Kärnekulla bytomt (pdf, 2 Mb) – Jönköpings läns museum

Kärnekulla bytomt (pdf, 2 Mb)

Publicerat: 10 sep, 2021

Arkeologisk utredning, steg 2, av bytomt L2021:3632, inför byggnation av skola och förskola, inom fastigheten Kärnekulla 1:2/Fiskebäck 3:46, Habo socken och kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:18
Författare: Anna Ödeén
Socken: Habo
Kommun: Habo
Sidor: 26

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog