Jönköpings skogskyrkogård – Jönköpings läns museum
Skogskyrkogården.

Jönköpings skogskyrkogård

Skogskyrkogården i Jönköping ligger i en vackert kuperad barrskog vid stadens södra infart. Konceptet med kyrkogårdar anpassade till befintlig skogsmiljö föddes i Tyskland i början av 1900-talet. Det fick stort genomslag i de snabbt växande svenska städerna under mellan- och efterkrigstiden. Mest känd är Skogskyrkogården i Stockholm från 1920-talet, ritad av landets då ledande arkitekter. Skogskyrkogården i Jönköping började planeras 1936, men invigdes först 1941.

Riktlinjerna för begravningsplatsens gestaltning drogs upp av Kooperativa förbundets arkitekt Olof Hult, som arbetat med kyrkogårdar i Stockholm. Detaljutformningen låg i händerna på Jönköpings stadsträdgårdsmästare Ivar Andersson, som kom att rita flera kyrkogårdar in länet.

Ett viktigt inslag är det vita kapellkrematoriet. Krematorier var ännu på 1930-talet en nymodighet, men kom att bli vanliga inslag i flera skogskyrkogårdar. Kapellkrematoriet i Jönköping ritades på 1940-talet av arkitekt Lars Israel Wahlman, med flera kända kyrkor på sin verkslista, bl.a. Engelbrektskyrkan i Stockholm. Bygget dröjde dock till 1958, efter arkitektens bortgång. Den strama, vitputsade byggnaden kombinerar traditionalism och funktionalism. Interiören är smyckad av Sven X-et Erixon.

Gravkvarteren ligger insprängda i terrängen, bland resliga tallar och granar. Ömsom står gravstenarna i raka rader, ömsom i båglinjer som följer naturen. Ett par vattenfyllda dödisgropar är vackra inslag, liksom en högtidlig processionsväg genom begravningsplatsen, kantad med sibirisk pelargran. Gravstenarna speglar med sin låga profil och enhetliga former folkhemmets jämlikhetsideal. Från senare tid är formerna friare och mer individuella. Genom att begravningsplatsen utvidgats efter hand så har de olika delarna sin egen karaktär. Därigenom kan besökaren följa det urbana kyrkogårdsidealet utveckling fram till i dag.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Jönköpings skogskyrkogård (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Jönköpings skogskyrkogård (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Anläggningen ligger i Jönkö-
pings södra utkant vid mötet
mellan E4:an och Göteborgsvägen
Rv 40 . Följ skyltning
mot kyrkogården.

Koordinater:
N 6401648 / E 449218
(SWEREF 99 TM) // N 57°
45’ 22,701’’ E 14° 8’ 59,1’’
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Kapellkrematoriet. Kapellkrematoriet från 1958 ritades av arkitekt Lars Israel Wahlman och dekorerades invändigt av Sven X-et Erixon. Foto Jönköpings läns museum.
Skogskyrkogården. Skogskyrkogården präglas av anpassning till befintlig natur, här med minne från istiden i form av en dödisgrop. Foto Jönköpings läns museum.