Sannaängen - en mesolitisk boplats vid Vätterns södra spets (Pdf 5 Mb) – Jönköpings läns museum

Sannaängen – en mesolitisk boplats vid Vätterns södra spets (Pdf 5 Mb)

Publicerat: 13 sep, 2022

Arkeologisk undersökning av L2021:93, mesolitisk boplats i kvarteret Utblicken 1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2022:07
Författare: Jörgen Gustafsson
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 80

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog