Göta hovrätt (F003001). Antikvarisk medverkan i samband med installation av nya servisledningar mm. (0,9 KB) – Jönköpings läns museum

Göta hovrätt (F003001). Antikvarisk medverkan i samband med installation av nya servisledningar mm. (0,9 KB)

Publicerat: 21 nov, 2023

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:13
Författare: Anders Franzén
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 18

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie