Museet följer avvecklingen av restriktioner

Publicerat: 12 jul, 2021

2021-07-12

Begränsningen i antal besökare hävs

Enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner innebär steg tre att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort den 15 juli.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/#steg3

Mot denna bakgrund kommer Jönköpings läns museum från och med den 15 juli att öppna upp för besökare utan begränsningar vad gäller antal personer per kvadratmeter.
OBS! Förändringen genomförs under förutsättning att regeringen formellt fattar beslut om att steg tre ska gälla från och med 15 juli.

 

Inför ditt besök

Vi har ofta lägst antal besökare tisdag, torsdag och fredag mellan kl. 17-19. På helgerna är det oftast flest besökare.

Vi uppmanar besökare

  • att under besöket ta ett stort eget ansvar genom att hålla avstånd och god handhygien.
  • att inte besöka museet vid minsta sjukdomssymtom.

Vilka åtgärder görs för att begränsa smittspridning?

  • Vi har placerat ut handspritstationer.
  • Informationsskyltar som uppmanar besökarna att hålla avstånd finns utplacerade.
  • Vi gör utrop vid behov, för att påminna besökarna om att hålla avstånd.
  • Vi har satt upp plexiglas framför kassadisk och informationsdisk.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice