Näring och äring i Stigamo ca 1100-1750. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, RAÄ-nr Barnarp 145:1, Stigamo 1:31, Barnarps socken, Jönköpings kommun (11 Mb)

Publicerat: 3 dec, 2019

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2019:40
Författare: Ådel V. Franzén, Leif Björkman
Socken: Barnarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 104

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Ådel Franzen
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf