Arkiv & bibliotek – Jönköpings läns museum

Arkiv

Arkivet på Jönköpings läns museum är öppet att forska i för alla: för de som intresserar sig för lokalhistoria, för studenter och forskare, liksom släkt- och hembygdsforskare, eller de som bara är nyfikna.

En del av arkivets handlingar och bilder finns på DigitaltMuseum och i Nationell arkivdatabas, men det mesta är inte digitaliserat utan får läsas på plats. I forskarsalen finns museets arkivdatabas Lexie. För besök i arkivet bokas en tid.

Arkivsamlingarna består av en mängd olika handlingar insamlat under hela 1900-talet, som innefattar hela Jönköpings län. Allt från medeltida brev till dagstidningsklipp och företagsarkiv finns bevarat. Arkivets insamlingsområden är bland annat småföretag, möbelindustri, smålandskonstnärer och handlingar om naiv konst.

Flera rader med arkivlådor

Ämbetsarkivet

Ämbetsarkivet är museets egna handlingar som uppstått i tjänsten. Det börjar 1901 då museets föregångare Norra Smålands Fornminnesförening grundas. Här finns spår efter de första eldsjälarna, Algot och Hanna Friberg, som drev det första museet i Jönköping. Arkivet innehåller Jönköping läns hembygdsförbund som drev länsmuseet fram till att stiftelsen bildades på 1970-talet.

Handlingarna är bland annat protokoll, byggnadsinventeringar, etnologiska intervjuer och rapporter från arkeologiska utgrävningar, byggnadsvård och konservering. Det finns även information om museets utställningar och program.

Handskbeklädda händer håller i arkivhandlingar i olika färger

Enskilda arkiv

Länsmuseet har ca 350 arkiv efter privatpersoner och företag från länet med blandade innehåll från 1600-talet och framåt. Några exempel är John Bauers arkiv, bruksarkiv från Nissafors och Eckersholm och skofabriken Löfsko.

I Jönköpingstrakten fanns under 1600–1800-talen en stor vapentillverkning till armén och det kan ses i Pistolsmakarämbetets arkiv. Husqvarna AB:s arkiv innehåller priskuranter med varubeskrivningar – från spisar till motorcyklar.

Ett av de äldsta fotona i Jönköpings läns museums arkiv

Bildarkivet

Museets bildsamling består av ca en halv miljon bilder från hela länet. Av dessa ligger ca 15 000 ute på DigitaltMuseum. Det finns även några fina bildsamlingar på Flickr.com.

De äldsta bevarade bilderna över Jönköping togs redan 1859 av fotografen Johannes Jaeger. Andra bildsamlingar som vi har är exempelvis Gustav Andersson, Conny Rich, Frinnarydsfotografen Oscar Jarén. 1900-talets många flygfoton från länets har lagts ut på Digitaltmuseum.se.

För besök i fotoarkivet bokas en tid. För bildbeställning kontakta museets bildbyrå.

Böcker stående i långa bokhyllor

Bibliotek

I länsmuseets bibliotek finns litteratur från och om Jönköpings län men även om museets övriga verksamhetsområden: arkeologi, byggnadsvård, konservering, etnologi, konst och arkitektur samt museivetenskap. Särskild vikt läggs vid litteratur om museets bevakningsområden: John Bauer, naiv konst och folkliga naiva uttryck, religion samt möbelindustri.

Boksamlingen började byggas upp i samband med att Norra Smålands fornminnesförening grundades år 1901. På hundra år har bibliotekets bestånd ökat från 500 till ca 40.000 böcker. Särskilt Hanna Friberg tog hand om och registrerade de nya böckerna som kom in till föreningen och det är hon som fått ge namn åt bibliotekets katalog Hanna.

Länsmuseets bibliotek är ett referensbibliotek i första hand för museets personal. Den som är specialintresserad av museets ämnesområden är välkommen att besöka biblioteket efter att ha bokat tid.

Bibliotekskatalogen Hanna

Logotyp för Jönköpings läns museum

Arkiv

Arkiv

Svartvit bild på Henrik Johansson.

Henrik Johansson

Arkivarie

Medarbetare Karin Kristofferson

Karin Kristoffersson

Bibliotekarie

Logotyp för Jönköpings läns museum

Bibliotek

Bibliotek