Kvarteret Harpan. Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan 1 och 3, inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager och bebyggelselämningar från medeltid och 1600-tal (pdf, 2 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Kvarteret Harpan. Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan 1 och 3, inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager och bebyggelselämningar från medeltid och 1600-tal (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2013:12
Författare: Johan Åstrand
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 176

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk