Forskning och utveckling – Jönköpings läns museum

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är ett av Jönköpings läns museums kärnområden. Våra kunskaper, samlingar, arkiv och kulturmiljöer utgör en bas, men vi vill integrera vårt humanistiska arv med naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap.

De forsknings- och utvecklingsprojekt som sker vid länsmuseet eller i samverkan med akademin och andra aktörer spänner över flera forskningsfält, från koloniträdgårdar till hur vi digitaliserar våra samlingar.

Ladda ner Jönköpings läns museum FoU-program (pdf)

Ladda ner programförklaring FoU (pdf)

Profilbild av Martin Sundberg

Martin Sundberg

Enhetschef Dokumentation och samlingar

Fil. dr

Profilbild av Ådel Vestbö Franzén

Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf

Fil.dr.