Museets stiftare

Jönköpings läns museum är en stiftelse stiftad av:
Region Jönköpings län
Jönköpings kommun
Jönköpings läns hembygdsförbund

Museets styrelse

I museets styrelse, som är vald för perioden 2015–2018, ingår tolv ledamöter och nio suppleanter. Av dessa har varje stiftare utsett tre ledamöter och två suppleanter. Här ingår en ledamot och en suppleant från Länsstyrelsen likaså en ledamot och en suppleant från museets personal. Utöver dessa har Jönköpings läns konstförening rätten att adjungera en representant medan länsmuseichefen är självskriven ledamot med ställföreträdaren som suppleant.
Ordförande är Raymond Pettersson, från Region Jönköpings län.

Här kan du läsa om styrelsemedlemmarna, deras uppdrag och var de bor.

Museets styrelse

Museets styrelse

Beredningsutskott:

Raymond Pettersson (Centern) Region Jönköpings län, ordförande.
Raymond är bosatt i Värnamo.
raymond.pettersson@gmail.com

Inger Gustafsson (Liberalerna) Jönköpings kommun, 1:e vice ordförande.
Inger är bosatt i Jönköping.
inger.sigrid@gmail.c

om

Irene Oskarsson, Jönköpings läns hembygdsförbund, 2:e vice ordförande.
Irene är bosatt utanför Gränna.
iueo65@hotmail.com

Sekreterare, museichef
Sergei Muchin är bosatt i Jönköping.
sergei.muchin@jkpglm.se

Övriga ordinarie ledamöter
Region Jönköpings län
Mari Lindahl (Liberalerna) är bosatt i Habo.
mari.lindahl@rjl.se

Anders Berglund (Socialdemokraterna). Adjungerad i beredningsutskottet.
Anders är bosatt i Värnamo.
anders.berglund@rjl.se

Jönköpings kommun
Göran Gynnerstedt (Kristdemokraterna) är bosatt i Jönköping.
g.gynnerstedt@telia.com

Eva Swedberg (Socialdemokraterna) är bosatt i Jönköping.
eva.swedberg.jkp@gmail.com

Jönköpings läns hembygdsförbund
Kjell Gunnarsson är bosatt i Vetlanda.
kjell.a.s.gunnarsson@gmail.com

Carl Johan Stillström är bosatt i Huskvarna.
carljohan.stillstrom@bahnhof.se

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Mattias Sörensen är bosatt i Jönköping.
mattias.sorensen@lansstyrelsen.se

Jönköpings läns museum
Personalrepresentant
Britt-Marie Börjesgård är bosatt i Jönköping.
britt-marie.borjesgard@jkpglm.se

Adjungerad ledamot
Jönköpings läns konstförening
Helena Agerman är bosatt i Jönköping.
helena.agerman4@bredband.net

Suppleanter
Region Jönköpings län
Arne Ekegren (Moderaterna) är bosatt i Bor.
arne.ekegren@pp.varnamo.net

Håkan Sandgren (Socialdemokraterna) är bosatt i Lekeryd.
hakan.sandgren@rjl.se

Jönköpings kommun
Tevfik Altonchi (Moderaterna) är bosatt i Jönköping.
tevfik.altonchi@jonkoping.se

Eber Fransson (Socialdemokraterna) är bosatt I Jönköping.
eberg.fransson@stattut.se

Jönköpings läns hembygdsförbund
Margaretha Bladh är bosatt i Mariannelund.
margaretha.bladh@krakshult.se

Magnus Wahlström är bosatt i Forserum.
wahlstrom.magnus@telia.com

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Per-Olof Rinquist är bosatt i Bankeryd
pori@punkt.se
Personalrepresentant
Kristina Jansson är bosatt i Huskvarna.
kristina.jansson@jkpglm.se
Biträdande museichef
Liselotte Munther är bosatt i Jönköping
liselotte.munther@jkpglm.se

Adjungerad ledamot
Jönköpings läns konstförening
Mario Rojas är bosatt i Jönköping.
mariorojas_@hotmail.com