Clara J:son Borg är årets ateljéstipendiat 2019 – Jönköpings läns museum
Clara Json Borg

Clara J:son Borg är årets ateljéstipendiat 2019

Publicerat: 24 jun, 2019

Årets ateljéstipendium för konstnärer i eller med anknytning till Jönköpings län, går till Clara J:son Borg. Från 5 augusti till 1 september arbetar hon i Rum 203 på Jönköpings läns museum. Stipendiet ger möjlighet att fritt utveckla ett konstnärligt arbete i större skala, där konstnären får tillgång till en processateljé under en månad.

Under vistelsen undersöker hon hur vi kan förstå plats ? och hur den kan uppstå genom koreografi. Hur kan plats och rörelse skapa identiteter och verklighetsuppfattningar kring den mänskliga kroppens kapacitet?

? Under min vistelse på länsmuseet vill jag balansera mitt arbete mellan experimentellt skrivande och rörelseimprovisation, för att undersöka hur språk kan existera som en plats för rörelse ? och rörelse som en plats för språk, berättar Clara J:son Borg.

Mellanmänskliga relationer och sociala koreografier

Clara J:son Borg är född och uppvuxen i Jönköping men har sedan 2014 sin bas i Rotterdam, Nederländerna. Hennes konstnärliga undersökande berör den mänskliga kroppen, koreografier, kroppen som politiskt subjekt och post-dans teorier. Genom att experimentera med rörelser, spoken word, video och skrivande skapar hon situationer som kretsar kring mellanmänskliga relationer, sociala koreografier och kunskapshierarkier.

Under tiden i ateljén får stipendiaten ersättning och tillgång till viss teknik och assistans från museet. Arbetsperioden ska inte resultera i en utställning eller vara öppen för publik, utan fokus ligger på att utveckla konstnärliga idéer.

Performance och publikt samtal

Lördag 31 augusti kl. 12:30 hålls en performance och ett publikt samtal, där konstnären lyfter sina tankar kring det konstnärliga arbetet.

Ateljéstipendiet är ett samarbete mellan Bild och form, Region Jönköpings län och Jönköpings läns museum.

Pressbild
https://jonkopingslansmuseum.se/press/pressbilder

Mer information
Jonas Nilsson, Verksamhetsutvecklare konst, Jönköpings läns museum
Tel: 036-30 18 30
E-post: jonas.nilsson@jkpglm.se

i Information


Kontaktuppgifter
medarbetare
Jonas Nilsson

Producent konst