Historia – Lär & Upptäck – Jönköpings läns museum
Hitta på sidan

Historia i "Rapportarkiv"

Rapporter

Rapportnr. Titel Kategori Socken Kommun Sidor
JASS 5 Agrarlämningar i det nutida samhället (Pdf, 15 Mb) Arkeologi Jönköping 225
JASS 4 Odling och markutnyttjande (Pdf, 4 Mb) Arkeologi Jönköping 216
2019:45 Kålgårdar i Jönköpings utkant (pdf, 7 Mb) Arkeologi Jönköping Jönköping 112
Värnamo centrum. Kulturhistorisk inventering och karakterisering Värnamo stad (14 Mb). Byggnader Värnamo Värnamo 72
2018:20 Medeltida jordbruk i Stigamo. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, RAÄ-nr Barnarp 145:1, inom fastigheten Stigamo 1:31, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) Arkeologi Barnarp Jönköping 99
2019:40 Näring och äring i Stigamo ca 1100-1750. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, RAÄ-nr Barnarp 145:1, Stigamo 1:31, Barnarps socken, Jönköpings kommun (11 Mb) Arkeologi Barnarp Jönköping 104
6 rapporter returnerade