Vår historia – Jönköpings läns museum

Vår historia

När ingenjör Algot Friberg inledde ett omfattande insamlingsarbete av föremål som berättade hembygdens historia, blev det grunden till det som så småningom skulle bli Jönköpings läns museums samlingar.

Med inköp och flyttning av Bäckaby kyrka 1901 till stadsparken i Jönköping och bildandet av Norra Smålands fornminnesförening samma år övergick det privata samlandet till något avsett för allmänheten. Friberg var under många år föreningens drivande kraft.
Den gamla fornminnesföreningen slogs 1937 samman med Jönköpings läns hembygdsförbund bildat 1931. Tillsammans med Norra Smålands konstförening (som bildades 1927 och som mottagit en betydande donation från Georg och Hanna Pauli) beslöt man att verka för en gemensam byggnad för konst- och kulturhistoria i länet. En arkitekttävling utlystes och den unge arkitekten Gustav Lettströms förslag vann. Det dröjde dock till 1953 innan arbetet på det nya museet påbörjades och Lettströms museibyggnad invigdes 1956.

En gemensam byggnad för konst- och kulturhistoria

Norra Smålands fornminnesförening bildades i Jönköping 1901 med syfte att skapa en samling som berättar hembygdens historia. Redan på 1920-talet inleddes diskussionerna om en museibyggnad och när Norra Smålands konstförening bildades 1927 beslöt man att verka för en gemensam byggnad för konst- och kulturhistoria.

Georg och Hanna Paulis donation 1936 initierade en arkitekttävlan, där de unga arkitekterna Gustav Lettström och Mats Linnman stod för det vinnande förslaget. Men på grund av bland annat ekonomiska skäl drog projektet ut på tiden och först 1953 kunde arbetet med det nya museet påbörjas, då på en ny tomt i kvarteret Diplomaten vid Fisktorget. Arkitekt Gustav Lettström omarbetade de ursprungliga ritningarna enligt de nya förutsättningarna.
1992 invigdes Jönköpings läns museums nya utställningsbyggnad, som förenades med den gamla genom en stor, ljus trapphall. Den nya byggnaden ritades av arkitekt Carl Nyrén, som vuxit upp i Jönköping.

Länsmuseet på 50-talet

Arkitekt Gustav Lettströms vinnande förslag invigdes 1956

Lettströmska byggnaden

Gustav Lettströms byggnad är arkitektur i stram funkisstil med stora glasade partier i mellanvåningen. Den 6 juni 1956 invigdes museet, och byggnaden har därefter genomgått flera invändiga ombyggnationer för att ge rum för museets växande verksamhet. Den senaste genomfördes vid början av 1990-talet då utställningssalarna byggdes om till magasin, konservatorsateljé och tjänsterum. Arkitekt Carl Nyrén, själv uppvuxen i Jönköping, fick uppdraget att rita en ny byggnad för museets publika verksamhet.

Museet 2017

Museet 2017

Museet idag

Den 10 oktober 1992 invigdes Jönköpings läns museums nya utställnings-byggnad. Arkitekt Carl Nyrén skapade en byggnad som välkomnar besökarna med ljus och rymd. Huset är byggt av platsgjuten betong i två plan och har en sammanlagd yta på 2300 kvm.

Den nya byggnaden förenas med den gamla genom den stora ljusa trapphallen mot vilken utställningsrummen vänder sig. Materialen är trä och betong. Golvet består av obehandlade granplankor, medan takets plankor är vitmålade för att på bästa sätt reflektera det infallande ljuset. Väggarnas råa betongytor är målade med bivaxlasyr i flera lager, vilket ger rummen olika karaktär och stämning.
Carl Nyréns museum är belönat med Casper Sahlin-priset för 1991, utdelat 1994. I motiveringen till priset talas bland annat om hur det i byggnaden förenas ”poetisk ingivelse med yttersta direkthet och enkelhet till rum av vibrerande rymd och ljus”.
Ett hus för alla tiders mänskliga uttryck, där den småländska kulturhistorien och den samtida konsten ger varandra perspektiv och sammanhang – den tanken förenade länets hembygdsrörelse och konstförening då de förverkligade ett museum för konst och kulturhistoria i Jönköpings län.