Hitta på sidan

Historieverkstan

– en plats för avtryck och djupdykning i museets källor!

Vi har skapat en plats på museet dit du kan komma som besökare, med din skolklass eller din förening för att utforska, söka och bidra till länets kulturarv. Museets pedagoger och experter inom samlingar, kulturmiljö, konst och arkiv hjälper gärna till.

Historieverkstan är ett processrum med plats för att skapa, leta bland källor, minnas, hålla föreläsningar eller workshops kring dagens kulturarv.

Historia skrivs varje dag

? stort eller smått, minnesvärt eller inte. Du lämnar avtryck med det du gör och det du säger. Vi är alla en del av historien. Vad lämnar vi för spår idag, vilka avtryck finns redan att tyda? Vem hittar och följer upp? Fundera du någonsin på vad vi som museum väljer att samla in för framtiden? Var med och påverka!

Jönköpings läns museum har målet att skapa flera mötesplatser/noder i länet för att lyfta och tillgängliggöra länets kulturarv. En första nod finns i Gummifabriken i Värnamo. Noderna och Historieverkstan är samspelta. Aktiviteter i Historieverkstaden och länets noder publiceras här på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev ? följ oss gärna för att inte missa något!

Varmt välkomna!

Bokning pedagogik | Bokning samlingar/arkiv | Bokning hembygdsföreningar

Foto: Studio Dittmer

Noder

Kulturarvsnoden i Värnamo

Värnamo kommun och Jönköpings läns museum har tillsammans skapat och arbetat fram formen för den kulturarvsnod som finns i Gummifabriken i Värnamo. En nod innebär en förgrening av något – i detta fall något som växer från länsmuseet ut i länet. Det kan till exempel vara i form av samarbete mellan länsmuseet och kommunen i processen med utställningar.

Noden i Värnamo har två rum: i det ena rummet – Avtrycket – har ett processrum byggts upp. Det är en plats för medborgardialog och delaktighet. Det andra rummet – Utblicken – ger plats för föreningslivet samt verkar som ett fönster mot länsmuseet.