Museets styrelse – Jönköpings läns museum

Museets stiftare

Jönköpings läns museum är en stiftelse stiftad av:
Region Jönköpings län
Jönköpings kommun
Jönköpings läns hembygdsförbund

Museets styrelse

I museets styrelse, som är vald för perioden 2023–2026, ingår tolv ledamöter och nio suppleanter. Av dessa har varje stiftare utsett tre ledamöter och två suppleanter. Här ingår en ledamot och en suppleant från Länsstyrelsen likaså en ledamot och en suppleant från museets personal.

Utöver dessa har Jönköpings läns konstförening rätten att adjungera en representant medan länsmuseichefen är självskriven ledamot med ställföreträdaren som suppleant. Ordförande är Anders Gustafsson, Region Jönköpings län.

Här kan du läsa om styrelsemedlemmarna, deras uppdrag och var de bor.

Beredningsutskott

Ordförande
Anders Gustafsson, Region Jönköpings län.
Eksjö
anders.a.gustafsson@rjl.se

1:e vice ordförande
Inger Gustafsson, Jönköpings kommun.
Jönköping
inger.sigrid@gmail.com

2:e vice ordförande
Irene Oskarsson, Jönköpings läns hembygdsförbund.
Gränna
iueo65@hotmail.com

Sekreterare, museichef
Johan Gärskog, Jönköpings läns museum
Jönköping
johan.garskog@jkpglm.se

Övriga ordinarie ledamöter

Jönköpings kommun
Birger Martinsson
Jönköping
info@berghem.com

Lolllo Olesen
Jönköping
olesen.lolllo@gmail.com

Region Jönköpings län
Mari Hultin
Habo
mari.hultin@forskolanaventyret.se

Carina Stende,
Eksjö
carina.stende@rjl.se

Jönköpings läns hembygdsförbund
Kjell Gunnarsson
Vetlanda
kjell.a.s.gunnarsson@gmail.com

Carl Johan Stillström
Huskvarna
carljohan.stillstrom@bahnhof.se

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Mattias Sörensen
Jönköping
mattias.sorensen@lansstyrelsen.se

Jönköpings läns museum
Personalrepresentant
Vera Zherdev
Jönköping
vera.zherdev@jkpglm.se

Adjungerad ledamot
Jönköpings läns konstförening
Dan Nilsson
Jönköping
dan_nilsson@hotmail.com

Suppleanter

Region Jönköpings län
Raymond Pettersson
Värnamo
raymond.pettersson@gmail.com

Aneth Amundsson
Holsbybrunn
aneth.amundson@rjl.se

Jönköpings kommun
Stefan Bomberg
Jönköping
stefanbomberg21@icloud.com

John Hultberg
Jönköping
john.hultberg@icloud.com

Jönköpings läns hembygdsförbund
Margareta Fridén
Huskvarna
iem@live.se

Anders Berglund
Värnamo
s.el.anders@telia.com

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anna Kristensson
Jönköping
anna.k.kristensson@lansstyrelsen.se

Personalrepresentant
Patricia Monroy
Jönköping
patricia.monroy@jkpglm.se

Ställföreträdande museichef
Mikael Nordström
Jönköping
mikael.nordstrom@jkpglm.se

Adjungerad ledamot
Jönköpings läns konstförening
Karin Arfalk Löwenborg
Jönköping
karinarfalk@gmail.com

 

Porträttbild av Museichef Johan Gärskog

Johan Gärskog

Museichef