Verksamhetsplattform 2019-2020

Vision

Ditt länsmuseum för ett rikare liv

Verksamhetsidé

Vi ska erbjuda upplevelser som berikar livet och ger möjlighet till reflektion och förståelse för vad ett levande kulturarv kan vara samt tillhandahålla expertis och kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet för att bidra till samhällets utveckling.

Våra löften

Vår verksamhet ska vara en plats för överraskande möten som berör och berikar. Vi är lyhörda, lösningsorienterade, tydliga och respektfulla mot besökarna och varandra.

Kärnvärden

Vi är:

  • Angelägna
  • Nyfikna
  • Kunniga
  • Modiga

Fokusområden

Kulturmiljövård
Kunskapsutveckling
Publik verksamhet

Övergripande mål 2019–2020

Mål 1

Museet ska ge alla möjlighet att ta del av kulturarv genom konst- och kulturupplevelser i Jönköpings län med särskild prioritering mot barn och unga.

Mål 2

Museet ska stärka sin identitet som vetenskaplig forsknings- och kunskapsutvecklande institution.

Mål 3

Museet ska förvalta och utveckla sina samlingar på ett hållbart och användarvänligt sätt och uppnå en medveten samlingstillväxt.

Mål 4

Museet ska stärka sin roll som regional, nationell och internationell resurs och samarbetspartner.