Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Rådhusparken, Väster 1:1, fornlämningarna L1973:2944, slott och L1973:2508, stadslager, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län – Jönköpings läns museum

Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Rådhusparken, Väster 1:1, fornlämningarna L1973:2944, slott och L1973:2508, stadslager, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län

Publicerat: 6 nov, 2019

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2019:41
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 10

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk