Hitta på sidan

Historia i "Lär & Upptäck"

Rapporter

Rapportnr. Titel Kategori Författare Socken Kommun Sidor
2019:45 Kålgårdar i Jönköpings utkant. Arkeologisk undersökning av stadslager RAÄ-nr Jönköping 50:1 (L1973:2508) inom del av fastigheten Domherren 23 i Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län (pdf 7 Mb) Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 112
Värnamo centrum. Kulturhistorisk inventering och karakterisering Värnamo stad (14 Mb). Byggnader Britt-Marie Börjesgård & Anders Franzén Värnamo Värnamo 72
2018:20 Medeltida jordbruk i Stigamo. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, RAÄ-nr Barnarp 145:1, inom fastigheten Stigamo 1:31, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Kristina Jansson Barnarp Jönköping 99
2019:40 Näring och äring i Stigamo ca 1100-1750. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, RAÄ-nr Barnarp 145:1, Stigamo 1:31, Barnarps socken, Jönköpings kommun (11 Mb) Arkeologi Ådel V. Franzén, Leif Björkman Barnarp Jönköping 104
4 rapporter returnerade