Hitta på sidan

Landskap i "Lär & Upptäck"

Rapporter

Rapportnr. Titel Kategori Författare Socken Kommun Sidor
2019:31 Hävd och händelser i Hultet ca 1350–1750 (pdf 6 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Leif Björkman & Kristina Jansson Nässjö Nässjö 134
2020:3 Medeltida röjningsrösen och järnåldershärdar i Lanna. Arkeologisk förundersökning av fossil åkermark L2019:776 m fl fornlämningar inför planerad ny bebyggelse inom fastigheterna Vreta 2:11 och Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län (Pdf, 6Mb) Arkeologi Kristina Jansson, med bidrag av Ådel V. Franzén Hidinge Lekeberg 158
2018:20 Medeltida jordbruk i Stigamo. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, RAÄ-nr Barnarp 145:1, inom fastigheten Stigamo 1:31, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Kristina Jansson Barnarp Jönköping 99
2020:1 Vindkraft i Stora Moshult. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat område för vindkraft inom Stora Moshult 1:3 med flera, Ramkvilla socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län (pdf 3 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Britt-Marie Börjesgård Ramkvilla Vetlanda 27
2019:16 Härdar i Hedenstorp. Arkeologisk undersökning av RAÄ-nr Sandseryd 396, aktivitetsområde med härdar från mellersta järnålder, Sandseryds socken i Jönköpings kommun. (pdf 6 Mb) Arkeologi Lotten Haglund Sandseryd Jönköping 118
2019:40 Näring och äring i Stigamo ca 1100-1750. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, RAÄ-nr Barnarp 145:1, Stigamo 1:31, Barnarps socken, Jönköpings kommun (11 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Leif Björkman Barnarp Jönköping 104
2019:06 Posses herrgårdspark Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 79
7 rapporter returnerade