Verksamhetsplattform 2015-2018

Vision

Ditt länsmuseum för ett rikare liv

Uppdrag

Genom delaktighet tillgängliggöra ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Verksamhetsidé

Vi ska erbjuda upplevelser som berikar livet och ger möjlighet till reflektion och förståelse för vad ett levande kulturarv kan vara samt tillhandahålla expertis och kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet för att bidra till samhällets utveckling.

Våra löften

Vår verksamhet ska vara en plats för överraskande möten som berör och berikar. Vi är lyhörda, lösningsorienterade, tydliga och respektfulla mot besökarna och varandra.

Kärnvärden

Vi är:

  • Angelägna
  • Nyfikna
  • Kunniga
  • Modiga

Fokusområden

Kulturmiljövård
Kunskapsutveckling
Publik verksamhet

Generella mål 2015–2018

Mål 1

Museet ska ge alla möjlighet att ta del av kulturarv genom konst- och kulturupplevelser i Jönköpings län, med särskild prioritering mot barn och ungdomar
Museet ska erbjuda upplevelser som berika livet för våra användare och ger möjlighet till reflektion och förståelse för vad ett levande kulturarv kan vara. Verksamheten ska öka tillgängligheten till museet och dess plattformar för museiovana besökare.

Mål 2

Museet ska stärka sin identitet som vetenskaplig forsknings- och kunskapsutvecklande institution. Kunskapen om kulturarv ska öka för både medborgare och verksamhet genom museets aktiva engagemang i nationella och internationella nätverk.

Mål 3

Museet ska förvalta sina samlingar på ett mer hållbart och användarvänligt sätt och uppnå en medveten samlingstillväxt. Museets samlingar ska upplevas som angelägna och tillgängliga av användarna genom att vi har nya magasin och möjlighet till underhåll av befintliga byggnader i friluftsmuseet.

Mål 4

Museets resurser ska hanteras på ett hållbart, metodiskt och funktionellt sätt. Museets användare och finansiärer upplever oss som professionella, trovärdiga och relevanta. Museets medarbetare upplever museet som en funktionell och attraktiv arbetsplats. Museet har rätt kompetens för att uppfylla verksamhetens mål.

Mål 5

Museet ska stärka sin roll som regional och nationell resurs och samarbetspartner. Museet ska tillsammans med civilsamhället verka i hela länet. Museet tillhandahåller kunskapsunderlag och expertis för att bidra till samhällets utveckling och berika människors liv. Museet bidrar till den regionala attraktiviteten samt till att stärka natur och kulturturismen. Vi ska också vara attraktiva i ett nationellt perspektiv.

Antaget av styrelsen vid Jönköpings läns museum 11 maj 2015