Museets stiftare

Jönköpings läns museum är en stiftelse stiftad av:
Region Jönköpings län
Jönköpings kommun
Jönköpings läns hembygdsförbund

Museets styrelse

I museets styrelse, som är vald för perioden 2019–2022, ingår tolv ledamöter och nio suppleanter. Av dessa har varje stiftare utsett tre ledamöter och två suppleanter. Här ingår en ledamot och en suppleant från Länsstyrelsen likaså en ledamot och en suppleant från museets personal.

Utöver dessa har Jönköpings läns konstförening rätten att adjungera en representant medan länsmuseichefen är självskriven ledamot med ställföreträdaren som suppleant. Ordförande är Inger Gustafsson, Jönköpings kommun.

Här kan du läsa om styrelsemedlemmarna, deras uppdrag och var de bor.

Beredningsutskott

Ordförande
Inger Gustafsson, Jönköpings kommun.
Jönköping
inger.sigrid@gmail.com

1:e vice ordförande
Raymond Pettersson, Region Jönköpings län.
Värnamo
raymond.pettersson@gmail.com

2:e vice ordförande
Irene Oskarsson, Jönköpings läns hembygdsförbund.
Gränna
iueo65@hotmail.com

Sekreterare, museichef
Johan Gärskog, Jönköpings läns museum
Jönköping
johan.garskog@jkpglm.se

Övriga ordinarie ledamöter

Jönköpings kommun
Christina Gardestrand
Jönköping
tina@tinygold.se

Stefan Bomberg
Jönköping
stefan.bomberg62@gmail.com

Region Jönköpings län
Per Svenberg
Bodafors
per.svenberg@rjl.se

Adjungerad i beredningsutskottet
Anders Gustafsson
Eksjö
anders.a.gustafsson@rjl.se

Jönköpings läns hembygdsförbund
Kjell Gunnarsson
Vetlanda
kjell.a.s.gunnarsson@gmail.com

Carl Johan Stillström
Huskvarna
carljohan.stillstrom@bahnhof.se

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Mattias Sörensen
Jönköping
mattias.sorensen@lansstyrelsen.se

Jönköpings läns museum
Personalrepresentant
Vera Zherdev
Jönköping
vera.zherdev@jkpglm.se

Adjungerad ledamot
Jönköpings läns konstförening
Dan Nilsson
Jönköping
dan_nilsson@hotmail.com

Suppleanter

Region Jönköpings län
Aneth Amundsson
Holsbybrunn
aneth.amundson@rjl.se

Anders Bengtsson
Vetlanda
anders.bengtsson@rjl.se

Jönköpings kommun
John Hultberg
Jönköping
johnhultberg@jonkoping.se

Björn Johansson
Lekeryd
bjorn.johansson@jonkoping.se

Jönköpings läns hembygdsförbund
Margareta Fridén
Huskvarna
iem@live.se

Maria Leifland
Rydaholm
langshult2@hotmail.com

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Per-Olof Rinquist
Bankeryd
pori142@outlook.se

Personalrepresentant
Patricia Monroy
Jönköping
patricia.monroy@jkpglm.se

Biträdande museichef
Mikael Nordström
Jönköping
mikael.nordstrom@jkpglm.se

Adjungerad ledamot
Jönköpings läns konstförening

Karin Arfalk Löwenborg
Jönköping
karinarfalk@gmail.com

 

Porträttbild av Museichef Johan Gärskog

Johan Gärskog

Museichef