Samtidsinsamling – Jönköpings läns museum

Samtidsinsamling

Jönköpings läns museum samlar och dokumenterar människors minnen och berättelser. Vår samtidsinsamling är förankrad i etnologin som är en kulturvetenskap. Etnologer undersöker människors vardagsliv och samhällets kulturella uttryck. Etnologiska undersökningsmetoder kan bygga på intervjuer, observationer, foto, studier av arkivmaterial eller samtidsinsamling via frågelistor och enkäter. Målet är att bygga upp kunskap som i sin tur kan ge förståelse om samtiden.

Jönköpings läns museum har en lång tradition av att arbeta med etnologisk dokumentation. I arkivet finns tidigare insamlat material, såsom folkliga och naiva uttryck, industri, tro och materiellt och immateriellt kulturarv.

Aktuella dokumentationer

Patricia Hallman

Patricia Monroy

Intendent dokumentation

Etnolog

Albin Hovlin

Fotograf