande byggnadshistorier. Samtliga 10 vandringar är gratis.

Mer information finns på museets hemsida.
Kulturvandring: Runstenen i Hok >
Kulturvandringar i länet och staden 2018 >

i Information


Kontaktuppgifter
Ann-Marie Norman
Ann-Marie Nordman

Arkeolog

Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö


Bilder

En runsten med röd skrift. Onsdag 29 augusti klockan 18 är en arkeolog från Jönköpings läns museum på plats för att berätta om runstenen i Hok. Kulturvandringen ersätter den tidigare angivna "Gravhögen vid Gärahov" som utgått.