Rosenlunds herrgård och rosariet – Jönköpings läns museum
Blomsterprakt i Rosariet öster om herrgårdsbyggnaden vid mitten av juli 2012.

Rosenlunds herrgård och rosariet

Rosenlunds gustavianska herrgård är en av Jönköpings mest kända äldre byggnader. Den är vackert belägen med vid utsikt över Vättern. Gården är en god representant för de lantställen som tillkom kring staden under 1700-talet.

Huvudbyggnaden stod färdig 1788 och byggherre var Gustaf Mauritz Posse, vice president vid Göta hovrätt. Posse var känd som något av en reformator inom svenskt lantbruk och Rosenlund kom att utvecklas till en mönstergård i regionen. Egendomen stannade länge inom släkten, men ägs av Jönköpings kommun sedan 1936. I dag är interiören försedd med väggmålningar och kakelugnar hav hög kvalitet. Nära huvudbyggnaden ligger en inspektorsbostad som uppfördes 1845.

Väster om huvudbyggnaden fanns tidigare en parkanläggning från sent 1800-tal. Den vidsträckta trädgården förvildades och växte igen under 1900-talets senare del. Inför ett iordningställande utfördes en kartering med georadar hösten 2010. Det visade sig då att omfattande lämningar efter en ursprunglig gustaviansk parkanläggning fanns bevarade strax under markytan. Fortsatta arkeologiska undersökningar har bekräftat förekomsten av en strikt geometrisk trädgård med parterrer, gångsystem, trädplanteringar, fiskdamm samt ett orangeri. För närvarande diskuteras möjligheten att återställa denna 1700-talspark.

Öster om herrgårdsbyggnaden låg tidigare en nyttoträdgård med fruktträd och grönsaksodlingar. Här uppfördes ett stall för stadens polishästar. Det första rosariet skapades 1978 och har sedan dess byggts om och utökats. Idag rymmer planteringarna omkring 500 olika sorters rosor med fokus på äldre varianter. Rosenlunds Rosarium är idag ett välbesökt utflyktsmål och anläggningen fungerar som regionalt klonarkiv för rosor inom Programmet för odlad mångfald (POM).

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Rosenlunds herrgård och rosariet (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Rosenlunds herrgård och rosariet (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Anläggningen ligger i Jönkö-
pings östra delar vid Huskvarnavägen
11. Skyltat ”Rosenlunds
Rosarium”.

Koordinater:
N 6404822 /E 453180
(SWEREF 99 TM) // N 57°
46’ 58,76”, E 14° 12’ 45,54”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Rosenlunds herrgård med den igenvuxna västra parken i maj 2011. Foto: Jönköpings läns museum.
Blomsterprakt i Rosariet öster om herrgårdsbyggnaden vid mitten av juli 2012. Blomsterprakt i Rosariet öster om herrgårdsbyggnaden vid mitten av juli 2012. Foto: Björn Kalin, Jönköpings kommun.