Verksamhetsplattform – Jönköpings läns museum

Verksamhetsplattform 2021-2024

Grunduppdrag

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum som bedriver kunskapsuppbyggnad samt genom delaktighet tillgängliggör, bevarar och utvecklar kulturarv i länet. Jönköpings läns museum verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till forskning och ri åsiktsbildning samt kulturupplevelser på allas lika villkor.

Vision

Ditt länsmuseum för ett rikare liv

Kärnområden

  • Forskning
  • Förvaltning
  • Förmedling

Kärnvärden

  • Angelägna
  • Nyfikna
  • Kunniga
  • Modiga

Utvecklingsområden

Fysisk och digital länsnärvaro

Forsknings- och kunskapsuppbyggnad

Samlingsförvaltning

Museets förmedling

Strategisk samverkan

Fysisk och digital besöksmiljö

Hållbar utveckling