Museet har öppnat för besökare – Jönköpings läns museum

Museet har öppnat för besökare

Publicerat: 24 maj, 2021

Uppdaterat 2021-06-02

Från den 6 april är länsmuseet återigen öppet för besökare, i mycket begränsad omfattning.

Begränsat antal besökare

Max 30 besökare får vistas inne på museet samtidigt, och max 8 besökare i museibutiken. Från och med augusti kommer museet även att ta emot bokade visningar och besök ? dessa har begränsat antal deltagare med hänsyn till lokalernas storlek.

Vi har ofta lägst antal besökare tisdag, torsdag och fredag mellan kl. 17-19. På helgerna är det oftast flest besökare.

Vi har även begränsat maxantalet personer i de olika lokalerna på museet. Begränsningen är anpassad efter ytan på respektive lokal.

Maxantal besökare i varje utställning/lokal:

De uppdaterade föreskrifter som Folkhälsomyndigheten presenterade, trädde i kraft 25 mars. Dessa möjliggör för museer och konsthallar att ha öppet, om det sker på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt. Museet anser att vi med stöd av dessa föreskrifter kan öppna i begränsad omfattning.

Inför ditt besök

Vi uppmanar besökare

 • att ta sig till museet på ett smittsäkert sätt.
 • att under besöket ta ett stort eget ansvar genom att hålla avstånd (minst 2 meter till personal och övriga besökare) och god handhygien.
 • att inte besöka museet vid minsta sjukdomssymtom.

Vilka åtgärder görs för att begränsa smittspridning?

 • Vi har begränsat antal besökare på museet till 30 personer och i museibutiken 4 personer.
 • Vid huvudentrén finns en skärm som visar besökstrycket.
 • Museet och museibutiken är separerade.
 • Vi har placerat ut handspritstationer.
 • Informationsskyltar som uppmanar besökarna att hålla avstånd finns utplacerade.
 • Vi gör regelbundna utrop för att påminna besökarna om att hålla avstånd.
 • Vår personal i värdskapet och butiken använder visir.
 • Vi har satt upp plexiglas framför kassadisk och informationsdisk.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice