Odensjö – en by som alla andra? Arkeologisk undersökning av Odensjö Västergård, Odensjö bytomt RAÄ 186, inför byggande av tillfartsväg (pdf, 5 MB, nytt fönster) >. – Jönköpings läns museum

Odensjö – en by som alla andra? Arkeologisk undersökning av Odensjö Västergård, Odensjö bytomt RAÄ 186, inför byggande av tillfartsväg (pdf, 5 MB, nytt fönster) >.

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2013:11
Författare: Claes Pettersson & Anna Ödeén
Socken: Barnarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 86

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk