Museets stiftare

Jönköpings läns museum är en stiftelse stiftad av:
Region Jönköpings län
Jönköpings kommun
Jönköpings läns hembygdsförbund

Museets styrelse

I museets styrelse, som är vald för perioden 2019–2022, ingår tolv ledamöter och nio suppleanter. Av dessa har varje stiftare utsett tre ledamöter och två suppleanter. Här ingår en ledamot och en suppleant från Länsstyrelsen likaså en ledamot och en suppleant från museets personal.

Utöver dessa har Jönköpings läns konstförening rätten att adjungera en representant medan länsmuseichefen är självskriven ledamot med ställföreträdaren som suppleant. Ordförande är Inger Gustafsson, Jönköpings kommun.

Här kan du läsa om styrelsemedlemmarna, deras uppdrag och var de bor.

Beredningsutskott

Inger Gustafsson (Liberalerna) Jönköpings kommun, ordförande.
Inger är bosatt i Jönköping.
inger.sigrid@gmail.com

Raymond Pettersson (Centern) Region Jönköpings län, 1:e vice ordförande.
Raymond är bosatt i Värnamo.
raymond.pettersson@gmail.com

Irene Oskarsson, Jönköpings läns hembygdsförbund, 2:e vice ordförande.
Irene är bosatt utanför Gränna.
iueo65@hotmail.com

Sekreterare, museichef
Johan Gärskog är bosatt i Jönköping.
johan.garskog@jkpglm.se

Övriga ordinarie ledamöter

Jönköpings kommun
Eva Swedberg (Socialdemokraterna) är bosatt i Jönköping.
eva.swedberg.jkp@gmail.com

Stefan Bomberg (Kristdemokraterna) är bosatt i Jönköping.
stefan.bomberg62@gmail.com

Region Jönköpings län
Per Svenberg (Socialdemokraterna), bosatt i Bodafors.
per.svenberg@rjl.se

Anders Gustafsson (Moderaterna). Adjungerad i beredningsutskottet.
Anders är bosatt i Eksjö
anders.a.gustafsson@rjl.se

Jönköpings läns hembygdsförbund
Kjell Gunnarsson är bosatt i Vetlanda.
kjell.a.s.gunnarsson@gmail.com

Carl Johan Stillström är bosatt i Huskvarna.
carljohan.stillstrom@bahnhof.se

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Mattias Sörensen är bosatt i Jönköping.
mattias.sorensen@lansstyrelsen.se

Jönköpings läns museum
Personalrepresentant
Britt-Marie Börjesgård är bosatt i Jönköping.
britt-marie.borjesgard@jkpglm.se

Adjungerad ledamot
Jönköpings läns konstförening
Dan Nilsson är bosatt i Jönköping.
dan_nilsson@hotmail.com

Suppleanter

Region Jönköpings län
Aneth Amundsson (Socialdemokraterna) är bosatt i Holsbybrunn.
aneth.amundson@rjl.se

Anders Bengtsson (Moderaterna) är bosatt i Vetlanda.
anders.bengtsson@rjl.se

Jönköpings kommun
John Hultberg (Miljöpartiet) är bosatt i Jönköping.
johnhultberg@jonkoping.se

Björn Johansson (Moderaterna) är bosatt i Lekeryd.
bjorn.johansson@jonkoping.se

Jönköpings läns hembygdsförbund
Margareta Fridén är bosatt i Huskvarna.
iem@live.se

Maria Leifland är bosatt i Rydaholm.
langshult2@hotmail.com

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Per-Olof Rinquist är bosatt i Bankeryd.
pori142@outlook.se

Personalrepresentant
Katali Jarefjäll är bosatt i Huskvarna.
katali.jarefjall@jkpglm.se

Biträdande museichef
Liselotte Munther är bosatt i Jönköping.
liselotte.munther@jkpglm.se

Adjungerad ledamot
Jönköpings läns konstförening

Karin Arfalk Löwenborg är bosatt i Jönköping.
karinarfalk@gmail.com

Porträttbild av Museichef Johan Gärskog
Johan Gärskog

Museichef