Historien om Sverige: Stenålder i Jönköpings län – Jönköpings läns museum
Logotyp för SVT:s serie Historien om Sverige

Historien om Sverige: Stenålder i Jönköpings län

Publicerat: 7 nov, 2023

Såg ni det första avsnittet i SVT:s nya satsning ”Historien om Sverige” och undrar hur stenåldern tog sig uttryck i Jönköpings län? Här tipsar vi om tidigare bloggar och rapporter som länsmuseet publicerat i ämnet. Vi har också producerat ett par filmer kring några av undersökningarna.

Stenålder på höglandet – inte bara flinta

Höreda socken, Eksjö kommun

Fornlämning L1970:2792 i Fornsök

Blogg
En kvartslokal från stenåldern på Småländska höglandet

Rapporter
En stenåldersboplats på Småländska höglandet (pdf 7 Mb)

Jaktstation från äldre och yngre stenåldern på Småländska höglandet (pdf 4 MB)

Film
Stenålder vid Vixensjöarna

Vid Vätterns strand

Jönköpings socken och kommun

Fornlämning L2021:93 i Fornsök

Blogg
Stenålder vid Vätterns södra spets

Rapport
Sannaängen – en mesolitisk boplats vid Vätterns södra spets (pdf 5 MB)

Film
Sannaängen – en stenåldersboplats

Smålandsstenar – stenåldershydda under vikingatida gravar

Villstad socken, Gislaveds kommun.

Fornlämning L1970:282 i Fornsök

Bloggar
Smålandsstenar – stenåldersboplats under gravfältet

Spännande hyddlämning i Smålandsstenar

En oväntad stenåldershydda

Rapport
Niotusen år i Smålandsstenar. Arkeologisk undersökning av RAÄ 404-406,
vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats (pdf, 17 MB)

Fornbolmen – den mytomspunna stenålderssjön

Bloggar
Fornbolmen ­­- en plats för stenålderns folk (Del 1)

Fornbolmen under mesolitikum (Del 2)

Boplatser vid Fornbolmen (Del 3)

Älgen på Huskvarnaberget

I utställningen Kampen i Tiden kan ni  bland annat se ett 10 000 år gammalt älghorn påträffat på Huskvarnaberget 1994.

Ett älghorn

Ett 10 000 år gammalt älghorn. I bakgrunden anas Älgagölen på Huskvarnaberget. Foto: Göran Sandstedt.

En utställningstext som handlar om Älgen på Huskvarnaberget

Utställningstext från 1997

Stenålder i utställningen Kampen i Tiden

I utställningen visas även:

Trindyxa

Trindyxa, påträffad vid en 9000 år gammal stenåldersboplats utanför Anderstorp i Gislaveds kommun. Den hittades tillsammans med ytterligare fyra likadana yxor i ett depåfynd.

Mikrospånkärna/or, mikrospån och mikroliter

Att framställa mikrospån var under en period av stenåldern en viktig flintteknik. Mikrospånen användes bland annat till pilspetsar, hullingar och skärverktyg. Mikrospånet trycktes fram från ett förpreparerat flintstycke som kallas mikrospånkärna. Tekniken var framträdande i en stenålderskultur som kallas för Maglemose, vilken dateras till 9500-6000 f.kr. De utställda föremålen är hittade i Smålandsstenar och Reftele i Gislaveds kommun.

Harpuner

Harpuner av hjorthorn påträffade 1909 på Dumme mosse, nära nuvarande Axamo flygplats i Jönköping. Sannolikt var de fästa vid ett träskaft och användes för fiske. Harpuner av den här typen kan dateras till mesolitikum, 10 000- 4000 f. Kr.

En monter i en utställning där man ser älghorn, en yxa och flintredskap

Älghorn, trindyxa och mesolitiska flintredskap i utställningen Kampen i Tiden på Jönköpings läns museum.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog

Kristina Jansson

Arkeolog