Landskap – Lär & Upptäck – Jönköpings läns museum
Hitta på sidan

Landskap i "Rapportarkiv"

Rapporter

Rapportnr. Titel Kategori Socken Kommun Sidor
JASS 5 Agrarlämningar i det nutida samhället (Pdf, 15 Mb) Arkeologi Jönköping 225
JASS 4 Odling och markutnyttjande (Pdf, 4 Mb) Arkeologi Jönköping 216
2023:15 Junebäckens källor. Byggnadsantikvarisk och landskapshistorisk studie av naturreservatet Junebäckens källor. (1,8 KB) Byggnader Sandseryd, Ljungarum Jönköping 32
2020:35 Att kommunicera karaktär bland bygd och branter (Pdf 2 Mb) Kulturmiljö Jönköping, Tranås 30
2021:07 Ny järnväg mellan Byarum och Tenhult (pdf 2 Mb) Arkeologi Byarum, Barnarp, Månsarp, Rogberga, Ödestugu, Öggestorp Jönköping, Vaggeryd 42
2019:31 Hävd och händelser i Hultet ca 1350–1750 (pdf 6 Mb) Arkeologi Nässjö Nässjö 134
2020:3 Medeltida röjningsrösen och järnåldershärdar i Lanna. Arkeologisk förundersökning av fossil åkermark L2019:776 m fl fornlämningar inför planerad ny bebyggelse inom fastigheterna Vreta 2:11 och Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län (Pdf, 6Mb) Arkeologi Hidinge Lekeberg 158
2018:20 Medeltida jordbruk i Stigamo. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, RAÄ-nr Barnarp 145:1, inom fastigheten Stigamo 1:31, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Barnarp Jönköping 99
2020:1 Vindkraft i Stora Moshult. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat område för vindkraft inom Stora Moshult 1:3 med flera, Ramkvilla socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län (pdf 3 Mb) Arkeologi Ramkvilla Vetlanda 27
2019:16 Härdar i Hedenstorp. Arkeologisk undersökning av RAÄ-nr Sandseryd 396, aktivitetsområde med härdar från mellersta järnålder, Sandseryds socken i Jönköpings kommun. (pdf 6 Mb) Arkeologi Sandseryd Jönköping 118
2019:40 Näring och äring i Stigamo ca 1100-1750. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, RAÄ-nr Barnarp 145:1, Stigamo 1:31, Barnarps socken, Jönköpings kommun (11 Mb) Arkeologi Barnarp Jönköping 104
2019:06 Posses herrgårdspark Arkeologi Jönköping Jönköping 79
12 rapporter returnerade