Kustbondens bosättning (Pdf, 8 Mb) – Jönköpings läns museum

Kustbondens bosättning (Pdf, 8 Mb)

Publicerat: 1 dec, 2023

Om två järnåldersgårdar vid Vätterns strand.
Basdokumentation över särskild undersökning inom
RAÄ-nr 339:1 inför planerad bostadsbebyggelse inom
fastigheten Gränna 8:4, Gränna socken i Jönköpings
kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2010:05
Författare: Håkan Hylén
Socken: Gränna
Kommun: Jönköping
Sidor: 174

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Allmän information

Museets telefonväxel