Mellby kyrka. Restaurering av vindflöjlar. (1 KB) – Jönköpings läns museum

Mellby kyrka. Restaurering av vindflöjlar. (1 KB)

Publicerat: 23 aug, 2021

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:10
Författare: Margareta Olsson
Socken: Mellby
Kommun: Eksjö
Sidor: 18

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Margareta Olsson

Byggnadsantikvarie