Borgruinen Rumlaborg – Jönköpings läns museum
Den medeltida borgruinen Rumlaborg i dagens urbana miljö i Huskvarna, intill Huskvarnaån. Foto Leif Gustavsson. L.G.foto.

Borgruinen Rumlaborg

Vid Huskvarnaåns mynning i Vättern ligger resterna efter fästningen Rumlaborg. Den uppfördes under 1360-talet av Albrekt av Mecklenburg, som valdes till svensk kung 1364 vid Mora sten. Fästningen ersatte Jönköpings slott, som hade bränts av Hertig Erik 1309, och kom att fungera som ett strategiskt viktigt lås för Holavedsvägen mot Östergötland. Rumlaborg blev maktcentrum i ett slottslän in på 1500-talet. Under 1400-talet ökade slottsfogdarnas makt något som så småningom utmynnade i Engelbrektsupproret 1434 då många borgar intogs och brändes, däribland Rumlaborg. I Karlskrönikan framträder några av namnen på de inblandade i striderna, där Engelbrekts befrielsehär, under befälhavare Herman Beerman, drev Erik av Pommerns tyske fogde Otte Snaps på flykten.

Kung Karl Knutsson iståndsatte åter Rumlaborg i slutet av 1440-talet inför stundande strider med danskarna. Den av Knut insatte fogden Eggert Krummedike bytte emellertid sida och bjöd in danskarna till Rumlaborg på deras väg upp mot Östergötland sommaren 1452. Kung Karls trupper belägrade under en tid Rumlaborg innan de försvarande till slut gav upp.

I strider mellan Karl Knutsson och danskarna våren 1464 belägrades och möjligen även intogs Rumlaborg av biskop Kettil i Linköping. Därefter försvinner Rumlaborgs fäste i de historiska källorna. Länet Rumlaborg upphör under Gustav Vasas regering, då också ett nytt slott i stället börjar uppföras i Jönköping 1544.

Inför hotande danska trupper slog svenska trupper 1611 upp ett befäst fältläger vid Rumlaborg. Det var sista gången platsen var föremål för krigiska händelser.

Ruinen består idag av en borgkulle omgiven av tre vallar och vallgravar. På kullen står ett lusthus uppfört 1845, som under en tid fungerade som bibliotek till gården Rosendala. Fynd från arkeologiska undersökningar i Rumlaborg under 1930-talet finns att bese på Huskvarna stadsmuseum i Kruthuset.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Borgruinen Rumlaborg (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Borgruinen Rumlaborg (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Rumlaborg ligger strax väster
om Huskvarna centrum, nere
mot Huskvarnaån. Det går att
parkera längs någon av de
intilliggande gatorna.

Koordinater:
N 6405752 /E 456418
(SWEREF 99 TM) // N 57°
47’ 30,01”, E 14° 16’ 0,93”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Den medeltida borgruinen Rumlaborg i dagens urbana miljö i Huskvarna, intill Huskvarnaån. Foto Leif Gustavsson. L.G.foto. Den medeltida borgruinen Rumlaborg i dagens urbana miljö i Huskvarna, intill Huskvarnaån. Foto Leif Gustavsson. L.G.foto.
Rumlaborg. Rumlaborg anlades på byn Humblarums ägor under 1360-talet och blev ett maktcentrum i ett slottslän till en bit in på 1500-talet. Foto Jönköpings läns museum.